Heidi Terese Vangen

66

Dårenes tro

Kristnes fremste oppgave er å vitne om en Gud som hjelper og beskytter oss.

Publisert: 30. nov 2018  /  940 visninger.

Det kinkige med å være kristen, er tilstedeværelsen av alle de andre kristne som rett som det er sier ting som stiller meg i forlegenhet. Når vi allerede har rikelig med trosforestillinger som samfunnet for øvrig oppfatter som tåpelige, slik som jomfrufødsel, engler, kroppslig oppstandelse og spaserturer på vannet, føler jeg ikke særlig for å bli forbundet med utrolige forestillinger selv ikke jeg tror på.

Rett nok er der fornuftige grunner for å tro, men når jeg i svake øyeblikk skjemmes over søstre og brødre i troen, har det ikke å gjøre med en rasjonell vurdering av virkeligheten, men det er ren forfengelighet. Jeg er redd for hva alle andre vil tenke, redd for å bli tatt for en tulling.

Annerledes og rar. 

Nå er det heldigvis ikke slik at du må være hovmodig for å gå i rette med dårlig teologi. Hvor enn glad jeg er i store deler av det kristne mangfold, er ikke alt kristne forkynner like greit. Selvfølgelig ønsker jeg at det som formidles om troen til verden skal være sant og ikke unødvendig avskrekkende. Det bør ikke være et poeng i seg selv å være rar, men vi kommer heller ikke bort fra nettopp hvor annerledes den kristne tro er.

I sin seneste bok Etterlyst: Bergprekenens Jesus kaller Oskar Skarsaune Jesus for «en annerledes konge i et annerledes kongerike», og han viser hvordan radikaliteten i Jesu liv og lære er nedtonet i takt med fremveksten av folkekirken hvor alle innbyggere var pålagt å bekjenne kristen tro. Se bare på den nær sagt himmelvide avstanden mellom en kirke rik på jordisk gods, som selv ble en del av maktapparatet, og Jesus, en omreisende dommedagspredikant fra den fattige landsbygda, med et så radikalt budskap at han måtte dø for det. Korsfestet, død og begravet.

Men hva er det egentlig som er så annerledes og farlig at de første kristne ble møtt med vold og mistenksomhet - og som fortsatt gjør at søsken i land som Egypt, Pakistan og Kina forfølges på grunn av sin tro?

LES OGSÅ: Dette er en bok alle bør lese, uansett kirkelig ståsted

Levende ikoner. 

Kanskje kan det være, som Patrik Hagman skriver i sin lille perle av en bok, Om kristen motstand, at målet med det kristne livet ikke er å følge denne verdens ambisjoner eller å vinne status og anerkjennelse, men at målet er helliggjørelse. Vi skal leve som ikoner, som vitner om Guds nåde og kjærlighet. Leve i håp og tillit til at Gud holder verden i sin hånd og fører oss dit vi skal. Det frelste menneske vil derfor ikke kunne kontrolleres av denne verdens makter, og det skal heller ikke søke makt eller tvinge endringer gjennom. Hagman foreslår av den grunn at kristne bør holde seg unna politikken. Ja, jeg bare nevner det!

Eugene H. Peterson er inne på lignende tanker om kristnes oppgave i sin bok om disippelskap, Lang lydighet. Kristne skal være vitner for Guds hjelp. Ikke først og fremst forklare eller forsvare, men vise at Gud er en person du kan stole på. Og i den levde tilliten vokser kristent arbeid «naturlig, uunngåelig og trofast ut fra Guds arbeid», skriver han. Forstå derfor ikke dette budskapet som en oppfordring til å slappe av, men vi skal heller arbeide etter Jesu eksempel.

Følge Jesus. Bli lik ham. Lukte av ham.

Hellige dårer. 

Vi husker at Jesu disipler var nedbrutt etter korsfestelsen. De hadde ventet seg en seierherre av denne verden - ikke en fyr som skulle dø ydmyket hengende på et kors. Så tok det noen dager før de fikk se at det de trodde var slutten, egentlig var en begynnelse som gjorde deres herre større enn alle andre.

For kristne er borgere av et annerledes kongerike. Om kristne flest lever slik, eller om de som prøver, får det til, er en annen sak. Få av oss rommer den graden av tillit til Gud vist av de hellige dårer som virkelig ikke søkte anerkjennelse for sin intellektuelle kapasitet, men heller latet som de var rent tullete og brøt sosiale normer så det monnet. De levde ikke på denne verdens premisser, men ydmyket seg - og ble belønnet for det i form av hellighet.

LES OGSÅ: Korset som kristent symbol var ingen selvfølge

7 liker  
Kommentar #51

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Han har full oversikt over situasjonen til de "feiltroende" i Jemen på samme måte som at han hadde full oversikt over situasjonen til de "feiltroende" i Holocaust.

Kanskje du skulle adressere Gud direkte, der ligger det et kommunikasjonspotensiale å utforske.

1 liker  
Kommentar #52

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Rett gud?

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Kanskje du skulle adressere Gud direkte, der ligger det et kommunikasjonspotensiale å utforske.

Det var nok noen millioner av Holocausts ofre som adresserte Gud direkte.

Det som var tragisk (for dem som tror på frelse og fortapelse) var at Holocausts ofre adresserte "feil" Gud.

Det samme kan vel sies om dem som lider, under Guds overoppsyn, i Jemen.

2 liker  
Kommentar #53

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Når er dette snarlig?

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
følge bibelen skal Gud snarlig gjøre slutt på alt sammen, hvis det kan være til trøst.

Jeg synes å huske at en rekke mennesker opp gjennom historien har forkynt at snart kommer frelseren . Faktisk opp til flere ganger bare i løpet av min levetid. 

Har vi noen horisont å forholde oss til?

2 liker  
Kommentar #54

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Ja vel

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Han har kontakt med hvert eneste individ på planeten -hver eneste en.

Så kan vi ta for oss det barnet vi ser øverst på den siden jeg linket til. Har du noe formening om hva han føler for det barnet, når han ser lidelsen og redselen i barnets øyne? Hva formidler han til dette lille mennesket? 

Jeg har forsøkt å ha i tankene å ikke forstyrre de som trenger å bevare sin tro, men ett sted går grensen for alt her i livet. Mitt råd til deg får være at du justerer deg i retning av kommentar #12. Så er du i hvert fall på vei i riktig retning.

Kommentar #55

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Snarlig

Publisert over 3 år siden
Christian Jebsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg synes å huske at en rekke mennesker opp gjennom historien har forkynt at snart kommer frelseren . Faktisk opp til flere ganger bare i løpet av min levetid. 

Har vi noen horisont å forholde oss til?

Ja, snarlig - det er alt. Sett tegnene i bibelen, som er en kristen disiplin å sette seg inn i, viser at det er ikke mange av disse tegnene tilbake som skal skje før alle disse profetiene/tegnene er oppfylt.

Ingen vet tidspunktet - ingen. Alle som har kommet med dager eller datoer burde vite at ingen vet nøyaktig, kun en horisont som du sier. Vi befinner oss i det horisont perspektivet nå.

I vår kirke skjer det ting som vil endre kirken i henhold til spørsmålet du stiller. Vår profet, Dr. Nelson, har sagt det slik, "vi har ikke lang tid på oss" - med andre ord, vi må skjerpe oss.

Kommentar #56

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Det var nok noen millioner av Holocausts ofre som adresserte Gud direkte.

Det som var tragisk (for dem som tror på frelse og fortapelse) var at Holocausts ofre adresserte "feil" Gud.

Det samme kan vel sies om dem som lider, under Guds overoppsyn, i Jemen.

Neimen, Gjermund, etter alle disse debattene og meningsutvekslingene, så har du ikke høyere tanker om mitt intellektuelle nivå enn å komme med slikt crap?

1 liker  
Kommentar #57

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.

Så kan vi ta for oss det barnet vi ser øverst på den siden jeg linket til. Har du noe formening om hva han føler for det barnet, når han ser lidelsen og redselen i barnets øyne? Hva formidler han til dette lille mennesket? 

Jeg har forsøkt å ha i tankene å ikke forstyrre de som trenger å bevare sin tro, men ett sted går grensen for alt her i livet. Mitt råd til deg får være at du justerer deg i retning av kommentar #12. Så er du i hvert fall på vei i riktig retning.

Robin, tror du jeg faker min tro? Jeg later ikke som jeg tror. Kristus er det håpet disse lidende har - ingen andre, definitivt ikke noen sekulær makt - eller ateistisk posisjon forbedrer deres situasjon.

Skal vi måle medfølelse nivå og bruke det som argument, så gir det ingen mening - ingen. Som om: Jeg føler mer medlidenhet enn deg, derfor kan ikke jeg tro på en Gud som er så ond at ondt skjer! En så ond Gud tror ikke jeg på, men når du gjør det, må du være like ond og ufølsom som denne guden du tror på!"

Rene Hitchen argumentasjonen, som går ut på å angripe religion, fordi religion er ond. 

Religion som er ond, vi vet det finnes, er ond fordi mennesker er onde. Skal vi redusere ondskap ved å redusere religion, må vi straks gå til politikk når religionen er overvunnet. Det første angrepet da må rettes mot sosialisme, som er den politiske retningen som har tatt livet av flest mennesker, ondere enn sosialismens totalitære systematikk kan det vanskelig bli - rundt 100 - 120 millioner drepte, and on going.

Da blir høyreekstremistene neste oppgave, det er ikke så mange av dem. Kapitalistene dernest, hvis det er noen igjen, for etter å ha wipet ut de religiøse, leftistene og neo-nazistene, er det knapt folk igjen til å jobbe for kapitalistene.

Til slutt blir det noen få konservative kristne og jøder tilbake som er eksperter på å sno seg unna forfølgelse, og da er vi faktisk akkurat der vi lander. Etter at Kristus har kommet tilbake og renset jorden for all ondskap, forutsatt at de resterende kristne og jøder er renset på forhånd.  

Slik blir det når vi skraper argumentet ditt inn til beinet, med din ordre: Hold opp! som totalløsningen. 

Kommentar #58

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Keiseren er naken.

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Neimen, Gjermund, etter alle disse debattene og meningsutvekslingene, så har du ikke høyere tanker om mitt intellektuelle nivå enn å komme med slikt crap?

Det skjer hver eneste gang noen peker på det åpenbare misforholdet mellom tro og virkelighet. Tåkelegging, ofte med hjelp av ad hominem, kommer like sikkert som trekkfuglene om våren.

Hvis noen hevder at Keiseren er naken, er det ikke Keiserens antrekk som mangler noe. Det er de som ikke ser Keiserens antrekk, som mangler noe.


4 liker  
Kommentar #59

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Til Tore - #57

Publisert over 3 år siden

Jeg lar alt du skriver i denne kommentaren stå ukommentert av meg. Leserne - gjerne du selv også - får gjøre seg opp sine meninger ut fra sin egen lesing av våre kommentarer.

Men  du skrev:  "Han har kontakt med hvert eneste individ på planeten -hver eneste en." 

Kan du da prøve igjen å svare saklig - gjentar saklig - på dette:

"Så kan vi ta for oss det barnet vi ser øverst på den siden jeg linket til. Har du noe formening om hva han føler for det barnet, når han ser lidelsen og redselen i barnets øyne? Hva formidler han til dette lille mennesket? "3 liker  
Kommentar #60

Magne Kongshaug

45 innlegg  241 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Litt om tilgivelse: I Fadervår ber vi: Og forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere..  

Jeusus kommentar:" For dersom dere tilgir menenskenes deres overtredelser , da skal også deres himmelske Far tilgi dere. Men om dere ikke tilgir menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke deres Far tilgi det dere har forbrutt" (Matt 6;, 14-15)

"Salige er de barmhjertige, for de skal finne barmjertighet" (fra Bergprekenen)

"Vær gode mot hverandre, vis barmhjertighet, så dere tilgir hverandre, liksom Gud har tilgitt dere i"Kristus!" Ef 4,32).

Guds kjærlighet er utøst i troendes hjerter, og Guds kjærlighet er barmhjertig/ tilgivende - og vis!

Vi er kalt til å følge Kristus, forsoningens Herre. Ved troen på ham, med bønn om hjelp til å tilgi, makter vi å tilgi og leve forsonet med vår neste!

Den som ikke tilgir sin neste, elsker ham ikke. Det er en alvorlig synd. 

Kravet om å tilgi stilles til et hvert menneske -uansett om det tror på Gud eller ikke.  -Men hvem hører?

"Brødre, se til at ikke noen har et ondt og vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud"  Hebre 3,12.

  

Kommentar #61

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Heidi Terese Vangen. Gå til den siterte teksten.
Kanskje kan det være, som Patrik Hagman skriver i sin lille perle av en bok, Om kristen motstand, at målet med det kristne livet ikke er å følge denne verdens ambisjoner eller å vinne status og anerkjennelse, men at målet er helliggjørelse. Vi skal leve som ikoner, som vitner om Guds nåde og kjærlighet.

Her deler du tankegods med paven og verdens katolikker. Vi har et pavelig påbud om å strebe etter å bli helgenene lik, å strebe etter hellighet. Jeg opplever det som en god oppfordring selv om den er vanskelig å leve etter. Det er godt å ha noe å strekke seg etter i sin åndelige søken. Slik holdes troen og religionen levende i sinnet. 

1 liker  
Kommentar #62

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Deskriptiv eller moralsk siktemål

Publisert over 3 år siden
Heidi Terese Vangen. Gå til den siterte teksten.
Når vi allerede har rikelig med trosforestillinger som samfunnet for øvrig oppfatter som tåpelige, slik som jomfrufødsel, engler, kroppslig oppstandelse og spaserturer på vannet, føler jeg ikke særlig for å bli forbundet med utrolige forestillinger selv ikke jeg tror på.

Du påpeker noe som jeg selv opplever som en lidelse: - Nemlig alt det andre er tilbøyelig til å tillegge meg av tro og meninger - på grunn av at jeg har en religiøs tro! - Og de etterspør aldri, - da de mener seg å vite at en med religiøs tro er styrt av overtro og annet tull. - De er rett og slett forutinntatt.

Jeg er begeistret for Jordan B. Peterson. I sin bok "12 regler for livet", starter han med denne forklaringen: 

"I Maps of Meaning
påsto jeg at fortidens store myter og religiøse fortellinger, særlig de som stammer fra en tidlig muntlig tradisjon, først og fremst hadde et moralsk, - ikke deskriptivt siktemål. de handlet således IKKE om hva verden var, slik en vitenskapsmann kunne ønske, men om hvordan et menneske bør handle"

Han utdyper dette videre og peker på viktigheten av at folk har de samme historiene .å forholde seg til, altså felles tro, da dette gjør verden enklere fordi folk vet hva de kan forvente av hverandre, kan samarbeide etc. Dette handler nok om det viktige begrepet: "Guds Enhet!" - Og de "Nye historiene" bygger alltid på de som har vært sendt ned tidligere, jmfr det kristne fellesskapet mellom jøder og grekere!  Det kommer aldri en helt ny lære som ikke tar opp i seg tidligere visdom, jmfr Forkynneren.

Antagelig er de religiøse fortellingene  det viktigste elementet i all sivilisasjonsbygging? -Det bringer orden inn i et samfunn i kaos. - Målet har aldri vært multikultur, selv om vi må ha respekt for hverandres tro! -  Heldigvis venter iallefall mange musimer fortsatt på "Jesu gjenkomst".

 

 1 liker  
Kommentar #63

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Drar på ferie - dere får holde ut tilværelsen uendelige kjedelighet

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Det skjer hver eneste gang noen peker på det åpenbare misforholdet mellom tro og virkelighet. Tåkelegging, ofte med hjelp av ad hominem, kommer like sikkert som trekkfuglene om våren.

Hvis noen hevder at Keiseren er naken, er det ikke Keiserens antrekk som mangler noe. Det er de som ikke ser Keiserens antrekk, som mangler noe.

Hva er galt? 

Kommentar #64

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Håpløshetens evangelium

Publisert over 3 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
"Så kan vi ta for oss det barnet vi ser øverst på den siden jeg linket til. Har du noe formening om hva han føler for det barnet, når han ser lidelsen og redselen i barnets øyne? Hva formidler han til dette lille mennesket? "

Om vi ser for oss Kristus i Getsemane, så har du svaret der. Videre - når Han ble hengt på korset, der er også svaret.

Hva gutten opplever er at ondskap finnes og at hovedsakelig voksne folk oppfører seg som djevler. 

Så hva mener du om den lille gutten? Burde han ikke blitt født, burde ikke vi heller blitt født, burde vi ikke eksistert? Burde vi hatt et ateistisk verdensbilde alle sammen, for da - da er det slik at etter dette livet er det ingenting - ingenting.

Du sa du ikke skulle fordele skyld - så om du ikke skal fordele skyld, hva er problemet? 

Når den gutten dør, så vil han ha et evig liv og leve - det formidler Han, hva formidler du? Hva tilbyr du den lille gutten?

Din makabre sammenligning er av en art som burde blitt besvart slik: Hold opp! - å forkynne håpløshetens evangelium!

2 liker  
Kommentar #65

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Hold fast!

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Her deler du tankegods med paven og verdens katolikker. Vi har et pavelig påbud om å strebe etter å bli helgenene lik, å strebe etter hellighet. Jeg opplever det som en god oppfordring selv om den er vanskelig å leve etter. Det er godt å ha noe å strekke seg etter i sin åndelige søken. Slik holdes troen og religionen levende i sinnet. 

Støttes! Alt godt kommer fra Kristus, også det umulige gode vi ikke selv kan få til. Det kalles mirakler - til slutt er det hverken paver eller profeter, bare oss mennesker, udødelighet og evig liv. Hold fast ved det!

Kommentar #66

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Et evige livet

Publisert over 3 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Antagelig er de religiøse fortellingene  det viktigste elementet i all sivilisasjonsbygging? -Det bringer orden inn i et samfunn i kaos. - Målet har aldri vært multikultur, selv om vi må ha respekt for hverandres tro! -  Heldigvis venter iallefall mange musimer fortsatt på "Jesu gjenkomst".

Enormt mange muslimer møter Kristus nå, i levende live.

Personlig har jeg sluttet å la andre, spesielt de som ikke tror, å definere meg og min egen forståelse. Jeg setter min lit til Kristus i dette livet, da er jeg trygg. 

"De andre" vil lære etterhvert, enten i dette livet eller i det neste.

Jeg gleder meg til å treffe ateister på den andre siden, når misjonærene der underviser dem. Da vil jeg si dette: "Er ikke dette livet etter døden fantastisk?"

Kommentar #67

Heidi Terese Vangen

66 innlegg  1462 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det er godt å ha noe å strekke seg etter i sin åndelige søken. Slik holdes troen og religionen levende i sinnet. 

Helt enig!

Kommentar #68

Heidi Terese Vangen

66 innlegg  1462 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Jeg er begeistret for Jordan B. Peterson. I sin bok "12 regler for livet", starter han med denne forklaringen: 

"I Maps of Meaning
påsto jeg at fortidens store myter og religiøse fortellinger, særlig de som stammer fra en tidlig muntlig tradisjon, først og fremst hadde et moralsk, - ikke deskriptivt siktemål. de handlet således IKKE om hva verden var, slik en vitenskapsmann kunne ønske, men om hvordan et menneske bør handle"

Han utdyper dette videre og peker på viktigheten av at folk har de samme historiene .å forholde seg til, altså felles tro, da dette gjør verden enklere fordi folk vet hva de kan forvente av hverandre, kan samarbeide etc. Dette handler nok om det viktige begrepet: "Guds Enhet!" - Og de "Nye historiene" bygger alltid på de som har vært sendt ned tidligere, jmfr det kristne fellesskapet mellom jøder og grekere!  Det kommer aldri en helt ny lære som ikke tar opp i seg tidligere visdom, jmfr Forkynneren.

Jeg liker også Peterson. Noen ganger kan jeg synes han er litt vel uinteressert i det deskriptive, for jeg tror jo at Gud virkelig finnes - ikke bare fordi jeg også ser det som sannsynlig at en felles tro på Gud kan påvirke samfunn positivt. Men det er bare litt flisespikkeri fra min side. Takk for en interessant kommentar! 

Kommentar #69

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Heidi Terese Vangen. Gå til den siterte teksten.
Noen ganger kan jeg synes han er litt vel uinteressert i det deskriptive, for jeg tror jo at Gud virkelig finnes - ikke bare fordi jeg også ser det som sannsynlig at en felles tro på Gud kan påvirke samfunn positivt.

Dette handler vel mer om at jeg (og kanskje Peterson?) må konsentrerer oss om ett poeng av gangen.?- Guds store mysterium ligger der, og det er i Ham, og bare i Ham, at  vi mennesker er forbundet, og i Ham vi finner all virkelig mening. 

- Dette er større enn jeg skal forsøke å redegjøre for. - 

1 liker  
Kommentar #70

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

"Mine lover skal de følge, og mine bud skal de holde og leve etter dem" Esek. 37, 24-25

Publisert over 3 år siden
Magne Kongshaug. Gå til den siterte teksten.
Jeusus kommentar:" For dersom dere tilgir menenskenes deres overtredelser , da skal også deres himmelske Far tilgi dere. Men om dere ikke tilgir menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke deres Far tilgi det dere har forbrutt" (Matt 6;, 14-15)

Engelen sa til Maria:

Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles Den Høyestes Sønn. Gud Herren skal gi hans far Davids trone og han skal være konge over Jakobs hus til evig (aion: gresk for tidsalderlig, her 1000 år) tid og det skal ikke være ende på hans kongedømme." Luk. 1, 31-33.

Gjenopprettelsen av riket for Israel, Apg. 1, 6.

Gjenoppbyggelsen av Davids falne hytteApg. 15, 16.


Min tjener David (Messias) skal være konge over dem, og en hyrde skal det være for dem alle. MINE LOVER SKAL DE FØLGE, OG MINE BUD SKAL DE HOLDE OG LEVE ETTER. De skal bo i det landet jeg gav min tjener Jakob, det som deres fedre bodde i.  De skal bo i det, de og deres barn og deres barnebarn, til evig (olam) tid. Og David (Messias) , skal være deres fyrste for evig (olam) tid. Esek. 37, 24-25. 

Om Jakobs hus og Israels barn:

"da skal dere være min eiendom FRAMFOR ALLE FOLK....der skal være et kongerike av prester for meg og et hellig folk. 2. Mos. 19, 3-6.


Da skal Herren bli konge på JORDENSak. 14, 9.


Bergprekenen:

Salige er de saktmodige, de skal arve JORDEN. Matt. 5, 5.

I Bergprekenen siterer og utdyper Jesus loven. Han levde under loven. Så din bibelhenvisning i utklippet mitt her fra din kommentar, er NETTOPP loven! Paulus sier tydelig i Romerbrevet at de jøder som trodde på Kristus IKKE var under loven, men under nåden. 

Men her sier du det motsatte av Paulus, loven gjelder fortsatt. Dette blir feil!


At du siterer Ef. 4, 32 om tilgivelse, er helt greit. Men det er en formaning, og IKKE et bud i loven! Paulus kaller efeserne for HELLIGE (kap. 1, 1), likevel måtte han formane dem....de syndet altså SELV OM de var hellige, derfor er halve brevet bare formaninger! 

INGEN kan holde loven i vår tid! Men Guds Ånd vil EN GANG, når Jesus blir "konge over Jakobs hus", og Israel blir "et kongerike av prester for meg og et hellig folk", og "Herren blir konge på jorden"....DA skal Esek. 37, 24 gå i oppfyllelse:

"MINE LOVER SKAL FØLGE, OG MINE BUD SKLA DE HOLDE OG LEVE ETTER."


Å gjøre loven gyldig for oss i dag, som ikke har fått loven (Salme 149, 19-20 og Rom. 2, 14), blir ikke rett. Heller ikke å forgripe profetiene om Israel og loven(Matt. 5, 5), slik Jesus forkynner den i Bergprekenen og viser til profetien, og som ennå ikke er oppfylt. Ved Jesu gjenkomst vil den bli oppfylt.


2 liker  
Kommentar #71

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

God juleferie Tore!

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Når den gutten dør, så vil han ha et evig liv og leve - det formidler Han

Takk for svaret. Ikke lett å være menneske nei. Les dette som jeg skrev for fire år siden - før jeg ble miljøskadd?

http://www.verdidebatt.no/rotasol?page=3

Med vennlig hilsen Robin

Kommentar #72

Magne Kongshaug

45 innlegg  241 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Det er tvers igjennom uevangelisk å leve i bitterhet og uforsonlighet. Budet om å tilgi, gjelder ikke minst for de/den som roser seg av Evangeliet! 

1 liker  
Kommentar #73

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Det var ikke det

Publisert over 3 år siden
Magne Kongshaug. Gå til den siterte teksten.
Det er tvers igjennom uevangelisk å leve i bitterhet og uforsonlighet. Budet om å tilgi, gjelder ikke minst for de/den som roser seg av Evangeliet! 

jeg skrev til deg. Hold deg til saken.

Kommentar #74

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Takk selv

Publisert over 3 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.

Takk for svaret. Ikke lett å være menneske nei. Les dette som jeg skrev for fire år siden - før jeg ble miljøskadd?

http://www.verdidebatt.no/rotasol?page=3

Med vennlig hilsen Robin

Det som er spesielt med deg, Robin, er at jeg oppfatter deg som meget intelligent! Av en eller annen grunn, så har jeg en veldig tillit til deg. Det kommer vel av at du skriver veldig bra.

Kommentar #75

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Bergprekenen:

Salige er de saktmodige, de skal arve JORDEN. Matt. 5, 5.

I Bergprekenen siterer og utdyper Jesus loven. Han levde under loven. Så din bibelhenvisning i utklippet mitt her fra din kommentar, er NETTOPP loven! Paulus sier tydelig i Romerbrevet at de jøder som trodde på Kristus IKKE var under loven, men under nåden. 

Men her sier du det motsatte av Paulus, loven gjelder fortsatt. Dette blir feil!

Mener du bergpreken er feil?

Kommentar #76

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Nei, for all del ikke!

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Mener du bergpreken er feil?

Håper jeg ikke har skrevet det?

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere