Magne Kongshaug

45

Perle eller ulov ?

Abortloven er perlen i likestillingspolitikken, mener Marie Simonsen. - Men fostre har ingen juridisk rett til liv og overlevelse de første 12 ukene av svangerskapet. Da må helsevesenet adlyde kvinnen; leger er fratatt reservasjonsrett. Og selv om den vanlige måten å bli gravid på, fortsatt er ved likeverdige bidrag fra både kvinnen og mannen, henholdsvis egg og sæd, er altså svangre kvinner de jure eneveldige de første 12 ukene. Så, skinnende likestilling er abortloven ikke!Mer realistisk enn å få endret abortloven ...

Publisert: 11. feb 2019

Perle, eller ulov?

Regjeringens forbud mot selvbestemt fosterreduksjon, høster storm. Tapte muligheter for selvvalgt fosterreduksjon oppildnes til illiberal sving mot høyrepopulisme, selv om bare få kvinner ber om fosterreduksjon; i 2017 ble det f. eks utført sju fosterreduksjoner i Norge, de fleste av medisinske årsaker. Opposisjonen surfer på turbulensen, og vinne økt oppslutning, enn så lenge. 

En opphisses óg av at enkelte kvinner nå kan velge å få fjernet alle fostrene. Spesielt ble Kjell Ingolf Ropstad, hovedaktøren bak vedtaket om fosterreduksjon, presset til kanossagang etter at han ytret «kan man klare en, klarer man to»; dog er det sant at de aller fleste kvinner de facto er i stand til å føde flerlinger; rundt 1000 tvillinger og 20 trillinger fødes hvert år i Norge.  Derimot høres intet ramaskrik over de mer enn 13000 vanlige singel-abortene som tas hvert år her til lands; abortene utgjør mer enn 20 % av årlige 60000 fødsler.  

Janne Haaland Matlary synes motstandere av forbudet bedriver meningstyranni; abort skal en helst ikke debattere (Aftenposten 28.  januar).    

Ved fosterreduksjon blir fostret (eller fostrene), som tilfeldigvis ligger mest tilgjengelig, selektert for innsprøyting av gift i dets bankende hjerte (allerede 3-4 uker etter befruktningen slår embryoets hjerte sine første slag). Inngrepet er beheftet med risiko for skade på gjenværende foster. Begjæring om fosterreduksjon må nå skje i nemnd. 

Mentale spenn. Noen ønsker assistert befruktning.  Andre ønsker å adoptere. Mange velger abort. De fleste kvinner gleder seg over graviditet; og fortviler når spontanabort skjer. Helsevesenet forsøker intenst å redde nyfødte, og avliver parallelt uønskede fostre. I adopsjonskøen, samt blant leger, finnes fortsatt noen som er prinsipielle motstandere av abort, vil jeg tro. Regelen har vært at de fleste kvinner i landet (6 av 10) aldri tok abort i fertile decennier.

 68 prosent er for selvbestemmelse for kvinnen, 19 prosent mot og 13 prosent svarer vet ikke. (Dagbladet, januar). Motstand mot selvvalgt fosterreduksjon finnes i alle politiske leirer, minst (3 %) i Rødt; i Høyre og FrP er 1 av 3 motstandere. 

 Abortrater over tid. I snitt har abortratene i rike nasjoner avtatt med 40 % i tidsintervallet 1990- 2014. Norske abortrater har bare avtatt ca. 20 % de siste 40 årene; fra topprater i 2008-2010, skjedde en nedgang til litt under 2001-raten i 2017, dog kun blant de yngste (15-24 år).  For kvinner mellom 25 og 49 år var raten i 2017 tilnærmet lik den i 2001.    

Abortloven er perlen i likestillingspolitikken, mener Marie Simonsen. - Men fostre har ingen juridisk rett til liv og overlevelse de første 12 ukene av svangerskapet. Da må helsevesenet adlyde kvinnen; leger er fratatt reservasjonsrett. Og selv om den vanlige måten å bli gravid på, fortsatt er ved likeverdige bidrag fra både kvinnen og mannen, henholdsvis egg og sæd, er altså svangre kvinner de jure eneveldige de første 12 ukene. Så, skinnende likestilling er abortloven ikke!

 

Samfunnsutvikling. Vi er et blitt et mye individualistisk og selvbejaende samfunn, der de fleste vil ha stadig mer av penger, eiendom, fritid, frihet. I denne malstrømmen blir noen akterutseilt, og noen går til grunns. Prestasjonsjaget mot tindene og stjernene, bidrar til at kun 1.6 barn nå fødes per kvinne, her og noen andre nasjoner. Parallelt peker de høye aborttallene på utbredte behov for fri adgang til abort

 

Prevensjon. De fleste uønskede svangerskap skjer ved bruk av inadekvat prevensjon. Således, mens samleiefrekvensen neppe har avtatt de siste ti årene, er abortraten blant 15-19-åringene nå hele 3 ganger lavere enn i 2008-2010, og kun halvparten av snittet for hele gruppen 15-49 år.  Prevensjon & info virker! Større føre-var-ansvar er betimelig.

 

Selvbejaende Retorikk. Når den egentlig utfordringen er fostrets kropp, virker den stadige retorikken «bestemme over egen kropp» beslektet med rikfolkets nærsynte terping av at inntektsforskjellene er små her til lands. Sett med fattigfolks øyne fortoner forskjellene seg som ekstremt store. Partene i arbeidslivet, på tvers høyre-venstre aksen, er hovedansvarlige. - Hvor mange aborter skyldes slitne kropper og frustrerte sinn på grunn av reell fattigdom i rike Norge?

Bekvemme aborter. Lederskribent Alf Gjøsund minnet nylig om at det å røre ved abortloven er tabu, men våget dog å minne om at noen aborter foretas av bekvemmelighet. Etter min oppfatning er former for bekvemmelighet involvert i de fleste aborter. 

 Uønsket graviditet er jo en ubekvem erfaring; bare tanken på at en ubetimelig kan ha gjort en kvinne gravid eller blitt gravid, kan være svært frustrerende; hvem har ikke opplevd det? Abort er en sammensatt og vanskelig avgjørelse, for de fleste. Også ressurssterke kvinner tar abort, når nødløsningen abort oppfattes mer bekvemt enn fødsel og barneoppdragelse. I valgets dilemma abort eller ikke, er altså abort en bekvem nødløsning.

Føre uansvarlighet kan føles kortsiktig bekvem. Men, som ovenfor nevnt, kan abortratene minst halveres ved bruk av adekvat prevensjon!

 

Fostrets verdi. Vitenskap er ikke, og kan aldri bli, kompetent til å avgjøre om et foster har, eller bør ha, fullt menneskeverd fra konsiperingen av. Ved abort hindres et liv under utvikling å bli født som fullbyrdet menneske. Som nyfødt var vi alle like hjelpeløse og uvitende som 12 uker gamle fostre!  Men - vi unngikk abort! 

Verken perle eller ulov? Abortloven tvinger ingen til abort. Alternativet strikkepinner og kvakksalvere ønsker ingen seg. Kvinnen bør ha betydelig innflytelse når det gjelder valget mellom abort eller fødsel, og fullmakt ved fare for hennes fysiske og mentale helse, ved voldtekt og alvorlig fostersykdom.  Imidlertid er det en svakhet/uting ved abortloven at fostre ikke har rettslig beskyttelse under svangerskapets 12 første uker, synes jeg. Dessuten er loven diskriminerende ovenfor partner. Ettersom loven er forankret i et folkeflertall, er folk flest medansvarlig. Lovbestemte rettigheter er nemlig normaliserende, og tenderer mot å bli oppfattet som rett og riktig, uansett om de er det eller ikke.  Vi formes av vår tid og spesielle begivenheter. Ved folkets råd, er abort tillatt. Men etter kristent syn er abort av funksjonsdyktige fostre mot Herrens råd.

De første kristne tok sin tro på alvor, de, og mente spesielt at «Du skal ikke drepe et foster ved abort, heller ikke skal du drepe et nyfødt barn», som nylig notert av Harald Hegstad, VL, 31. januar; så vel som av Oscar Skarsaune i boka «Etterlyst: Bergprekenens Jesus Har folkekirken glemt ham? (2018). Tvang til kristen tro og holdninger er ukristelig; mye ukristelig har skjedd i Kristi misbrukte navn (jfr. Skarsaune).   

 

Forebygging. Mer realistisk enn å få endret abortloven restriktivt, er det trolig å satse på forebygging (sml. Hegstad; og ovenfor). Nettverket Drivkraft har forebygging som aktuelt tema.  Ett ledemotiv mot færre aborter kan være en utvidet forståelse av intensjonen: «Alle skal med!».

 Magne Kongshaug, medlem i Dnk, Risør.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere