Gunn Pound

177

Solidaritetsstreik i kampen mot sykehus-nedbyggingen

Hva om alle fagforeningene i Norge sammen gikk ut i solidarietsstreik mot nedbyggingen av våre sykehus ?

Publisert: 18. jan 2019

SOLIDARITETSSTREIK I KAMPEN MOT SYKEHUS-NEDBYGGINGEN ?

Hva om alle fagforeningene i Norge sammen gikk ut i solidaritetsstreik mot nedbyggingen av våre sykehus ? Hva om LO, UNIO, YS og Akademikernes forening gikk ut på barrikadene og samlet sine medlemstropper til løpeseddelaksjoner, solidaritetsstreik og demonstrasjonstog ? 

LO (Norges største arbeidstakerorganisasjon) har 930 000 medlemmer organisert i en rekke forbund i privat og offentlig sektor. UNIO (landets neststørste arbeidstakerorganisasjon) har 360 000 medlemmer fordelt på 13 forbund. YS har 219 000 medlemmer organisert i 13 forskjellige forbund. Akademikerne har 193 536 medlemmer. I tillegg til disse har vi FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon for kronisk syke og folk med funksjonshindringer) som er landets største paraplyorganisasjon med 335 000 medlemmer fordelt på 84 medlemsorganisasjoner, samt pasientorganisasjoner som ikke er tilsluttet FFO.

Alle kan risikere å trenge sykehus

Alle vet at alle kan trenge sykehus. Derfor angår dette ALLE. Om du er medlem i Fellesforbundet, Handel og Kontor eller Sykepleierforbundet kan du dette på glattisen og pådra deg skader som må behandles i sykehus. Derfor mener jeg at solidaritetsstreik har sin plass her. Solidaritetsstreik bør ikke brukes for enhver pris. Om rørleggerne går til streik for høyere lønninger trenger ikke disse solidaritetsstreik fra andre foreninger.

Hva kan vi lære av våre forfedre ?

Våre forfedre har kjempet frem våre velferdsgoder som de aller fleste av oss tar som en selvfølge. Gjennom streiker, demonstrasjoner, samhold og forhandlinger kjempet de frem trygdeordninger, sykepengeordninger, pensjonsordninger og for gode helseinstitusjoner som sykehus, sykehjem, rekreasjonshjem og mye mer. I dag er vi mange som gråter over å se at våre velferdsgoder som våre forfedre bygget opp rives i stykker bit for bit. Som bl.a. innskrenkinger i stillingshjemler, kutt i antall årsverk i helseinstitusjonene , nedleggelse av sykehus m.m. Dette skjer over hele landet.

 Som mange av oss har skrevet om adskillige ganger var det innføringen av helseforetakene med innføringen av New public management (sykehusene drives som butikker) som er årsaken til det som på sikt vil ende som katastrofe. Pr. i dag er vi kun på begynnelsen av marsjen mot katastrofefjellet.

En solidaritetsstreik vil ha flere positive effekter 

Om kollektivtransporten streiket en uke eller to i hele landet for å redde våre sykehus og andre helseinstitusjoner ville garantert mange tusen våkne opp fra sin likegyldighetsdvale. Og motstanden mot helseforetakene, helsebyråkratene og sosialministeren vil da garantert styrkes. Om de store forbundene (se over) tok ut 10% av sine medlemmer i streik ville vi fått drøyt 170 000 med streikevester (gule, grønne og kanskje rød) ute i gatene med løpesedler «Støtt deg og meg i kampen for Sykehus-Norge som er i ferd med å rakne? Streikekrav nr. 1 må bli KAST HELSEFORETAKENE og gjeninnfør sykehusene tilbake til kommunene og fylkeskommunene. De andre kravene tar vi etter hvert.

Blir du med i solidaritetsstreiken?

Gunn Pound

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere