Toril Søland

119

Innen 2020 får vi 5G. Hva innebærer det?

Noen av oss ber om å få slippe disse fordi vi reagerer på elektromagnetisk stråling. Ikke så mange enda her i landet, men i USA foregår enkeltmenneskets kamp mot 5G i rettssalene.

Publisert: 13. des 2018  /  559 visninger.

Rundt om i landet vårt monteres det nå smartmålere i alle husstander.

Noen av oss ber om å få slippe disse fordi vi reagerer på elektromagnetisk stråling. Ikke så mange enda her i landet, men i USA foregår enkeltmenneskets kamp mot 5G i rettssalene.

Jeg vet at når jeg sier dette, vil mange føle trang til å si at det ikke er noe som heter el-overfølsomhet, og at elektromagnetisk stråling i disse små dosene ikke er skadelig.

Derfor vil jeg med en gang si at det i mange år har vært mange og store forskningsprosjekter som sier noe annet.

Medisinernes store fagtidsskrift, The Lancet, har i desembernummeret i år temaet «planetens helsetilstand».

Her er ett av temaene virkningene av elektromagnetisk stråling, og deres budskap er tydelig på at dagens strålevern baserer sine risikovurderinger og dagens grenseverdier, på utdatert forskning.

Et internasjonalt opprop mot 5G samlet og presenterte mye av denne forskningen. De oppsummerte at det er påvist helseskader allerede med det strålingsnivået vi har i dag, altså 4G :

Endringer i hjerterytme,  genuttrykk,  stoffskifte og  utvikling av stamceller

Sykdommer : ulike kreftformer, hjertesykdom, overvekt og diabetes

Skader på DNA og nedsatt kvalitet og funksjon i spermier,                  spontanaborter, nevrologiske skader

Økning av frie radikaler, oksidativt stress

Svekket læring og hukommelse, kognitive funksjonsvansker

Effekter på barn omfatter autisme, oppmerksomhetsforstyrrelser og hyperaktivitet (ADHD), astma.

Det foreligger mye forskning  som dokumenterer skader på ulike planter og dyr, og det er påvist at skadene på cellenivå gjelder for alle levende celler.

Nå skal vi innen 2020 få 5G. Hva innebærer det?

Det innebærer blant annet noen millioner flere basestasjoner enn vi har i dag, fordi alle smart-dingser skal kunne kommunisere med alle andre smartdingser, og det krever en base for hver 100meter.

I tillegg skal det skytes opp 20 000 nye satellitter i verdensrommet for å kunne dekke alle jordens områder.  Disse basene har ekstremt høye frekvenser og  vil ha en enorm tetthet.

Vi kan ikke skru dem av, de står på døgnet rundt, hver dag, og virker over alt.

Jeg spør derfor: er vi skikkelig orientert om dette? Vet vi hva vi får? Har vi ønsket det slik?

Jeg har ikke sett dette belyst, eller debattert i noen grad, eller vært til høring, eller til behandling i stortinget.  

Hos oss er ikke disse spørsmålene verken vitenskapelig eller demokratisk behandlet.

Hvorfor ikke?

Når personer som overlege Finn Levy og professor Dag O. Hessen mener det er all grunn til å anvende «føre var» prinsippet, og The Lancet sier at vi er kommet forbi «føre var» og at vi nå må handle etter «etter snar» prinsippet, er dette fagmiljøer vi, for vår alles skyld, bør lyttte til, og handle utfra.

For, sier The Lancet,det haster!

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2542-5196(18)30221-3

Jeg anbefaler også å lese om dette på :

https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal

https://einarflydal.com/2018/12/10/i-the-lancet-planeten-trues-av-elektrotaka-stralevernet-er-avlegs/

2 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere