Kristoffer Hansen-Ekenes

4

For forsiktig avvisning av sjaman-show

Det er gledelig at biskop Ådnøy har stanset sjaman-showet i Petrikirken. Men begrunnelsen hennes fortjener et utfyllende perspektiv.

Publisert: 22. mai 2019

Da det først ble kjent at showet "The Princess and the Shaman" skulle gjeste Petrikirken i Stavanger, var det mange som ropte om at biskopen skulle gripe inn og stanse det. Begrunnelsen var primært teologisk orientert, og en mente at sjamanisme og kristendom ikke er forenlige. I første omgang valgte biskopen å bekrefte menighetsrådets myndighet. Til slutt valgte biskopen likevel å overprøve menighetsrådets vedtak i lys av nye opplysninger som var kommet frem. Det er løfterikt. Hva som er nytt for biskopen kommer ikke tydelig fram. I stedet referer hun ting som har vært kjent i pressen fra første dag. 

I sin begrunnelse slik denne er gjengitt i VL sin artikkel, legger biskopen vekt på at "det sjamanen står for stemmer dårlig med det kirken står for". Hovedbegrunnelsen for å nå gripe inn er hensynet til syke som må betale i dyre dommer for å delta på et slikt arrangement. 

Helhjertet støtter jeg dette poenget fra biskopen, og er glad for tydeligheten hun viser her. Men mer må sies! Enda så rett det er at kirker og menigheter beskytter svake og utsatte mennesker, så oppleves det som mangelfullt at det fra biskopens side ikke kommer tydeligere tale om den åndelige siden ved dette. Teologisk sett er det jo der problemet ligger. Å påkalle ånder er en virksomhet som ikke er forenlig med kristen lære, og "stemmer dårlig overens med det kirken står for". 

Det er fullt mulig at mange i praksis har mindre problemer med å kombinere for eksempel kristen tro med sjamanisme eller andre religioner, men da snakker vi i virkeligheten om synkretisme – og ikke dialog. Det synes jeg biskopen som god hyrde kunne markert tydeligere. 

3 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere