Øystein Magelssen

28

Et inntrykk av dobbeltmoral

Jesus har stadig noe å lære oss, også om etisk tydelighet. Hva vi velger å være tydelig om, er det avgjørende. Samlivets innhold er alltid viktigere enn ytre rammeverk.

Publisert: 27. jun 2019

I innlegget «Hva som kvalifiserer» (VL 20.06.) gjorde jeg kort rede for KFUK-KFUM sin posisjon når det gjelder samboerskap og homofilt samliv, og organisasjonens åpenhet for alle som vil bidra til å oppfylle vårt formål og stå for våre verdier. Med dette har jeg igjen vekket professor Jostein Ådnas indignasjon, i sitt friske motinnlegg «Pride og kristen samlivsetikk» (VL 25.06).

Upresist og sleivete

Ådnas bredside gir meg anledning til å beklage at mitt innlegg på et par punkter, var upresist og unødvendig spissformulert. Jeg burde presisert at sitatet fra bispemøtets utredning «Sammen» (2013): «Ekteskapsrammene sikrer ikke et etisk samliv, like lite som fraværet av disse rammene diskvalifiserer samliv moralsk sett», var uttrykk for utvalgets knappe mindretall (fire mot fem). Videre var det sleivete å betegne bispemøtets nei til vigsling av samboende som trenering.

Unges opplevelse  

Den norske kirkes prinsipielle nei til samboende i vigslede stillinger bør imidlertid omgjøres. At det stilles krav til vigslede personers livsførsel trenger ikke stå i motsetning til en større grad av skjønnsmessig tilnærming til valg av samlivsform. Bispemøtets fastholdelse av restriktiv praksis styrker et inntrykk av dobbeltmoral når det ikke stilles tilsvarende formalkrav til andre. Det er unge menneskers opplevelse, hva som oppfattes. Dette er det klokt å være mer bevisst.

De aller fleste unge velger å bo sammen før de inngår ekteskap. Dette er gjengs langt inn i kirkens egne rekker av aktive familier i menighets- og organisasjonsliv. Kirkens praksis er også derfor krevende å håndtere for KFUK-KFUM som arbeider målrettet for rekruttering til kirkelig tjeneste.

Teologisk holdbarhet

I vår pluralistiske samtid hvor tidligere entydige rammer og skikker har mistet mye av sin betydning, både formelt og kulturelt, er det ikke «teologisk uberettiget» (sitat Ådna) å stille spørsmål ved holdbarheten til forhenværende allmenne normer og regler. Snarere tvert imot er dette interessant å studere nærmere i perspektiv av Jesu oppgjør med fariseernes lovrettferdighet. Samtidig gir Det nye testamentet grunnlag for en kristen samlivsetikk uavhengig av skiftende samlivsordninger. Å holde fram klare idealer for etisk substans i vår livsførsel er det avgjørende, den gang som i dag.

KFUK-KFUM holder ekteskapet som den beste ordning for samlivet mellom to mennesker. Spørsmålet i denne sammenheng, er likevel om det er rett at valg av ytre samlivsform i seg selv(!) skal være avgjørende for om en kan gis lederansvar i kristent arbeid. Vårt svar er nei. Det er ikke et utslag av utydelighet, snarere hva vi velger å være tydelig om.   

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere