Johannes Taranger

7

Vi har bare 12 år på oss

Publisert: 11. jan 2019

Med all respekt for innlegg av Anja Bakken Riise og hennes forslag til Krf for å gå inn i Solberg regjeringen, angående klimadebatten, så vil jeg minne henne på at hva Norge, med sine drøyt 5 millioner innbyggere kan utrette i en verden på over 7 milliarder, så tror jeg at hun overdriver betydningen av hva vår hjemlige politikk på dette området, kan utrette på global basis. Det er ikke så å forstå at om alle punkter som hun har satt opp for å nå klima mål, skulle bli oppfylt, så vil lille Norge redde det globale klima. Lille Norge kan faktisk ikke redde hele verden, hvordan vi enn snur det. Selvsagt vil overgang fra fossilt drivstoff til fossilfritt være til gagn for miljøet, særlig på lokalt plan. 

Dette er da et globalt anliggende, i høyeste grad, og det er opp til myndighetene i de enkelte land, som står for brorparten av miljø skadelige utslipp, til å ta affære. Land som Kina, India og USA, eksempelvis. Om ikke disse gjør sin jobb, så betyr det lite hva Norge gjør. Om Norge reduserer sin olje/gass produksjon, så er det andre aktører som mer en gjerne vil ta den andelen, så lenge den globale etterspørselen ligger der.

Det å snakke om at vi bare har 12 år igjen for å redde vår klode, er med på å skape unødig frykt, og er lite konstruktivt. Teknologien gjør hele tiden store framskritt som vil redusere miljø farlige utslipp, og vi må bare være realistiske nok til å tro at vår verden godt vil bestå om 12 år, uten noen dommedags profetier fra enkelte miljø organisasjoner. Jeg tror at verdens ledere har en fornuftig tilnærming til dette

En mye større umiddelbar fare , etter min mening, er den opprustning militært som vi ser på global basis, og de underliggende problemer som uløste konflikter kan føre til , ved en eskalering av disse som vi nå ser tydelige tegn til. Eksempelvis, Øst Ukraina, Midt Østen samt Nord Korea.

3 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere