Kommentator Håvard Nyhus

Kommentator i Vårt Land

En hårfin balanse

Kanskje døde ikke John Allen Chau helt forgjeves. Kanskje.

Publisert: 2. des 2018  /  716 visninger.

«DERE SYNES kanskje jeg er gal, men jeg mener det er verdt å fortelle om Jesus til disse folkene. Ikke bli sint på dem eller på Gud hvis jeg blir drept. Det evige liv til denne stammen står på spill, og jeg kan ikke vente med å se dem lovsynge Gud for hans trone i himmelen på sitt eget språk», skriver John Allen Chau i sitt siste dagbokinnlegg.

Noen dager senere ble han drept etter at han mot alle råd og på ulovlig vis tok seg inn på sentinelesernes territorium, en øy midt ute i Den bengalske bukt. Øyfolket har aldri hatt kontakt med omverdenen, og viser ingen tegn på å ville ha det.


Løp ikke etter

Her hjemme har frilansingen til Chau blitt kritisert av flere misjonsorganisasjoner. Anklagene har gått langs to spor. Dels at han har opptrådt uvørent, dumdristig og respektløst. Og dels at evangeliet uansett ikke spres ved å trenge seg på. Jesus løp ikke etter den unge, rike mannen. Han lot ham gå.

Men det har også kommet utspill av en litt annen art – om at også pågående misjonærer har krav på et rettsvern. Vi kan ikke ha det slik at det er fritt frem å ta livet av folk – bare fordi de befinner seg ved sivilisasjonens ytterkant. Fra jorden roper blodet. Rettferdigheten må gjenopprettes.


Due process 

International Christian Concern er blant dem som har tatt til orde for å etterforske saken og stille de tiltalte for en indisk rett, som formelt sett har jurisdiksjonen over det som er blitt kalt verdens mest isolerte øy. 

Mange har gjort narr av International Christian Concern og alle de praktiske problemene en slik etterforskning vil møte. På hvilket språk er det meningen at disse forhørene skal foregå? Sentineleserne lever som var de på steinaldernivå og har ingen ide om hva «India» er for noe. Langt mindre hva «varetektsfengsling», «menneskerettigheter» eller «skikkelig rettergang» skal forestille. Due process, sa du?

 

På kollisjonskurs 

Ikke desto mindre stilles en prinsipiell avveining til skue – hva går foran: Retten til ikke å bli avlivet sånn uten videre eller urfolks rett til å leve uforstyrret? Hvilket prinsipp skal ha forkjørsrett når disse er på kollisjonskurs? Dilemmaet er det samme som i Amazonas. Det anslås at rundt tjue av Brasils tre hundre urfolksgrupper praktiserer barnedrap. Ikke på grunn av sadisme eller blodtørst, men for å overleve i et gjenstridig miljø. Det er simpelthen for mange munner å mette. Bare de sterkeste kan overleve.

Enn så lenge har brasilianske myndigheter valgt å se en annen vei. Dette har ikke minst et historisk bakteppe. Om historien har lært oss noe som helst, så er det at vi skal være varsomme med å dytte våre egne verdier over på andre – særlig når vi er overbevist om våre egne ideers fortreffelighet. Balansen mellom inngripen og respekt for den andres selvråderett er hårfin.

 

Ikke til forhandling

På den annen side så erklærer vi jo at disse menneskerettighetene våre er absolutte og universelle. Ellers er det ikke noe poeng. Menneskerettigheter som forhandles med, er ikke lenger menneskerettigheter. Ikke engang «menneskerettigheter».

Etter påtrykk fra menneskerettighetsaktivister blir derfor lovens lange arm stadig forlenget. Inn i jungelens midte og ut på de mest avsidesliggende skjær, og kanskje står North Sentinel for tur. Naboøya South Andaman har allerede rukket å bli et mål for charterturister som vil inn i jungelen for å se «ekte villmenn», som var de på safari. Hvilket i sin tur er en påminnelse om at den virkelige trusselen mot sentineleserne og deres levesett verken kommer fra overivrige misjonærer eller menneskerettighetsforkjempere. Den største trusselen kommer fra turistindustrien.

 

Mer edruelighet

Samtidig bør John Allen Chaus død anspore en del misjonsorganisasjoner til å tone ned heltefortellingene om selvutslettende misjonærer som spaserer inn i døden fordi troens tre må vannes med blodet fra martyrers død. Dagboken til Chau viser at han sto til knes i disse mytologiene – og at han så sin egen ekspedisjon i lys av dem. Hans forbilde var Jim Elliot, som døde på nøyaktig samme måte da han forsøkte å nå Auca-indianerne i Ecuador i 1949.

Jeg skal ikke sette meg til doms over Chaus livsvalg, men vil gjerne kritisere dem som på autopilot glorifiserer hans endelikt til en martyrdød og et eksempel til etterfølgelse. Det er blant menneskets adelsmerker at det finner mening under de mest meningsløse omstendigheter. Om John Allen Chaus død har noen som helst mening, så er det fordi den øver oss i å skjelne mellom det å gi sitt liv for en stor sak og det å kaste det vekk fånyttes.

Det er en hårfin linje mellom historiefortelling og myteskaping. Noen ganger er en død bare en død.


LES MER: Wycliffe og Ungdom i Oppdrag er svært kritiske til metodene til den amerikanske misjonæren John Allen Chau.

LES MER: På naboøya kjører tusenvis av turister gjennom reservatet til et annet urfolk – kun for å se på dem.

4 liker  
Kommentar #1

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Vi trenger ikke autopilot

Publisert over 3 år siden
Håvard Nyhus. Gå til den siterte teksten.
Jeg skal ikke sette meg til doms over Chaus livsvalg, men vil gjerne kritisere dem som på autopilot glorifiserer hans endelikt til en martyrdød og et eksempel til etterfølgelse.

Når bibelen snakker om martyrer, må en selvsagt skille mellom å gå i feil og misforstått ledelse av Herren, og det å reellt bli martyr for Guds rike.

For meg, så tror jeg Chau ble en reell martyr. Ganske enkelt, så tror jeg det, fordi jeg har en sterk følelse av at denne øyen snart vil bli "satt fri" av indiske styrker. 

Chaus død ble banesåret for de ville og usiviliserte hedningene, og inn kommer snart evangeliet om synd og nåde.

Kommentar #2

Håvard Nyhus

142 innlegg  121 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.

For meg, så tror jeg Chau ble en reell martyr. Ganske enkelt, så tror jeg det, fordi jeg har en sterk følelse av at denne øyen snart vil bli "satt fri" av indiske styrker. 

En martyr blir drept for sin tro. Chau ble ikke drept for sin tro. Han ble drept fordi han befant seg på feil sted. Så må du gjerne ha en "sterk følelse" av at indiske styrker vil "befri" de "ville og usiviliserte" sentineleserne og at evangeliet vil slå rot. Enhver har rett til sine egne følelser.

3 liker  
Kommentar #3

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Ikke enig med deg i definisjon av "tro"

Publisert over 3 år siden
Håvard Nyhus. Gå til den siterte teksten.
En martyr blir drept for sin tro. Chau ble ikke drept for sin tro. Han ble drept fordi han befant seg på feil sted. Så må du gjerne ha en "sterk følelse" av at indiske styrker vil "befri" de "ville og usiviliserte" sentineleserne og at evangeliet vil slå rot. Enhver har rett til sine egne følelser.

Jeg mener Chau ble drept for sin tro.

Uten troen på Jesus, så ville han ikke befunnet seg på dette stedet.

Han ble drept fordi hans nidkjærhet ville omvende hedningene. 

Noen mennesker er litt pysete og redde, slike som jeg. Jeg ville være den første som ville omkomme, om jeg skulle flykte fra Afghanistan og til Norge. Etter en dag uten varmevann, trening, dusj, middag, kaffe og sjokolade ville jeg sikkert få selvmordstanker. Etter en dagsmarsj ville jeg lagt meg ned i en grøft for å dø.

Når det gjelder slike som Chau, så er han skrudd sammen på en helt annen måte. Slike mennesker har ikke naturlig frykt som oss andre. Gud har gitt dem en panne av stål, og et fryktløst hjerte. Disse menneskene er ikke som oss andre. Du finner slike mennesker blant fjellklatrere, kommandosoldater og i visse andre utsatte yrker og sektorer. De kan være i alle sektorer, også blant kristne.

1 liker  
Kommentar #4

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Uforstandig

Publisert over 3 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.

For meg, så tror jeg Chau ble en reell martyr. Ganske enkelt, så tror jeg det, fordi jeg har en sterk følelse av at denne øyen snart vil bli "satt fri" av indiske styrker. 

Chaus død ble banesåret for de ville og usiviliserte hedningene, og inn kommer snart evangeliet om synd og nåde.

Dette synes jeg var uforstandig tale, Tønnessen.  Du berører så godt som ingen av de interessante problemstillingene Håvard Nyhus trekker opp i innlegget.  Kanskje det kunne være en idé å lese seg opp på det lille man så langt vet om folket på North Sentinel, som ingen altså til nå har greid å oppnå kontakt med (og som tilsynelatende heller ikke vil ha kontakt med omverdenen).

De som vet litt om dette øyfolket, regner med et de mangler et immunforsvar i forhold til sykdommer vi andre er plaget med, noe som i seg selv bør utgjøre et etisk dilemma for "eventyrere" som ønsker å gå i land der.

3 liker  
Kommentar #5

Eirik A. Steenhoff

27 innlegg  461 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Håvard Nyhus. Gå til den siterte teksten.

Om John Allen Chaus død har noen som helst mening, så er det fordi den øver oss i å skjelne mellom det å gi sitt liv for en stor sak og det å kaste det vekk fånyttes.

Det er en hårfin linje mellom historiefortelling og myteskaping. Noen ganger er en død bare en død.

Dette er et treffende og viktig poeng. Mytologisering av vår egen død er blitt noe sentralt i kulturen. Bare gå til en begravelse og hør på minnetalene. Og så er det interessant hvordan nihilismen ligger og lurer like under denne mytologiseringen. Jeg så en film forleden om en klatrer — en såkalt «free climber» — som besteg El Capitan i Yellowstone nasjonalpark uten rep. Klatreren var stadig en hårsbredd fra døden. Han klatret 1000 meter rett oppover. Begrunnelsen for denne dumdristigheten var et slags kall til storhet (han kalte det for «perfection»), men det var også klart at hans eget liv ikke betydde så mye: i den grad det var ille om han skulle ramle ned under forsøket, var det fordi hans venner, kjæreste og familie ville miste ham. Jeg ble minnet om filmen igjen da denne misjonæren ble drept. Dette var ikke en martyrdød, men uttrykk for en nihilistisk dødsforakt. Man dør ikke for evangeliet som et personlig prosjekt.

5 liker  
Kommentar #6

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

skill ting fra hverandre her

Publisert over 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Dette synes jeg var uforstandig tale, Tønnessen.  Du berører så godt som ingen av de interessante problemstillingene Håvard Nyhus trekker opp i innlegget.  

Nei, du tolker meg feil. 

Jeg synes faktisk denne artikkelen til Nyhus var interessant.  Jeg var faktisk enig i mye av det han skrev.

Nyhus sitt poeng var at dette med martyrer, er en hårfin balanse. Han kaller jo innlegget sitt for "hårfin balanse". Da er jeg vil trekke inn den åndelige siden: En flott sang heter: "Ikke en spurv til jorden, uten at Gud det vet, ikke en sjel mot døden, uten hans kjærlighet"-

Denne sangen, og bibelen forøvrig, forteller meg at enhver sjel som går i døden, er observert av Gud. Ingen hårfin balanse i dette spørsmålet. Når det gjelde martyrstatus, må man heller ikke gjøre det for komplisert.

Det er ikke slik. at en behøver å stå på torget og rope ut "Jesus lever", for så å bli skutt, at du får status som en martyr. Martyrstatus kan du få, selv om du ikke er i et forkynnende ærend. 

Jeg mener at denne mannen Chau er martyr, - det er ikke en stor blemme av meg å hevde det.

Kommentar #7

Eirik A. Steenhoff

27 innlegg  461 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Jeg mener at denne mannen Chau er martyr, - det er ikke en stor blemme av meg å hevde det.

Jo, hvis du definerer en martyr på en helt annen måte enn det som er normalt.

2 liker  
Kommentar #8

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Chaus død ble banesåret for de ville og usiviliserte hedningene, og inn kommer snart evangeliet om synd og nåde.

Uten tvil med en del dødsfall for disse ville og usiviliserte hedningene. Men Evangeliets skrift om synd og nåde er viktigere. Dette vil bli fint for dem !

1 liker  
Kommentar #9

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Når det gjelder slike som Chau, så er han skrudd sammen på en helt annen måte. Slike mennesker har ikke naturlig frykt som oss andre. Gud har gitt dem en panne av stål, og et fryktløst hjert

Pussig nok skrev han i sin dagbok at han var redd og ikke ønsket å dø. 

"In  one passage, he asked God if North Sentinel was “Satan’s last  stronghold.” In another: “What makes them become this defensive and  hostile?”

“It’s weird — actually no,  it’s natural: I’m scared,” Mr. Chau wrote. “There, I said it. Also  frustrated and uncertain — is it worth me going a foot to meet them?”

He added, “I don’t want to die!”

Når man ser på det som "Satan's last stronhold", så er det ikke så rart at han så sin tro som viktigere en deres ønsker. 

"Two  armed Sentinelese came rushing out yelling,” he wrote in the letter.  “They had two arrows each, unstrung, until they got closer. I hollered,  ‘My name is John, I love you and Jesus loves you.’ ”

He gave them some fish, but the islanders kept coming toward him: “I turned and paddled like I never have in my life,” he said.

“I felt some fear but mainly was disappointed,” he admitted. “They didn’t accept me right away.”

Han ble skuffet fordi de ikke aksepterte han. Hva sier det om hans forståelse for disse menneskene og hva sier det om hans motivasjon?Sitater fra : https://www.nytimes.com/2018/11/23/world/asia/andaman-missionary-john-chau.html


2 liker  
Kommentar #10

Håvard Nyhus

142 innlegg  121 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.

Uten troen på Jesus, så ville han ikke befunnet seg på dette stedet.

Det er så, men det gjør ham ikke til en martyr. Like lite som jeg er en martyr om jeg dør i en bilulykke på vei til kirken.

3 liker  
Kommentar #11

Bjørn Abrahamsen

0 innlegg  146 kommentarer

Han ble drept i rent selvforsvar.

Publisert over 3 år siden

Han og hans sykdomsbefengte legeme truet eksistensen til en hel stamme. Han gikk i land på noe han viste var forbudt område. Drevet av sin egen selvgodhet , i blind tro på at hans religion og gudetro er bedre ..... 

Kommentar #12

Håvard Nyhus

142 innlegg  121 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Bjørn Abrahamsen. Gå til den siterte teksten.
Han og hans sykdomsbefengte legeme truet eksistensen til en hel stamme. Han gikk i land på noe han viste var forbudt område.
2 liker  
Kommentar #13

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Her må vi ikke bruke "humanistisk" logikk

Publisert over 3 år siden
Håvard Nyhus. Gå til den siterte teksten.
Det er så, men det gjør ham ikke til en martyr. Like lite som jeg er en martyr om jeg dør i en bilulykke på vei til kirken.

Jeg fikk nylig tak i et gammelt tre-binds leksikon som heter:  Norsk misjonshistorie. 

Bøkene utgjorde 1000 sider, og presenterte tusenvis av norske misjonærer fra ulike kirkesamfunn. 

Jeg fikk sjokk når jeg lest om alle som døde i utlandet, ikke som det vi kaller martyrer, men de døde av sykdom, malaria, trafikkulykker osv. flyulykker osv . Mon tro om ikke noen døde i bilulykke på vei til kirken også? 

Mange av de døde fikk ikke se så mye frukt ut av sin virksomhet. Likevel bidro deres død til at nettopp denne misjonen våknet til liv- Det kom inn ekstra penger, nye misjonærer og virksomheten vokste pga denne døde misjonæren. Poenget mitt er at Gud virker på så mange måter. Han snur det onde til det gode. "Alt virker til gode for dem som elsker Gud" sier Paulus.

Vi kjenner ikke Guds veier, og vi må alle være ydmyke for dette med brå og uventet død. Det kan ramme oss alle før vi vet ord av det. Da er det ikke gøy om historien dømmer oss som dårer eller at vi burde vite bedre. Vi kjenner ikke dagen eller timen, men Gud vet om dødsdagen til alle. Så stor er han. Han profeterte både Judas og Peters død - og Paulus sin delvis.Kommentar #14

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Han snur det onde til det gode. "Alt virker til gode for dem som elsker Gud" sier Paulus.

Hvor godt ble det for de man misjonerte for? Det mangler helt i ditt perspektiv.

2 liker  
Kommentar #15

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Gå 1000 år tilbake

Publisert over 3 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Hvor godt ble det for de man misjonerte for? Det mangler helt i ditt perspektiv.

Nå tror ikke jeg på tvangsmisjonering av ville ur-folk. Og det hadde vel heller i ikke Chau i sinne.

Men jeg tror heller ikke på at Urfolkenes rettigheter blir ivaretatt av sine høvdinger og ledere. Dagliglivet er beinhardt og uten nåde. Det foregår menneskeofringer, tvangsomskjæringer, kvinneundertrykking, mangel på hygiene og spredning av sykdommer. I det hele tatt kan det være undertrykkende regimer, uten lov å rett. Jeg tror ikke på lovløse samfunn, i almindelighet.

Vi må se på sivilisasjonen som en kristen greie. Vikingenes brutalitet ble erstattet av et lovverk som bygget på bibelen og Moselovene. Så kommer middelalderen og opplysningstiden og den industrielle revolusjon. Verden kunne ikke bestått idag, om det ikke var for siviliseringen, som vi kaller den.

Poenget mitt er, at selv Urfolk må må en mulighet til å vite hva som er utenfor, uten at vi dermed påtvinger dem vestlige verdier.

Kommentar #16

Bjørn Abrahamsen

0 innlegg  146 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Du tar litt enkelt på det ! I 650 år hadde kristnedommen gjennomsyret det norske samfunnet !! Å da drev vi enda å brente hekser på bål ! Så kom opplysningstiden med humanismen ;) 

1 liker  
Kommentar #17

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Det skulle ikke skjedd

Publisert over 3 år siden
Bjørn Abrahamsen. Gå til den siterte teksten.
Du tar litt enkelt på det ! I 650 år hadde kristnedommen gjennomsyret det norske samfunnet !! Å da drev vi enda å brente hekser på bål ! Så kom opplysningstiden med humanismen ;) 

Heksebrenning og slike ting er overslag som kirken gjorde.

Man kan sammenlikne det med hva IS driver med. Ekstremisme.

"Sivilisasjonen" bygger likevel på kristendommen, med alle de forandringer det førte til i lovverk, forfatning og forvaltning. 

Selv under Eneveldene og kongestyrer, hadde folk et visst rettsvern og rettigheter.

Kommentar #18

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Det foregår menneskeofringer, tvangsomskjæringer, kvinneundertrykking, mangel på hygiene og spredning av sykdommer.

Vi vet nestne ingenting om hvordan sentineleserne lever, ikke en gang hvilket språk de snakker, så det finnes ikke grunnlag for å si at det "foregår menneskeofringer, tvangsomskjæringer, kvinneundertrykking" blant dem.

Og spredning av sykdommer er en akutt fare ved kontakt med utenverdenen.

2 liker  
Kommentar #19

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Urinstinkter i atomalderen.

Publisert over 3 år siden
Håvard Nyhus. Gå til den siterte teksten.
Det er blant menneskets adelsmerker at det finner mening under de mest meningsløse omstendigheter. Om John Allen Chaus død har noen som helst mening, så er det fordi den øver oss i å skjelne mellom det å gi sitt liv for en stor sak og det å kaste det vekk fånyttes.

Saken er en tragedie.

India har iverksatt restriksjoner basert på grundige vurderinger av denne spesielle folkegruppen .

Å ta en liten isolert gruppe mennesker fra steinalderen og over i atomalderen  ut fra foreliggende fakta er ikke en oppgave for en mann i en kano og god tro.

Å kreve at de ansvarlige skal for retten , holdes ansvarlig og dømmes er også helt i utakt med virkeligheten slik den foreligger her. 

For at noen kan dømmes må de forstå at de har gjort noe galt i det de oppfatter som forsvar. Det er langt fra Geneve og Genevekonvensjonen til North Sentinel. Både i tid og avstand.

Man anslår befolkningen på øya til å være et sted mellom 50 og 500 personer. Gitt at det er langt under 500 personer over så lang tid , med et innslag av  litt innavl , sterk overtro og tydelig praksis å gå til direkte angrep på alle som nærmer seg - så er ikke dette stedet man buser i land med bøker under armen. Kokosnøtter så ut til å være et bedre alternativ å starte med.

Man kan ikke se spor etter noen form for jordbruk på øya og det kunne være interessant å vite hva de lever av , hva gjennomsnittsalderen er , helsetilstand , levemåte osv.

Her er  en video noen sikkert har sett - som også inneholder opptak fra den eneste kjente kontakten med innbyggerne som gikk fredelig for seg, takket være gaver med kokosnøtter - som ikke vokser på øya. Severdig video:

 https://www.youtube.com/watch?v=j7BNwmVvk6g

Dette prosjektet vil ta tid - og det bør ta tid.

3 liker  
Kommentar #20

Bjørn Abrahamsen

0 innlegg  146 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Svært forenklet ,  Sivilisasjonen bygger på svært mange faktorer , og er summen av det hele ! Du kan ikke bare peke på kristnedommen , selv om du ønsker det !  

Kommentar #21

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 3 år siden

La sentineleserne være i fred!

3 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere