Hans Christofer Børresen

Dr.med
6

Utilsiktet støtte til prestevielse av katolske kvinner

Kuriens konservative endringsvegring er i virkeligheten i strid med et katolsk hovedprinsipp.

Publisert: 23. jun 2019

Eirik A. Steenhoff viser i VL 20. juni effektivt at Vatikankatolisismens motstand mot å prestevie kvinner er vanskelig å begrunne overbevisende. Med det gjør han kvinnene og Kirken en stor tjeneste.  Steenhoff beskylder lederen i OVEK (Også Vi Er Kirken) Ingebjørg Nesheim (VL 12 og 15 juni) for, på kvinnenes vegne, å søke kirkelig makt, ikke tjeneste.  Samtidig fremholder han at geistligheten bør være ydmyk, men er det dette han mener: «Ydmykhet er en dyd, - men den må være falsk!».

Mye tyder på at Kristus hadde stor aktelse for kvinner. Maria Magdalena var den første som møtte den oppstandne. Hennes vitnesbyrd ble Kirkens grunnmur. Den unge Maria fikk i oppdrag å bære frem historiens betydeligste «uekte» guttebarn. Hun løp stor personlig risiko ved å påta seg dette. Når hun søkte tilflukt hos sin gravide eldre slektning Elisabeth, kan det ha vært for å slippe unna folkesnakket. Angivelig sa Maria: «og fra nå av skal alle slekter prise meg salig.» (Luk 1, 48).

Kuriens konservative endringsvegring er i virkeligheten i strid med et katolsk hovedprinsipp, nemlig det at Den hellige ånd ikke avsluttet sin inngripen i historien da nytestamentet var nedskrevet og vedtatt. Tvert imot: Helligånden fortsetter å veilede ikke bare enkeltmenneskets samvittighet, men også hele Kirkens arbeid med å fortolke skriften og tilpasse lære og ordninger til samfunnsutviklingen og ny vitenskapelig innsikt. Dette er grunnlaget for den oppdatering (aggiornamento) som pave Johannes 23. la opp til da han satte i gang det annet Vatikankonsil i 1962.  

Det var nok samfunnsforhold, kvinnesyn og kvinnerolle i oldkirkens tid og senere som etter hvert skjøv kvinnene bort fra forkynnelse og diakoni. Det fortoner seg som urimelig at dette i vår tid skulle stenge kvinnene ute fra prestevielse til å meddele sakramentene og forkynne ordet. Når Jesus i noen sammenhenger holdt kvinnene litt i bakgrunnen, kan grunnen være at han ikke ville skape motstand ved å utfordre tidens skikk og bruk. De holdninger til kvinner som Kristus selv sto for, gir dem naturlig adgang til geistlige stillinger helt på linje med menn i våre likestilte samfunn

Dr. med. Hans Christofer Børresen

Tidl. overlege og professor. 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere