Evy Johanne Willis

2

Norge og dødsstaff

I vårt siviliserte Norge, hvor vi ofte ser på oss selv som best i klassen når det gjelder menneskerettigheter, føler vi oss flinkere enn land som praktiserer dødsstraff. Hvordan kan noen gjøre seg til dommer over et annet menneskes liv? Hva om det er skjedd en feil, slik at den dødsdømte faktisk er uskyldig? Tenk om noen misbruker sin makt? Nei, slikt holder vi oss for gode til.

Publisert: 10. jan 2019

Vi bruker ikke ordet dødsstraff i vår lovgivning. Men det er to grupper mennesker vi likevel gir noe som er til forveksling likt dødsstraff - men uten at de dødsdømte har gjort noe galt, og uten at de gis mulighet til å forsvare seg.

Den ene gruppen vi i Norge gir en slik dødsstraff, er de som er skyldige i det å være til, når det av en eller annen grunn ikke passer oss at de er til. Dødsstraffen fullbyrdes vanligvis i det skjulte, og det snakkes sjelden om disse usynlige individene. Likevel er det mange som forsvarer retten til å gi dem denne straffen. Dommen utføres av yrkesgrupper som vanligvis redder liv og helse. Loven gir som hovedregel moren rett til og dermed også byrden å treffe denne avgjørelsen. Tidspress, forventninger og press fra samfunnet og personer rundt henne gjør det ofte vanskelig å foreta en veloverveid og objektiv beslutning, mens god rådgivning, praktisk hjelp og støtte i stedet kan bidra til å avverge slik straff. Her gis selv en far eller besteforeldre ikke rett til å forsvare sitt eget barn eller barnebarn. For ca. 1000 år siden ble det forbudt i Norge å sette barn ut i skogen. Hvorfor laget vi så en lov som lar oss gjøre det samme nå, bare tidligere, før deres stemme kan høres så de kan reddes?

Den andre gruppen, som vi i Norge risikerer å dømme til døden, er mennesker som kommer til Norge fra land hvor det å bli kristen, eller bare det å forlate eller krenke statens eller familiens religion, kan føre til henrettelse, æresdrap, pisking, fengsling, voldtekt, tvangsekteskap eller andre alvorlige reaksjoner. De som blir kristne etter at de kommer til Norge, hvor kristen tro, kristne forsamlinger og bøker ikke er forbudt, sier selv at de er redde for å miste livet på grunn av sin tro hvis de returneres til hjemlandet. Hjemlandets myndigheter, familie og slekt eller terroristgrupper kan alle anse seg selv berettiget og forpliktet til å ilegge og å fullbyrde en dødsstraff eller annen straff for blasfemi, frafall eller konvertering, og utgjør slik en reell trussel for kristne og de som har gått over til andre religioner i land som f.eks. Afghanistan, Iran og Syria. 

Norske myndigheter sender likevel mange av dem tilbake, idet de sier at de ikke er reelle kristne eller konvertitter eller at de har liten troverdighet. Slik feller vi indirekte en potensiell dødsdom. Det skal langt mindre til for radikale muslimer å anse en person som «frafallen» fra islam, som kan straffes med døden, enn for norske utlendingsmyndigher å anse vedkommende som en «reell konvertitt». En som er i familie med en som er blitt kristen kan også være i fare, selv om han eller hun selv ikke har konvertert.

I Norge er det ikke en dommer som vurderer om frykten for forfølgelse på grunn av religion er velbegrunnet, men en saksbehandler, uten at det stilles krav til kunnskap om den aktuelle religionen, eller at han selv har en samtale med vedkommende. I vurderingen legges det likevel ofte ikke vekt på hva kristne ledere, pastorer og prester som kjenner vedkommende sier om personens tro, livsførsel og aktiviteter, eller om 100 venner sier de er overbevist om at personen er en kristen. Det kan derimot legges stor vekt på et intervju som kan handle om kompliserte teologispørsmål (som en som nettopp har blitt troende aldri har hørt om), om liturgi (i en kirke de aldri har vært i) eller om norske høytider (som han i sitt land aldri har opplevd), mer enn personens religiøse overbevisning og forfølgelsesfrykt. 

Hvis omvendelsen skjer sent i asylprosessen, eller om det har vært uklarheter eller misforståelser i saken deres tidligere (som lett kan skje med ulike kulturer og språk), kan de lett avvises som løgnere («lite troverdig») uten å få en eneste anledning til å forklare seg om sin nye tro og forfølgelsesfaren denne medfører. Hvis de har vært så heldige at de får anke saken inn for en domstol, kan det likevel skje at de sendes ut før dom er falt. 

Hvis saksbehandleren skulle ha tatt feil og frykten faktisk var begrunnet og dermed ingen løgn, sender norske myndigheter slik uskyldige mennesker tilbake til mulig forfølgelse eller til og med død.

Det norske politiet, som normalt er satt til å beskytte lov og orden, er de som transporterer både barn og voksne, ofte i sjokk eller under høylytt gråt og protester, ut til dem som kan idømme og fullbyrde slik dødsstraff, tortur eller hva de nå enn vil gjøre med dem. Når vi sender mennesker som skulle ha hatt vår beskyttelse ut til forfølgelse, gjør vi oss medskyldige i forbrytelsene som utføres mot dem.

Så langt har mange kristne som har blitt sendt tilbake klart å flykte igjen, andre har blitt utsatt for tortur og trusler og lever i skjul. Noen vet vi ikke hva som har skjedd med, venner har brått mistet all kontakt. Venter vi på å få rapport om at de vi har sendt tilbake fordi vi mente de ikke var ekte kristne eller konvertitter er blitt utsatt for æresdrap eller blitt henrettet? Eller kan vi endre vår praksis nå til å faktisk gi den beskyttelsen vi ifølge norsk lov og internasjonal rett skal gi dem som er på flukt for sin tro?

Mitt spørsmål er bare dette: Vil vi egentlig ha dødsstraff i Norge? Er det ikke på tide å avskaffe eller slutte å praktisere disse to måtene vi i realiteten gir dødsstraff til mennesker uten skyld og uten å la dem forsvare seg?

I Europa er mange, inkludert vår egen statsminister, bekymret for om yngre krefter i nær fremtid vil være i stand til å forsørge den stadig større andelen av befolkningen som blir gamle. I Norge vil vi ha nok unge mennesker, om vi bare lar dem leve.

Evy Johanne Willis, jurist

3 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere