Magnar Mæland

Pastor
1

Vi er ikke rasister

Publisert: 6. feb 2019  /  1322 visninger.

De siste dagene har det i media framkommet tildels sterke reaksjoner på et arrangement i Ålgård Baptistkirke med fokus på barns situasjon i Kongo og hvor det ble samlet inn penger for å støtte skolegang i samme land.

På menighetens vegne vil jeg beklage at noen opplever seg støtt av at noen av aktørene i vårt arrangement malte seg svarte i huden for på den måten å framstå som afrikanere. Dette var aldri gjort i hensikt å såre noen eller å framstå rasistisk. De ansvarlige for arrangementet har aldri hørt om «black face» og hele arrangementet bar preg av dyp respekt for våre venner i Kongo.

Mange frivillige ildsjeler la ned mye 
arbeid for å gi barna en så autentisk opplevelse av Kongo som mulig i et vinterkaldt Norge. Arrangementet er et dramastykke hvor deltakerne blir med på en flytur til og fra Kongo, samt at de i Kongo får
besøke en skole, et helsesenter og en kirke. Det samles også inn penger til nødvendig utstyr til skolene og etter «turen» ble det servert afrikansk mat. Arrangementet har vært gjennomført flere ganger før og er veldig populært blant både små og store.

Ting er stadig i forandring, og som
menighet prøver vi å være sensitive og å ikke støte noen. Språkbruk og formidlingsformer forandres, og vi prøver å henge med som best vi kan.

I over 100 år har norske baptister støttet misjon og utviklingsarbeid i Kongo. Sannsynligvis har ingen baptistmenighet bidratt mer i dette arbeidet enn Ålgård. Mange herfra har gjort tjeneste i landet i kortere eller lengre perioder. Årlig overføres opptil 500.000 kroner til arbeidet i landet, hvorav det meste går til utdanning og helse. I desember selger menigheten juletre på dugnad til inntekt for Kongo og mange flittige hender arrangerer julemesse til samme formål. Alt arbeidet i Kongo
gjøres i samarbeid med lokale medarbeidere. Vi er også etter hvert blitt en flerkulturell menighet og har medlemmer fra mange land. En familie fra Kongo var også med i arrangementet, og de støtter heller ikke kritikken. Vår menighet har sammen med de andre menighetene på stedet vært i fremste rekke for å ta imot og integrere nye landsmenn. Så om noen ønsker å lete etter rasistiske holdninger, tror jeg ikke Ålgård Baptistmenighet er stedet å begynne.

Saken er et godt eksempel på hvor galt det kan bli når bilder deles på sosiale
medier og ting tas helt ut av sin sammenheng. Få av de som kritiserer har tatt seg bryet med å kontakte oss som har vært ansvarlige for arrangementet. Iblant sies det at «et bilde sier mer enn tusen ord», men i denne sammenhengen sier et bilde omtrent ingen ting. Det er viktig å skille mellom stort og smått, og det oppleves ikke hyggelig å få kritikk fra Antirasistisk senter som er en organisasjon som jeg i stor grad trodde vi spilte på lag med. Om jeg skal våge meg med en liten spissformulering, så vil jeg herved gratulere Antirasistisk senter. Dersom vår Kongo-tur er et rasistisk uttrykk i dagens Norge, så kan organisasjonen kanskje legges ned og anse sitt oppdrag for fullført.

8 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere