Gunn Pound

177

Giske nå igjen - slipp andre til i mediene

Stopp Trond Giskes mediesirkus og slipp andre til

Publisert: 4. mar 2019

GISKE NÅ IGJEN  – SLIPP ANDRE TIL I MEDIENE

 

Stopp Trond Giskes mediesirkus og slipp andre til. Mange med meg er nå mektig lei av de store presseoppslagene om Giske, konfliktene i partiet hans AP hans privat liv.  Hans dominans i mediebildet skjer på bekostning av flere samfunnsgrupper som sliter med å få innpass i mediene og samfunnslivet.

Hadde Giskes handlinger blitt vurdert opp mot straffeloven kan det tenkes at Giskes handlinger hadde blitt ansett som straffbare dersom de hadde blitt vurdert opp mot seksuell trakassering etter likestillingsloven. Ap får i hvert fall refs av assisterende likestillingsombud Mads Harlem for ikke å ha vurdert dette.

Selvsagt er det viktig at slike saker blir synliggjort og bekjentgjort i mediene. For her det snakk om å beskytte kvinner både i og utenfor det politiske liv. Men dette har rett og slett blitt for mye. For mye slik at folk går lei og tenker «Giske nå igjen».

De fleste som sender samfunnsnyttige debattinnlegg til riksavisene Aftenposten, Dagsavisen, Dagbladet og VG får disse refusert. Giskes store plass i riksmediene skjer på bekostning av din og min ytringsfrihet. Som mangeårig tillitsvalgt i organisasjonen Mental Helse vet jeg at folk med psykiske, sosiale og fysiske funksjonshindringer sjelden får plass i det offentlige rom. Et viktig unntak : om en mann/kvinne med en psykiatrisk diagnose begår en straffbar handling blir det store medieoppslag. De ovennevnte grupper støter oftere på daglige barrierer enn den generelle befolkningen.

En mann som har vist uønskede seksuelle tilnærmelser mot yngre kvinner og gått over flere grenser får ubegrenset plass og oppmerksomhet. Om psykiske helseutfordringer hadde fått en tiendepart av Giskes oppmerksomhet kunne mange fordommer og stigmatiserende holdninger blitt avlivet og mange flere kunne fått innpass i samfunns- og arbeidsliv. Fordommer er til for å avlives. Som leder i Mental Helse Stovner opplever jeg at lokalavisen ikke tar inn våre saker. Saker som går ut på å løfte opp og synliggjøre en vanskeligstilt og bortgjemt gruppe som så sårt trenger medienes oppmerksomhet.

En annen gruppe som er forsømt av riksmediene er alle de trofaste kvinner og menn i organisasjons- og foreningslivet som deltar i frivillig/ulønnet arbeid for barn, ungdom og eldre. Disse bidrar i aller høyeste grad til å berike livskvaliteten til mange mennesker. Mange usynlige og store hverdagshelter som daglig legger ned store ressurser i idrettslag, speiderbevegelsen, korps m.fl holder unge unna rusmiljøer får en liten spalteplass i ny og ne.

Gunn Pound

Leder Mental Helse Stovner

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere