Erhard Hermansen

Generalsekretær, Norges Kristne Råd
29

Viljen er der

I Vårt Land 29.4.2019 etterlyser redaktør Alf Gjøsund en betydelig styrking av det kristne samarbeidsprosjektet. Vi takker for kommentaren, og tar med oss innspillene i det videre arbeidet vårt. Samtidig er vi ikke like pessimistiske som Gjøsund når det gjelder kristent samarbeid.

Publisert: 3. mai 2019

Gjøsund viser til Jesu yppersteprestlige bønn i Johannes 17, og spør om det er mulig for kirkene i Norge å bli ett. Er det i det minste mulig i noen overordnede samarbeidsprosjekter, eller å ha en stemme som uttaler seg samlende om spørsmål kirkene er enige om? Vi tror det, og arbeider for det. Samtidig er en del av vår arbeidsform og oppgave å istandsette kirkene til selv å mene og være premissleverandør i den offentlige debatten. I tillegg går det mange prosesser i et økumenisk råd som ikke skal føres i media.

God dialog

Det er trist at Gjøsund opplever likekjønnet vigsel som et spørsmål som hindrer samarbeid i kirke-Norge. Vår virkelighetsoppfatning er noe annerledes. For mens kranglefanter møtes i media, møtes kirkene i dialoggrupper der man samtaler om de vanskelige spørsmålene. For vi er uenige, men det hindrer ikke samarbeid og dialog. Enhet fordrer ikke enighet.

Og dette er slik vi har forstått vår rolle som et økumenisk råd; vi ønsker å fylle rommet mellom kirkene, skape møteplasser og arenaer for dialog og samhandling. Mange års arbeid har båret frukter, og vi tør påstå at hadde det ikke vært for det gode samarbeidsklimaet som i dag finnes mellom kirkene, så ville likekjønnet vigsel og andre uenigheter skapt større utfordringer for kirkene. Men i dag opplever vi at kirkene spiller på samme lag. Det ser vi blant annet i arbeidet med religionspolitikk, klima, moderne slaveri og konvertittsaken. Viljen til samarbeid er absolutt til stede!

Langsiktig tankegang

NKR blir utfordret til å endre strategi for å «vinne serien». Og her kommer Gjøsund med mange gode innspill som vi ønsker å ta med oss videre i vårt arbeid. Selvsagt bør «hele» kristenheten involveres i det økumeniske arbeidet, og ikke bare kirkesamfunnene. Her har vi en vei å gå. Og kanskje bør vi også bli mer synlige i media og i samfunnsdebatten – den ballen spiller vi gjerne tilbake til Vårt Land også. For selv om andre lag kanskje vinner serien, så tenker vi mer langsiktig. Dette handler ikke om å få inn en god spiss som kan score noen raske poeng og kanskje vinne et par kamper. Dette handler om å bygge et godt lag, som spiller ball sammen, har tillit til hverandre og som er bærekraftig på lang sikt.

Erhard Hermansen, 
generalsekretær i Norges Kristne Råd

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere