Andreas Nordli

Leder i Ungdom i Oppdrag
10

Når en drept misjonær får massiv kritikk

Det er nødvendig å nyansere bildet som er tegnet av den amerikanske misjonæren John Allen Chau.

Publisert: 4. des 2018

John Allen Chau ble drept da han forsøkte å formidle evangeliet om Jesus til sentineleserne, en liten isolert folkegruppe fra Andamanene, en øygruppe i Det indiske hav. Både Chau spesielt og misjon generelt har de siste ukene fått massiv kritikk, på både sosiale medier og i internasjonal presse.

Håvard Nyhus skrev i Vårt Land i går at han «ikke vil ­sette seg til doms over Chaus livsvalg», men at han gjerne ­anklager «dem som på ­autopilot glorifiserer hans ­endelikt til en ­martyrdød og et eksempel til etterfølgelse.»

Jeg er blant de som har sagt noe offentlig om misjonsfremstøtet. Ifølge Vårt Land 23. ­november er jeg «sterkt kritisk» til hans virksomhet. Med dette ønsker jeg å si noe mer enn hva to ­­setninger i en avisartikkel evner å for­-
midle.

Forberedte seg godt. 

Det har blitt gitt et inntrykk av at John ­Allen Chau var en frilansmisjonær som arbeidet på egenhånd, som utførte et kamikaze-stunt, uten kulturell eller lingvistiske forberedelser. Dette har i etterkant vist seg ikke å stemme. Det finnes likevel gode grunner for å kritisere Chau. Kanskje kan vi til og med spørre om det er etisk riktig å foreta slike fremstøt?

Det er samtidig nødvendig å nyansere bildet som media har tegnet av Chau. For det første var Chau utsendt av organisasjonen All Nations, en organisasjon som ble etablert i 1993. Med sitt ­hovedkontor i Sør-Afrika, har de utsendinger i 35 land. Organisasjonen ble startet av Floyd og Sally McClung, som kom fra jobben som internasjonale ledere i Youth With a Mission. Ekteparet McClung er på ingen måte naive nybegynnere. De har gjennom et langt liv opparbeidet seg bred kompetanse, og har ofte høstet bred respekt for sitt internasjonale misjonsengasjement. For det andre viser det seg nå at Chau hadde forberedt seg både kulturelt og lingvistisk, i tillegg til at han hadde utdanning innenfor akuttmedisin og sport. For det tredje viser det seg at hans ­besøk til sentineleserne ikke var en spontan handling. Dette var noe han hadde planlagt over lengre tid.

Krysset grenser. 

Chau står i en 2.000 år lang tradisjon. Kirken har til alle tider krysset etniske grenser for å formidle evangeliet. Dette har sin grunn i troen på at alle mennesker har rett til å høre om Jesus. Misjonsbefalingen står helt sentralt i kristen tro; nemlig at mennesker i alle folkeslag skal gjøres til disipler (Matt 28,19). Apostelen Paulus løftes ofte frem som et forbilde. Han sier selv om sin misjonsvirksomhet: «Jeg har alltid satt min ære i å forkynne evangeliet bare der Kristi navn ikke er kjent» (Rom 15,20).

Flere har sammenlignet Chau med Jim Elliot, en ­misjonær som ble drept i 1956, da han og fire kolleger, etter lang tids ­forberedelse, besøkte et isolert urfolk i ­Ecuador for å etablere misjonsarbeid i dette folket. På samme vis som Chau, ble også ­Elliot ­berømt post mortem. Hans ­historie ble fortalt over hele ­verden, en historie som blant annet havnet på førstesiden av Life magazine. Selvsagt er det flere ulikheter mellom Elliot og Chau. Men man kan ikke annet enn å undre seg over forskjellen i mediedekningen disse to historiene har fått. Mens Elliot i stor grad ble omtalt som en helt, har Chau, derimot, blitt beskrevet i betydelige negative ordelag.

Grelle eksempler. 

­Ulikhetene i mediedekningen av disse to drapene, viser oss hvordan den vestlige kultur har endret sitt syn på misjon i løpet av de siste 70 årene. Selvsagt finnes det grelle eksempler fra misjonshistorien, hvor kolonialismen og misjonen gikk hånd i hånd. Vi er alle klar over hvordan misjonærer har vært med å devaluere kulturer og urfolks identitet. Og derfor har misjon med rette blitt kritisert. Samtidig virker det på meg som om det ikke er først og fremst er dette som misjon kritiseres for i dag. Dagens kritikk retter seg først og fremst mot misjonens vesen, nemlig formidlingen av Jesus som frelser og budskapet om omvendelse til kristen tro.

Selv om vi kan kritisere Chaus fremgangsmåte, mener vi fremdeles at alle ­mennesker har rett til å høre om Jesus. Derfor ­ønsker vi å utdanne og sende flere ­mennesker som kan fortsette å gjøre det ­Kirken har gjort i 2.000 år; nemlig å ­krysse ­etniske ­grenser for at ­mennesker som ­aldri har hørt om Jesus kan få muligheten til å tro på ham, dersom de ønsker det. Ungdom i Oppdrag har også ­utsendinger som jobber i såkalte ­«farlige» ­deler av verden. Dette er ­mennesker som har gått gjennom forberedelser, lært språk og har tverrkulturell kompetanse.

Bemyndiggjøre ­minoriteter. 

Som sendeorganisasjon er det vårt ansvar at misjonærene våre har tilstrekkelig kompetanse for å utføre arbeidet sitt på en ­bærekraftig og respektfull måte. Norske misjonsorganisasjoner jobber også ut fra såkalte ­Codes of Conduct – retnings­linjer for hvordan misjonsvirksom­heten skal foregå. Som en del av ­dette ønsker vi å gi ­verdighet og slik bemyndiggjøre ­etniske ­minoriteter. Dermed kan ­misjonsvirksomhet være med å bevare ­minoritetskulturer og språk.

Jim Elliots berømte sitat, «He is no fool who gives what he ­cannot keep to gain what he cannot lose», minner oss om at vi bygger vår virksomhet på andre verdier enn de som oftest blir proklamert i kommentarfeltene på sosiale medier og fra avisenes spalter.

7 liker  
Kommentar #51

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Mange mennesker er ikke modne for paradisiske tilstander. (sic)

Publisert nesten 3 år siden
Magne Kongshaug. Gå til den siterte teksten.
Mange mennesker er ikke modne for paradisiske tilstander. 

Det er kanskje dette far tenker for seg selv når han skal rasjonalisere valget om å forlate sine barn.

Kommentar #52

Thorbjørn Ustad

5 innlegg  116 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Det finnes ikke bevis for Guds eksistens og det er meget defus bevisføring av Jesu eksistens på Jorden. Hvis han levd er det ingen bevis for at han var Guds sønn eller gjorde mirakler som å helbrede syke og vekke folk opp av døde. Han var et vanlig mennesker som levde på jorden. 

Hvorfor aksepterer du dette uten å kreve noe form for bevis? Dette inbefatter hele ditt liv. 

Hvorfor ofre et helt liv på en alter av drømmer og illusjoner?

2 liker  
Kommentar #53

Anita Stokkeland

0 innlegg  97 kommentarer

Trosspørsmål

Publisert nesten 3 år siden

Jeg tror ikke vi kan finne endelige bevis i disse spørsmålene. Vi må heller finne ut av hva vi  tror på. Så kan man saktens argumentere med de mange indisier for at Jesus levde på jord. Jeg tror ikke religion og naturvitenskap utelukker hverandre.

Ateisme er lite interessant synes jeg. Det er jo kun å lukke døra til alt en ikke makter å forklare. Da er de andre religionene mer interessante.  For meg er det interessant å leve med døra åpen.

 

1 liker  
Kommentar #54

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Anita Stokkeland. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror ikke vi kan finne endelige bevis i disse spørsmålene. Vi må heller finne ut av hva vi  tror på. Så kan man saktens argumentere med de mange indisier for at Jesus levde på jord. Jeg tror ikke religion og naturvitenskap utelukker hverandre.

Jeg kan rimeligvis ikke ha noe i mot at en kristen misjonerer, men når man vet at man ikke er velkommen er det lov å utvise skjønn. Ideelt skulle vi vel tilbringe våre dager i diskusjon med JKK og JV dag ut og dag inn for å ære deres plikt og nidkjærhet i misjonering, men vi gjør jo ikke det vi heller. 

Kommentar #55

Anita Stokkeland

0 innlegg  97 kommentarer

Misjon

Publisert nesten 3 år siden

Dette med at vi skal banke på, og så skal det lukkes opp, kan vel være et bibelsk argument for å møte andre med respekt. Man går da ikke inn hvis ikke det blir åpnet opp. Jeg tror at den nidkjære misjonering kan fungere som omvendt misjonering. Det har jeg erfart selv. I det rommet holder jeg ikke ut. Misjon i vår tid tror jeg er noe annet enn hva folk forbandt med misjon tidligere. Ser ikke bort fra at du er en brukbar misjonær. 

Kommentar #56

Magne Kongshaug

45 innlegg  241 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

 Nei, tvert imot Frøland, vår Far ønsker at vi alle skal komme til sannhetserkjennelse. 

Og Thorbjørn Ustad bør betenke hvorfor opptil ca 10 % av medlemmene i en av verdens fremste vitenskapsselskap (National Academy of Sciences) tror på en personlig Gud som besvarer bønner! 

Jesus har sagt at veien er smal; men det er vår egen skyld at vi ikke åpner oss for Guds nærvær. Han står for døren og banker, men manges hjerter er så fylte av andre "nære" ting, at de ikke hører/vil høre!

Kommentar #57

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Ikke alle trenger Jesus for å finne Gud.

Publisert nesten 3 år siden
Magne Kongshaug. Gå til den siterte teksten.
Jesus har sagt at veien er smal; men det er vår egen skyld at vi ikke åpner oss for Guds nærvær. Han står for døren og banker, men manges hjerter er så fylte av andre "nære" ting, at de ikke hører/vil høre!

De mosaisk troende åpner for Gud uten hjelp av Jesus. Det samme kan i stor grad hevdes om de muslimsk troende.

Personlig vil jeg heller ikke la være å åpne for Gud om han skulle banke på døra mi. Jeg har kaffen klar.

1 liker  
Kommentar #58

Anita Stokkeland

0 innlegg  97 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Hvis vi er skapt av Gud, i Guds bilde,  har vi noe fra Gud i oss, alle? Så det er bare å holde kaffen klar.

Kommentar #59

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Do it

Publisert nesten 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

I mitt eksempel viser navnet "Jahve" til mosaisk tro.

Avviser du jødenes tro?

Poenget med mitt eksempel er å vise at Gud kan eksistere selv om bare 0,1% av verdens befolkning tror på ham.

I mitt eksempel viser navnet "Jahve" til mosaisk tro.

Avviser du jødenes tro?

Hvordan vil du definere mosaisk tro? Ser du forskjellen på jødenes tro og mosaisk tro? Jødenes variant av den mosaiske tro ble etterhvert, på Kristi tid, en avart. Det bla lagt til tusener av menneskebud i tillegg til de 613 lover og bud i moseloven. Jødene gikk alt for langt, og den versjonen de utviklet ble avvist av Kristus - og det temmelig brutalt. Så ja, jødenes versjon av mosaisk tro for 2000 år siden avviser jeg ved å følge Kristus. I vår tid har jødenes versjon av den mosaiske tro blitt delt opp i en slags partivirksomhet, som innbyrdes sloss om den rette versjonen. Igjen, dette avviser Kristus og når Han kommer tilbake, snarlig, vil Han korrigere for feil i deres tro - og de vil gladelig ta i mot korreksjonen. De får sin Messias, som de har ventet på, og tar i mot evangeliet slik Gud selv presenterer det for dem, og da blir jødene og jeg, som Efraimitt, til ett folk under samme Gud, samme Jahve, med alle de andre navn Gud har - og samtidig kjent for hele verdens befolkning, enten de lever eller er døde.

Poenget med mitt eksempel er å vise at Gud kan eksistere selv om bare 0,1% av verdens befolkning tror på ham.

Jeg vet Gud eksisterer, selv om ingen skulle tro på Ham.

Som et apropo - Gud er ikke en politisk person, en partisk person. Han er et endelig vesen og et evig vesen og et uforanderlig vesen. I sin fullkommenhet gjør ikke Han forskjell på oss mennesker. Vi alle får vår del av Hans goder, som en konsekvens av våre valg. Vil vi ha helheten må vi avvise alle menneskelige varianter og forholde oss ene og alene til Ham - i ett og alt. Det er den mest intelligent posisjon et menneske kan ha til Gud og den dekker hele spekteret av guddommelig kunnskap, visdom, makt og herlighet. Det er det evangeliet som Han selv har gitt, ikke ispedd menneskelige variasjoner eller begrensninger, som det finnes uhorvelig mange av. Evangeliet, det glade budskap, er tilgjengelig for mennesket i følge den enkeltes tro.

Tro på Gud er ikke bare å tro at Han er til, men å tro på Hans ord - og så være ordets gjører, ikke bare dets hører.

1 liker  
Kommentar #60

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

OK!

Publisert nesten 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Så ja, jødenes versjon av mosaisk tro for 2000 år siden avviser jeg ved å følge Kristus.

Men poenget mitt er bare å vise at det finnes andre veier til Gud enn den du viser til og den som med nødvendighet inkluderer Jesus.

For å si det på en annen måte:

Skal vi respektere andres veier til Gud like mye som vi respekterer vår egen vei til Gud?

1 liker  
Kommentar #61

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

1 og 2

Publisert nesten 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Hvordan vil du definere mosaisk tro? Ser du forskjellen på jødenes tro og mosaisk tro?

1) Mosaisk tro vil jeg overlate til de mosaiske trossamfunn selv å definere.

2) Jeg ser forskjell på "jødenes tro" og mosaisk tro. Jøder, i likhet med alle andre folk, kan tro på Jesus, Moses, Muhammed - eller alt mulig annet.

Ordet "jøde" i religiøs sammenheng, derimot, ser jeg på som synonymt med "mosaisk troende".

Kommentar #62

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Tilsvarende ser vi at

Publisert nesten 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
De mosaisk troende åpner for Gud uten hjelp av Jesus. Det samme kan i stor grad hevdes om de muslimsk troende.

både kristne og judaister finner sin Gud uten hjelp av Muhammed, og det selv om Muhammed selv hevder å være Guds profet.

Kommentar #63

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Den "smale veien" er loven.

Publisert nesten 3 år siden
Magne Kongshaug. Gå til den siterte teksten.
Jesus har sagt at veien er smal;

NÅDEN er for ALLE,  den er også bred nok for alle, DET er evangeliet!

1 liker  
Kommentar #64

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Hmm

Publisert nesten 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Nei, jeg tror ikke at mosaisk gudetro har med epilepsi å gjøre.

Kanskje troende jøder har en metafysisk opplevelse som du og jeg, på grunn av våre kulturbetingede fordommer, går glipp av?

Det tror jeg ikke - (eller?) Gud har et forhold til oss alle, selv om vi ikke er klar over det, og det er ikke kulturbetinget. Slik vi ser det som skjer i den muslimske verden, hvor tusener konverterer til kristendommen, skjer det ved at disse får personlige tilkjennegivelser.

Selv om du selvfølgelig har et poeng i, at om man befinner seg i en kultur som avviser guddommelighet, så er ikke Gud så tilgjengelig. Det kulturfenomenet vil jeg bryte ned på familienivå, og så personlig nivå.

Du åpner jo nå, egentlig, for et forskerprosjekt med ganske så ambisiøs måloppnåelse. I erfaringens lys tror jeg neppe Gud deltar i det prosjektet under slike betingelser. Min personlige erfaring er at Gud ikke deltar i slike ting på menneskelige premisser. Det jeg har opplevd er mer på tross av kultur enn på grunn av, og jeg har hatt fordommer så det holder!

Likevel er du inne på noe vesentlig - jeg er blitt veldig ettertenksom etter din kommentar her.

Kommentar #65

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
NÅDEN er for ALLE,  den er også bred nok for alle, DET er evangeliet!

Det begrenses til de som tror på Ham, hvis du ikke skal endre innholdet i begrepet "nåde" til å omfatte noe annet.

Kommentar #66

Magne Kongshaug

45 innlegg  241 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Vel, Frøland; vi skal alle dømmes etter våre gjerninger. Mange gjør gode gjerninger uten å vite at de gjør dem for Kristus. Mitt håp er at Gud ser i nåde til dem p.g.a. Kristi stedfortredende lidelse på Golgata kors. Han døde jo for alle! 

 Bevisst fornektelse av Evangeliet er imidlertid alvorlig. Alle som tar imot Jesus er garantert  frelse, ifølge Bibelen. Salige er de fattige i ånden, for deres hjerter er åpne for evangeliet, ved Guds virke.

Kommentar #67

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ja, og Johannes gjør den bredere?

Publisert nesten 3 år siden
Magne Kongshaug. Gå til den siterte teksten.
Jesus har sagt at veien er smal; men det er vår egen skyld at vi ikke åpner oss for Guds nærvær.

Selve veien skal bli sterkt utbedret...  døperen Johannes skulle sørge for å gå i forveien og jevne den ut slik at alle kunne ferdes på den? (Luk.3.3-6) Men noe nærvær av Gud har jeg aldri hørt noe om? (Joh.5.37)

Den smale veien betyr gjennom mange trengsler... (Matt.7.14 viser til Apg.14.22), det har ikke noe med folkeslagene å gjøre, men de utvalgte.

3 liker  
Kommentar #68

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Det begrenses til de som tror på Ham, hvis du ikke skal endre innholdet i begrepet "nåde" til å omfatte noe annet.

"Det er ikke en eneste en som søker Gud." Rom. 3, 11. 

Da må det altså være Gud som søker oss?:

"For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst....Men hvordan skal de påkalle en de ikke er kommet til tro på?.....Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, kommen ved Kristi ord."

Når tid, hvor, og på hvilken måte....vet ingen av oss...selv ved livets avslutning er det ikke for sent. Ingen kan frelses på kommando, eller når vi selv tror eller forventer noen skal/bør bli frelst. Dette vet bare Herren.

1 liker  
Kommentar #69

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Når tid, hvor, og på hvilken måte....vet ingen av oss...selv ved livets avslutning er det ikke for sent. Ingen kan frelses på kommando. 

Godt summert

Kommentar #70

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Anita Stokkeland. Gå til den siterte teksten.
Dette med at vi skal banke på, og så skal det lukkes opp, kan vel være et bibelsk argument for å møte andre med respekt. Man går da ikke inn hvis ikke det blir åpnet opp. Jeg tror at den nidkjære misjonering kan fungere som omvendt misjonering. Det har jeg erfart selv. I det rommet holder jeg ikke ut. Misjon i vår tid tror jeg er noe annet enn hva folk forbandt med misjon tidligere. Ser ikke bort fra at du er en brukbar misjonær. 

Jeg tror du og jeg er enige om dette, men at det finnes andre her som nok mener at man ikke skal la noen i fred før de er frelst til å tro slik en selv gjør. For meg blir det feil, slik "oppsøkende teater" som gjerne ble til "påtrengende teater" i sin tid ble det. 

1 liker  
Kommentar #71

Anita Stokkeland

0 innlegg  97 kommentarer

Frøland og andre

Publisert nesten 3 år siden

Dette med at det kan gå flere veier til Gud/ himmelen, var vel i Ghandi sitt budskap ?  Hva mener folk i på VD; Kan vi tro på Jesus, og samtidig håpe/ tro at flere enn bare denne skare når fram til himmelen?


Kommentar #72

Magne Kongshaug

45 innlegg  241 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Selv etter Døperen Johannes sitt virke, var det relativt få i Israel som kom til tro på Jesus Kristus. Johannes åpnet veien for Jesus  ved bl.a. å forkynne sannheter om ham.  Opp gjennom århundrene har mange kristne vitnet om Jesus ved sine liv og vitnesbyrd; misjon er fortsatt  viktig! 

Og det er kristnes framferd. Av kristne  forventes at de ikke lyver, ikke stjeler, ikke lar seg korumpere, at de ærer ekeskapet og skaperverket  - at de ved tro på Nåden bærer frukt (godhet, vennlighet, barmhgjertighet, osv) for Gud. Kristnes liv er den eneste" Bibelen" mange leser. 


1 liker  
Kommentar #73

Anita Stokkeland

0 innlegg  97 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Ja. Noen er kanskje fastlåst i troen på sin egen tro. 

1 liker  
Kommentar #74

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Dette var presist, Kjell!

Publisert nesten 3 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Den smale veien betyr gjennom mange trengsler... (Matt.7.14 viser til Apg.14.22), det har ikke noe med folkeslagene å gjøre, men de utvalgte.

Og Matt. 7, 14 viser til 5. Mos. 30, 15 ff, men jeg synes kap. 31, 16 ff er vel så relevant:  " Den dagen (når de forlater Gud og bryter hans pakt, v. 16) skal min vrede bli opptent mot dem. Jeg vil forlate dem og skjule mitt åsyn for dem, så de går til grunne. Mangfoldige ulykker og trengsler kommer over dem....ulykker skal komme over dere i de siste dager..."

"Den smale vei betyr gjennom mange trengsler...Matt, 7, 14....takk for avklaringen på det! Og at dette gjelder de utvalgte.

2 liker  
Kommentar #75

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Ef. 1,17 ff og Kol.3. 1-3

Publisert nesten 3 år siden
Magne Kongshaug. Gå til den siterte teksten.
. Av kristne  forventes at de ikke lyver, ikke stjeler, ikke lar seg korumpere, at de ærer ekeskapet og skaperverket  - at de ved tro på Nåden bærer frukt (godhet, vennlighet, barmhgjertighet, osv) for Gud. Kristnes liv er den eneste" Bibelen" mange leser. 

"Jeg (Paulus)  ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere (efesere) visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg, 

og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå HVILKET HÅP han har kalt dere til, HVOR RIK PÅ HERLIGHET HANS ARV ER blant de hellige, 

og hvor OVERVELDENDE STOR HANS MAKT ER FOR OSS SOM TROR, etter virksomheten av hans veldige kraft".

Dette er det vi skal forvente, ikke hva som forventes av oss.

Derfor sier også  Paulus i Kol. 3, 1-3 at "La deres sinn være vendt mot det som er DER OPPE (Hvor Kristus er), ikke mot det som er på jorden...for vårt liv er skjult med Kristus i Gud."

1 liker  
Kommentar #76

Magne Kongshaug

45 innlegg  241 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Det ene utelukker ikke det andre.  Kristne er kalt til å leve evangeliet verdig! Kvangernes seleketerer skriftord etter eget behag, etter min oppfatning. Paulus brever er fulle av formaninger om å leve Evangeliet verdig, for alle som hører"!

Måtte Ånden fylle oss med visdom! 

 

1 liker  
Kommentar #77

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Magne Kongshaug. Gå til den siterte teksten.

Det ene utelukker ikke det andre.  Kristne er kalt til å leve evangeliet verdig! Kvangernes seleketerer skriftord etter eget behag, etter min oppfatning. Paulus brever er fulle av formaninger om å leve Evangeliet verdig, for alle som hører"!

Måtte Ånden fylle oss med visdom! 

Hvilke andre måter er det å følge Kristus på, enn å gå på den veien Han går?

1 liker  
Kommentar #78

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

"så dere kan forstå hvilket håp han kar KALT dere til..." Ef. 1,

Publisert nesten 3 år siden
Magne Kongshaug. Gå til den siterte teksten.
Kristne er kalt til å leve evangeliet verdig! Kvangernes seleketerer skriftord etter eget behag, etter min oppfatning. Paulus brever er fulle av formaninger om å leve Evangeliet verdig, for alle som hører"!

Det er å leve "evangeliet verdig"!

"Det er ikke av EGNE gjerninger, for at ikke noen skal rose seg." Ef. 2, 9

"For vi er HANS VERK, skapt I KRISTUS JESUS til gode gjerninger, som Gud FORUT har lagt  ferdige FOR AT VI SKULLE VANDRE I DEM."  v. 10.

"til gode gjerninger" som gud FORUT hadde lagt ferdige, er ikke våre egne gjerninger, men de forsoningsgjerninger og forlikelsesgjerninger Kristus gjorde for oss på korset. Det er i disse gjerninger vi skal VANDRE I, det vil si leve i tro på, for vi er hans verk skapt I KRISTUS. 

At vi er frelst av nåde er du enig i. Nåden er helt ubetinget av gjerninger, kun ved TRO. Etter mitt syn gjør du så vår vandring BETINGET av GJERNINGER.

Paulus sier vi står i nåden, altså er nåden ikke bare noe vi fikk betingelsesløst da en kom til troen. Nåden er noe vi hele tiden har. 

"Den rettferdige AV TRO, skal leve" Gal. 4, 11.

"Loven har INGEN TING med troen å gjøre, men der heter det: Den som GJØR det, skal leve ved det." v. 12.

"Dere er skilt fra Kristus, dere som vil leve etter loven, dere er falt ut av nåden. For i Ånden venter vi med TRO på det som rettferdigheten gir oss HÅP om. For i Kristus Jesus betyr det ikke noe om en er omskåren eller uomskåren, her gjelder BARE TRO, virksom i kjærlighet." Gal. 5, 4-6.

Alt dette fra Galaterne sa Paulus til de jødene som hadde infiltrert menigheten der og forlangte omskjærelse. Det var de Paulus sa om at de var forbannet fordi de kom med et annet evangelium  enn han forkynte.

Nå er ingen av oss omskåret, da skal vi heller ikke leve etter loven. Lovens tid er forbi, vår husholdning er den frie (betingelsesløse) nåden (fritatt, selv om vi er skyldige). 

Jeg har aldri sagt vi ikke skal ta formaningene til Paulus på alvor. Den som tror på Paulus har ører og har fått DHÅ ved TROEN (Ef. 1, 13) som pant og innsegl, selv om hun/ han svikter....det er nåden vi står i.

Å fortelle den som både tror i sitt hjerte og bekjenner med sin munn at man ikke er bra nok og vil miste nåden, er etter mitt syn galt. Da blander man lov og nåde. Men det er ikke vår husholdning.

At du ser på alt annet enn ditt eget bibelsyn som vranglære og "selektive skriftord", som jeg har inntrykk av at du gjør, synes jeg er leit. Vi er alle frelst i den samme Kristus, selv om vi ikke har samme bibelsyn. Så får vi heller debattere bibelsyn og "selektive bibelord" ut fra det, og ikke hvem som er bra nok eller ikke bra nok...det vet bare Herren, det er ikke vår sak å avgjøre. Dette er et debattforum.2 liker  
Kommentar #79

Magne Kongshaug

45 innlegg  241 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Ja, jeg burde ha formulert meg mildere.  Beklager den heftige fromuleringen, Åge Kvangarnes.   Jeg burde ha talt til deg, ikke om deg. Håper du kan bære over med meg. 

Men det står fast at Skriften kaller oss til å leve evangeliet verdig! Dessverre hender at det jeg forsynder meg mot det. 

Takk Gud, at derson vi bekjenner våre synder, så er Gud rettferdig og tilgir oss!

 

1 liker  
Kommentar #80

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Før -og etter -korset

Publisert nesten 3 år siden

Mainstream- kristendomsforkynnelse er dessverre  fortsatt lovisk og skaper mye trelldomsåk og forvirring og hindrer mennesker å se/søke  evangeliet.  

Før korset og under loven:

Tilgivelse: Kondisjonell: Først må du  tilgi din neste, din bror. Og så tilgir Gud deg.

Du(jødene) må gå på" den smale vei" og ta opp ditt "kors" 

Etter korset og under Nåden:

Tilgivelse er ikke et noe du forlanger av andre og deg selv, selv om tilgivelse er best for oss. Om det er noe du ikke klarer å tilgi likevel, holder Gud ikke dette mot deg. Selv er du allerede vilkårsløst tilgitt ved korset. Vi tilgir ikke fordi Gud krever det, men i takknemlighet fordi vi alt er tilgitt av Gud.

" Den smale vei" gikk Jesus for oss. Nå er veien vidåpen og brei. 

Om "the narrow way" som etter korset " er brei og vidåpen". La deg opplyse av denne korte videoen på 14.min. Den forteller hva det vil si å gå på "den smale vei" og hvordan denne vei er nå- etter korset.    

 https://www.youtube.com/watch?v=lbUwBRLUGxY

Kommentar #81

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Ja,

Publisert nesten 3 år siden
Magne Kongshaug. Gå til den siterte teksten.
Håper du kan bære over med meg. 

det kan du være tygg på at jeg kan. 

Det hele mener jeg bunner i at vi har ulike bibelsyn, jeg legger ikke noe mer enn det i det.

Kommentar #82

Daniel Hehir

1 innlegg  299 kommentarer

Epelepsi lll

Publisert nesten 3 år siden

https://www.vl.no/troogkirke/hjernesjukdom-gav-muhammed-og-paulus-syner-1.349158?paywall=true

1 liker  
Kommentar #83

Daniel Hehir

1 innlegg  299 kommentarer

Link til Vårt Land om epilepsi

Publisert nesten 3 år siden

Dette fant jeg tilfeldigvis Vårt Lands sine arkiver.  Det er en interessant forbindelse mellom epilepsi og visioner.  Det kan jeg eventuelt gå dypere inn på om det er interesse for det blant de få som har kommet inn på dette temaet . Ellers poster jeg dette bare som en liten notis. 


https://www.vl.no/troogkirke/hjernesjukdom-gav-muhammed-og-paulus-syner-1.349158?paywall=true

1 liker  
Kommentar #84

Øivind Hundal

2 innlegg  197 kommentarer

Tynt med reklame?

Publisert nesten 3 år siden

Hei, reklame for sjampoo og balsam og slike hårpleieprodukter, ligger tynnere an enn "reklame" for kristendom.

Kommentar #85

Øivind Hundal

2 innlegg  197 kommentarer

Hvorfor?

Publisert nesten 3 år siden

Fordi Kristus selv har gitt oss den ordre at vi skal utbre evangeliet. Selvfølgelig finnes det vanskelige situasjoner. Men (hoved-)regelen er at vi har fått klar beskjed om å utbre evangeliet. Mere trengs ikke.

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere