Lederartikkel Vårt Land

Der de er

Burde det ikke likevel være så enkelt å si at det som skjer i Morialeiren ikke er akseptabelt?

Publisert: 4. feb 2019

Reportasjen fra flyktningeleiren Moria på ­Lesvos i lørdagens Vårt Land gir et innblikk i det vi helst vi glemme: Den uverdige situasjonen ­mennesker er havnet i fordi vi vil beskytte oss mot en ­ukontrollert tilstrømming.

Les også: Hellas opplever auka tilstrøyming av asylsøkjarar. Solberg-regjeringa gjev 330 millionar i asylstøtte, men avviser å avlaste med å hente asylsøkjarar til Norge.

Moria er stedet der håpet krasjer i realpolitikk. Sympatien med krigsofrene i Syria førte i 2015 til at Europa åpnet sine grenser og ønsket dem ­velkommen. Men det kom mange flere. Noen vil kalle dem ­lykkejegere. Riktigere er nok å si at det var mennesker som søkte håp i en håpløs situasjon.

Vi ble alle skremt. Det ble nødvendig for ­myndighetene å vise at de hadde kontroll. EU ­betalte Tyrkia for å stenge flyktningeruten over havet til ­Hellas. Hellas fikk oppgaven med å behandle asylsøknadene fra de som likevel kom, og deretter skulle de relokaliseres til andre EU-land. Norge lovet å ta sin del.

Det har fungert etter hensikten for Europas del. Asyltilstrømmingen er kraftig redusert. Men i ­Hellas har det ikke fungert. Asylsøknadene blir liggende i lang tid, relokaliseringen fungerer ikke, og de som sitter og ­venter på avgjørelse er plassert i en leir som er ødeleggende for dem.

Skal vi bare ­akseptere at det er slik – at menneskene i Moria skal betale prisen? ­Ingen vil si rett ut at det er slik. Men forslagene til tiltak som kan endre på situasjonen blir avvist.

«Vi skal hjelpe dem der de er», sies det. Og norske myndigheter kan toe sine hender: Vi har gitt Hellas 330 millioner til å ordne opp. Riktig nok er pengene tatt fra EØS-midlene, så det er penger vi uansett måtte ut med. Har vi dermed gjort vårt?

Det kunne være fullt mulig å flytte mange av de som nå sitter i Moria både til bedre steder i Hellas og til andre europeiske land og ta asylbehandlingen der. 7.000 mennesker er ikke mange å fordele. Men alle land sier at de allerede har tatt mange nok. Også Norge sier det – og vi har jo tatt flere enn de fleste om vi regner etter folketall.

Les også: Hjelpeorganisasjon meiner berre éi løysing høver: Etabler ei luftbru, tøm dei greske øyane for flyktningar, fordel dei i Europa.

Burde det ikke likevel være så enkelt å si at det som skjer i Morialeiren ikke er ­akseptabelt? Eller er det slik at vi bruker forholdene der som ­avskrekking? Det bør ikke fortsette slik.

2 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere