Spaltist Joanna Bjerga

Ingen å miste

Holdningen til homofili reforhandles hele tiden. Også blant medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

Publisert: 10. des 2018

Da en av mine yngre brødre kom ut av skapet til meg for en del år tilbake, mottok jeg nyheten med blandede følelser. På den ene siden var jeg ganske fornøyd med at jeg var en av de første i familien han valgte å fortelle det til. På den andre siden, var jeg lei meg for at han ikke hadde gjort det for lenge siden.

Under oppveksten vår i et strengt konservativt og patriarkalsk trossamfunn, hadde homofili stort sett vært et ikke-tema. Men det betyr ikke at jeg ikke hadde noe forhold til det, eller ikke hadde egne tanker og følelser om det. Jeg husker godt at jeg som tenåring tidlig på 80-tallet, mange år før jeg ble klar over at jeg hadde en bror som var homofil, fikk med meg at det var en AIDS-epidemi på gang, som på den tiden så ut til å ramme først og fremst homofile. Jeg undret meg over hva som kunne være årsaken til ulike seksuelle legninger, og jeg lurte på hvorfor Gud hadde skapt noen av sine barn slik.

LES OGSÅ: Motarbeider hat ved å la pastorer og LHBT-personer møtes

Svaret uteble. 

I en kirke som stort sett hadde svar på det meste, opplevde jeg for første gang at svaret uteble. Det eneste svaret jeg fant i kirken var at homofil praksis var synd. Det aksepterte jeg. Da.

Etter hvert som årene gikk, ble jeg mer og mer glad for at broren min var født og oppvokst i Norge, til tross for tøffe tak også her. For selv om kirken etter hvert ble bedre på å presisere at legningen i seg selv ikke var noe problem, så forsto jeg at i USA, der kirken hadde sitt utspring og der mesteparten av medlemmene befant seg, så var det mye vanskeligere å være åpen om homofil eller lesbisk legning i vår religiøse setting.

Selvmordstallene blant homofile og lesbiske medlemmer av kirken har vært og er fortsatt høye, og det er overhodet ikke greit. Kirken er veldig tydelig på at ekteskap er forbeholdt mann og kvinne, og likekjønnet ekteskap anerkjennes ikke. I en religion som i 2018 fremdeles forkynner og praktiserer «kyskhetsloven», og forventer av sine medlemmer at seksuelle relasjoner forbeholdes ekteskapelige rammer, så sier det seg selv at den er på kollisjonskurs med store deler av samfunnet – det være seg i Norge eller USA. I tillegg er det slik at vi tror at for å oppnå den øverste grad av evig opphøyelse så må man være gift. Heterofilt.

LES OGSÅ: Samler single mormonere på sjekkeleir

En gledens dag. 

Det er nå nesten tolv år siden broren min giftet seg med sin kjære. De møttes mens de studerte i USA, og min svoger kommer fra et tredje land som heller ikke anerkjenner likekjønnet ekteskap, derfor giftet de seg i Norge. Det var en gledens dag, for de fleste av oss. Det er likevel ikke til å komme bort fra at vi alle formes av vår bakgrunn og sosiale og religiøse kontekst, og for enkelte i familien var dette svært vanskelig.  

For akkurat som det finnes flere varianter av legninger og samlivsformer, så finnes det mange varianter og grader av aksept, toleranse og støtte blant medlemmene av kirken. Her må jeg gjerne presisere at jeg snakker for meg selv, og ikke på vegne av kirken, men for meg er dette ikke så komplisert. Jeg elsker broren min. Han elsker en mann, som også elsker ham. De har et forpliktende og varig forhold og har det godt sammen.

Hvis min bror er lykkelig, så er jeg lykkelig. Han er et av de fineste, mest kristuslignende menneskene jeg vet om. Hvis det mot formodning virkelig skulle vise seg at han ikke «når opp», så er jeg ikke så opptatt av å komme dit. Hvis han ikke er der, vil det ikke være særlig himmelsk for meg.

Forpliktet til å elske. 

I boken No More Goodbyes tar forfatteren, og medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, Carol Lynn Pearson et oppgjør med homofobe holdninger i religionens navn. Rabbineren Harold Kushner er sitert på framsiden av boken: «Takk for at du minner oss på at oppgaven til enhver religion er å lære oss hvem vi er forpliktet til å elske, ikke hvem vi har rett til å hate».

Det går fremover, også i kirken, og særlig blant de yngre. Heldigvis. For vi har ingen å miste.

LES OGSÅ: Nordmenn mer verdikonservative enn våre naboer

2 liker  
Kommentar #1

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

39 innlegg  570 kommentarer

Likekjønnet partnerskap eller vigsel? Ved stat eller kirke?

Publisert rundt 3 år siden
Joanna Bjerga. Gå til den siterte teksten.

De har et forpliktende og varig forhold og har det godt sammen.

Hvis min bror er lykkelig, så er jeg lykkelig. Han er et av de fineste, mest kristuslignende menneskene jeg vet om.

En veldig god artikkel om et dilemma. Problemet er likevel at det også omfatter de kommende generasjoner, ved kampen for barnerettigheter. Dette må sees også i sammenheng med individets hjerne-plastisitet og formbarhet. Og hvor vi er om 100 år; mht nasjonen evne til forplantning. Det må sees i lys av kjemisk forurensing. I lys av dna-endringskirurgi. Etc. Tusen og en konsekvenser.

For meg er dette enkelt løsningsorientert i å skille mellom normgivende etikk - v/biologisk utgangspunkt slik gitt kunnskap og innsikt i via Bibelen; samt konsekvensetikk som må håndteres av samfunnet v/ Staten.
Staten bør kunne vie likekjønnede med hormonelle medisinsk utsprugne  forstyrrelser, eller evt psykologiske eller sosiale negative "mikroevolusjonistiske" påtrykk. Men at man fastholder den to-polare virkelighet man lever i som den normgivende bærekraft for liv og helse, samt fremtiden.

Dette er ikke til forkleinelse for individer - på ingen måte - men for oppholdelse av et bærekraftig samfunn på sikt.

Kommer likekjønnede partnere til Guds evige himmel? - Livet forlenget i en bærekraftig evig tilværelse?
Enhver som har Guds Ånd, må spørre sin Gud om ledelse for sitt liv. Og hvile i Hans evige armer med sitt valg. Om livet blir kort eller langt, gir kjærlighet det verdi. Gud er ultiamat sett dommer. For noen vektlegges Åndens kjærlighet sterkere enn kjødets; men hvem kan tale fullt ut om disse ting - annet enn at man må leve ved Ånden. Guds Hellige Ånd som gir liv. Så står utfallet ved Ham til å dømme om.
Men vigsel er Guds stempel på godkjenning jfr. Bibelen. Hvem kan gi det, når Bibelen sier noe annet?
Hvorfor ikke la Staten ta det juridiske innholdet, og hvile i Guds ansvar for dommen i så måte?
NB: Evig liv utenom Jesus - utenom korset, tror jeg ikke eksisterer.


1 liker  
Kommentar #2

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Joanna Bjerga. Gå til den siterte teksten.
Holdningen til homofili reforhandles hele tiden. Også blant medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

Så langt jeg forstår ytrer du et grunnleggende ønske om å forstå og tillate likekjønnede relasjoner hos kristne, eller i det minste at slike relasjoner ikke uten videre kan avfeies som synd.

Men , i en større sammenheng (Globalt) er det klassiske synet på ekteskapet  ikke et marginalt fenomen, tvert i mot , selv om man unektelig kan få det inntrykket i norske avis og tv redaksjoner - eller i debatten mer generelt.

Det tradisjonelle synet på ekteskapet støttes av verdens største kirkesamfunn - Den katolske kirke, med omkring 1,3 milliarder medlemmer. 

Det samme synet støttes også i prinisippet av verdens raskest voksende kirkesamfunn med  ( kanskje ) 600 millioner medlemmer - de ulike pinsekirkene.

Foruten disse en rekke ortodokse kirkesamfunn , østlige og vestlige og et utall av andre kirker og kirkesamfunn , norske og europeiske, nordamerikanske , søramerikanske, asiatiske og afrikanske , som til sammen også har flere hundre millioner medlemmer.

M.a.o i sum brorparten av verdens kirkesamfunn.

Og , selv om vurderingen og forståelsen av ekteskapet og ekteskapets  formål varierer noe -  er det tydelig felles enighet om at ekteskapet skal finne sted mellom en mann og en kvinne. 

Sånt sett står f,eks både Bjerga og den tidligere norske statskirken utenfor den mer allmenne forståelsen av ekteskapet i en ren teologisk og historisk ramme. 

Jeg vil også tro at det blant  mange bibeloversettere, og ikke bare begrenset til en liten krets av oversettere eller "lærenemnder " , har vært lange og grundige diskusjoner om enkeltbegreper og deres betydning.

Men, allerede skapelsesberetningen uttrykker selve kjønnspolariteten ; ”Og Gud skapte mennesket (adam) i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til zachar (hebraisk som betyr hannkjønn) og neqvah (hebraisk som. betyr hunnkjønn) skapte han dem.” 

Og her benyttes ikke de to vanlige ordene for mann (På hebraisk, ish ) og kvinne ( På hebraisk, isah) , men altså to ord som uttrykker den kjønnsspesifikke forskjellen mellom kjønnene, zachar (hannkjønn) og neqvah (hunnkjønn).

Og, det er dette kjønnsspesifikke ordet som brukes for å avvise homoseksuell praksis i GT når det i står i 3 Mos. 18,22 ”Du skal ikke ligge med en zachar (hannkjønn) slik som en ligger med en kvinne (hebr.: isah).”Og f,eks i 3 Mos 20,13 ”Når en mann (hebraisk.: ish) ligger hos en zachar (hannkjønn), som en ligger hos en kvinne (hebraisk, isah),da har de begge gjort en motbydelig gjerning.”

Når Det gamle testamentets avvisninger av seksuelle relasjoner mellom personer av samme kjønn ikke lenger er gyldige for det moderne mennesket, fordi konteksten var annerledes, og fordi Paulus (og andre i Det nye testamentet), angivelig hadde begrenset innsikt i samkjønnede relasjoner, og at deres uttalelser derfor ikke kan være gyldige - så er dette et annet evangelium etter hva jeg klarer å oppfatte.

Som Bjerga gjør seg til talskvinne for.

Men, både direkte og indirekte er avvisningen av likekjønnet samliv, som synd , i både det  gamle og nye testamente, så tydelig at jeg ikke deler oppfatningen om at eventuelle uklarheter rundt begrepsforståelsen av enkeltsteder svekker dette inntrykket - snarere tvert om.

4 liker  
Kommentar #3

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Når Kristus bestemmer kursen og farten...

Publisert rundt 3 år siden

...så går Han aldri raskere enn den som går saktest. Nestekjærligheten gjelder ubetinget. Homoseksuelle er selvsagt og for all del inkludert for oss alle i denne allmenne fordringen. Alt i livet har sin referanse og ledelse ut fra det navet som Gud selv har fastlagt: Kjærlighet, nåde og rettferdighet.

Jeg har to svært så oppmerksomme, hyggelige, hjelpsomme og omsorgsfulle relativt unge samboende naboer som for øvrig er lesbiske. Det er vel få medmennesker som har stilt opp slik som de gjør her i min virkelighet. Her har de vært, og er, uttrykk for den aktive kjærlighet som Kristus fordrer av oss alle. Og dermed samtidig minnet meg på hva jeg selv har å strekke meg etter. Det har m.a.o. også her å gjøre med identifisering som premiss for det å se og handle. I deres øyne ser jeg speilbildet av meg selv qua medmenneske.

Herren er én, og det er ikke noen annen enn Han. Å elske Gud av hele sitt hjerte, av all sin forstand, av all sin kraft og å elske sin neste som seg selv... dét er mer verdt enn alle brennoffer, andre offer, ritualer og ord. Det er heldigvis Gud som har det første og siste ordet. Også hva gjelder dette temaet. Når jeg en gang kommer til himmelen vil jeg ikke være det minste overrasket over å møte homoseksuelle. Langt mer over at jeg faktisk kom helt frem selv. Vi skal som kjent ikke måles på om vi er ortodokse eller ikke. Men på fruktene.

5 liker  
Kommentar #4

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Problemet i det norske språk er at det ikke klarer å fange opp de nyanser som finnes på gresk. Som jo det Nye Testamentet er skrevet på. Man henviser til ordet kjærlighet, og bruker det som et bibelsk argument for likekjønnet samliv. Men vi vet at det greske ordet "eros" kan oversettes med erotisk kjærlighet, eller knyttet til det seksuelle. Eros er en av kjærlighets gudene i antikken. Ordet "agape" betyr derimot Guds kjærlighet til mennesker. Vi må ikke blande disse. Eller menneskers kjærlighet til Gud. Det er agape kjærlighet. Det har ingenting med erotikk å gjøre. Så å blande Guds kjærlighet til alle mennesker, som han jo har, så må man tenke på agape kjærligheten er separat fra eros kjærligheten. Eros kjærligheten i bibelsk forståelse er mellom to mennesker av ulikt kjønn, innenfor ekteskapet

2 liker  
Kommentar #5

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

En interessant artikkel av Berga her. Men til syvende og sist, betyr det lite hva våre meninger på dette feltet er,om det gjelder mine eller Berga,s meninger. I lys av Bibelen. Om vi har respekt for dens henvisninger, og tror på det som står der. Og lever i henhold til det, om vi kaller oss Bibeltro kristne. For Guds Ord står fast, og endrer seg ikke over tid, selv om våre meninger gjør det. Vi skal heldigvis ikke dømme noen mennesker. Det vil Gud i sin tid gjøre. Men han vil dømme i henhold til sitt Ord. Det er vår "fasit" om vi skal si det slikt. Vår oppgave er da ikke å endre fasit. Den står fast.

Med henblikk til homofile/lesbiske samliv, så kan en selvsagt ikke forvente at de som ikke tror på Bibelen som autoritet, skal forstå eller akseptere Bibelens tekster om dette temaet. Men for oss som tror på de Bibelske prinsipper, må forholde oss til hva den sier om slike forhold. Bibelen er helt tydelig på dette med at et samliv med personer av samme kjønn eller  seksuelle forhold utenfor ekteskapet overhodet, blir betraktet som synd. Det er den enkeltes valg. Ut fra et Bibelsk ståsted er det derfor meget alvorlig å underkjenne hva Bibelen mener om dette, om man da bekjenner seg som troende. Man har et stort ansvar som formidler av Bibelske henvisninger, om man da er på kollisjonskurs med det Skriften sier her.  

Vi kan henvise til skriftsteder både i GT og NT . Vi ser allerede en advarsel i Romerbrevets første kapittel, om samkjønnet seksualiv. Om vi ønsker å leve i Guds vilje, må vi underordne oss Hans Ord. Han ser mye lenger enn våre kortsiktige perspektiver. Til syvende og sist dreier det seg om lydighet. Og det kan koste mye, men belønningen av lydighet er langt over det vi kan fatte. En evighet i Himmelen. Er det da verdt da å leve noen få år her nede på kompromiss med Guds Ord? Jeg tror ikke det. Vi er helt avhengige av Guds kraft i våre personlige liv for å leve etter hans gode vilje, uansett hvilke områder i våre liv det gjelder. Hans hjelp står alltid til disposisjon, også når det gjelder vanskelige veivalg i våre liv.  Å leve i Guds vilje med våre liv, er det som gir ekte glede og de beste framtids utsikter for oss som tror.

3 liker  
Kommentar #6

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Moral som en gummistrikk ?

Publisert rundt 3 år siden
Joanna Bjerga. Gå til den siterte teksten.
Holdningen til homofili reforhandles hele tiden.

Den som selger gummistrikk i metervis må ha litt moralsk ryggrad.

Homofili er tydeligvis et tema som er lagt ut på politikertorget. På billigsalg i dag, men vil det vise seg at prisen var for lav ?

Kommentar #7

Joanna Bjerga

42 innlegg  74 kommentarer

Ikke min ingress

Publisert rundt 3 år siden

så jeg står ikke helt inne for den... Jeg vil ikke si at den reforhandles. Kirkens syn på ekteskapet er helt konsekvent, men holdningene til homofile og lesbiske som personer har heldigvis endret seg over tid. Og det må det være lov  å være glad for. 

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere