Aud Valborg Tønnessen

Dekan
6

En bedre løsning på krisen

Tilby teologistudenter et utdanningsstipend med bindingstid til prestetjeneste i de områdene hvor man trenger flere prester.

Publisert: 1. feb 2019

Skrevet av Sivert Angel, programleder teologi, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo og Aud Tønnessen, dekan, Det teologiske fakultet, ­Universitetet i Oslo

I Vårt Land 31. januar tar ­leder i Presteforeningen, Martin Enstad, opp den viktige og vanskelige rekrutteringen til mange bispedømmer i Norge. Vi er glade for oppmerksomheten om rekrutteringsutfordringene til Den norske kirke generelt og til tjenestesteder et stykke fra ­byene i Sør-Norge spesielt. Vi tror at det å rekruttere godt kvalifiserte prester til hele landet er avgjørende for folkekirkens fremtid.

Attraktiv tjeneste. 

Presteforeningen vil sikkert være enig med oss i at den viktigste strategien for å fremme presterekruttering er å gjøre prestetjenesten attraktiv når det gjelder oppgaver og betingelser, og greie å formidle dette godt. En annen strategi kan være å senke terskelen for hva som skal til for å få prestejobb. Vi mener det ikke er veien å gå, fordi man derved vil forsterke en negativ sirkel, hvor prestetjeneste får gradvis lavere status, utdanningen blir gradvis mindre attraktiv og utdanningsstedene stadig må senke nivået på utdanningen.

Med sitt forslag til løsning står Enstad i fare for å trekke kirkas oppmerksomhet i retning av ­lavere krav. Han synes å ønske seg faste stillinger for folk som ikke har utdanningen som til nå har vært kvalifikasjonskravet for prester. Da går han nødvendigvis inn for å endre kvalifikasjonskravet. Man kan jo selvfølgelig ikke ansette noen med en klausul om at de skal bestå en eksamen noen år frem i tid, for så å avskjedige dem om det går dårlig på eksamen. Forslaget innebærer derfor å senke kvalifikasjonskravet. Man risikerer slik å bidra til å svekke statusen for yrket og på sikt underminere teologiutdanningen vi har i dag.

Med stort hell. 

Det har jo lenge­ vært praksis at prestevikarer får tilrettelagt tjenesten sin for å fullføre studiet. Vi har hatt mange­ slike studenter hos oss, og det med stort hell. Det kan fortsatt være en god ordning i områder med særskilte rekrutteringsutfordringer. Vi jobber stadig med å forbedre vårt tilbud til disse studentene. Vi har mange fleksible emner, og vi jobber stadig med å gjøre dem mer fleksible og med å gi våre teologistudenter større valgfrihet i måten de kan legge opp studiet sitt på.

Det kan være god grunn for kirken til å bruke større penger på målbevisst rekruttering til steder med ekstra store rekrutteringsutfordringer. Vi vil foreslå en ordning som ikke utfordrer kvalifikasjonsnivået og som er velprøvd fra andre virksomheter, slik som forsvar og luftfart: Tilby teologistudenter et utdanningsstipend med bindingstid til prestetjeneste i de områdene hvor man trenger flere prester!

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere