Peter Halldorf

3

Nå slutter vi å fly

Vår beslutning bygger på tre grunnleggende bibelske motiv.

Publisert: 30. nov 2018

Når heten og tørken sommeren 2018 brøt inn i vår nordiske idyll med ekstremvær, jordbrukskrise og brennende skoger, begynte stadig flere å innse det verdens fremste forskere lenge innstendig har forsøkt å fortelle oss. Vi kan ikke lenger utsette det øyeblikket der vi tar klimaforandringene på alvor. Den globale oppvarmingens «langsomme vold» mot jordens livsoppholdende system er i ferd med å bli en trussel mot vår overlevelse.

Derfor har vi bestemt oss for at vi vil slutte å reise med fly. Ikke for å døyve vår samvittighet. Ikke for å gi skyldfølelse til dem som flyr. Ikke fordi vi tror at flyreiser er den primære årsaken til klimaforandringene. Men som et lite, konkret tegn på vår vilje til å bevege oss i en annen retning. Vår beslutning bygger på tre grunnleggende bibelske motiv.

1) Gud har skapt himmel og jord.

Av ulike grunner har dette ofte blitt oppfattet som mindre forpliktende for den som vil ta Jesus på alvor. Som om kampen om jorden kunne nedgraderes til det enkelte menneskes relasjon til Gud.

Apostelen Paulus tilbakeviser alle slike forestillinger når han skriver om Kristus: «I ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter – alt er skapt ved ham og til ham.»

Spørsmålene trenger seg på når Bibelens profeter gransker en livsstil som ydmyker jordens integritet. «Hvorfor er landet lagt i grus, avsvidd som en ørken der ingen kan ferdes?» Det svaret Jeremia får – «Fordi de sviktet min lov som jeg la fram for dem» – avfeies av et folk som jager videre i sine liv. «Ingen bryr seg om det», konstaterer profeten bryskt.

2) Jesus kaller oss til å følge ham på alle livets områder.

Sekularisering viser seg mer i hvordan vi lever våre liv enn i hvordan vi feirer gudstjeneste. Hva skjer når den kristne troen avgrenses til den private sfæren, der Jesus blir oppfattet som om han bare er interessert i vår åndelighet pluss visse personlige moralspørsmål? Det som handler om arbeid, penger, forbruk, reiser, matvaner og kultur blir stående utenfor evangeliets sfære. Her blir isteden samfunnets mainstream-vurderinger rådende.

Ingenting i de nytestamentlige tekstene antyder at kallet til å følge Jesus bare omfatter det indre livet. Om himmel og jord ble skapt i Kristus, da må også himmel og jord møtes og forsones i Kristi etterfølgelse.

Derfor er det som hender med klimaet og jorden en like selvfølgelig del av det kristne kallet som bønnen. Ikke minst når de som rammes hardest er de mest utsatte.

3) Det kristne livet måles ikke i resultater, men i troskap.

«Er det ikke allerede for sent å snu utviklingen?» spør mange motløst. Her skiller det kristne disippelskapet seg fra et sekulært verdensbilde: Vi tror på en større verden enn den som er synlig. Våre handlinger drives dypest sett ikke av hvilke synlig resultat vi kan oppnå, men av troskap mot Kristus. Derfor kan vi velge å håpe selv når situasjonen kjennes håpløs.

De dramatiske beskrivelsene av apokalypsen som Jesus gir i slutten av evangeliene, munner ut i et enkelt og konkret bilde: «Hvem er da den tro og kloke tjeneren som herren har satt over de andre tjenerne for å gi dem mat i rett tid? Lykkelig er den tjeneren når hans herre kommer og finner ut at han gjør det han skal!»

Gjør det han skal. 

Jesus spør ikke: Har dere reddet jorden? Har dere brakt evangeliet ut til alle folk? Har dere fått se
menighetene vokse? Spørsmålet er et annet: Har dere gjort det dere fikk i oppdrag å gjøre? Resultatet er ikke vår sak. Vårt ansvar er å gjøre det vi kan.

Å fly er ikke den primære utslippskilden til CO2 i verden. At vi velger å la være å fly handler snarere om symbolverdi. En majoritet av alle flyreiser gjøres ikke på grunn av arbeid, slekt i andre verdensdeler eller funksjonsnedsettelser. Dersom vi ikke velger bort det vi uten problemer burde kunne unnvære – hvordan skal vi da kunne gjøre en betydelig større forandring i vår livsstil som kommer til å vise seg å være nødvendig i tiden fremover?

Men å være en kristen disippel handler ikke primært om hva vi avstår fra. Hvert nei må utgå fra et fremoverskuende ja der Gud kaller oss til et dypere fellesskap med ham. Om et vakuum ikke fylles med håp, kommer noen til å fylle det med redsel.

To motiv. 

Utfordringen i dag er å holde sammen to ting: På den ene siden en beslutning om å gjøre motstand mot de kreftene og den retorikken som driver oss til å bygge så vel mentale som fysiske murer mot den lidelse som klimakrisen allerede skaper rundt om i verden. På den annen side; en indre selvransakelse, født i bønn og stillhet, som får vår samhørighet med Gud til å skape en dypere forståelse av hvordan våre liv er knyttet sammen med våre lidende brødre og søstre.

Vi er klar over risikoen for at vi gjennom vår beslutning kan oppfattes som dømmende, ensidige og selvrettferdige. Men vi synes den risikoen er ubetydelig sammenliknet med passivt å se på at Guds fantastiske skaperverk forvandles til en utbrent ødemark, og der strømmen av klimaflyktninger forsetter å øke.

5 liker  
Kommentar #51

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Oddbjørn Johannesen kunne like godt ha sagt:

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Man skal visst høre mye surrete tullprat før ørene faller av...  Dette er faktisk noe av det dummeste jeg har lest på en stund.

"I am a good person, and you are not.So shut up and obey!"

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=CCM6e4Aujwo

6 liker  
Kommentar #52

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Nei

Publisert rundt 3 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
"I am a good person, and you are not.So shut up and obey!"

Les det jeg siterte deg på en gang til, så går det kanskje opp et lys.

Kommentar #53

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

En kollega fra Sørlandet

Publisert rundt 3 år siden

fortalte for en del år siden at dersom en sørlending sa :
"E likte kje det derre der, som du nettopp sa", så skulle du passe deg,
for da var det rett før sørlendingen slo!

Folk nordfra derimot, er gjerne mer "outspoken", som det heter.

"Det er ikke bare å ergre andre, du skal også ha glede av det selv."
- Piet HeinMen selvfølgelig, du er i din fulle rett til ikke å like vitsene mine...
:-)

6 liker  
Kommentar #54

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Forvaltning og utvikling

Publisert nesten 3 år siden
Bjørn Bråtveit. Gå til den siterte teksten.
Vi er dårlige forvaltere dersom vi ikke tar vare på det vi har, selv om vi er forespeilet noe nytt en gang i fremtiden. Spesielt når vi ikke har noen konkret tidshorisont, og når en neglisjering av forvaltningen går ut over andre enn oss selv.

Hvis en sammenligner jorden med hvilken som helst planet i vårt solsystem, ser man hvor ekstremt det er å være planet både med og uten mennesker. Bilder av månen viser hvor utsatt vi egentlig er for å kunne forvalte jorden som boplass for menneskene. Jorden er like mye bombardert som månen, men jordens geologi skjuler mesteparten. Geologien er det mange som ikke forstår seg så mye av, månen har ingen, heller ikke Mars.

Menneskenes forvaltning går på handel og utnyttelse av ressurser siden tidenes morgen, og som igjen fremmer vår utvikling i form av vitenskapelige prosjekter. Det er i løpet av de siste to tusen årene utviklingen har skutt fart. For å finne en riktig balanse så en ikke skader natur og miljø, er eneste måte for menneskene å prøve seg fram, feile og prøve på nytt igjen, akkurat som Gud selv må prøve seg frem på samme vis som pottemakeren ved dreieskiven i Jer.18?

Når karet han holdt på å lage av leire, ble mislykket i pottemakerens hånd, laget han det om til et annet kar, slik han syntes det var riktig. Da kom  Herrens ord til meg: Israels hus, kan ikke jeg gjøre med dere slik denne pottemakeren gjør med leiren? sier  Herren. Se, som leiren i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd, Israels hus.

Du skal få en dag i mårå…?

Vi vet at mye ikke er bra ved den utviklingen som har ført til velstand for mange land, men vi er klar over forurensningsproblemene, verre om vi ikke var det, og vi prøver å gjøre noe ved det, akkurat som Gud ved dreieskiven. Det tar gjerne lengre tid enn tålmodigheten....?

Menneskenes evne til å overleve katastrofer er formidable, og gjør dem bare mer overlevelsesdyktige, så redselen for at forvaltningsansvaret vil gå i vasken er ubegrunnet.

https://www.mennesket.net/eldre-historie/forhistorisk-tid/historien-om-mennesket/

3 liker  
Kommentar #55

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Oppdatering - Climategate.

Publisert nesten 3 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.

…it would be nice to try to ‘contain’ the putative ‘MWP’ [Medieval Warm Period]…”

—Dr. Michael Mann, IPCC Lead Author, disclosed Climategate e-mail, June 4, 2003

Ref. min kommentar # 30. 

For de som er interessert i oppdatering  Climategate-skandalen og aktivitetene for å tåkelegge, fjerne , blokkere og bortforklare innholdet , finner vi pr. 30 nov. 2018 følgende fremstøt: 

I jan. 2011 ble Univ. of Virgina bedt om å fjerne e-mailer of Michael (hockeystick) Mann angående hans virksomhet med global oppvarming. Universitetet avslo noen, men ikke alle den forespurte dokumentasjonen. De ga imidlertid alle de forspurte "public records" til Michael Mann, som nektet å offentliggjøre innholdet.

I desember 2011 ble univ. of Arizona forespurt om å fjerne aløle e-mailer til/fra Macolm Hughes hvor Micael mann var adressat og e-mailer hvor Jonathan Overpeck hvor seks adressater var oppgitt pluss e-mailer som handlet om forskjellige global oppvarminss-spørsmål og publikasjoner.

Nå , nov. 19. 2018 møtes FME (Free Market Environmental ) Law Clinic og styret for >University of Arizona for dommer Marner i Pima County Superior Court om å utlevere alle Hughes emailer som er holdt tilbake - og alle Overpecks e-mailer.

Som vi ser er arbeidet i sving for å fjerne "karbonavtrykkene" , fotsporene og fingeravtrykkene fra historiens største vitenskapelige skandale.

 https://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/6679082/Climate-change-this-is-the-worst-scientific-scandal-of-our-generation.html

Her er hele artikkelen , de som ikke har lest igjennom e-mailene bør sikre seg kopier før det hele skrubbes vekk og aldri fant sted.

         https://wattsupwiththat.com/2018/11/30/climategate-continues-mann-tries-to-get-ahead-of-his-legal-problem-releases-his-own-version-of-emails/

Her er litt forhistorie om hvordan klimaforskerne forsøker å forhindre at dokumentasjonen blir tilgjengelig gjennom FOIA (Freedom of Information Act) så skattebetalerne ikke får se detaljer fra klimaforskningen: Urettferdig da de tross alt fikk Nobels Fredspris for sitt arbeide sammen med horror-film produsenten Al Gore:

       https://wattsupwiththat.com/2011/09/06/mann-hires-attorneys-to-halt-foia-document-production/

Her kommentar fra rettsaken mellom klimaforsker Tim Ball og Michael Mann:

https://www.youtube.com/watch?v=dcdPM5FY8Ug

1 liker  
Kommentar #56

Bjørn Bråtveit

3 innlegg  126 kommentarer

Fatalisme ?

Publisert nesten 3 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Når karet han holdt på å lage av leire, ble mislykket i pottemakerens hånd, laget han det om til et annet kar, slik han syntes det var riktig. Da kom  Herrens ord til meg: Israels hus, kan ikke jeg gjøre med dere slik denne pottemakeren gjør med leiren? sier  Herren. Se, som leiren i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd, Israels hus.

Du skal få en dag i mårå…?

Vi vet at mye ikke er bra ved den utviklingen som har ført til velstand for mange land, men vi er klar over forurensningsproblemene, verre om vi ikke var det, og vi prøver å gjøre noe ved det, akkurat som Gud ved dreieskiven. Det tar gjerne lengre tid enn tålmodigheten....?

Menneskenes evne til å overleve katastrofer er formidable, og gjør dem bare mer overlevelsesdyktige, så redselen for at forvaltningsansvaret vil gå i vasken er ubegrunnet.

Det var en meget tilbakelent, og uansvarlig holdning til forvalteransvaret. Vi har da tydelig et ansvar for å gjøre det som skal til for å ikke ødelegge skaperverket.

Når vi så vet at feks produksjon av bomullsklær etterlater et stort avtrykk på kloden vår. Både under produksjon av bomull, og kjemikaliebruk ved farging av stoff. Eller at all den unødige forbruk vi har av diverse gadgets, som tapper kloden for skjeldne metaller, og som etterlater giftig gruveslam.  

Dette er ikke et kortspill eller en kabal. Hvor når noe går i stå, er det bare å stokke kortne på nytt, og dele ut på nytt igjen. Vi påfører jorden vår skade, som det vil ta tusser av år å hele. Om du skulle være i tvil om det, er det bar å lese seg opp på oppsamlinger av PCBer i næringskjeden. Eller feks at store kveiter ikke bør spises, for de har for store oppsamlede konsentrasjoner av giftstoffer.

1 liker  
Kommentar #57

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Realist?

Publisert nesten 3 år siden
Bjørn Bråtveit. Gå til den siterte teksten.
Det var en meget tilbakelent, og uansvarlig holdning til forvalteransvaret. Vi har da tydelig et ansvar for å gjøre det som skal til for å ikke ødelegge skaperverket.

Nei, jeg mener ikke at alt er forutbestemt, men for å ta dioksiner som du nevner (pcb) og andre giftige stoffer som kommer ut i naturen - man vet ikke på forhånd hvilke konsekvenser nye stoffer som tas i bruk vil få. Dette går inn under prøving og feiling?

Det kommer også inn under kategorien etterpåklokskap, og mange bruker denne til å hevde ting med. Det meste kan være farlig på en eller annen måte om en tenker etter? Men stiller man det ene opp mot det andre får man merkelige resultater? 

For eksempel kan et vannkraftverk som i utgangspunktet skaffer miljøvennlig kraft på sikt ha negativ effekt på plante og dyreliv. Det kan også påvirke stedets klimatiske forhold. 

Demninger kan briste og lage store skader i dets område, et jordskjelv er nok. Så de konsekvenser du nevner for skaperverket er nok bare småtterier mot det som skaperverket selv truer oss med?

https://www.dagbladet.no/nyheter/forskerne-ble-sjokkerte-da-de-sa-hva-som-gjemte-seg-under-gronlandsisen/70463917

http://www.nags.net/stein/2009/Gardnos.pdf


3 liker  
Kommentar #58

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Enn om vi kledde fjellet ?

Publisert nesten 3 år siden
Peter Halldorf. Gå til den siterte teksten.
Når heten og tørken sommeren 2018 brøt inn i vår nordiske idyll med ekstremvær, jordbrukskrise og brennende skoger, begynte stadig flere å innse det verdens fremste forskere lenge innstendig har forsøkt å fortelle oss.

Da mener jeg ikke med vindmøller og anleggsveier til kraftverksdammene som skal forsyne oss med elektrisitet til de stadig flere Tesla-bilene.

Nei det er grønne CO2 fangere jeg tenker på.  Slike som kan arbeide i det stille i mange, mange år. Da trengs fjellvannet til vanning og noe mer fornuftig enn ferieturer i elbiler

Siterer Bjørnson som skriver så vakkert i «Arne»;
«Enn om vi kledde fjellet?» sa eneren en dag til den utenlandske ek, som den stod nærmere enn alle de andre. Eken så ned for å komme efter hvem det var som talte; dernest så den opp igjen og taug. Elven arbeidet så tungt at den gikk hvit; nordenvinden hadde lagt inn gjennom stupet og skrek i kløftene; det bare fjell hang tungt utover og frøs — «enn om vi kledde fjellet?» sa eneren til furuen på den andre siden. «Skulle det være noen, måtte det vel bli vi», sa furuen; den tok seg i skjegget og så bortover til bjørken: «Hva mener du?» Men bjørken gløttet varsomt opp imot fjellet; så tungt la det ut over henne at hun syntes ikke å kunne dra pusten engang. «La oss kle det i Guds navn», sa bjørken, og ikke flere enn disse tre var, så tok de på seg å kle fjellet. Eneren gikk først.»

Og Bjørnson sier videre: «Da de kom et stykke på vei., møtte de lynget. Eneren ville liksom gå det forbi. «Nei, ta lynget med», sa furuen. Og lynget i vei. Snart begynte det å rape for enerene; «bit i meg», sa lynget. Eneren så gjorde, og hvor der var bare en liten rift, der stakk lynget en finger inn, og hvor det først hadde fått en finger, fikk eneren hele hånden. De krabbet og krøp, furuen tungt efter, bjørken med. «Det er sælebot i det», sa bjørken —.»

2 liker  
Kommentar #59

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Den ukjente klimaverstingen

Hver gang du strømmer serier er du med på å øke utslippene av CO₂. Internettbruk forurenser like mye som flytrafikken ifølge danske eksperter.

3 liker  
Kommentar #60

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Utslipp av Co2 vil gradvis avta - 2. generasjons drivstoff er alt tatt i bruk

Publisert nesten 3 år siden
Kommentar #61

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Takk for interessante linker!

Kommentar #62

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Drømmen om grønn tyngdekraft

Publisert nesten 3 år siden

Det synes nesten umulig å få miljøpolitikere til å slutte med flyreiser. Solheim som miljøprelat er et talende bevis for det.

Norge har vitterligen forsøkt å redde verden på kanten av miljøkatastrofen.

Måneferden til Jens kostet Norge 25 milliarder oljekroner( ca. 10 % av ett års oljeinntekter)uten at ett eneste tonn CO2 ble 'fanget'. 

Ett alternativ kunne være å realisere drømmen om  'grønn' tyngdekraft, dvs. finne noe som eliminere tyngdepåvirkningen i oppoverbakke slik at en kunne utnytte fallenergien i tilbake nedoverbakken. Da kunne f.eks en 1.6 tonn Tesla kjøre lett oppoverbakke mens den genererte elektrisitet på turen nedover. Det ville bli en åndens seier over materien, eller i det minste politikkens seier over fysikken.

Grønn tyngdekraft vil rettferdiggjøre de mange miljøpolitikerenes reisebehov og verden vil med stor sannsynlighet og om kort tid oppleve at denne drømmen får høy prioritet


2 liker  
Kommentar #63

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Se her ja...

Publisert nesten 3 år siden

Opphevelse av tyngdekraft bringer oss faktisk til det mer uforståelige, men som engang i fremtiden kan bli forståelig? I alle fall var det Nikola Tesla som i sin tid var inne på en energi som kalles for "nullpunktsenergi" (zeropointenergy). Det handler verken om opp eller nedoverbakke, men å hente ut energi fra vakuum, også kalt vakuumenergi, og bringer oss til Hessdalen og til uidentifiserte flyvende objekter. I Hessdalen er det satt opp en forskningsstasjon som delvis har identifisert noe av det uidentifiserte... 

Dette kan helt klart bli en ny  energikilde som kan bli gratis og uutømmelig. 

http://www.hessdalen.org/rapporter/PH-artikkel032002.pdf

http://www.galactic.no/rune/omgreernorsk.html

Dette er for øvrig beskrevet en del om hos profeten Esekiel (1) som en drivkraft (hjul inne i hverandre / drev?) Esek.10.13 Jeg hørte hjulene blev kalt hvirvel/ hjulverk - fartøyet hadde vinger... Esek.10.16: Når kjerubene gikk, gikk også hjulene ved siden av dem. Og når kjerubene løftet vingene for å lette fra bakken, dreide ikke hjulene seg bort fra dem...

Mye forskning før man kommer så langt....?

Job 37.21-22: Nå ser ikke folk lyset, det er bare en hvit flekk  i skylaget; men så kommer vinden  og feier skyene bort. Fra nord kommer  et gyllent skjær, Guds skremmende lysglans.

1 liker  
Kommentar #64

Bjørn Bråtveit

3 innlegg  126 kommentarer

Business as usual

Publisert nesten 3 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Nei, jeg mener ikke at alt er forutbestemt, men for å ta dioksiner som du nevner (pcb) og andre giftige stoffer som kommer ut i naturen - man vet ikke på forhånd hvilke konsekvenser nye stoffer som tas i bruk vil få. Dette går inn under prøving og feiling?

Det kommer også inn under kategorien etterpåklokskap, og mange bruker denne til å hevde ting med. Det meste kan være farlig på en eller annen måte om en tenker etter? Men stiller man det ene opp mot det andre får man merkelige resultater? 

For eksempel kan et vannkraftverk som i utgangspunktet skaffer miljøvennlig kraft på sikt ha negativ effekt på plante og dyreliv. Det kan også påvirke stedets klimatiske forhold. 

Demninger kan briste og lage store skader i dets område, et jordskjelv er nok. Så de konsekvenser du nevner for skaperverket er nok bare småtterier mot det som skaperverket selv truer oss med?

Opplever dette som mange merkelige unskyldninger for å la være å gjøre noe.

Det er så lite vi vet, det vi gjør betyr så ltie, naturen selv kan forårsake store ting osv

Naturen, fremtiden, våre barn, og de som blir hardest rammet, er ikke interesert i våre unskyldninger. De vet nemlig, at vi vet at vår livsførsel gjør skade på kloden vi i fellesskap deler. 

Det store spørsmål våre barn kommer til å stille: Hvorfor gjorde de ingenting med det, selv om de visste.

Kommentar #65

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ingen unnskyldninger

Publisert nesten 3 år siden
Bjørn Bråtveit. Gå til den siterte teksten.
Opplever dette som mange merkelige unskyldninger for å la være å gjøre noe.

Det var da veldig så sensitive følelser du har for å høre på faktaopplysninger, og for å mene og vite noe om hva jeg gjør? Det har jeg vel ikke nevnt noe om? 

Når du nevner skader som påføres jorden, høres du ut som forfatteren til Klagesangene i kap.5.21: Herre, før oss atter til deg, så vi kan komme tilbake! Forny våre dager, så de blir som i fordums tid!

Og med det resetter han tiden (soluret) 10 streker tilbake i 2.Kong.20.9-11 … men å flytte tiden fysisk tilbake er vi ennå ikke i stand til, vi må nok leve i den verden man er født inn i, selv om den er rasert av krig, eller hva den nå  ellers måtte være utsatt  for som arv...

Da jeg ble født inn i verden, måtte jeg godta at slik var den da, og siden har andre styrt den, og jeg har ikke stått og heiet på alt som er blitt utført. Og det er jo ikke alltid politikerne hører på sine velgere? Og sånn er nå engang verden, ikke så mye å få utrettet uten at man har verden med seg. Dette må en også lære sine barn og barnebarn, slik at de forstår at det man eventuelt utsetter klimaet for, det er man ikke alene om. Det er ikke sikkert de heller får gjort annet enn at det blir enda verre?

Høres dette mer pessemistisk ut?

Kommentar #66

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Ikke noe nytt mht tyngdekraften

Publisert nesten 3 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Opphevelse av tyngdekraft bringer oss faktisk til det mer uforståelige, men som engang i fremtiden kan bli forståelig? I alle fall var det Nikola Tesla som i sin tid var inne på en energi som kalles for "nullpunktsenergi" (zeropointenergy).

I min enfoldighet forsto jeg at nyordet 'grønn energi' allerede er et akseptert fenomen  vide kretser.  De utvalgte kan fortsatt benytte fly uten å belaste miljøet med klimagasser

Sakser fra Wilkipedia:

Den «ekte» levitasjonen innebærer en tilsynelatende oppheving av tyngdekraften uten bruk av fysisk energi. Fenomenet er beskrevet i religionerparapsykologi, spiritisme og magi.

De fleste religioner omtaler levitasjon som en vanlig evne hos hellige kvinner og menn. Dette omfatter for eksempel fakirerog personer i transendental meditasjon.

Kommentar #67

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Nei, de er på alle måter lik oss (Heb. 2.14-16)

Publisert nesten 3 år siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.

I min enfoldighet forsto jeg at nyordet 'grønn energi' allerede er et akseptert fenomen  vide kretser.  De utvalgte kan fortsatt benytte fly uten å belaste miljøet med klimagasser

Sakser fra Wilkipedia:

Den «ekte» levitasjonen innebærer en tilsynelatende oppheving av tyngdekraften uten bruk av fysisk energi. Fenomenet er beskrevet i religionerparapsykologi, spiritisme og magi.

De fleste religioner omtaler levitasjon som en vanlig evne hos hellige kvinner og menn. Dette omfatter for eksempel fakirerog personer i transendental meditasjon.

Foreløpig finnes det ingen slik grønn energi som spiller inn på åndelighet (Esek 1,20 viser til Esek 10,17) Men det begynner så smått å komme inn i hverdagen = 

https://www.tu.no/artikler/styrer-med-tankene/261455

https://forskning.no/hjernen/2016/04/roboter-skal-styres-av-tankene-til-lamme-og-stumme

Men foreløpig må man la slike evner vente til bruk i fly, det skal til en viss viljestyrke (kanskje fra alle passasjerene ) for å få det til å lette?

Det som man i dag kaller grønn energi, er kanskje ikke helt grønn, men at utslipp er mindre miljøskadelig?

https://forskning.no/miljo-alternativ-energi-energi/2008/02/gronn-energi-odelegger-miljoet

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere