Audun Hjertager

149

Framferd for fremtiden

Harmonien i frisk natur, skapt av millioner av år med samspill mellom arter, synger om store endringer.

Publisert: 16. mai 2019

Vi har et kritisk miljøproblem. Noen oppfatter fremdeles at miljø er et snevert interessefelt, men det mest omfattende problemet man kan ha, er å miste livsgrunnlaget. Tap av biologisk mangfold og klimaendringer er naturens sang om oss, og vi må grave dypt i oss selv, og våge å ta nye, personlige valg, hvis vi skal bli friske.

Et økosystem består av organismer og andre faktorer som samhandler på ekstremt kompliserte og uforutsigbare måter. Det har tatt millioner av år med samspill for å utvikle harmonien i naturen, og bare et lite «eksperiment», som innførsel av en ny fisk til et nytt vann, kan skape enorme og uforutsette konsekvenser i vannet. Vårt eksperiment foregår ikke i et vann, men på kloden, og vi berører alle klodens økosystemer, fra havbunn til atmosfæren. Eksperter fra biologi til klima, sosialvitenskap og økonomi, roper varsku. Konsekvensene av eksperimentet begynner å vise seg.

Dårlig argument

Vi må endre framferd, men vi unnskylder oss med at Norge, som utgjør under 0,7 promille av verdens befolkning, ikke står for en stor andel av verdens miljø- og klimautslipp. Men hvis resten av verdens befolkning delte seg opp i grupper på 5,2 millioner, ville jo ingen hatt ansvar (fritt etter Eivind Trædal). Å bidra til død og fordervelse på sikt, fordi nesten alle andre gjør det, er et dårlig argument.

Det neste vi bør finne ut av, er hvorfor man har bidratt til problemet. Da blir det lettere å finne en måte ut av problemet, og starte et bærekraftig liv.

Luft og kjærlighet

Mennesket har hatt for stor tro på seg selv i forhold naturen som vi er avlet frem i, men jeg tror at den viktigste årsaken til at vi ødelegger livsgrunnlaget vårt, er et solid, rotfestet økonomisk og materielt verdigrunnlag som krever (umulig) vekst inn i evigheten. I dagens samfunn kan vi leve av penger, men ikke luft og kjærlighet. Noen sier at de har «solgt alt i sitt hjerte», og «er ikke bunnet av sine mange ting». Pføy! Vis det, så skal jeg tro det.

Stadig flere blir mye flinkere til å leve bærekraftig. Psykologene forteller at pengejag kan gi depresjon og at lykken kommer når man føler at man har det man trenger. Luft og kjærlighet er det viktigste, og er noe både en selv og andre vil ha glede av at man tar seg mer tid til. Overgang til et bærekraftig liv er en vin vinn situasjon, men det er enklest å komme dit sammen med likesinnede.

Mennesker og miljøer som dyrker egen tro eller ideologi så mye at den ikke våger å lete etter riktigere sannheter og alternative levemåter har tvilsom kunnskap å bidra med, og trist lite livserfaring. Det er ikke lurt være omgitt av slikt i en tid som krever nye ideer, nye væremåter og ny framfærd.

Oppvåkning

Vi trenger en oppvåkning fra det fokuset samfunnet har i dag. - Dette fokuset som bidrar til ufattelige skader på våre etterkommer, medmennesker og naturen. Noe i oss, uavhengig av religion, snakker til oss dypt inn i vår sjel om dette, og om behov for kjærlighet til alt og alle, inklusiv natur.

Mange vil komme seg gjennom livet med velfortjent god samvittighet, og mange vil bli trukket frem som heltene i neste generasjoners lærebøker. Og uansett hvor heftig naturen responderer de neste århundrene, så vil den finne tilbake til en vakker, naturlig symfoni etterhvert.

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere