Une Bratberg

Kommentator i Vårt Land
97

Jeg reiser alene

Det krever en landsby å oppdra et barn. Verden er en landsby, og barna trenger oss.

Publisert: 4. des 2018

‘Du må jo ha håp’, sier Robel, som kom til Storbritannia i fjor, alene. I seks uker satt han i et interneringssenter i Libya. Der ble han utsatt for vold og seksuelle overgrep. Den unge vest-afrikanske gutten forteller at han drømmer om å være sammen med hele familien igjen, før han våkner til virkeligheten. Han vet faren ble drept, antageligvis også søsteren. Han tror kanskje at moren og et søsken har klart å komme seg til Europa. Men hvor aner han ikke.

– Jeg er helt alene, sier han.

Distanse? Hans fortelling er en av mange. Historiene om unge mennesker, barn som må klare seg alene er vanskelig å ta innover seg, fordi det er så hjerteskjærende. Noen ganger er det «enklere» å distansere seg fra fortellinger om krig, sult og konflikt. Men det kommer fort nært igjen når du tenker at det kunne vært ditt barn eller barnebarn. Uansett hvor du står politisk, eller hva du mener om antall flyktninger som skal få opphold i landet der du selv bor, er barn et kollektivt ansvar.

Vi er landsbyen, og landsbyen er verden. Barn som flykter fra vold, krig eller fattigdom til USA og Europa er ekstremt sårbare for å bli utsatt for overgrep. Når, eller hvis, de kommer fram, er det ikke gitt at overgrepene stopper.

Krysser ørkenen. «Akkurat nå, når du leser dette, er det titusener av unge gutter og jenter som er på flukt helt alene». Innledningen til Røde Kors sin dystre rapport «Alene og utrygg. Barn, migrasjon og seksualisert og kjønnsbasert vold» fortsetter slik: Enten de krysser en ørken, er innesperret i en leir, i slummen, fanget av menneskehandel eller om de prøver å finne seg til rette et nytt sted i verden. De er alene og utrygge. Det som skjer med disse barna på flukten, vil forme dem og prege dem, i tiår framover. Mye mulig resten av livet. Og: verden svikter disse barna som blir utsatt for utenkelige overgrep.

I fjor var det 300.000 som var på flukt uten foreldre eller familie, en femdobling siden 
2012.

Må selge sex. De kan ha flyktet fra voldtekter i hjemlandet, eller bli utsatt for seksualisert vold under reisen – og når de kommer fram. Langs rutene er de unge ekstra utsatt når det ikke er familie eller trygge voksne som passer på dem. De blir lett bytte for menneskesmuglere, og kan bli solgt til slavearbeid og prostitusjon. I en interneringsleir kan ungene bli seksuelt utnyttet av vakter og voksne internerte. I Agadez i Niger, som regnes som et knutepunkt på migrasjonsruta gjennom Sahara, er det 150 bordeller. Her selger migranter sex for tre dollar per kunde. Slik skaffer de seg penger til å reise videre, skriver rapporten.

Blindsone. Barna, særlig gutter havner i flyktningpolitikkens blindsone. Overgrep mot gutter og LHBT-barn er underrapportert. For vi vet ikke nok om hva barn blir utsatt for og opplever underveis. For eksempel er jenter generelt mer utsatt enn gutter. Det betyr at de få tiltakene på reiserutene er for dem, og ikke guttene. I tillegg, siden det er flere enslige gutter enn jenter som reiser alene, kan de bli sett mer som en trussel enn som ofre.

Hva kan gjøres? Rapporten fastslår at heller ikke hjelpeorganisasjoner har vært flinke nok til å se det ekstreme presset barna er utsatt for. Konkrete tiltak må til. Blant annet bør det opprettes steder langs migrasjonsrutene der barn kan få helsehjelp og psykososial støtte. Men da er det viktig at disse stedene er adskilt fra andre immigrasjonskontor og folk – så barna skal tørre å komme uten å frykte å bli sendt tilbake der de dro fra.

Våpen. Om en uke er det tid for den store FN-konferansen i Marrakech, der FNs migrasjonsplattform skal vedtas. Det er derfor Røde Kors kommer med denne rapporten nå. Global Compact on Migration er omstridt og svekkes når flere land ikke vil være med å vedta den. Plattformen er ikke juridisk bindende, men hensikten er at medlemslandene skal ha en «felles tilnærming til migrasjon». Det betyr ikke at enkeltland må oppgi sin egen migrasjonspolitikk, slik enkelte har ment.

Men målsettinger og forpliktelser kan komme barn og unge som reiser alene til gode. De er allerede det svakeste leddet.

Fredsprisen. Samme dag, 10. desember, er det fredsprisutdeling i Oslo. Voldtekt i krig og konflikt er et masseødeleggelsesvåpen, sier en av prisvinnerne, den kongolesiske legen Denis Mukwege. Den andre vinneren, Nadia Murad , ble selv bortført og misbrukt av IS sammen med søstrene sine, og hun mistet begge foreldrene og seks av de ni brødrene sine. Hun vil være en stemme, sa hun, og bringe rettferdighet for alle kvinner som har vært utsatt for seksuell vold, både i Irak og i verden.

De stemmene er det behov for, både for dem som opplever overgrep i hjemlandet, eller på 
flukt.

(Denne kommentaren sto på trykk i Vårt Lands papirutgave, tirsdag 4. desember)

Bildet: Et flyktningsenter i Serbia i fjor. Blant 3.200 barn her, var én av tre alene. De siste årene har FN registrert minst 300.000 barn, altså unge under 18 år, som er migranter, uten voksne med seg. Foto: Darko Vojinovic/NTB scanpix

Les Geir Ove Fonns analyse: Pris mot krigens nedrigste våpen

Her kan du lese rapporten fra Røde Kors

Hva er FNs migrasjonsavtale? Faktisk.no har laget denne saken etter debatten rundt avtalen.

5 liker  
Kommentar #1

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Folkevekst og FN-avtalen om folkevandring

Publisert nesten 3 år siden
Une Bratberg. Gå til den siterte teksten.
Om en uke er det tid for den store FN-konferansen i Marrakech, der FNs migrasjonsplattform skal vedtas. Det er derfor Røde Kors kommer med denne rapporten nå. Global Compact on Migration er omstridt og svekkes når flere land ikke vil være med å vedta den. Plattformen er ikke juridisk bindende, men hensikten er at medlemslandene skal ha en «felles tilnærming til migrasjon». Det betyr ikke at enkeltland må oppgi sin egen migrasjonspolitikk, slik enkelte har ment.

Folketalet på Jorda nærmar seg åtte milliardar, og veksten er størst  der økonomien er svakast. Både i Noreg og Europa har folketalet lenge  vore stabilt. Til dømes har befolkninga i landet vårt berre auka med to  millionar siste 70 åra, frå 3,2 til 5,3 mill, og  meir enn halve veksten  skriv seg frå innvandring. Dei afrikanske og asiatiske landa som mange  er komne frå, har i same tidsrom hatt slik auke i folketalet: Somalia  frå 2,4 til 12 mill, Pakistan frå 40 til  214 mill, Syria frå 3,5 til 22 mill, Afghanistan frå 8 til 37 mill,  Iran frå 16 til 85 mill og Irak frå 5 til 42 mill. På grunn av ung  befolkning og høg fertilitet kjem likevel befolkninga i Afrika til å  auke aller mest frå no av, med heile 1100 mill dei neste 30 åra. Flest  innbyggjarar har Nigeria, der folketalet var 32 mill i 1950, er no 203  mill og vil vere på 417 mill i 2050.  

 Denne dramatiske befolkningsauken er hovudårsaka til både dagens  folkevandring og den aktuelle FN-avtalen om migrasjon, som skal  underskrivast i Marokko 11. desember. Sjølv om avtalen  var tema for  Debatten på NRK-TV 29. november, veit få kva han inneber. Dei færraste  media og politikarar har informert om innhaldet, og ikkje eingong på  heimesida til regjeringa finst avtalen på norsk. Med 23 føremål, 54  hovudpunkt, 198 underpunkt og heile 34 sider med byråkratisk språk på  engelsk, er han lite tilgjengeleg. 

 Ein grundig gjennomgang av  heile avtalen krev meir plass og tid enn aviser og lesarar kan avsjå.  Men det er kanskje nok å sjå nøye på overskrifta: "Global Compact for  Safe, Orderly and Regular Migration". Omsett til forståeleg norsk blir  dette: "Verdsomfattande, bindande avtale om trygg, velordna og  vanleg/lovleg folkevandring". I Cappelens store engelsk-norsk ordbok  (1300 sider) er "compact" omsett med "pakt", som er endå meir  forpliktande. 

 Den einaste politiske motstanden her til lands har  kome frå den nasjonalkonservative minoriteten i Framstegspartiet. Media  har generelt vore positive til avtalen med unntak for dei  innvandringskritiske nettstadene Document, Rights og Resett.  
I  avtaleteksta står det at "folkevandring er ei kjelde til velstand,  nyskaping og berekraftig utvikling". Dette gjeld iallfall ikkje for  mottakarlanda og befolkninga der. Verre er det at landa som signerer  avtalen, pliktar å leggje til rette for omfattande folkevandring og  sørgje for at prosessen får positiv omtale og vert skjerma frå kritikk.

 Det er uforståeleg at regjeringa Solberg vil skrive under på ei pakt  som svinebind oss slik, og at media og andre opinionsdannarar så  mannjamt støttar forslag om direkte sensur. Det ville vore klokare å slå  lag med Sveits, Tsjekkia, Austerrike, Ungarn, Polen, Kroatia, Bulgaria,  Israel og USA, som alle har nekta å skrive under på avtalen.

8 liker  
Kommentar #2

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Min oppvekst var i en landsby

Publisert nesten 3 år siden

Det lille stedet der jeg vokste opp har nå fått 'landsby' - status. Min kone sier at 'all verden' ikke ville klare å få skikk på meg. Hun håper på utenomjordiske krefter.

Kommentar #3

Lars Jørgen Vik

16 innlegg  179 kommentarer

Oversettelse av avtalen om folkevandring

Publisert nesten 3 år siden

På Regjeringens hjemmeside ligger en 'uoffisiell' oversettelse, her: https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/ud/vedlegg/fn/migrasjonsplattform_norsk.pdf

Kommentar #4

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Må ha kome til etter 29.11.

Publisert nesten 3 år siden

Eg skreiv dette 29.11. som eit innlegg til lokalavisa Vestlandsnytt og hadde då først lese korleis regjeringa presenterte avtalen. Men eg ser at den aktuelle sida har blitt oppdatert seinare, sist i går 3.12., og at tilvising til ei 'uoffisiell' norsk omsetjing no er komen til, der det før berre stod tilvising til den engelske teksta. 

Å omsetje "compact" med "plattform" tyder på at regjeringa vil ikkje vedstå seg alvoret i avtalen. Øyvind Østberg skreiv ein kommentar på document.no i går, https://www.document.no/2018/12/03/marrakesh-i-den-globale-eliten-har-presentert-sitt-magna-charta/. Der nemner han at på to av dei andre offisielle FN-språka, fransk og spansk, er det brukt høvesvis "pacte" og "pacta" for engelske "compact".  Om regjeringa ville unngå å snakke om "bindande avtale", kunne dei evt brukt tilsvarande ord, dvs "pakt", men det er då endå meir høgtideleg og alvorleg.

5 liker  
Kommentar #5

Trond Bollerud

8 innlegg  164 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
 Den einaste politiske motstanden her til lands har  kome frå den nasjonalkonservative minoriteten i Framstegspartiet. Media  har generelt vore positive til avtalen med unntak for dei  innvandringskritiske nettstadene Document, Rights og Resett.  

De nasjonalkonservative i frp. Ja, vel, ja. Og nettstedene det vises til er også frp-vridde. Det sier også mye om troverdigheten. I tillegg står høyrepopulismen sterkt i de fleste landene vi visstnok bør ha som eksempel.

Kommentar #6

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Tenk sjølv

Publisert nesten 3 år siden
Trond Bollerud. Gå til den siterte teksten.
De nasjonalkonservative i frp. Ja, vel, ja. Og nettstedene det vises til er også frp-vridde. Det sier også mye om troverdigheten. I tillegg står høyrepopulismen sterkt i de fleste landene vi visstnok bør ha som eksempel.

Du kan slå opp i ei engelsk-norsk ordbok sjølv og sjå kva "compact" tyder. Eg viste til Cappelens store engelsk-norsk ordbok  (1300 sider), men først brukte eg denne: http://www.easytrans.org/en/?q=compact

4 liker  
Kommentar #7

Trond Bollerud

8 innlegg  164 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Ja, jeg tenker selv, og av den grunn tar jeg avstand fra all høyrepopulisme.

Kommentar #8

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Tenk sjølv ?

Publisert nesten 3 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Du kan slå opp i ei engelsk-norsk ordbok sjølv og sjå kva "compact" tyder. Eg viste til Cappelens store engelsk-norsk ordbok  (1300 sider), men først brukte eg denne: http://www.easytrans.org/en/?q=compact

Det er ikke gitt at dette er løsningen for alle. Det kommer an på..

Jeg har hatt den vanen med å ønske alle gjester velkommen med de vennlige ordene.-kos dere og lat som dere er hjemme. Det er jeg forsiktigere med nå og håper at enkelte, særlig barn  IKKE  later som de er hjemme.

Kommentar #9

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Oppløs folket og velg et annet?

Publisert nesten 3 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
 Om regjeringa ville unngå å snakke om "bindande avtale", kunne dei evt brukt tilsvarande ord, dvs "pakt", men det er då endå meir høgtideleg og alvorleg.

 Her er regjeringen jo i full sving med å virkeliggjøre frasen : "Oppløs folket og velg et annet".  

En kan begynne å lure på hvem Erna Solbergs regjering egentlig representerer - for ikke å snakke om hvem Frp i samme regjering representerer ovenfor sine velgere?

Luksusmøtene med FN`s luftslottarkitekter virker jo nærmest som fluepapir på norske politikere , det ville jo være et mysterium dersom ikke Erna Solberg underskriver på dette .

Spesielt tatt i betraktning hva hun allerede har underskrevet (ACER og klima-avtaler i fleng til milliardkostnader - uten effekt - outsourcing av innenlands jernbanetransport - masseinnvandring).

Nytteverdien av disse stuntene for samfunnet , befolkningen og arbeiderne kan man sette et stort spørsmålstegn ved. Og da blir det fint lite igjen -unntatt hensynet til politikernes  symbolpolitikk og forunderlige kjepphester.

Man må nærmest analysere  oversettelsen via swahili for å finne ut hva regjeringen egentlig underskriver på. Spørsmålet er vel om dette er i strid med Grunnloven - dersom ikke masseinnvandring allerede er tilpasset "nyordninga"

Befolkningen må kunne informeres i klart språk om ting som vil ha enorm påvirkning på landet vårt. 

 https://www.document.no/2018/12/03/marrakesh-i-den-globale-eliten-har-presentert-sitt-magna-charta/ 

 Tar med aktiv link til regimets oversettelse:

 https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/ud/vedlegg/fn/migrasjonsplattform_norsk.pdf

Er problemet at folk blir sittende for lenge på Stortinget - og at enkelte aldri har gjort annet i hele sitt voksne liv enn å dille rundt i politikken ? 

Er befolkningen til for å virkeliggjøre politikernes mer eller mindre gode ideer - eller er det fremdeles slik det opprinnelig var ment å fungere?

3 liker  
Kommentar #10

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Begrunnelse i klar tekst.

Publisert nesten 3 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Det er uforståeleg at regjeringa Solberg vil skrive under på ei pakt  som svinebind oss slik, og at media og andre opinionsdannarar så  mannjamt støttar forslag om direkte sensur. Det ville vore klokare å slå  lag med Sveits, Tsjekkia, Austerrike, Ungarn, Polen, Kroatia, Bulgaria,  Israel og USA, som alle har nekta å skrive under på avtalen.

Bulgarias regjering begrunner hvorfor de ikke skriver under avtalen.

"På det nåværende tidspunkt mener Bulgarias regjering at beslutningen om ikke å slutte seg til the Global Compact for Safe , Orderly and Regular Migration  i aller høyeste grad beskytter innbyggernes og landets interesser", heter det i en uttalelse fra regjeringen.

https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-bulgaria-un/bulgaria-says-will-not-join-u-n-migration-pact-idUSKBN1O41D4

Må være pinlig lesning for mote-politikere i visse andre land. 

1 liker  
Kommentar #11

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Presisering

Publisert nesten 3 år siden
Trond Bollerud. Gå til den siterte teksten.
Ja, jeg tenker selv, og av den grunn tar jeg avstand fra all høyrepopulisme.

Viss du meiner eg har argumentert på grunnlag av faktiske feil eller gale slutningar, bør du  vise dette. Derfor skreiv eg  "tenk sjølv". Ein påstand om frp-vri eller høgrepopulisme beviser ingenting. 

Poenget her var om du tvilar eller trur på dei to engelsk-norske ordbøkene eg viste til, og det også Østberg skreiv om kva norsk/spansk/fransk ord som svarar  til engelske "compact". Derfor burde eg heller skrive "les sjølv!".

2 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere