Kristoffer Andersen

3

Sentralisering er et demokratisk problem

Sentralisering fører til økt grad av byråkrati. Økt grad av byråkrati går i større grad utover den enkeltes mulighet for å bli hørt. Sentralisering representerer et demokratisk problem.

Publisert: 28. des 2018


Styrk demokratiet ved å styrke lokaldemokratiet

Vi er alle annerledes, men vi er alle annerledes på ulike måter. Nettopp derfor er vi avhengige av å ha et velfungerende lokaldemokrati for å på best mulig vis kunne tilfredsstille de behov lokalbefolkningen har. 

Et byråkratisk system som står nærmere dem det er ment å representere og jobbe for, og som har anledning til å følge opp personer på en helhetlig måte, vil ha større sjanse for å gjøre arbeidet overfor lokalbefolkningen på en mer tilpasset, og dermed også tilfredsstillende, måte. Med andre ord: den demokratiske innflytelsen lokalbefolkningen vil ha over den byråkratiske tjenesteytelsen vil øke ved økt desentralisering.


Besparelser på bekostning av demokrati

Høyresiden argumenterer ofte med at det er demokratisk å tenke ressursbesparende på hva det offentliges midler brukes på. Problemet oppstår når dette argumentet brukes som et påskudd for å sentralisere alle offentlige tjenester som finnes samtidig som det går utover den demokratiske innflytelsen lokalbefolkningen burde ha over de tjenesteytelser som den til enhver tid trenger. 


Flytt fokuset fra hva som er ressursbesparende til hva som er demokratisk berikende

Dersom det byråkratiske systemet står nærmere den befolkning det er ment å representere og  jobbe for, vil det være større sjanse for at den enkelte stemme i større grad blir hørt og tatt hensyn til. For å få dette til er vi helt avhengig av en tydelig de-sentraliseringspolitikk.

For det er nemlig ikke slik at et større og mer sentralisert byråkrati fører til mer tidsoverskudd og mer helhetlig arbeid blant de ansatte, men snarere det motsatte.


Snu trenden!

Vi må snu denne sentraliserings-trenden nå! For det er nettopp hva sentralisering er, nemlig en trend.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere