Redaktør politikk og verden Berit Aalborg

Ernas asyl- og innvandringstrøbbel

Til tross for abort-trøbbel, har asyl- og innvandringspolitikken vært blant de aller mest krevende sakene i innspurten på Hadeland. Familiegjenforening er en slik sak.

Publisert: 12. jan 2019

Søndag formiddag ble det klart at de fire partiene som forhandler på Hadeland, avlyste bebudede landsstyremøter i formiddag. Det viser at sluttspurten ble mer krevende enn de antok fredag. Et ­resultat kan komme nærmere midten av uka. 

Paragraf 2C

Mange har spådd at den tyngste saken i for­handlingene ville være ­paragraf 2C i abortloven. Men slik Vårt Land og andre ­medier omtalte allerede før høstens KrF-landsmøte, har sjansene for ­reelle endringer, og et ­«historisk ­gjennomslag» på paragraf 2C, ikke vært til stede. Flere kilder med innsikt i forhandlingene, i både KrF og Frp, hevder at ­dette ble slått fast rimelig tidlig i ­samtalene mellom de fire ­partiene. Motstanden i de ­andre partiene er for stor. Det som er usikkert er om det kommer en form for utredning på dette punktet.

Familiegjenforening

Ikke overraskende har asyl- og innvandringspolitikken skapt ­hodebry for Solberg. Tre av de vanskelige spørsmålene er ­familiegjenforening, behandlingen av mindreårige asylsøkere og antall kvoteflyktinger.
Fra kilder – både KrF og Frp – ble disse sakene på slutten av forrige uke omtalt som «nesten uløselige». Flere skisser skal ha vært lagt på bordet, men det skal ha vært svært vanskelig å finne en balanse som alle parter kan leve med.

Blanke nederlag

Hoved­grunnen er at asyl- og inn­vandringspolitikken er et ­område der KrF og Venstre på den ene siden – og Frp på den andre – står steilt mot hverandre. I tillegg er dette sentrale politiske saker for alle tre.
Dettet feltet var dessuten en viktig grunn til at KrF ­tidligere ikke ville gå i regjering med Frp, fordi de mente den ­politiske ­avstanden var for stor. Det er også på dette feltet at Frp har krevet at de må ha tydelig 
gjennomslag under forhandlingene. Frp sliter nå på alle ­målinger og må se seg forbigått av Senterpartiet og Trygve S­lagsvold Vedum.

Selv om Erna Solberg ­forsøker å gi blanke seiere til alle p­artiene, er problemet at på asyl- og innvandringsfeltet er en blank ­seier til KrF og Venstre, et blankt ­nederlag for Siv Jensen og Sylvi Listhaug. Og vice versa. Dette er det vanskelig å komme rundt.

Motstand i Frp

Familie­gjenforening er en viktig sak for Frp. Partiet mener det ­kommer altfor mange inn­vandrere til ­Norge gjennom denne ­ordningen.

Saken har derfor stått høyt på deres forhandlingsliste. Særlig skal det være viktig for Listhaug, som er en av forhandlerne for Frp. Hun og Frp ønsker å få til innstramninger gjennom å s­tille strenge norskkrav til de som ­søker om å få familiene sine til Norge. Justering av inntektskrav skal også ha vært et tema.

Som ris bak speilet har Frps forhandlingsgruppe en ­økende motstand mot KrF internt i eget parti. Dette kom tydelig til syne i forbindelse med høstens ­budsjettforhandlinger. Blant de 21 representantene som var til stede, stemte hele ni mot ­budsjettavtalen. Kun tolv ­stemte for. Dersom to til hadde stemt nei, ville det vært budsjettkrise på Stortinget.

Fattigdom og engangsstønad 

Slik høsten har vist, er KrF et dypt splittet parti. De som forhandler skal møte et lands­styre og en stortingsgruppe, der ­nederlag innenfor familiegjenforening og mindreårige asylsøkere ikke vil bli godt mottatt. Heller ikke på «gul» eller «blå» side. Enkelte går så langt som å si at hele regjeringsprosjektet kan falle på disse sakene.

Fra annet hold i KrF blir det sagt at «helheten er viktigst». De må ha solide gjennomslag innenfor familiepolitikken, bio­teknologi og distrikts- og landbrukspolitikken for å veie opp for ­tapene som nå forventes å komme på abort og asylfeltet. Men her er meningene delte i 
KrF.

Ved inngangen til helgen var dette noen av KrF-seiere det lå an til: Engangsstønaden for ­fødende kvinner uten inntekt, justeres opp til 1G i folketrygden. Det skal komme tiltak mot barnefattigdom og styrking av tiltak for å forebygge vold mot barn. Det lå også an til at det kommer en v­ariant av seier om tvillingabort. Det kan være en form for utredning – eller en klar endring av praksis. Det blir sagt fra enkelte at dette kan gjøres uten endring i selve abortloven.

Men som flere kilder peker på: «Ingenting er avgjort før alt er avgjort».

Venstre sliter på klima

Det framstår som om KrF og Frp er de to som står sterkest mot hverandre i forhandlingene. Men fredag uttrykte Venstre-folk til ­Aftenposten at de er ­skuffet over KrFs manglende drahjelp i klima­spørsmål. Foran forhandlingene sa Trine Skei Grande ­tydelig at den nye regjeringsplattformen må være langt mer ambisiøs på dette ­feltet. ­Dette er et viktig tema for miljø­partiet Venstre, som for ­tiden ligger ­under sperregrensen på nesten alle målinger. I Venstres parti­organisasjon forventer ­flere en tydelig klimaseier. Men mye ­tyder på at dette ikke var tilstrekkelig inne i plattformen i slutten av forrige uke, siden ­Venstrefolk valgte å flagge sin frustrasjon i media. Forsterkninger på klimafeltet må være på plass for at Venstre skal kunne forsvare forhandlingsresultatet.

Manglende entusiasme 

Selv om mye tyder på at vi nå får en ny firepartiregjering og en ­omforent regjeringsplattform, kan Erna Solberg komme til å slite med at opptil flere av de andre ­partiene mangler den entusiasmen hun hadde ønsket seg.

Det bør heller ikke overraske noen dersom det blir uro og støy i Frp eller KrF når den fremforhandlede plattformen presenteres. Det store spørsmålet er hvor mange og sterke motstanderne i begge partiene er.

Kommentaren ble oppdatert søndag 13. januar

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere