Hans Morten Haugen

69

Homoterapi og liberale verdier

Bør et liberalt parti ta til orde for et lovforbud som griper inn i trosfriheten og medfører økt statlig kontroll?

Publisert: 7. mar 2019  /  914 visninger.

Klassekampen forteller 2. mars at Venstres Landsmøte vil behandle et forslag om å forby såkalt konversasjonsterapi. Den noe upresise tittelen Vårt Land-desken valgte er «Venstre vil ha reorienteringsforbud», men som forklart i ingressen er forslaget fremmet av tre personer – som del av et lengre forslag.


Del av straffeloven

Ingen begrunnelse er gitt for forslaget til Nybø, Almeland og Melby bortsett fra at «Norge bør bli best i verden på skeives rettigheter.» Dersom forslaget faktisk fremmes av Venstre og blir vedtatt i Stortinget, er det naturlig at det blir del av straffeloven. Det er altså en praksis som foreslås å forbys. Hva er det egentlig som skal forbys?

Mer konkret: Hvilken del av praksisen er det som eventuelt vil kunne reises tiltale for? Bør det å være åpen for en samtale om seksuell identitet – hvor man ikke ubetinget støtter en minoritetsseksuell identitet hos den som har bedt om samtale – gjøres straffbart? Må det forbys å be for den som har bedt om en samtale? Bør terskelen for strafferettslig ansvar gå ved det å planlegge en prosess etter første samtale?


Kun Svenska kyrkan

Så vidt jeg kjenner til er det i Norden kun Svenska kyrkan som i et vedtak på Kyrkomötet har et forbud mot at deres prester skal praktisere slik terapi. Uppdrag Granskning fant – ved hjelp av skjult mikrofon – at noen prester tilknyttet Frimodig Kyrka likevel var åpne for dette.

Jeg vet naturligvis at konversasjonsterapi er kontroversielt. Det å være skamfull over hvem man er og forsøke å fortrenge egen seksuelle orientering strider slik jeg og mange kristne ser det også imot kristen lære om at Gud elsker oss som vi er. I Jesu og Paulus’ syndekataloger er det en rekke synder, knyttet til væremåte og forholdet til penger, som mange kristne tar for lett på.

Likevel er jeg – med fartstid både i homoliberale Venstre, Kirkens SOS og Norges Kristelige Studentforbund – skeptisk til forslaget. Det er opplagt at religionsfriheten kan utøves på måter som er skadelige for andre. Som erkjent i høringsforslaget til ny trossamfunnslov sendt ut høsten 2017 – og der et lovforslag forventes denne våren – bør det imidlertid være en nokså høy terskel for å begrense religionsfriheten.


Påføre skam

Realiteten er at de få personene som tilbyr slik konversasjonsterapi i Norge ofte er pastorer i norske kirkesamfunn. Jeg benekter ikke at samtaler med noen av disse pastorene kan påføre den enkelte skam, slik foreldre kan påføre sine barn skam. Det er noen få trossamfunn der konversasjonsterapi praktiseres – for de flestes del på en moderat måte – og kun for dem som ber om det.

Bør et liberalt parti ta til orde for et lovforbud som både griper inn i trosfriheten og vil medføre økt statlig kontroll? Guri Melby presenterer det selv i Vårt Land som et liberalt dilemma. Dersom forslaget blir en del av norsk lov, vil det gripe rett inn i trosfriheten, og vil medføre en uønsket etterretnings- og kontrollvirksomhet.

3 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere