Geir Jørgen Bekkevold

21

Dødshjelp som ikke hjelper

Døden er ikke et valg staten bør legge på skuldrene til en lege, til en pasient eller til en pårørende.

Publisert: 15. mar 2019

Urovekkende mange stemmer fra ulike parti tar til orde for aktiv dødshjelp. Men hva er det egentlig dødshjelp skal hjelpe oss med? Lindrer vi livets smerte og lidelse ved å avslutte menneskers liv? Løser vi ensomhetens skadevirkninger ved å legalisere statsstøttet dødshjelp?

I debatten om aktiv dødshjelp problematiseres ofte, og med rette, gråsonene og de umulige grenseovergangene. Hvem skal kvalifisere for dødshjelp? Hvem skal avgjøre hvorvidt noen kvalifiserer for dødshjelp? Hvem skal utføre dødshjelpen? Skal det bli en del av legenes stillingsbeskrivelse - de som egentlig er utdannet for å redde liv? Er det i det hele tatt mulig å se for seg en velfungerende dødslov?

Grunnleggende menneskesyn

Enda mer grunnleggende enn disse konkrete og reelle spørsmålsstillingene, er: Hva slags samfunn og menneskesyn ligger til grunn for en offentlig sanksjonert «dødshjelp»? I et slikt samfunn er det staten, via sine lovgivere og dernest det offentlige helsevesenet, som inntar rollen som bøddel og herre over død og liv. Det er ikke menneskets hjerte som gir etter og slutter å slå, men det er staten som bestemmer at nå skal dette menneskets hjerte slås av.

KrF har et grunnleggende menneskesyn som sier at menneskers liv ikke kan graderes. Menneskets verdi er uavhengig av produksjonsevne, helsetilstand, utseende, kontoutskrift og alle de andre tingene som kan endre seg brått. For KrF er politikken et verktøy som skal sikre den enkeltes menneskeverd og livsvern.

Det er fullt forståelig at tragiske skjebner rører ved oss politikere, og får oss til å ønske å hjelpe. Forhåpentligvis var det nettopp det som gjorde at vi engasjerte oss i politikken i utgangspunktet. Men vi er samtidig forpliktet til å stille oss de store spørsmålene: Hva gjør det med samfunnet vårt dersom vi endrer landets lover som følge av denne konkrete fortellingen og erfaringen? Hvilket menneskesyn kommer til uttrykk gjennom denne lovgivningen?

Ansvaret for vår neste

Maktesløsheten i møte med sykdom, lidelse og død kan lamme oss. Eller den kan motivere oss til handling. Sykepleie som profesjon vokste frem over hele Europa i kirkens fotspor, som svar på menneskers lidelse og behov for medisinsk omsorg. Norsk sykepleies nestor Cathinka Guldberg har vært en inspirasjon for moderne omsorgsfilosofi, med sitt tydelige fokus på relasjon, ansvar og forpliktelser.

Ansvaret for vår neste ivaretas best gjennom lover som trygger oss mot å bli overflødig, uønsket og til syvende og sist fjernet. Ansvaret for vår neste virkeliggjøres hver dag, på sykehus, skoler og arbeidsplasser, hvor vi hjelper når vi kan og trøster når noen gråter. Det er de aller fleste menneskers medmenneskelige instinkt å rekke ut en hånd når vi ser at noen faller. Aktiv dødshjelp er det motsatte. I stedet for å gjøre alt vi kan som samfunn for å lindre smerten, stempler vi et smertefullt liv som mindreverdig, ja, uverdig. I stedet for å utvikle sterkere fellesskap som kan bære oss gjennom den ensomme dødsangsten, skal vi skrive ut døden på resept til ære for individets selvbestemmelse.

Et ugjenkallelig valg

At selverklærte liberale parti høylytt roper om individets frihet som begrunnelse for dødshjelp fremstår i beste fall som en uferdig tankerekke. Å velge døden er det eneste valget vi ikke kan gå tilbake på. Dødens ugjenkallelige karakter er med god grunn et av hovedargumentene mot dødsstraff.

Døden er ikke et valg staten bør legge på skuldrene til en lege, til en pasient eller til en pårørende. Vi mennesker trenger lindring når vi lider, og vi trenger fellesskap i møte med døden. Derfor vil KrF styrke helsevesenets mulighet til å gi omsorg og støtte for pasienter og pårørende i livets siste fase. Vi vil gjøre det enklere for familier å være nær og ta seg av sine kjære som trenger det. Og vi vil jobbe videre med å utvikle god politikk for livshjelp. Sammen med alle engasjerte samfunnsborgere og frivillige organisasjoner som vil kjempe for det ukrenkelige menneskeverdet i alle livets faser.

3 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere