Lars Jørgen Vik

Pensjonist
16

Verdimonolog

Avskaffing av kommentarfeltet gjør Verdidebatt til Verdimonolog.

Publisert: 13. des 2018

Sjefredaktør Gjøsund har lagt ut et innlegg her på Verdidebatt under tittelen ‘Grep mot mannedebatt’.  Han gjør der greie for to forhold som gjør at en nå har avskaffet kommentarfunksjonen til innleggene. Det har blitt et ‘manne-nettsted’, skriver han, og beklager at en ikke har klart å få til full likestilling på verdidebatt til tross for en del anstrengelser. Den andre grunnen til nedstengingen er at ‘[k]ommentarfeltet under innleggene var ofte så preget av avsporinger, usakligheter og krangling at de seriøse debattantene holdt seg unna.

Men hva er problemet med at menn har vært i flertall blant de som kommenterer innlegg, og hva er begrunnelsen for at en teksts kvalitet skal vurderes ut fra forfatterens kjønn, og ikke innholdet i teksten? Jeg vil minne om at mennene er i flertall også blant de som skriver innlegg. Blir det vurdert å legge ned hele Verdidebatt av den grunn? Hvis ‘nei’, hvorfor ikke? Den kjønnsubalansen en har i Verdidebatt er som i andre sosiale medier, for eksempel Youtube. Mennene er i flertall.

Jeg har skrevet 14 innlegg på Verdidebatt. Til noen av innleggene mine har det ikke kommet kommentarer, men på noen har det gjort det. Noen av kommentarene har vært dårlige og lite gjennomtenkte, mens andre har vært mer reflekterte og interessante. Gleden over de positive kommentarene oppveier mine negative følelser overfor de dårlige med god margin. Jeg har skrevet 179 kommentarer. Jeg vil ikke påstå at alle mine formuleringer har vært like godt kvalitetssikret og gjennomtenkt, men uansett har jeg opplevd dette som både lærerikt og interessant. Jeg tar meg den frihet å tro at mange av de andre debattantene her inne har de samme erfaringene.

Ja, noen av kommentarene i Verdidebatt har hatt en sjikanerende karakter, noen har vært ‘dumme’, og noen har vært avsporende og destruktive. Slik sett har kommentarene i Verdidebatt til en viss grad avspeilet de dagligdagse samtalers karakter, for hverdagslivets språk og uttrykksmåte følger ikke dannede journalisters språknormer. Når nå Verdidebatt blir stengt for kommentarer innebærer det at debattlystne lesere, også de som ikke er spesielt flinke til å uttrykke seg på siviliserte uttrykksmåter, vil finne andre medier for sine meninger, og Verdidebatt har blitt Verdimonolog.

15 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere