Oddbjørn Johannessen

192

Barnevern og religiøs ekstremisme. En presisering

15. desember postet jeg innlegget "Ekstremreligiøs kamp mot norsk barnevern" på Verdidebatt.no. La meg presisere at dette ikke var et innlegg i selve Garmo-saken, som jeg ikke kjenner detaljene i.

Publisert: 17. des 2018

 Lenke til tidligere innlegg:  Ekstremreligiøs kamp mot norsk barnevern

Enkelte kommentatorer i sosiale medier oppfatter tilsynelatende artikkelen min som et forsvarsinnlegg for barnevernet (og «staten»!), hvilket altså ikke er tilfelle.

Hovedfokus i innlegget mitt er dette:

Jeg finner det imidlertid svært oppsiktsvekkende at det er to ekstreme, religiøse organisasjoner, KKN og Ordo Iuris, som her har bedrevet en intens lobbyvirksomhet overfor polske styresmakter – og vunnet fram.

Og dette:

Så kan man jo stusse over hva de ektremkarismatiske predikantene Jan-Aage Torp og Jan Hanvold mener med begrepet «barnevern». De representerer jo begge et religiøst miljø som applauderer at barn slås i gulvet av «Den Hellige Ånd» - og at det også kan være naturlig å drive «demoner» ut av mindreårige.

Og la meg føye til: Jeg stusser også over at en profilert fagperson som psykologspesialist Einar C. Salvesen, som jeg antar har involvert seg i en del barnevernssaker av faglige og idealistiske grunner, lar seg bruke i pastor Torps «familievern»-kampanje. Ser han dermed bort fra de religiøse overgrep mot barn som stadig foregår i ekstremkarismatiske miljøer?

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere