Magne Kongshaug

45

Trylleringen og samvittigheten.

Vi «opplyses» av så mangt. Og samvittigheten og innsikten til den enkelte er deretter. Hallert forsmår at både kvinners og menns sjeler har potensial til å oppnå samfunn med vår Skaper ved tro, uavhengig av evne til kalkulering og innsikt i elektroniske kretser. Børresen har sine meninger. Paulus mente at det var rett og riktig og forfølge kristne, før han selv ble kristen.

Publisert: 6. des 2018


Forunderlige ytringer i Vårt Land 29. november: Trylleringen forsvant for Alf-Erik Hallert da «mysteriet» kunne kalkuleres og elektroniske kretser viste seg overlegen den naive troen på at mennesket har en gudgitt sjel, mens  Hans Christofer Børresen tryller frem et «argument» for kvinners rett til fri abort, med henvisning til Thomas Aquinas og hans «samvittighetens primat». Aquinas mente, ifølge Børresen, at mennesker bør  adlyde sin opplyste samvittighet, selv om  andre autoriteter, eksempelvis paven, sier noe annet. Imidlertid, katolikken Aquinas tenkte nok at  det er en samvittighet som er forenlig med Guds vilje som har prioritet til etterfølgelse.

Moralske valg. Børresen mener  tilsynelatende at Guds vilje» ikke forbyr selvbestemt abort. Slik jeg forstår ham, tror han at mennesker evner å ta gode moralske valg av egen kraft . Han hevder jo at Martin Luther gjorde ubotelig skade ved å hevde at syndefallet var så dypt at mennesket helt mistet evnen til å treffe moralske valg av egen kraft.

Ingen tvang til tro. Gud tvinger ingen til å adlyde hans mange råd, blant dem budet om   ikke å drepe. Vi er imidlertid ansvarlige for våre valg og handlinger; som vi sår, skal vi også høste. ifølge kristen tro!

Vi «opplyses» av så mangtog samvittigheten og innsikten til den enkelte er deretter. Hallert forsmår at både kvinners og menns sjeler har potensial til  å oppnå samfunn med vår Skaper ved tro, uavhengig av evne til kalkulering og innsikt i elektroniske kretser. Børresen har sine meninger. Paulus mente at det var rett og riktig og forfølge kristne, før han selv ble kristen. 

Angående Luther har Børresen litt rett, synes jeg: det hender jo at noen mennesker, selv under vanskelige betingelser, foretar gode valg i henhold til samvittighetens røst. På den annen side,  gode intensjoner i sjelens dyp er ofte i strid med egenkjærligheten og ytre påvirkninger, som kan grumse sjelen. Nazigjengen myrdet «de andre» uten betydelige samvittighetskvaler, og IS -tilhengere har åpenbart forherdet sine sjeler.

At menneskets vilje i alminnelighet er nokså bundet til egoets prioriteringer, sees av verdens tilstand – som er forvoldt av oss mennesker. Se verdens urettferdighet, se korrupsjonen, løgnene, det politiske spillet, de rikes smuler til jordens miserable!  

Evnen til selv å treffe gode fornuftige valg er åpenbart lite utviklet hos mennesker flest.    Den samme forskeren som syntetiserte K-vitaminet, syntetiserte også napalm! Høy intelligens er ingen garanti for fornuftig valg. Så Luther hadde tilsynelatende mye rett i sin tro på menneskets «bundne vilje». Som regel lytter vi til oss selv, ikke til Guds gode råd. Valgene blir deretter.

Og hva abortpraksis angår så er vel samvittighetene hos kvinner flest i dagens norske sekulariserte samfunn «opplyst» av tidsånden, men kun i liten grad av Guds gode vilje! Det var menneskets vilje til selvbestemmelse som opprinnelig medførte lite paradisiske tilstander på jorden. I følge Skriften.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere