Sofie Nordvik

Kampanjekoordinator i KFUK-KFUM Global
1

Erna tek ikkje ansvar

Eg kan ikkje støtte ei regjering som ikkje støttar mi framtid.

Publisert: 5. des 2018

Eg køyrer 3.000 ­kilometer for å delta på FNs klima­toppmøte i Polen. I ­staden for å sitte to ­timar på eit fly, brukar eg timar på lade­stasjonar saman med representantar frå Spire og landsrådet for ungdomsorganisasjonar i ­Noreg og Sverige. Eg gjer dette for å vise at unge ynskjer å strekke seg langt for klima. Vi gjer meir enn gjerne vår del, som å pusse med bambus, kutte flyreiser, ete vegetarmat eller ta bussen. No er vi lei av at våre folkevalde ikkje tek sin del av ansvaret. Regjeringa må stille med politisk vilje og realistisk klimapolitikk for å nå måla våre, i staden for å legge alt ansvaret over på oss. Eg kan ikkje støtte ei regjering som ikkje støttar mi framtid.   

Ei global rørsle. 

Gjennom Göteborg, Malmö, København og Berlin har vi møtt unge som kjemper for klima. Mange er oppgitt over kor lite ­politikarar gjer. På ein ladestasjon mot ­Polen møtte vi Greta Thunberg, den 15 år gamle aktivisten som har streika frå skulen. I 15 veker har ho haldt demonstrasjonar for at politikarane skal ta klima på ­alvor. Engasjementet har vakse til ei global rørsle der tusenvis av menneske over heile verda demonstrer for handling i klimasaka. Det er tydlegare enn nokon gong at folk er klare for endring.  

Det er urettferdig å legge ­ansvaret på enkeltpersonar å­leine. I møte med eit system som favoriserer det fossile ­gullet, er det vanskeleg å leve klima­venleg. På veg til Polen møtte vi fleire utfordringar. Vi ­stoppa meir enn elleve gonger for å lade i løp av to døgn. Nokre ­defekte ladestasjonar gjorde ­nesten at vi ikkje kom oss ­lenger enn til Tyskland, då vi nesten gjekk tom for straum. Skrekken ­blussa opp då ­naudnummeret ­svarte ­something is terrible 
wrong, før linja braut. Om vi ­heller hadde køyrd fossilbil eller tatt fly, ville reisa vore ­raskare, enklare og billigare. Å velje klimaløysingar er ikkje noko alle forbrukarar har råd til. Vi klarte å reise Oslo – Katowice med el-bil fordi vi er fire privilegerte jenter i ein lånt tesla. Det er ikkje realistisk at andre kan ­gjere det same som oss. Vi kan ikkje belage oss på at forbrukarmakta skal løyse våre tids største utfordring. Politikar må ta ansvar.

Tent oss søkkrike. 

Erna Sol­berg er ansvarleg for Noregs klima­politikk. Ho ­bestemmer kor langt Noreg skal strekke seg. Det er opp til Erna å løyve dei store ­pengane for å nå måla i Parisavtalen. Vi har tent oss søkkrike på fossile brensel. No er vi ­avhengige av å kutte utslepp ­heime og ­betale for utslepps­kutt og tilpassing inter­nasjonalt. ­Berre slik kan vi møte vårt ­historiske ansvar. I Polen ­betyr dette at 
Noreg må vise politisk ­vilje 
gjennom å auke ­ambisjonsnivået radikalt. Norways Fair ­Share-
rapporten viser at ­Noregs ­årlege ansvar er 50 ­milliardar til ­utsleppskutt og 15 milliardar til klimatilpassing  i­ ­utviklings-
land. Erna tek ikkje Noregs 
ansvar for klima på ­alvor. ­Pengane må på bordet. Vis oss handling, Erna.

Eg gjer framleis alt eg kan for å hindre millionar av ­menneske å bli sendt på flukt, som konsekvens av klimaendringar. Sam­tidig brukar Erna oljepengar på alt anna enn å støtte meg. 1,5-gradersrapporten frå FNs klimapanel viser at det vert vanskeleg å skifte kurs, men at det er mogeleg, og at det må skje no. Eg forventar at Noreg strekk seg så langt som mogeleg for vår framtid.

1 liker  
Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Hvis oppgaven er et rent samfunn med et fingerknips fra i går til i dag, kan ingen bli stående oppreist. Det er lett å si at statsministeren med følge skulle reist til Polen på andre måter. Hun skulle tatt sitt følge på 10(?) personer, brukt tre dager til Polen, sovet i telt, kokt mat på primus og blitt fraktet rundt på esel mens hun deltar i konferansen i skinnet av stearinlys. Før hun og følget tar beina fatt og går hjemover, akkurat i tide til å feire norsk jul. Alt dette mens statsapparatet som er avhengig av statsministeren ikke bedriver politikk? 

Jeg tror ærlig talt vi må se litt større på det og bli mer edruelige i tankegangen. Så får vi en dag våkne til et paradisisk miljø hvor alt er elektrisk drevet av fornybar energi, og hvor luften er ren herfra til evigheten. 

Du skriver at dere har hatt forskjellige problemer med ladestasjoner etc. Sett i forhold til norsk infrastruktur.... hvordan skulle Norges statsminister håndtert en 22. juli fra en utladet ladestasjon i Polen? Akkurat i dag "står hun skolerett" står det i avisene, og emnet er objektsikring og generell beredskap i forbindelse med kriser. Jeg håper at du ser at selv om vi drømmer om paradiset står vi ikke ved dets porter og banker på. 

Med all denne billige retorikken tror jeg du ødelegger mer enn du gavner for miljøsaken. De fleste forstår at endringer må komme, men man bør ha edruelighet i argumentasjonen. 

5 liker  
Kommentar #2

Maria Bjørnereim

0 innlegg  1 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Einig med deg, Sofie! Lykke til på møtet!! 

Heiar på dokke!

4 liker  
Kommentar #3

Sofie Nordvik

1 innlegg  4 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Hei, Njål!

Mitt poeng er ikkje at Erna skal bygge ladestasjonar i Tyskland eller reise på esel. Om du les dette frå artikkelen bør du lese den om igjen. Erna skal ikkje delta på toppmøtet i Polen, henna ansvar handlar om politikken som førast i Noreg.

Noreg må gjere vår del i møte med klimaendringane. Det historiske ansvaret Noreg har skrive under på gjennom Parisavtalen tilsvarar 50 mrd til klimakutt og 15 mrd til tilpassingsmidlar i året. Eg har satt fokus på at forbrukarmakta er avgrensa. Det er ikkje nok at eg gjer alt eg kan for klima, dersom Solberg ikkje løyvar dei pengane vi alt har lova å bidra med internasjonalt. Dette er både ei rettferdig og strategisk investering.

Kommentar #4

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Sofie Nordvik. Gå til den siterte teksten.
Eg kan ikkje støtte ei regjering som ikkje støttar mi framtid.

Neivel.

6 liker  
Kommentar #5

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Er du så sikker på dette?

Publisert nesten 3 år siden
Sofie Nordvik. Gå til den siterte teksten.
Erna oljepengar på alt anna enn å støtte meg. 1,5-gradersrapporten frå FNs klimapanel viser at det vert vanskeleg å skifte kurs, men at det er mogeleg, og at det må skje no

-på at temperaturen stiger på grunn av menneskene?   

http://klimatsans.com/2018/02/24/solen-dominerar-klimatforandringarna-inte-koldioxiden/ 

Jeg ser stadig flere forskere, og vitenskapsmenn som sier at det er endringer på solen. og solstormer som er årsak til klimaforandringene på jorden?

Og det er vel ikke så rart? Solen er en stor sak, og bare en liten sky foran solen får store konsekvenser?   http://klimatsans.com/

6 liker  
Kommentar #6

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Følger du ikke med?

Publisert nesten 3 år siden

FNs klimakonferanse i Bonn i november 2017,vedtok en 3-årsplan for jordbruk,som skal arbeide for karbonlagring i jord.

Både Klima-og miljødepartementet,Stortinget og Norges Bondelag hadde representanter der,men følger ikke opp.

Norsk senter for økologisk landbruk(NORSØK) hadde artikkelen "Klimaløsningen kan ligge under føttene våre"i Nationen den 29.10.2018. 

Pensj.journalist i Nationen,Kari Gåsvatn, bor iBerlin og skriver annenhver lørdag i Nationen og gir oss  rapporter fra internasjonalt hold om"FNjordbruket."Jeg har skrevet så mye om det på vd.no,at jeg sjenerer meg for å skrive det om igjen,men hvis du sender meg din epost,så skal jeg sende deg informasjon.

Jeg sendte om "FNjordbruket" til en som sitter midt i smørøyet til å ta det opp politisk og fikk svar i dag om at det er satt på vent.

Kari Gåsvatn setter ord på det vi andre tenker i en lørdagsprofil:"Selv blant bønder er det få som vil snakke om karbonfangst i jord. Er det fordi det går dårlig i hop med med et landbruk basert på kjemi og ensidig drift ? Eller fordi  teknologi har mer apell enn å bygge humus?
1 liker  
Kommentar #7

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Sofie Nordvik.

Publisert nesten 3 år siden

Etter å sendt svar til deg,fant jeg på å lese innlegget ditt en gang til,og da fant jeg at du er kampanjekoordinator i KFUK-KFUM.Dermed har jeg adressen din og sender deg stoff.

1 liker  
Kommentar #8

Sofie Nordvik

1 innlegg  4 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Eg velger å tru på 97% av verdas forskarfellesskap og FNs klimapanel. Kva du veljer å tru på er opp til deg.

1 liker  
Kommentar #9

Sofie Nordvik

1 innlegg  4 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Hei, Kjellrun!

Eg er einig i at jordbruk er viktig for å møte klimaendringane. Dette må skje parallelt med at Noreg løyvar pengar til utsleppsreduksjonar og tilpassing. Eg var i Bonn då jordbruksplanen vart vedteke og heiar sjølvsagt på det!

1 liker  
Kommentar #10

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Sofie Nordvik. Gå til den siterte teksten.

Mitt poeng er ikkje at Erna skal bygge ladestasjonar i Tyskland eller reise på esel. Om du les dette frå artikkelen bør du lese den om igjen. Erna skal ikkje delta på toppmøtet i Polen, henna ansvar handlar om politikken som førast i Noreg.

Noreg må gjere vår del i møte med klimaendringane. Det historiske ansvaret Noreg har skrive under på gjennom Parisavtalen tilsvarar 50 mrd til klimakutt og 15 mrd til tilpassingsmidlar i året. Eg har satt fokus på at forbrukarmakta er avgrensa. Det er ikkje nok at eg gjer alt eg kan for klima, dersom Solberg ikkje løyvar dei pengane vi alt har lova å bidra med internasjonalt. Dette er både ei rettferdig og strategisk investering.

Jeg sier ikke noe sted at Erna skal bygge ladestasjoner i Tyskland, men jeg påpeker at dagens regjering har en politikk på dette området som skal endre tilhøva over tid. Det har falt særlig i denne regjeringens tid å sitte under skjerpede forhandlinger og avtaler om nye mål, og det er et komplekst område hvor det vil ta evig tid for å komme i mål. Vi er kanskje i begynnelsen av den skjerpede miljøpolitikkens tid. Jeg opplever at du har urealistiske forventninger til resultatene siden Paris 2015, og mente å be deg roe ned på forventningene inntil det har gått tid slik at resultatene kan bli målbare. Hele tiden er miljøpolitikken i endring i skjerpende retning. Både denne regjering og de som kommer etterpå vil bli nødt til på en helt annen måte enn vi har sett i historien ta miljøpolitikk stadig mer alvorlig inntil det kommer beskjed om at tiltakene har virket.

Tiltakene kan komme til å virke, men selve endringsprosessen strekker seg over dekader og kanskje centennier. Å forvente at dagens regjering skal ha oppfylt samme mål som EU har lagt på seg selv, er å forvente for mye. Klima og miljø er internasjonal politikk. Vi gjør det ikke alene men innen rammen av de europeiske felleskaper. 

Et malapropos er at årets konferanse holdes i Polen, i en av byene som utgjør en av 11 mest forurensede byer i Europa, hvor i tillegg 10 av byene befinner seg. Litt kaldt blod i årene og mer jordnær retorikk vil gjøre seg mht å bevare realismen og saklighetsnivået. 

2 liker  
Kommentar #11

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

et lite stikk?

Publisert nesten 3 år siden
Sofie Nordvik. Gå til den siterte teksten.
Kva du veljer å tru på er opp til deg.

Det er vel ikke ikke opp til hva jeg velger å tro? 

Eller de 97% ? De kan vel ta feil? 

Et godt eksempel på hvordan man kan ta feil er hva de sier om issbreene. Forskere sier at isbreene i Norge minker veldig fort, og det samme på Grønlandsisen og på nordpolen.  Er dette tegn på oppvarming? Ja selvsagt. 

Men det er like selvsagt at denne oppvarmingen har foregått i hundrevis av år, isbreene minket veldig fra 1700 tallet til 1900 - lenge før eksosen og fabrikkene kom?  Hele Norge var dekket av is - hvorfor forsvant isen over Norge? Jo, lange varmeperioder -slik som nå.

Og i vikingtiden vokste det store eiketrær på Hardangervidden, -det må altså ha vært veldig varmt der da, i 1000 meter høyde. Hanrdangervidden var lauvskog - og sydenstemning.

5 liker  
Kommentar #12

Trond Bollerud

8 innlegg  164 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Slutter meg helt til det du skriver til Sofie! Ja, tå på Sofie!


1 liker  
Kommentar #13

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

God kommentar, Kristiansen.

Publisert nesten 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Med all denne billige retorikken tror jeg du ødelegger mer enn du gavner for miljøsaken. De fleste forstår at endringer må komme, men man bør ha edruelighet i argumentasjonen. 

Enig ! Stjerne. Korrekt formulert. Stjerne for # 10 også - under tvil.

 Innlegget gavner ikke KFUK-KFUM noe særlig heller. Og gjerne det. Later til å ha blitt tumleplass for politiske aktivister.

Erna Solberg har allerede gått alt for langt i  en klimapolitikk som av hysteriske lobbyister er blåst fullstendig ut av proposjoner.


Det siste jeg leste om FN`s eneste autentiske , sanne og helbredende klimavitenskap var om oscillasjonen EL Nino/La Nina - som enkelte år har meget stor innvirkning på årets klima . Det forventes en El Nino ultimo 2019. 

I en norsk avisartikkel er dette nå snudd på hodet , og den brave leser kan lese at disse kommer som et tillegg til "menneskeskapte klimaendringer"! 

Som om klimautslag fra menneskeskapt CO2 som knapt er målbare og bare opptrer som variasjoner i klimamodellene  skulle være styrende for endringene:

"Naturlige sykluser som El Niño har også betydelig innvirkning på globalt vær (tenk det !!!)  , og fører med seg tørke og oversvømmelser. Temperaturøkningene kommer i tillegg til menneskeskapte klimaendringer. "

Videre følges den klimavitenskapelige utredning opp::

"Den forrige El Niño-episoden var over i 2016, og bidro til å gjøre dette til det varmeste året som noen gang har blitt registrert, ved å komme på toppen av oppvarmingen som skyldes menneskeskapte karbonutslipp. 2019-episoden er foreløpig ikke anslått å bli like kraftig som i 2016."

Om 2016 var det varmeste året som noengang er registrert kan diskuteres ut fra "harmoniseringen" av rådata bakover i tid. Noe av dette kan heldigvis kontrolleres .

"Folkeopplysningen" er så sannelig gjennomført ned til minste detalj,

Her er artikkelen 

 https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2018/11/27/195478589/fn-el-nino-oppvarming-sannsynlig-i-2019

Og for å styrke vitenskapen har man med en link om de onde "klimafornekterne" som lyver i 30 år!

 Hvor man går løs på klimaprofessor Pat Michaels , hvis klimakompetanse er oppsummert her og kanskje er på høyde med majoriteten av taletrengte klimaguruer: var bl.a. medforfatter i IPCC`s klimarapporter. 

Det er delte meninger om klimavitenskapen selv om det er politisk totalt ukorrekt.

https://www.youtube.com/watch?v=fA5sGtj7QKQ&t=74s

    

6 liker  
Kommentar #14

Trond Bollerud

8 innlegg  164 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Flott! Stå på Sofie! Du er ung, det er din fremtid det gjelder!


2 liker  
Kommentar #15

Anita Stokkeland

0 innlegg  97 kommentarer

Mer offensivitet!

Publisert nesten 3 år siden

Jeg mener det er et "must" at miljøbevegelsen viser vei, og drar i politikerne og folk ellers på miljøfeltet. Det trengs. Politikerne er ikke offensive nok, uten pressgrupper. Og vi har ikke lyst å ut av komfortsona. Det er en utfordring. 

1 liker  
Kommentar #16

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Anita Stokkeland. Gå til den siterte teksten.
Jeg mener det er et "must" at miljøbevegelsen viser vei, og drar i politikerne og folk ellers på miljøfeltet. Det trengs. Politikerne er ikke offensive nok, uten pressgrupper. Og vi har ikke lyst å ut av komfortsona. Det er en utfordring. 

Politikerne kommer vanligvis ikke lenger enn folket vil. Nå har det skjedd en endring. Tidligere torde ikke politikerne være foregangsmenn og lede folket, men i dag ser vi tendenser til at det er politikerne som leder. I kjølvannet av dette har det dukket opp sterke anti-stemmer som ikke tror på menneskeskapte klimaskifter slik som vårt glade medlem Leo. Pressgrupper kan ha sin betydning og det er viktig at dere arbeider, men skal du og politikerne som vil ha endring lykkes, må du ha en mer jordnær tilnærming enn i startinnlegget ditt. 

1 liker  
Kommentar #17

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Trond Bollerud. Gå til den siterte teksten.
Flott! Stå på Sofie! Du er ung, det er din fremtid det gjelder!

Det var en dødsannonse i avisen i dag om en kar på 99 år som hadde dødd "med støvlene på" som det sto. Jeg fylte 64 i forrige måned og har ingen planer om å avskrive fremtiden enda, selv om det skrangler litt her og der. I tillegg har jeg folk jeg har ansvar for som kan komme til å være i live i enda 90 år, så jeg har også all mulig interesse av at miljøet forbedres. :-)

2 liker  
Kommentar #18

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Enig ! Stjerne. Korrekt formulert. Stjerne for # 10 også - under tvil.

Denne omfavnelsen til tross...... jeg tror ikke vårt forhold er egnet til fordypning. 

1 liker  
Kommentar #19

Anita Stokkeland

0 innlegg  97 kommentarer

Bra med esel

Publisert nesten 3 år siden

Du og herr Leo kunne jo prøve ut dette med esler, siden dere har et felles engasjement her? Kanskje dere finner å kunne satse på det!

Kommentar #20

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Å spille poker med økonomien og arbeidsplassene.

Publisert nesten 3 år siden
Trond Bollerud. Gå til den siterte teksten.

Flott! Stå på Sofie! Du er ung, det er din fremtid det gjelder!

På den annen side , min gode mann ; så er det Deres pensjonsøkonomi og den yngre generasjons arbeidsplasser dagens politiske adel spiller poker med.

Klimahistorien følges tett opp av Agenda 21/Agenda 2030. Som sittende politikere kommer til å prakke på oss etter alle kunstens regler.

Denne verdensagendaen vil bl.a. koste norske forbrukerte minst NOK 8 milliarder å skifte ut alle varmtvannsberederne for å redde planeten - ifølge teorien støttet av 97.2 prosent - ikke navngitt - del av vitenskapen 

I tillegg til ukontrollert masseinnvandring og en periode som kommer for fullt med automatisering som allerede har begynt på de store norske arbeidsplassene - kommer forkvaklede ideer om nullutslipp av CO2 som selvfølgelig vil ramme verdiskapende arbeidsplasser - og har allerede kommet godt i gang.

Det begynner å bli noen år siden Kronprinsen og Trond Giske feiret flyttingen av en Hydrobedrift til Quatar på grunn av lavere strømpriser enn i Norge!

Siste signaler om høyere strømpriser er veldig klare :

Forrige uke vedtok EU-kommisjonen at Europa skal være klimanøytralt innen 2050. Unionen anslår at det vil kreve 290 milliarder euro i investeringer hvert år. I tillegg kommer antakelig høyere strømpriser, økte avgifter på drivstoff og dyrere flybilletter. 

Ettersom politikerne ikke betaler dette fra egen lomme - hvem betaler?

Tenk , "klimanøytralt" - hva skal vi her oppe under Nordpolen i et kaldt klima leve av og overleve uten oppvarming?

Noen gode forslag - "bærekraftige", som unger og politikere sier?


4 liker  
Kommentar #21

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Slikt som dette har de ingen svar på.

Publisert nesten 3 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.

Et godt eksempel på hvordan man kan ta feil er hva de sier om issbreene. Forskere sier at isbreene i Norge minker veldig fort, og det samme på Grønlandsisen og på nordpolen.  Er dette tegn på oppvarming? Ja selvsagt. 

Men det er like selvsagt at denne oppvarmingen har foregått i hundrevis av år, isbreene minket veldig fra 1700 tallet til 1900 - lenge før eksosen og fabrikkene kom?  Hele Norge var dekket av is - hvorfor forsvant isen over Norge? Jo, lange varmeperioder -slik som nå.

Og i vikingtiden vokste det store eiketrær på Hardangervidden, -det må altså ha vært veldig varmt der da, i 1000 meter høyde. Hanrdangervidden var lauvskog - og sydenstemning.

De fortsetter bare å tegne et dystert bilde av en helt naturlig utvikling og svingninger som har foregått i maaange tusen år.
Det blir brukt flere slags mantraer for å skremme opp dagens unge og en naiv eldre befolkning som bare tror uten å gidde å reflektere over historiens gang.

Og alt dette skal koste milliarder til ingen nytte.
Skremmende hvor rare og lett å lure folk er sier jeg.

4 liker  
Kommentar #22

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Anita Stokkeland. Gå til den siterte teksten.
Du og herr Leo kunne jo prøve ut dette med esler, siden dere har et felles engasjement her? Kanskje dere finner å kunne satse på det!

Jeg tror eslene klarer seg godt uten meg. Strålende faktisk. :-)

1 liker  
Kommentar #23

Sofie Nordvik

1 innlegg  4 kommentarer

Det er aldri lurt å utsette rekninga

Publisert nesten 3 år siden

Eg forstår at det kan vere skummelt å ta innover seg kor mykje det krevjast av oss å løyse utfordringane knytt til klimaendringar. Det vil koste mykje. Men, å tru at vi kjem til å ha ein sterk økonomi med gode arbeidsplassar utan å investere i klima er naivt.


Det er uansvarleg å vente med å bremse klimaendringane og investere i framtida. Etter IPCC-rapporten veit vi at om vi ikkje gjer nok no, kjem tørke og flaum til å øydelegge store delar av matjorda vår. Viktigast av alt kjem millionar av menneske til å tvingast på flukt. Om dette ikkje er gode nok moralske argument i seg sjølv, må vi også forstå at dette kjem til å påverke våre jobbar og vår økonomi. 

 

Det er dyrt å investere vår del for å sikre framtida i dag, men vi veit at det kjem til å bli mykje dyrare om vi ventar. Det er ikkje eit alternativ å la vere å betale.

Kommentar #24

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Litt klima- og konsekvensanalyser.

Publisert nesten 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
I kjølvannet av dette har det dukket opp sterke anti-stemmer som ikke tror på menneskeskapte klimaskifter slik som vårt glade medlem Leo.

Det er ikke riktig fremstilt ,jeg mener - uten at det har noen betydning- CO2 har en innvirkning på klimaet , men den menneskeskapte delen er for liten til å "koke planeten".

Hadde det vært fysisk mulig hadde det åpnet for nye muligheter innen energi.

Her har IPCC lagt inn en forsterkning i klimamodellene for CO2 som grovt sett har vært den samme i over 30 år. All uenighet dreier i prinsippet om dette.

Tar vi vekk forsterkningen så kommer man i konflikt med thermodynamikkens annen lov "Heat cannot of it self pass from one body to a hotter body"

Enkelt og logisk - universet er basert på den enkle formelen finnes. Og jeg er ikke alene om å ha en viss skepsis til dommedagsprofetene som måper mot oss fra media allevegne.

Forklart her:

Så tidlig som i 2001 konkluderte IPCC med at deres forskning og klimamodeller ikke kunne brukes til å forutsi klimaet i langttidsvarsler om fremtiden.

I IPCC`s Third Assesment Report, paragraph 14.2.2.2 , side 774 sier IPCC:

 "In research and modeling of the climate, we should be aware that we are dealing with a chaotic  , nonlinear coupled system, and that long-term predictions of future climate states is not possible"

Dette lite siterte  forbehold alene diskvalifiserer store deler av grunnlaget for dagens store oppstandelse innen klimapolitikk.

Et annet interessant moment som dukker opp er virkningen av CO2 : vi har sett en grønn periode hvor ørkenområder tilsvarende 2 ganger det kontinentale USA er blitt grønt -  i stedet for ørkenspredning - slik tidligere foreskrevet av ekspertene i 30 år.

Det betyr endringer i dommedagsvarslene så ingen begynner å stille dumme spørsmål om bad science:

                                                                          https://www.upi.com/Climate-models-fail-to-account-for-CO2s-impact-on-life-scientists-say/4881530296783/

Ahhh: så må vi se på noe av det som beveger seg under dekke av å redde kloden - verdensreddere kommer i alle fasonger nu for tiden, fortrinnsvis med en stabel klimagebyrer og grønne papirer::

En våken norsk forsker har dette å fortelle:

"Smart strømmåling har ingenting med miljø å gjøre" 

Hun mener bransjen bruker falske argumenter. Hvem kunne vel trodd noe slikt?

"  Folk i bransjen ler litt når eg snakkar med dei. Dei seier smart straummåling ikkje blir innført fordi det er eit miljøtiltak. Det er blitt sagt høgt fleire gonger: «vi må selje det inn til politikarane som eit miljøtiltak for å få det gjennomført». ~ Ingrid Foss Ballo"

Uttalelsene kom i en artikkel publisert på NRK i 26.09.14

Hele artikkelen her - gi akt på andre artikler om stråling/helse som er prakket på alle husholdninger for å fremstå som grønn nok :

                   https://smartskandalen.info/2017/11/norsk-forsker-smart-strommaling-har-ingenting-med-miljo-a-gjore-mener-bransjen-bruker-falske-argument/


1 liker  
Kommentar #25

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Klimaflyktninger - nytt forsøk?

Publisert nesten 3 år siden
Sofie Nordvik. Gå til den siterte teksten.
Etter IPCC-rapporten veit vi at om vi ikkje gjer nok no, kjem tørke og flaum til å øydelegge store delar av matjorda vår. Viktigast av alt kjem millionar av menneske til å tvingast på flukt. Om dette ikkje er gode nok moralske argument i seg sjølv, må vi også forstå at dette kjem til å påverke våre jobbar og vår økonomi. 

Klimaflyktninger nå igjen , sist dette var oppe var det full forvirring om å fjerne all den gode forskningen om 50 millioner klimaflyktninger som viste seg å være fullstendig tull fra ende til annen:

For ikke å nevne moral i den forbindelse.

Den norske forskningsanstalten GRID Arendal og FN`s UNEP presenterte  en spådom om at i 2010 ville det være 50 millioner klimaflyktninger i verden. Det er jo ganske mange. Et kart var utarbeidet.

I 2010 ble det plutselig travelt å få fjernet dette kartet , fordi det var ingen klimaflyktninger , og alle stedene folk skulle flykte fra , unntatt ett, hadde hatt befolkningvekst og ingen hadde sunket i havet , slik ekspertene hadde foreskrevet.

Og tenk , noen var så frekke at de satte spørsmålstegn ved forskningen ,

 http://www.globalwarming.org/2011/04/21/where-are-the-climate-refugees/

Vi skal se på forskningen og fakta de stedene som ble rammet av klimaendringer i følge forskerne ved UNEP og GRID Arendal.:

Bahamas : 

Nassau  hadde ifølge statistikk i 2010 en befolkningsvekst på 50.047 på de 10 årene før 2010. 

St Lucia:

Øynasjon , total befolkningsvekst på 5% fra mai 2001 til mai 2010.

Seychelles:

Befolkning 2002 - 81.755 og i 2010  - 88.311.

Salomon Islands :

Folketelling 2010 passerte de  en halv million innbyggere, befolkningsøkning fra år 2000 til 2010 , ca 100.000.

I Kina hadde alle steder som skulle rammes av klimakatastrofer hatt både befolkningsvekst og økonomisk vekst.

Her er kartet så man kan studere selv hvor lang forskningen har kommet , og gå inn på de stedene som har vært utsatt for klimakatastrofer - og sammenlikne med fakta.

https://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2011/04/un_50million_11kap9climat.png

Refugee crisis! David Adam, The Guardian, 12 October, 2005:

Rising sea levels, desertification and shrinking freshwater supplies will create up to 50 million environmental refugees by 2010, experts warn today. "There are well-founded fears that the number of people fleeing untenable environmental conditions may grow exponentially as the world experiences the effects of climate change," Dr Bogardi said. "This new category of refugee needs to find a place in international agreements. We need to better anticipate support requirements, similar to those of people fleeing other unviable situations."

Or maybe not. Gavin Atkins,Asian Correspondent, April 11, 2011

In 2005, the United Nations Environment Program predicted that climate change would create 50 million climate refugees by 2010. These people, it was said, would flee a range of disasters, including sea-level rise, increases in the numbers and severity of hurricanes, and disruption to food production. A very cursory look at the first available evidence seems to show that the places identified by the UNEP as most at risk of having climate refugees are not only not losing people, they are actually among the fastest-growing regions in the world.

More censuses are due to come in this year, and we await the results for Bangladesh and the Maldives – said to be places most at risk – with interest.

However, a very cursory look at the first available evidence seems to show that the places identified by the UNEP as most at risk of having climate refugees are not only not losing people, they are actually among the fastest growing regions in the world.

Read more at https://asiancorrespondent.com/2011/04/what-happened-to-the-climate-refugees/#yfLOCozvjSLLj4dh.99

 Hvorfor serverte man dette i media som forskning ?

Noen må jo ha hatt interesse av at denslags "nyheter" blir spredt? Fake news?

Noen ser at her er det noe galt fatt med insisterende og misvisende informasjon.

 Nå må man søke the mapmaster , GRID Arendal om å få tilgang til kartet dersom man ønsker å ha et eksemplar hengende over senga eller på hytta, det er jo tegnet av en kunstner.

 https://web.archive.org/web/20081214201650/http://maps.grida.no:80/go/graphic/fifty-million-climate-refugees-by-2010                                               

Vi har jo betalt for forskningen , så det skulle ikke være noe i veien for å nyte om ikke faktadelen så i det minste den kunstneriske delen. 

New Zealand returnerte i 2015 den som teoretisk skulle være verdens første klimaflyktning :

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/australiaandthepacific/newzealand/11887139/New-Zealand-deports-would-be-first-ever-climate-change-refugee.html

Jeg foreslår å legge tidspunktet med astronomiske tall med klimaflyktninger lenger frem i tid, slik at alt er glemt når slemme menn kommer med faktaopplysninger.

2 liker  
Kommentar #26

Steffen Kallbekken

0 innlegg  2 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

CICERO-kollega Bjørn Samset har gitt svar på flere av spørsmålene som reises her i denne nettsaken

1 liker  
Kommentar #27

Steffen Kallbekken

0 innlegg  2 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Det er viktig å ikke unnslå at noen av tiltakene for å redusere norske klimagassutslipp kommer til å koste, og noen ganger vil det være negative fordelingseffekter eller andre uønskede konsekvenser. Samtidig gir klimaomstillingen muligheter for nye inntekter og nye arbeidsplasser, slik det fokusert på for eksempel i arbeidet med grønn konkurransekraft.

2 liker  
Kommentar #28

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Hadde det vært fysisk mulig hadde det åpnet for nye muligheter innen energi.

Du får ta dette med noen som gidder, Leo. Vi har snakket om dette før og vi bare låser oss fast uten å få frem noe meningsfylt. Jeg tror på menneskeskapte klimaendringer, og du tror på.... på... ja ett eller annet. Jeg vil ikke bli brukt som en plattform for spredning av alt du kan sitere. 

Jeg støtter meg på 194 av 212 statsledere som tror på menneskeskapte klimaendringer og som vil gjøre noe med det. Denne gruppen har passert deg og din argumentasjon. Det startet for alvor i København for 5-6 år siden og fikk sitt foreløbige klimaks i 2015 i Paris. Toget gikk mens du lette etter dresinen.

1 liker  
Kommentar #29

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Steffen Kallbekken.

Jeg skjønner at du er  faglig innpå klimaendringene og søken etter løsninger der.Jeg tillater meg derfor å vise til kom.6 hvor jeg viser til FNs vedtak om en treårig plan for jordbruket,som skal fokusere på karbonlagring i jord.

Kommentar #30

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Steffen Kallbakken. Jeg kan tilføye at medarbeider i FNs klimaprogram UNEP er medforfatter av boka "Die Humusrevolution".Den handler om hvordan skadet jord kan bygges opp igjen(kunstgjødsel er en faktor som skader jordsmonnet),og at det samtidig er løsningen på klimaproblemet,skriver pensj.journalist i Nationen,Kari Gåsvatn. 07.05.2017.Videre ,at permakultur(kompost) ,skogslandbruk og ikke minst beiting binder karbon. Hun skriver også at en forsker ved det franske landbruksinstituttet Inra,reiser verden rundt og holder foredrag om "FNjordbruket." Hun bor i Berlin og har gitt oss endel innsikt om tiltak mot klimaendringer på det internasjonale plan,som ikke er nådd frem hit.

Kommentar #31

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Vet for lite om klima til å endevende samfunnet.

Publisert nesten 3 år siden
Steffen Kallbekken. Gå til den siterte teksten.
CICERO-kollega Bjørn Samset har gitt svar på flere av spørsmålene som reises her i denne nettsaken

Med tilsynelatende fri tilgang på NRK og media så er vel de færreste i tvil om hva Bjørn Samset har å fortelle.

Rekker dessverre ikke å ta mange av de punktene Samset  belærer oss om - men vi kan ta denne til å begynne med:

Samset skriver:

quote

"En grads oppvarming på hundre år er mye, og det må ha en grunn. Klimaet er ikke magi, det styres av de samme naturlovene som vi stoler på når vi koker kaffe eller pusser tennene. Mulige grunner til oppvarming kan være sterkere solstråling, endrede havstrømmer, mindre skyer - eller en endret drivhuseffekt. Tusenvis av klimaforskere har jobbet med å sjekke alle disse, og konklusjonen er klar: Alle påvirker, men bare en faktor har de siste hundre årene være sterk nok til å varme jorden en grad: Den forsterkede drivhuseffekten. Bonus: Vi ser en oppvarming ved bakken, men ikke i høyere oppe i atmosfæren. Der blir det kaldere. Dette er fingeravtrykket til en endring i drivhuseffekten. En endring i solstråling eller skyer vil arte seg annerledes."

unquote

Ettersom  siste rest av den lille istid (LIA) var så sent som på slutten av 1700-tallet så forventer man vel som naturlig at jorden går inn i en varmere periode og at det ikke er helt unaturlig at temperaturen tar fatt på en økende trend?

At en forsterket drivhuseffekt skulle være den primære årsaken - eneste tenkbare faktor - selveste  "fingeravtrykket" - autorisert av IPCC?

Fra mitt ståsted virker ikke den forklaringen særlig overbevisende.

Sannheten er vel mer at vi vet ikke nok til å trekke bombastiske slutninger i media?


1 liker  
Kommentar #32

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Sofie Nordvik. Gå til den siterte teksten.

Hei, Njål!

Mitt poeng er ikkje at Erna skal bygge ladestasjonar i Tyskland eller reise på esel. Om du les dette frå artikkelen bør du lese den om igjen. Erna skal ikkje delta på toppmøtet i Polen, henna ansvar handlar om politikken som førast i Noreg.

Noreg må gjere vår del i møte med klimaendringane. Det historiske ansvaret Noreg har skrive under på gjennom Parisavtalen tilsvarar 50 mrd til klimakutt og 15 mrd til tilpassingsmidlar i året. Eg har satt fokus på at forbrukarmakta er avgrensa. Det er ikkje nok at eg gjer alt eg kan for klima, dersom Solberg ikkje løyvar dei pengane vi alt har lova å bidra med internasjonalt. Dette er både ei rettferdig og strategisk investering.

Du kan betale til siste øre av statskassen. Det blir ikke et kaldere klima av den grunn. Det er bare noen klimasjeiker som blir rikere.

Den oppkonstruerte og falske klimakrisen er det dummeste prosjektet siden tidenes morgen, men viser at verden VIL bedras - du er en av de lettlurte.

5 liker  
Kommentar #33

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Steffen Kallbekken. Gå til den siterte teksten.
Svar til Torgeir Tønnesen. Gå til kommentaren.

CICERO-kollega Bjørn Samset har gitt svar på flere av spørsmålene som reises her i denne nettsaken

Cisero innrømmer at oppvarmingen kan ha med solstråling å gjøre-

Når vi ser hva en liten måneformørkelse kan skape av kulde, på noen få minutter, - hva kan ikke da en solstorm som varer i 300 år, skape av varmeendring og oppvarming? Cisero klarer ikke å måle bevegelser på solen.

For det andre - så går bare Cisero sine målinger bare tilbake til 1850. Mine målinger er flere tusen år gamle. Da Grønland var grønt.

2 liker  
Kommentar #34

Trond Bollerud

8 innlegg  164 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Hun er ung og sammen med mange, mange andre unge skal de leve flere tiår lengre enn oss. Noe av det verste jeg vet er de redde, aldrende menn og kvinner som vil ha rollen som den syvende far/mor i huset.

Kommentar #35

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Trond Bollerud. Gå til den siterte teksten.
Hun er ung og sammen med mange, mange andre unge skal de leve flere tiår lengre enn oss. Noe av det verste jeg vet er de redde, aldrende menn og kvinner som vil ha rollen som den syvende far/mor i huset.

Jeg tror vi er grunnleggende enige i dette. Mine ambisjoner er ikke å styre fra graven, men å legge forholdene til rette for de som kommer etter, og at jeg gjerne vil etterlate meg noe som er bedre enn det jeg selv arvet. 

Kommentar #36

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Norge har satset

Publisert nesten 3 år siden
Sofie Nordvik. Gå til den siterte teksten.

Det er dyrt å investere vår del for å sikre framtida i dag, men vi veit at det kjem til å bli mykje dyrare om vi ventar. Det er ikkje eit alternativ å la vere å betale.

Måneferden til Jens kostet 25 milliarder kroner. Og det uten at ett eneste tonn Co2 ble fanget.  Dette utgjorde ca. 10 % av ett års oljeinntekter.

25 milliarder forbrente oljekroner kan konverteres til CO2 regnskap, og da viser det seg at regnskapet  kommer ut med ca. 40 millioner tonn CO2 på minussiden.. Som sagt uten at ett eneste tonn CO2 ble fanget.

Planen var å lagre ca. 1 million tonn fanget C02 årlig  fra Mogstadanlegget. Det skulle lagres lekkasjefritt og risikofritt til evig tid. Hva en politisk 'evighet' er vet ingen.

Nå er tiden inne til nye måneferder og forbrenning av nye oljemilliarder. Forhåpentligvis ikke med Sofie Nordvik som navigatør.

Skal vi kle fjellet med vindmøller nå som alt fjellvannet er konvertert til grønn energi ?

2 liker  
Kommentar #37

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

IPCC mister troverdighet?

Publisert nesten 3 år siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.
Skal vi kle fjellet med vindmøller nå som alt fjellvannet er konvertert til grønn energi ?

Uklart hvordan dette er planlagt. 

Regner med at klimaindustriens figurer som fylker seg for årets klimaluksusmøte har full oversikt. Her vil det falle mye god politisk poesi og mange kloke ord.(sort of)

Man antar at IPCC og endel eksperter vet at en halvering av CO2 utslipp i løpet av 12 år er politisk umulig , det finnes ikke penger nok til å finansiere et slikt prosjekt og i klimasammenheng er dette  unødvendig.

Her flere varianter på utregning av kostnadene dersom dette skulle gjennomføres. For ikke å snakke om planene for null utslipp av CO2 i 2050!

Beregninger her viser at bare de nødvendige energiinvesteringene vil komme på ca. US$ 2.4 trillioner i året ! 

Ut fra gjeldende avtaler står USA klokelig utenfor dette virvaret , og India og China  står for 23.31 Gt i 20130 , ca. 65% av gjeldende total - IPCC`s globale reduksjon på 45% vil i så fall være umulig.

Selv om alle 195 andre medlemsland i UNFCCC (inkl.USA) på en eller annen måte eliminerte alle sine CO2-utslipp i 2030, ville man oppnå langt mindre enn det man synes er nødvendig reduksjonEttersom USA med sine utslipp av CO2 har valgt å stå utenfor dette spillet; 5Gt for USA`s 2030 utslipp.

Det betyr etter gammeldags prosentregning at de gjenværende 194 landene vil måtte redusere sine utslipp med 134 %. Som antas å være litt for optimistisk , selv i våre dager.

Et par tall. 

Tall fra 2015 viser at utslipp CO2 er ca.  USA  5.17 GtCO2 , China 10.64 GtCO2, India 2.45 Gt hvilket blir totalt 18.26 GtCO2 - i prosent  50.66 av de totale globale utslipp.

IPCC`s forslag er mer optimistisk en selv det mest ambisjonsrike scenario hittil, produsert av IEA i sitt World Energy Outlook (2017). 

Årsaken er at SR15 kun bygger på de veivalg som muligens kan lede til et mål 1.5 grad C, heller enn å bruke scenarier over hva som muligens kunne skje i den virkelige verden.

     https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-08/scientists-call-for-2-4-trillion-shift-from-coal-to-renewables

Her er IPCC`s egen rapport som skal legge press på politikere - og vi andre får fornøyelsen av å nyte god byråkratisk litteratur som svinger seg i de tynnere luftlag:

https://www.ipcc.ch/sr15/

I avisen ser jeg forøvrig at president Macron i Frankrike har trukket inn følehornene , det blir ingen nye avgifter på energi etter at den tause  majoritet viste seg på banen.

Det nytter å stå opp mot politikere med  språk de forstår best - maktbruk som de selv benytter flittig i annen form - bak ryggen på folk.

Klima handler om store beløp som noen må betale for:

https://insideclimatenews.org/news/11102018/ipcc-clean-energy-transformation-cost-trillion-climate-change-global-warming-renewable-coal-fossil-fuels

1 liker  
Kommentar #38

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Sofie Nordvik. Gå til den siterte teksten.
Eg køyrer 3.000 ­kilometer for å delta på FNs klima­toppmøte i Polen. I ­staden for å sitte to ­timar på eit fly, brukar eg timar på lade­stasjonar saman med representantar frå Spire og landsrådet for ungdomsorganisasjonar i ­Noreg og Sverige.

Og du tror at dere gjorde noe miljøvennlig?

4 personer i en Tesla over to døgn pluss overnatting og alle gjøremål underveis tror jeg ikke er mer miljøvennlig enn 4 flybilletter og reisetid på to-tre timer.

En Tesla veier mye.  Batteripakken er svin-dyr.  Strømmen dere brukte er produsert av kullkraftverk.

Så lett er det å lure ungdommen.

3 liker  
Kommentar #39

Trond Bollerud

8 innlegg  164 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Jeg er enig med deg, samtidig vil jeg med mine 75 år heie på engasjerte ungdommer som selv vil være med på å utforme det samfunnet de skal leve i.

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere