Religionsredaktør Alf Gjøsund

Religionsredaktør

Vårt Land avvikler kommentering av innlegg

Vi har tatt for lite ansvar for kvaliteten på det som ytres offentlig.

Publisert: 12. des 2018  /  3379 visninger.

For omlag et år siden måtte vi konstatere at verdidebatt.no er blitt et manne-nettsted. Kommentarfeltet under innleggene var til tider så preget av avsporinger, usakligheter og krangling at de seriøse debattantene holdt seg unna. Ikke minst gjaldt dette kvinnelige deltakere. 95 prosent av innleggene var skrevet av menn.

Jeg lovte at vi i Vårt Land ikke kommer til å gi opp før vi har oppnådd likestilling, også i verdidebatten.

Vi gjennomførte en rekke tiltak. Blant annet har vi gjennomført en kronikkonkurranse for kvinner, som ga oss rundt hundre gode kronikker. Vi har også innført forhåndsgodkjenning av startinnlegg på debattsidene. Dette gjorde at vi fikk færre useriøse debattinnlegg på verdidebatt.no.

Ikke tilstrekkelig

Men debatten under innleggene endret ikke karakter av den grunn. Den har fortsatt vært preget av avsporinger, kjekling og personlige angrep.

Vi erkjenner nå at tiltakene ikke har vært tilstrekkelige. Derfor gjør vi et nytt grep for å nå målet: I løpet av dagen fjerner vi muligheten til å kommentere innlegg på direkten.

Det betyr ikke at vi struper debatten eller innsnevrer ytringsfriheten. Alle som ønsker å kommentere et innlegg inviteres til å skrive et selvstendig og begrunnet debattinnlegg. Innlegget vil bli vurdert for godkjenning etter Vårt Lands redaksjonelle kriterier.

 Høyere krav

Det betyr derimot at vi nå stiller høyere krav til dem som vil bruke ytringsfriheten på Vårt Lands plattform. Vi har gjort det for lettvint å ytre seg offentlig på vår plattform. Vi har tatt for lite ansvar for kvaliteten på det som ytres offentlig. I ettertid har vi måttet behandle en rekke henvendelser fra angrende skribenter som ikke lenger kan stå for det de ytret i kommentarfeltet på verdidebatt.no, og derfor ønsker å få det slettet.

Sletting av publiserte innlegg er problematisk av presseetiske årsaker. Det som er ytret i en avis har satt sine spor. Men som redaktørstyrt avis vil vi heretter ta større ansvar for å kvalitetssikre ytringene.

 Høyere kvalitet

Det kan medføre mindre trafikk på verdidebatt.no, men dette er ikke et nødvendig resultat. For samtidig vil innleggene som ligger der ha høyere kvalitet. Og Vårt Land har svært kvalitetsbevisste lesere.

Og igjen vil jeg presisere det vi har skrevet mange ganger før: Vårt Land sensurerer ikke innlegg fordi vi ikke liker meningene til skribentene. Vi ønsker et bredt spekter av synspunkter i vår debatt. Vi ønsker særlig velkomne innlegg som kritiserer vår egen journalistikk og våre egne synspunkter. Vårt Land skal ha en raus linje i debatten, og være en bred plattform for meningsytring. Hvis vi ikke slipper gjennom innlegg, er årsaken at de ikke oppfyller de kvalitetskriteriene en redaktørstyrt avis må og bør ha for publiserte innlegg. 

Ekkokammer

Det finnes et tungt argument mot å innføre de begrensningene vi nå iverksetter: Er vi med på å forsterke motsetningene i samfunnet ved å heve terskelen for meningsytring? Henviser vi den mindre saklige debatten til ekkokammer der man ikke møter de argumentene man trenger for å få et annet perspektiv enn sitt eget? 

Etter å ha fulgt debatten på verdidebatt.no tett gjennom flere år, opplever jeg at dette argumentet er overvurdert. Jeg har, for det første, sett svært få – om noen – eksempler på at ekstreme synspunkter modereres, eller at debattanter over tid blir mer nyanserte, som en følge av at de utsettes for motargumenter. 

Dynamikken i slike fora er annerledes: De som deler ståsted finner sammen, oppmuntrer og heier på hverandre på en måte som gjør at synspunktene snarere forsterkes. Få kommentarfelt-skribenter synes å være interessert i debatt for å få tilført synspunkter. De synes snarere å trenge en kanal for å få ut frustrasjon.

Skremmer bort seriøse

For det andre: Denne typen kommentering skremmer bort svært mange saklige og seriøse debattanter. Saklighetsnivået blir for lavt for dem. Dermed blir motargumentene for få i forhold til den store mengden usaklig kommentering.

Det finnes unntak: Noen debattanter  har gjort sitt beste for å holde samtalen på sporet, og for å tilføre kunnskap og perspektiv. Deres innsats gjorde avgjørelsen om å legge ned kommentarfunksjonen vanskeligere. Jeg ønsker å takke dem hjertelig for innsatsen.  

17 liker  
Kommentar #1

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Smalere innebærer mindre

Publisert rundt 3 år siden

"Det kan medføre mindre trafikk på verdidebatt.no, men dette er ikke et nødvendig resultat."

Jo, det er faktisk et nødvendig resultat.

 At verdidebatt.no i praksis avvikles som debattforum og omgjøres til et slags tidsskrift på nett, vil helt garantert føre til mindre trafikk.

24 liker  
Kommentar #2

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Debatt?

Publisert rundt 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
I løpet av dagen fjerner vi muligheten til å kommentere innlegg på direkten.

Hva betyr dette? 

Er det det samme som "I løpet av dagen fjerner vi muligheten til å debattere"?

Jeg har et forslag for å heve nivået og å redusere trangen til ad hominem (selv om det kanskje er for sent): Ta bort "lik"-knappen! 

2 liker  
Kommentar #3

Eirik A. Steenhoff

27 innlegg  461 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Det kan medføre mindre trafikk på verdidebatt.no, men dette er ikke et nødvendig resultat. For samtidig vil innleggene som ligger der ha høyere kvalitet. Og Vårt Land har svært kvalitetsbevisste lesere.

Jeg vet ikke helt om Alf GJøsund har skjønt poenget med et debattforum. Det har Isak Aasvestad. Som han helt riktig skriver, vil dette medføre betydelig mindre trafikk for Verdidebatt i tiden som kommer. Og Vårt Lands artikler er gjemt bak en betalingsmur for de fleste av oss. Dersom dette er en forsmak på den nye sjefredaktørens satsing på digitale plattformer, lover det ikke bra. (Kanskje vil han tvert imot begynne med å reversere denne utviklingen (avviklingen).)

Implikasjonen her er at artiklene som Vårt Lands redaksjon godkjenner, er av høyere kvalitet enn det den jevne debattant skriver. Det bekrefter inntrykket av en i økende grad redaksjonelt styrt plattform. Men det er også et åpent spørsmål om hvorvidt kvaliteten faktisk er høyere, og om denne modellen vil føre til økt trafikk. Svaret er: neppe. Selv har jeg opplevd enkelte av Vårt Lands lederskribenters innlegg de siste par årene som av gjennomgående svak faglig kvalitet, og de fleste av dem med en klar liberal og i grunnen nokså forutsigbar slagside. Og de debattene som har tiltrukket klart mest oppmerksomhet de siste årene, er generelt ikke Vårt Lands egne bidrag, særlig ikke de veldig mange lederartiklene som kommer på løpende bånd. Tvert imot er det de mer "friske" debattinnleggene om kristenliv, politikk, osv. – som under dette regimet ikke engang ville blitt godkjent – som har fått tusener på tusener av lesere. Det er bare en kjensgjerning.

Det fremstår rett og slett uredelig å hevde at dette ikke har med meningsinnhold å gjøre. Vårt Land elsker å hevde at de er en nøytral aktør – i medielandskapet, kristen-Norge, "verdi"debatten, og bla-bla. Det er simpelthen påviselig feil. Tendensen i utvalget av faste spaltister og bidragsytere er helt klar. Og dersom innholdet i det som skrives alltid skal vurderes, vil det være helt umulig å skille fullstendig mellom meningsinnholdet og det Gjøsund kaller "kvalitetskriteriene" som må oppfylles for å komme på trykk i en avis. Det hevder redaksjoner til stadighet, men det er en slags from journalistisk løgn: objektive vurderinger av meningsytringer er en umulighet. Nettopp derfor eksisterer det frie ord – herunder debattsider på internett. Et debattnettsted er nettopp ikke en avis. Det er en arena der vanlige folk kan debattere uavhengig av den redaksjonelle sensur og målestokk. Det går Vårt Land nå inn for å endre. Det rammer ytringsfriheten på en direkte og konkret måte. Endringen er også diskriminerende: Gjøsund slår fast at 95 prosent av debattantene er menn, og at han ikke gir seg før full likestilling er implementert i debatten. Men det er et absurd krav. Å tvinge eller kvotere seg frem til en slik endring vil raskt gå på tvers av enhver rimelig frihet. Det viser seg nå i praksis.

Jeg har med dette skrevet mine siste ord på Verdidebatt – om de så oppfyller kvalitetskriteriene eller ikke – og oppfordrer i all beskjedenhet andre lesere til å følge mitt eksempel.

29 liker  
Kommentar #4

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Oss "kvalitetsbevisste" lesere imellom.

Publisert rundt 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Det kan medføre mindre trafikk på verdidebatt.no, men dette er ikke et nødvendig resultat. For samtidig vil innleggene som ligger der ha høyere kvalitet. Og Vårt Land har svært kvalitetsbevisste lesere.

Den 11. april 2010 skriver Vårt Land at utviklingsredaktør Ingrid Ferøy Fagervik fikk Redaktørforeningens pris som Årets nyskaperfor utviklingen av debattforumet Verdidebatt. Verdidebatt hadde da fungert i ca. 1 år.

   https://www.vl.no/samfunn/priser-vart-land-for-verdidebatt-1.37288?paywall=true

Å få pris for et debattforum i 2010 er ikke verst tatt i betraktning at da var det flere velfungerende debattforum ; Aftenposten , ABC Nyheter hadde dengang et bra nettsted, Dagsavisen hadde et åpent forum "Nye Meninger" som mange kuttet ut da man måtte være innskrevet på Facebook for delta, osv.

Aftenpostens "Debattcentralen" var brukt av tusenvis innen ca. 20 tema - og ble Aftenpostens "merkevare" og identitet for mange bruker.

En positiv produkt-image som andre oppegående bedrifter ville betalt millioner for skilte med. Men Aftenposten skrotet hele image-pakken ,og med den identiteten som gjorde Aftenposten spesiell for mange.

Gakk ikke hen og gjør samme feilen. Bruk den merkevaren bedriften selv har opparbeidet. 

Debattforumet har hittil fungert greit og alle har stort sett fritt kunnet kommentere alle saker - med sitt eget nebb - så å si. 

Om noen brukere er så kvalitetsbevisst at de synes andres fravikende meninger virker generende på avisens kvalitet - så kan man like gjerne sette spørsmålstegn ved de kvalitetbevisste brukeres anstrøk av oppblåsthet. Og hvor mye den skal vektlegges. 


15 liker  
Kommentar #5

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

En mulig vinning for den seriøse debatten

Publisert rundt 3 år siden

Det blir litt som i "gamle dager" da man besvarte et leserinnlegg i en avis med et nytt leserinnlegg.  Følgen blir selvsagt noe lavere aktivitet, men den seriøse debatten vil kunne vinne på det.  Det vil i hvert fall bli slutt på de spontane (og ofte lite gjennomtenkte) "skudd fra hoften"-kommentarene.

Jeg forutsetter at den fremtidige verdidebatten vil bli organisert slik at det ikke blir for vanskelig å følge en løpende diskusjon.

17 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere