Morten Andreas Horn

81

Lindrende sedering ved ALS

Behandlingsmetoden lindrende sedering er juridisk, etisk og medisinsk forsvarlig, forutsatt at den brukes riktig.

Publisert: 1. jul 2019

Lege Knut Lindholm omtaler (Verdidebatt 24.6.19) behandlingsmetoden lindrende sedering som en siste utvei for lindring av symptomer hos pasienter som dør av ALS - og som et slags alternativ til aktiv dødshjelp for pasienter som frykter døden. 

Dette er en krevende og inngripende behandling, i hvert fall i dens mest omfattende form der pasienten legges i dyp søvn fram til døden inntrer. Men det er riktig som Lindholm skriver: Brukt i tråd med norske og internasjonale retningslinjer er dette behandling som juridisk,  etisk og medisinsk sett er forsvarlig. 

Man kan ikke si at behandlingen kan påregnes å framskynde døden; tvert om kan det å oppnå tilstrekkelig lindring i noen tilfeller roe pasienten og forlenge livet (litt). Det er ikke aktiv dødshjelp; ved lindrende sedering til døende dør pasienten primært av sykdommen sin, og hensikten med behandlingen er ikke å framskynde død, men å lindre plager. 

Det er som sagt en krevende behandlingsform, og den er neppe den ideelle måten å dø på. Men så er den da heller ikke beregnet på de som dør ideelt. Den er et tilbud vi har i bakhånd i de tilfeller hvor vi ikke kommer til målet med andre midler. 

Lindrende sedering er muligens  brukt for lite i Norge. Men vi har ikke fullgod oversikt over bruken. For ALS-pasientenes del er det en stor utfordring å få på plass en bedre dødsomsorg, samtidig som vi forsker på behandling som kan bremse eller kurere sykdommen. ALS-registrene som nå er under etablering er flere av landets sykehus (vi håper også å få lov å lage et nasjonalt register) vil bl.a kunne gi oss mer kunnskap om hva slags lindring pasientene våre får ved livets slutt, og sikre likeverdig behandling over hele landet. 

Morten Horn 

Lege i ALS-teamet, OUS Ullevål sykehus 

Medlem av Rådet for legeetikk 

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere