Magne Kongshaug

45

Søndagsnotat om gudstro

Når gudstroen falmer, dyrkes i stedet Mammon, grådigheten som ødelegger kloden og skaper skiller innen nasjoner og mellom nasjoner.

Publisert: 24. mar 2019

Etter å ha lest Torkel Brekkes innlegg om religionsfaget, tenker jeg dette (korriger meg om jeg tar feil):

Ingen bør vurdere kristendommens nåtidige og fremtidige potensielle betydning etter dens historiske overtramp, men etter dens høyeste intensjoner - som er å skape fred på jorden og ærefrykt for vår Skaper og Gud.    

Kunnskap om økologi, fysikk, biologi, matematikk, etc.  er selvsagt viktig. Men vitenskapelig og teknisk innsikt som ikke har genuint fundament i menneskekjær etikk, er livsfarlig, en stor trussel mot livets eksistens.

Den mest menneskekjære etikk jeg vet om, er Jesu benektelse av å besvare ondt med ondt, og befalingen om å elske og å gjøre godt - også mot fiender, og således å tjene nesten uavhengig av nasjonale, etiske og andre skillelinjer mennesker imellom.  

Verden er som den er fordi vi alle har neglisjert alle Guds bud - så vel som deres avlegger Menneskerettighetene.  Og det vil vi fortsette med, vi vil alltid først og fremst prioritere oss selv, budene vil forbli hovedsakelig papirbestemmelser, dersom vi ikke erfarer – ved levende gudstro - at budenes kilde er vår Skaper og Gud, universets oppholder.

Dersom vi menneskene virkelig trodde på at universets og livets opphav er Skaperen, og at Skaperens identitet og vilje  kan erkjennes/erfares ved troen på Jesu ord, ville vi – på tvers av alle nasjonale grenser, hatt hellig ærbødighet, for alle arter, for alt liv - for Guds klode!  

En menneskehet som har skapt napalm, kjernefysiske våpen, biologisk våpen, og global ufattelig urettferdighet, parallelt med forsøpling av skaperverket, er Bortkommen, all fagkunnskap til tross. Og står i fare for å ødelegge seg selv og alt liv.

Kloden har økende feber og krampetrekninger.  Fordi vi har forrådt Skaperens gode beskyttende bud! Når  gudstroen falmer, dyrkes i stedet Mammon, grådigheten som ødelegger kloden og skaper skiller innen  nasjoner og mellom nasjoner. -  Så viktig, Torkel Brekke, er genuin kunnskap om vår Skaper og Gud; egentlig mye, mye viktigere enn  faglig innsikt og teknisk ekspertise.      

KRLE er eget skolefag fordi Stortinget tror på at kjennskap til vår kristne kulturarv og kristen etikk, og til religion i alminnelighet, bidrar til samhold og lim i nasjonen. Dessuten er genuin gudstro en motstander av klasse- og raseskiller og, altså, av den høyst reelle menneskefienden: Mammon. Fortsatt fins en betydelig andel kristne i dette landet som mener at våre barn bør få lære, også på skolen, om klodens og menneskehetens Skaper og Gud - og om hvordan den enkelte kan lære Gud  å kjenne.  

Fordi mennesket er skapt i Guds bilde har det samvittighetspotensial, på linje med Den gylne regel, på tvers av etniske og nasjonale og kulturelle grenser - og uavhengig av type gudstro eller  mangel på sådan. Problemet er at denne samvittighet ofte er mer død en levende - grunnet våre beviste og ubevisste misgjerninger mot Gud og nesten. Tenker jeg, inspirert av Guds ord i Bibelen.  

Magne Kongshaug, Risør


2 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere