Erik Dahl

Forfatter
5

Ropstads standpunkt er helt greit

Publisert: 27. jan 2019

Håvard Nyhus skriver i Vårt Land 24. januar at statsråd Kjell Ingolf Ropstad ikke kan nekte å gå i Pride-tog. Jeg mener man her går over streken. Det kan da ikke være en menneskerett nærmest å tvinge folk til å gå i et tog de ikke identifiserer seg med? Fordi det dreier seg om er statsråd?

Pride betyr stolthet. Bibelens budskap om stolthet er todelt. For det første: «Gud står den stolte imot – den ydmyke gir han nåde». Det gjelder, slik jeg ser det, stolthet på egne vegne, over egne meninger og holdninger. Samtidig sier Bibelen: «Vi har vår stolthet i Kristus Jesus og setter ikke vår lit til det ytre» (Filipperbrevet 3,3).

Det må da være en menneskerett for en kristen – enten han er statsråd eller ­menig – å følge sin overbevisning på dette området! Det går ikke an å ha ett liv som privatperson og ett som seremoni­mester. Mange forventer av statsråder at de er helstøpte. Derfor synes jeg Ropstads standpunkt er helt greit.

9 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere