Gunn Pound

177

NRK ignorer sykehuskamen og menneskeliv?

Er det slik at NRK prioriterer vern om ulvens og sauens liv fremfor menneskets liv ?

Publisert: 15. jan 2019

NRK IGNORERER SYKEHUSKAMPEN OG MENNESKELIV ?

Er det slik at NRK prioriterer vern om ulvens og sauens liv fremfor menneskets liv? Ulve- og sauedebattene har gjennom mange år fått de største medieoppslagene.

jeg er gjort kjent med at NRK ignorerer våre flotte sykehusforkjempere som kjemper for vår trygghet dag etter dag og natt etter natt. Andre kampgrupper slipper inn i NRK og andre medier. NRK er informert om gjennom flere kanaler at Ullevål sykehus er vedtatt nedlagt.

ALLE betaler vi NRK-lisensen som sammen med våre skattepenger er NRK `s viktigste inntektskilde.  NRK er derfor forpliktet til å dekke samfunnets mangfold.

NRK`s vedtekter § 27 NRK har som oppgave å avdekke kritikkverdige forhold og bidra til å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.

Og jeg spør om ikke sykehusforkjemperne tilhører mangfoldet og gjelder ikke ytringsfriheten for disse ? Hvorfor slipper ikke grupper til i de store medier som dag etter dag bruker sin tid på å kjempe for andres liv. Kan man stoppe lisensinnbetalingen om man er misfornøyd med NRK `s dekning ? Er man misfornøyd med en vare kan reklamere og få pengene tilbake.

Noen kjemper for sykehusene og menneskenes liv, andre kjemper for ulvenes liv og andre igjen kjemper for sauenes liv. Den siste uka har ulvemotstanderne og ulveforkjemperne fått så mye medieoppmerksomhet. Vi som kjemper for våre sykeus og menneskeliv fortjener også oppmerksomhet. Hva kan byfolket lære av bygdefolket ?

Er saueliv viktigere enn menneskeliv ?

Ulvene i skogen får så mye medieoppmerksomhet fordi den tar livet av så mange sauer.

 Ledelsen i Helseforetakene, Stortingspolitikerne og ledelsen ved bl.a. Oslo Universitetssykehus får ikke den samme medieoppmerksomhet fordi mediene har ikke skjønt at disse fører en sykehuspolitikk som på sikt vil ta flere liv . Disse vil effektivisere og redusere sykehuskapasiteten som bl.a. nedleggelse av Ullevål som vil koste flere mennesker livet.

Minst 10 000 fra hele Østlandsregionen deltok i fakkeltoget mot regjeringens ulvepolitikk på kvelden 8. januar 2019. Dette i kampen mot regjeringens ulvepolitikk.

Sitat Skogeierne «Ulv er symbol på at demokratiet svikter». Vi er lei av å bli hundset med sa Gunnar Gundersen i sin appell til deltakerne på markeringen.
Markeringen fikk stor medieoppmerksomhet i Dagsrevyen 19 og 21 pluss andre ekstra innslag og andre medier.

På Luciadagen 13. desember gikk 50 forkjempere (kilde Vårt Oslo) for Ullevål i fakkeltog for å redde Ullevål som redder mange menneskeliv. Nedleggelse av Ullevål og andre sykehus betyr flere tapte liv. Luciatoget var godt planlagt, annonsert og markedsført. I en storby med 673 000 innbyggere møtte kun 50 frem.

Ulv er symbol på at demokratiet svikter. JA. Og ledelsen i landets fem helseforetak pluss ledelsen ved OUS er symboler på at demokratiet svikter. I årevis har ansatte, pasienter og andre ved bl. Aker sykehus blitt hundset med (Aker nedlagt 2010) og Groruddalen overført til et overfylt Ahus. Nå blir Ullevåls ansatte og alle berørte hundset med. Er tiden nå moden for at helsebyråkratene kommer i medienes søkelys ?

Jeg er overbevist om at langt flere i hele landet vil engasjere seg i sykehussaken om saken fikk plass i de store debattene.

Hvor er engasjementet for menneskeliv ?
Har byfolket noe å lære av bygdefolket ?

Gunn Pound

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere