Nils Magerøy

1

Åpent brev til Knut Bjarkeid

Publisert: 16. jun 2019

Kjære Knut Bjarkeid

Jeg leser i Vårt Land 14.06.19 at du er redd for veien til døden på bakgrunn av at du har fått sykdommen ALS. Det er fullt forståelig å få en slik reaksjon når man har fått vite at man har denne lidelsen som gir stadig dårligere funksjon.

Jeg har tidligere jobbet med mennesker med ALS. Som leder for den gang Sunniva Hospice, hadde vi opp til 16 ALS-pasienter på et år. Jeg kan trygt si at for de fleste av disse menneskene var livet svært meningsfullt også i tiden med sykdommen. Det hendte mer enn en gang at pasienter vi fulgte uttalte «jeg er frisk jeg» selv om han eller hun kom kjørende i rullestol.

Det var to prinsipper som var styrende for behandlingen vi ga. Pasienten satte agenda for hva de trengte og ønsket hjelp til. Dermed opplevde de å ha kontroll i situasjonen. Det andre var at hjelpemidlene skulle komme før funksjonfallet. Det vil si at krykker, rullestol, heve- senkeseng, forflytninghjelpemidler, øyepeketavle, pustemaskin og så videre skulle være på plass den dagen pasienten trengte disse og andre hjelpemidler.

Apropos pustemaskin får mange ALS-pasienter god hjelp av den samme typen maskin som de med pustestopp (søvnapne) kan trenge. I dag er dette et daglig hjelpemiddel for mange mennesker.

Så har jeg lyst til å si til deg at det er du som har råderetten over når en eventuell pustemaskin skal slås av. Ingen leger kan tvinge deg til å bruke den og du bestemmer også når den skal kobles fra. I en slik situasjon har legen plikt til å gi deg lindrende behandling som gjør at du ikke skal slite med å oppleve åndenød i den siste fasen av livet. Det kan bety at livet blir noen timer kortere, men da er ikke hensikten å ta livet av deg, men lindre slik at din død blir fredeligst mulig. Det finnes eksperter på dette området flere steder i Norge. Det som i dag heter Sunniva Senter ved Haraldsplass Diakonale sykehus i Bergen har til enhver tid rundt 15 pasienter med ALS (opplyst av professor Rosland).

Jeg vil ønske deg alt godt i den vanskelige situasjonen du står i,

med vennlig hilsen

Nils Magerøy

Lege, spesialist i allmennmedisin

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere