Bjarne Bjelland

92

Hvor lenge vil jødene bli boende i Europa?

Resultatet av den djevelskapen vi nå er vitne til utvikler seg stadig mer. Den nederlandske forfatteren og journalisten Leon Winther sier at jødene vil forlate Europa og reise til Israel grunnet det som nå skjer her. Om 50 år vil jødisk liv være over i Europa, sier forfatteren. Hans analyse er nok ikke langt fra sannheten.

Publisert: 19. jun 2019

Media bringer oss stadig mer nyheter om økende jødehat i Europa. USA har også hatt flere drap og andre forbrytelser begått mot jøder de siste årene. Tyskland og Frankrike er de landene som har  de fleste dokumenterte forbrytelsene begått mot jøder, jødiske institusjoner, synagoger, jødiske gravsteiner på kirkegårder, m.m.

Ledende politikere er ute foran mikrofonstativet og tar sterk avstand fra denne utviklingen hvert menneske i europeiske land nå er vitne til. Uansett gode forsett og vakre ord om at denne utviklingen ikke kan fortsette går jødehatet opp og terroren fortsetter mot jødene. Dessverre er nok realiteten blitt den at forholdene sannsynligvis ikke blir bedre takket være hjelpeløse politiske ledere som lenge ikke har vært i stand til å ta inn over seg alvoret i denne utviklingen.  

Vi har i mange år allerede sett konturene og likhetene med jødeforfølgelsen i 30 årene da det var 16 millioner jøder på jordkloden. 

Norge har en egen handlingsplan mot antisemittisme bestående av elleve tiltak.  Holocaust-senteret på Bygdøy er sentral i bekjempelse av jødehat. Kjennskap og kunnskap til jødenes historier i Norge og Europa har vi gjennom mange kanaler.

Israelske borgere og jøder i andre land har blitt offer for mange terrorhandlinger de siste årene. Terroren og hatet mot jødene lever i dag som aldri før i Europa, muslimske land og hos naboene til Israel. Arabiske innvandrere i Europa står også for en stor del av jødehatet gjennom sin islamske tro. Selv om dette forsøkes å skyves under teppet er det like fullt en realitet.

Hvor er den moralske kompassviseren i forhold til dagens jødehat, palestinsk-arabiske ugjerninger som stadig begås mot sivile israelere med bomber, kniver og andre våpen i deres eget hjemland? Hvor er forsvarerne i grasroten i europeiske land når jøder blir drept i Israel, USA og Europa fordi de er jøder? Hvor er forståelsen for at nettopp Israel trenger et sterkt forsvar for å bevare sin eksistens som nasjon? 

Europeiske medier omhandler konflikten mellom palestina-araberne og Israel på en slik måte at en ikke trenger undre seg over at jødene blir en mer og mer utsatt gruppe i Europa. Det er Israel som er syndebukken og som stat begås syndene mot den palestinske-arabiske befolkningen gjennom israelske bosetninger i Judea og Samaria og videre det nødvendige militære nærvær av IDF i de samme områdene.

Israels legitime rett til å eie og oppholde seg på områder i landet som de gjennom oppgjøret etter 1.verdenskrig fikk gjennom etter forhandlingene og videre gjennom Palestinamandatet er helt uinteressant og det blir ikke nevnt at den gjeldende folkerett fra oppgjøret etter 1.verdenskrig faktisk har gitt Israel Judea og Samaria. Israel kjemper i dag på et 12 prosent område av det som hadde krav på etter folkeretten, men det er det ingen som bryr seg noe nevneverdig om.  Dette er og blir grunnleggende sannheter i forhold til Israels historiske rettigheter som eget land.   

Uansett, om Israel ga fra seg hele landet hadde dette ikke vært godt nok. Hatet mot jødefolket kjenner ingen grenser og vil vedvare slik det alltid har vært gjennom historien. Medias påvirkning er stor og skaper en effekt for økende jødehat i eget land og andre land i Europa. Ledende politikere sin sang om fredsforhandlinger og fordømmelse av staten Israel gir selvfølgelig også jødehatere næring.  

Resultatet av den djevelskapen vi nå er vitne til utvikler seg stadig mer. Den nederlandske forfatteren og journalisten Leon Winther sier at jødene vil forlate Europa og reise til Israel grunnet det som nå skjer her. Om 50 år vil jødisk liv være over i Europa, sier forfatteren.  Hans analyse er nok ikke langt fra sannheten.

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere