Kjellrun Marie Sonefeldt

238

Det er ikke grunnlag for meningsbrytning om dåpen.

Jesus la ned grunnsteinen.

Publisert: 9. apr 2019

Den er tydelig nok: "Meg er gitt all makt i himmel og på jord.Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler,i det dere døper dem til Faderens,Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere."

Befalingen er døpe først og lære etterpå. 

Det sammenfaller med jødisk praksis om paktstegnet  omskjæring på den 8.dag.

Dåpen er i samme spor ,som et innvielsestegn til Jesu lære.

Historien om Paulus og Silas i fangevokterens hus,vitner om at Paulus tok Jesu dåpsbefaling på alvor. Fangevokteren ble frelst den natten og hele husstanden ble døpt på hans tro. De ble vekket nattestid for en samlet dåp.En slik hastverk kan vitne om at Paulus og Silas,som rømte fanger ikke følte seg trygge og ville flykte,men ville oppfylle Jesu dåpsbefaling før de rømte. Finner andre noen annen logisk forklaring på den nattlige dåpen?

Faktaforhold om dåp i NT, som gjendøperne bygger på ,plasseres ikke i historisk sammenheng.Datidens situasjonen kan sammenlignes med våre misjonærers . Når en voksen kommer til tro, må det jo bli voksendåp. Den norske kirke følger opp med barnedåp , etter Jesu modell.

I mange gamle stenkirker finnes dåpsfont beregnet på dåp med hel neddykkelse av spedbarna.Jeg er ikke kjent med historikken om når det ble vanlig med dåp med overøsing,men at det hadde sammenheng med at det gikk på helsa løs i kalde kirker, særlig der det var vanlig med hel neddykking tre ganger.

Voksendåp og barnedåp fulgtes ad opp gjennom århundrene etter hvert som kristendommen vant terreng og voksne kom til tro. Det må vel regnes med,at dåp med hel neddykkelse av voksne ble fjernet av samme grunn som for spedbarna.


Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere