Ole Aagaard Olsen

1

Hva innebærer det å møte Jesus?

I Danmark ser vi en liten bølge av folk som har møtt Jesus ansikt til ansikt. Som kristen psykolog kan jeg ikke si om de faktisk har møtt den ekte Jesus, men jeg kan si noe om følgene av å møte Jesus.

Publisert: 9. mai 2019

«Jeg møtte Jesus. Med ett stod han der bare noen få meter fra meg. Han sa ikke noe, men det var ham, Jesus Kristus. Nå er jeg likevel kommet i tvil. Hvordan kan jeg vite om jeg virkelig møtte Jesus, eller om det er fantasien min som spiller meg et puss?» Det er en kvinne som har flyktet fra en dansk hyggeprest, som stiller meg dette spørsmålet. Etter noen samtaler svarer kvinnen selv på spørsmålet: «Jeg møtte Jesus. Men det var nok ikke den ekte Jesus jeg møtte.
Min fantasi skapte sin egen sukkersøte Jesus. Det gjorde den fordi jeg ikke er forberedt på følgene som det å møte Jesus Kristus medfører».

Ingen kan svare sikkert på om disse menneskene virkelig har møtt Jesus. Men på bakgrunn av teologen Søren Kierkegaard og apostelen Paulus, vil jeg gjerne uttale meg om følgene av å ha møtt Jesus. På den ene siden stiller jo ikke Jesus noen krav for å møte et menneske. På den annen side tillater jeg meg, i likhet med Kierkegaard og Paulus, å stille det kravet at hvis det ikke har noen følger for et menneske å møte Jesus, så har vedkommende neppe møtt sannhetens 
Jesus.

Mindre ego 

Hvis jeg allerede nå lyder litt streng i tonen, ber jeg gjerne om unnskyldning på forhånd. Og likevel. Kierkegaard har etterlatt seg de mest vidunderlige og innsiktsfulle tanker om tilgivelse og nåden. Men selv var han en kjeftesmelle. Heldigvis - for det er som kjeftesmelle at Kierkegaard kommer frem til den kompromissløsheten som redder kristendommen fra å dø hyggedøden. Om det skjærer seg mellom deg og Jesus, vil det jo også skjære seg med det evige, individuelle liv. Da gjør det vel ikke så mye å bli ført inn på den rette vei av det som kan ligne en lusing fra en kjeftesmelle!

Hos Kierkegaard og Paulus innebærer det å møte Jesus først og fremst at man ikke fremhever seg selv. Det innebærer derimot å fremheve Jesus, idet du naturlig gjør ditt eget selv (ego) mindre.

En kvinne som fremhever seg selv ved å ha møtt en Jesus, som i virkeligheten er hennes egen fiksjon, bedrar imidlertid ikke omgivelsene. Idet kvinnen bedrar seg selv, lyver hun ikke for omgivelsene som sådan. Her er selvbedragets psykologi: at kvinnen ubevisst frykter for møtet med den Jesus som skal dømme både levende og døde. Denne frykten gjør at hennes underbevissthet holder sannhetens Jesus borte ved hjelp av en fiktiv Jesus. En sukkersøt og luktfri Jesus uten de ballene som kreves for å være dommer på dommens dag.

Erkjennelse 

Har du møtt den Jesus som døde på korset og gjenoppstod på den tredje dagen for din skyld, blir det mye lettere for deg å tro på Guds visdom. Du erkjenner hvor latterlig ubetydelig det enkelte menneskets egen visdom egentlig er. Det betyr ikke at du ikke skal følge normer og etikk der hvor du bor. Eller at du ikke skal beskytte deg mot farer som truer din og dine kjæres eksistens. Men det betyr omtanke når det gjelder å gripe inn overfor det som gis og tilbys. Den som vil korrigere skaperverket, må virkelig holde tungen rett i munnen hvis han vil unngå å tråkke på skaperen.

Har du møtt Jesus, kan vi si med Kierkegaard at du kjennetegnes av gledesfrukten takknemlighet. Vi snakker her om den livsgleden det er å vite at selv om jorden revner under deg, ser du likevel at Himmelen er åpen for å motta deg. Som når apostelen Paulus under de verst tenkelige vilkår var: om enn bedrøvet, dog alltid glad.

Har du møtt Jesus, blir du tilbøyelig til å gjøre ham til din herre. Som lekmann, ikke nødvendigvis ved egentlig misjon, men ved at du som forbilde til etterfølgelse ikke lenger beklager deg. I stedet manøvrerer du deg i det som gis og tilbys, som når en seiler drar fordel av motvinden uten å kaste bort krefter på å beklage seg over den. Kjærligheten beklager seg ikke. Det vil altså du også kjenne etter å ha møtt Jesus.

Ydmykhet

Har du møtt Jesus, blir ydmykelsen ett av dine sentrale kjennetegn. Vi snakker her om ydmykelse som korsets betingelse for å rense deg for dine synder. Ydmykelsen betegner Kierkegaard som det å gjøre sitt selv til intet for Gud. Paulus betegner det som å dø daglig. For nåtidens mennesker, som drømmer om stjernestatus, kan ydmykelsen derfor være et kors nesten verre enn Jesu kors!

Et annet kjennetegn ved ydmykelsen er den edle styrke som det er å tape ansikt overfor Guds ansikt. Det betyr at du ikke kan reparere på ditt ego hvis korsets rensende kraft skal virke. Du skal ikke rettferdiggjøre dine synder med: Ja, men, ja, men, det var også fordi den og den var dum. Like lite som du kan unnskylde deg med: Det er jo andre som er mye større syndere enn meg. Nei, kristelig forstått er den positive ydmykelse å angre uten noen form for unnskyldende forklaringer. Du sier: Far, jeg har syndet. Hvorpå du tier stille. Det er i denne tausheten den Gud som har åpenbart seg som Jesus, kjenner deg, og gir deg nåden – om han vil.

Frihet i fangenskap 

Å møte Jesus er å la seg ta til fange av Jesus. Som friheten selv får dette fangenskapet deg mest av alt til å tenke på evigheten med Gud. Av hele mitt hjerte tillater jeg meg derfor å håpe for deg at du møter denne Jesus.

6 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere