Elisabeth Tveter Briseid

4

Sjansen biskopene skuslet bort!

Publisert: 10. des 2018

Magnus Malm og Peter Halldorf har i Vårt Land 30.11 lovet å slutte å fly på grunn av klimakrisen. Tre biskoper ble intervjuet av avisen i den forbindelse. De forsømte sjansen til å utøve lederskap.

Verden har tolv år på seg til å halvere de globale utslippene, for å kunne begrense global oppvarming til 1,5 grader. Her hører utslippene fra flyving med. Det finnes ikke «CO2-frie» fly tilgjengelig de nærmeste 10-20 årene, og utslippene fra luftfarten øker. Velstående nordmenns flyreising ligger himmelhøyt over dét andre på kloden tillater seg. Det er åpenbart uetisk. Dette er konteksten biskopene uttalte seg i.

I møte med klimakrisen kommer de fleste opp med argumenter for å la være å agere. Det gjelder både stater, politikere og enkeltmennesker. Slik får vi «tut og kjør» både i politikk og hverdagsliv. Følgen blir en oppvarming langt over både 1,5 og 2 grader. Dessverre argumenterte også biskopene som statsledere, politikere og folk flest: De vektla sine gode grunner for å fortsette å fly. Jeg savnet fantasien, det brennende ønsket og viljen til å finne måter å redusere flyvingen på!

Men flere og flere ser nødvendigheten av nytenkning og radikal handling. Klimaforskeren Kevin Anderson, visedirektør ved Tyndall Centre for Climate Change Research, gjør som Malm og Halldorf. De siste 14 årene har klimaforskeren latt være å fly! Dette til tross for at han har et yrke der flyving er en normal del av tilværelsen. Ifølge Anderson har mennesker i ledende stillinger et spesielt ansvar for å vise veg. «Ingen ønsker egentlig å høre dette: Regjeringer, allmennheten, forretningsstanden eller akademikere som bruker halvparten av tiden på å fly rundt i verden på konferanser. Vi må finne alternative måter å gjøre ting på, for luftfarten blir ikke lav-karbon de neste 10, 20 endog 30 årene. Så hvis vi tar klimaendringene på alvor, så er «business as ususal» når det gjelder flyving ikke et alternativ. Vi må bort fra det,» sier klimaforskeren.

Kjære biskop Sommerfeldt, Byfuglien og Øygard. Velstående, tankeløst flyvende nordmenn trenger veiledning. Nedgang i etterspørselen etter flyvninger er en av forutsetningene for å få til nedgang i flytrafikken. Derfor er den enkeltes flypraksis et etisk ansvar. Altfor lenge har flyving i klimakrisens tid vært en blindsone i etikken.

1 liker  
Kommentar #1

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Norske symbolhandlinger er viktige

Publisert over 3 år siden

Kina topper utslippene.

Med U.S.A som en god nr. 2

Størst økning i forhold til forrige år har India, deretter følger Kina, som også har verdens største CO2 utslipp. Noe å huske når en kjøper billige julepynt og juggel fra Kina. Bruk av kull som energikilde er årsaken

https://www.bbc.com/news/science-environment-46447459

U.S.A har verdens største kullreserver som i dag ligger nesten uutnyttet. Fortrengt av olje og gass.

Biskopene må inntil videre benytte apostlenes hester  inntil flyene blir elektrifisert. Med kraft fra de nye skogene av vindmøller.


4 liker  
Kommentar #2

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Det er jo bare bortkastet å be folk fly mindre. Antall flyreisende vil fortsatt øke i årene som kommer. Om det da ikke inntreffer en verdensomspennende krig eller økonomisk katastrofe. Ønsker vi det ? Neppe ! Det går an å være realistisk.  Det er ikke opp til de enkelte lands myndigheter å bestemme hvor mye folk skal fly. Hvordan skulle de så gjøre det i praksis ? En kvote ordning for hvor mange mil hver enkelt kan fly  ? Neppe trolig. Man får heller sette sin lit til at den teknologiske utviklingen går sin gang, og at flyene blir mer miljøvennlige etter hvert som de byttes ut. Om et par teologer eller en klimaforsker lar være å fly har liten effekt. Verdens befolkning øker, jevnt og trutt. Og med bedret økonomi, vil mange flere utforske verden. Så turismen er kommet for å bli

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere