Erhard Hermansen

Generalsekretær, Norges Kristne Råd
29

Dialogen som verktøy

Gjennom god dialog skapes trygghet også i møte med de som tenker annerledes enn oss selv. Vi kommer nærmere hverandre, forstår den andre bedre, og det etableres et grunnlag for anerkjennelse, videre samarbeid og samhandling.

Publisert: 16. apr 2019

Ved månedsskiftet møttes kirkeledere fra fem store kirkesamfunn ved Universitetet Notre Dame i USA for å markere at de har sluttet seg til «Felleserklæringen om rettferdiggjørelsen» (JDDJ). Stephanie Dietrich, ass. generalsekretær i Det lutherske verdensforbund, sa at «møtet var ikke bare viktig for å markere at fem store historiske kirkesamfunn er enige om det sentrale i troen. Vi var også enige om at dette må ha følger for vårt samarbeid og vår felles innsats for fred og rettferdighet i verden. Fra nå av forplikter kirkene seg å ta utgangspunkt i denne grunnleggende enigheten, ikke i uenigheten, og å samarbeide på alle områder, der det er mulig».

Gjennom dialog visker vi ikke ut ulikheter i syn, men ser at vi som kirker har mye som forener oss. Dialog bygger på respektfull lytting, ærlighet, åpenhet, felles refleksjon og ettertanke i et forsøk på å forstå den andre. Gjennom god dialog skapes trygghet også i møte med de som tenker annerledes enn oss selv. Vi kommer nærmere hverandre, forstår den andre bedre, og det etableres et grunnlag for anerkjennelse, videre samarbeid og samhandling.

Norges Kristne Råd har nylig gjennomført sitt rådsmøte. Her møttes kirkeledere fra alle medlemskirkene. Over tid har Norges Kristne Råd bygget relasjoner og fellesskap, og sammen erfarer vi at det er godt og viktig å komme sammen, dele erfaringer med hverandre og å bygge videre på den gode dialogen og det økumeniske klimaet mellom kirkene. 

På rådsmøtet holdt Terje Hegertun et foredrag om dåpsteologi. Han understreket at «å uttrykke felles forståelse og gjensidig anerkjennelse og ansvarsforpliktelse ikke er det samme som å ha et samstemt syn i alle deler. Det siste tror jeg knapt er mulig. Man kan derimot oppnå å se en indre, saklig sammenheng for hva dåp handler om i den kristne kirke i stort. Det vil være et rimelig resultat av den teologiske imøtekommenhet som økumeniske dialoger over mange tiår har greid å skape». 

I forlengelsen av foredraget fulgte en respektfull, god og viktig samtale. Det er denne veien vi nå går, sammen. Ved å anerkjenne den andre og å innta en åpen og lyttende holdning, kan vi også lære mye om oss selv. Det gir grunnlag for samarbeid og samhandling.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere