Reidun Heggen

Leder i Ungdom mot EU
1

Flyktningpolitikken i EU lar statene skrive fra seg ansvar

Det er umulig for EU å styre hvor mange som trenger beskyttelse, så konsekvensen av slike avtaler blir ansvarsfraskrivelse og flyktninger fanget i uverdige forhold.

Publisert: 18. feb 2019

EU har lenge lovet endringer i retning av en mer rettferdig behandling av Europas flyktninger. I Juni 2018 diskuterte EU-toppmøtet flyktningkrisen og hvordan kvoteflyktninger skulle fordeles rettferdig mellom medlemslandene. I stedet valgte de en modell der beskyttelsen av EUs grenser, kom foran flyktningenes beskyttelsesbehov.

EU-Tyrkia avtalen.

I 2016 kom EU-Tyrkia avtalen, som skulle lette trykket av flyktninger til Tyrkia og Hellas­. EU tok det finansielle ansvaret for retur av flyktninger fra Hellas til Tyrkia, mot at andre EU-land tok imot syriske kvote­flyktninger fra leirer i Tyrkia. EU lovet å utdrive flyktninger på en human måte, men inngår avtaler som forverrer situasjonen.

Når flyktningene hindres i å krysse EUs grenser, blir de lettere glemt. I 2015 og 2016 var det daglige oppslag om flyktningkrisen, mange reiste til Hellas for å hjelpe. Nå er det nærmest radiostillhet, men flyktningkrisen er langt fra over. I den greske flyktningleiren Moria på Lesvos bor det nå cirka 6.000 flyktninger. De deler en matstasjon og de sanitære forholdene er uverdige. Det tar omtrent fire år før en flyktning i Moria-leiren får vurdert sin asylsøknad, og mens de venter må de stå i matkøer så lange at de bakerste ikke får mat. Leiren har hyppige utbrudd av slåsskamper, og små barn må tilbringer sine første måneder i plast­kasser ment for frukt og grønt.

Egne grenser prioriteres.

EU kjemper for en ordning der beskyttelse av egne grenser prioriteres, og de har redusert det de kaller den ulovlige innvandringen med 90 prosent. De rikeste landene innenfor Schengen beskyttes fra flyktningkrisa. Avtaler som Dublin II tvinger flyktninger til å søke asyl i det første landet de ankommer. Det blir ofte Hellas, Italia og Spania, som allerede har økonomiske utfordringer.

Det er umulig for EU å styre hvor mange som trenger beskyttelse, så konsekvensen av slike avtaler blir ansvarsfraskrivelse og flyktninger fanget i uverdige forhold.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere