Peter Halldorf

3

Nå slutter vi å fly

Vår beslutning bygger på tre grunnleggende bibelske motiv.

Publisert: 30. nov 2018

Når heten og tørken sommeren 2018 brøt inn i vår nordiske idyll med ekstremvær, jordbrukskrise og brennende skoger, begynte stadig flere å innse det verdens fremste forskere lenge innstendig har forsøkt å fortelle oss. Vi kan ikke lenger utsette det øyeblikket der vi tar klimaforandringene på alvor. Den globale oppvarmingens «langsomme vold» mot jordens livsoppholdende system er i ferd med å bli en trussel mot vår overlevelse.

Derfor har vi bestemt oss for at vi vil slutte å reise med fly. Ikke for å døyve vår samvittighet. Ikke for å gi skyldfølelse til dem som flyr. Ikke fordi vi tror at flyreiser er den primære årsaken til klimaforandringene. Men som et lite, konkret tegn på vår vilje til å bevege oss i en annen retning. Vår beslutning bygger på tre grunnleggende bibelske motiv.

1) Gud har skapt himmel og jord.

Av ulike grunner har dette ofte blitt oppfattet som mindre forpliktende for den som vil ta Jesus på alvor. Som om kampen om jorden kunne nedgraderes til det enkelte menneskes relasjon til Gud.

Apostelen Paulus tilbakeviser alle slike forestillinger når han skriver om Kristus: «I ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter – alt er skapt ved ham og til ham.»

Spørsmålene trenger seg på når Bibelens profeter gransker en livsstil som ydmyker jordens integritet. «Hvorfor er landet lagt i grus, avsvidd som en ørken der ingen kan ferdes?» Det svaret Jeremia får – «Fordi de sviktet min lov som jeg la fram for dem» – avfeies av et folk som jager videre i sine liv. «Ingen bryr seg om det», konstaterer profeten bryskt.

2) Jesus kaller oss til å følge ham på alle livets områder.

Sekularisering viser seg mer i hvordan vi lever våre liv enn i hvordan vi feirer gudstjeneste. Hva skjer når den kristne troen avgrenses til den private sfæren, der Jesus blir oppfattet som om han bare er interessert i vår åndelighet pluss visse personlige moralspørsmål? Det som handler om arbeid, penger, forbruk, reiser, matvaner og kultur blir stående utenfor evangeliets sfære. Her blir isteden samfunnets mainstream-vurderinger rådende.

Ingenting i de nytestamentlige tekstene antyder at kallet til å følge Jesus bare omfatter det indre livet. Om himmel og jord ble skapt i Kristus, da må også himmel og jord møtes og forsones i Kristi etterfølgelse.

Derfor er det som hender med klimaet og jorden en like selvfølgelig del av det kristne kallet som bønnen. Ikke minst når de som rammes hardest er de mest utsatte.

3) Det kristne livet måles ikke i resultater, men i troskap.

«Er det ikke allerede for sent å snu utviklingen?» spør mange motløst. Her skiller det kristne disippelskapet seg fra et sekulært verdensbilde: Vi tror på en større verden enn den som er synlig. Våre handlinger drives dypest sett ikke av hvilke synlig resultat vi kan oppnå, men av troskap mot Kristus. Derfor kan vi velge å håpe selv når situasjonen kjennes håpløs.

De dramatiske beskrivelsene av apokalypsen som Jesus gir i slutten av evangeliene, munner ut i et enkelt og konkret bilde: «Hvem er da den tro og kloke tjeneren som herren har satt over de andre tjenerne for å gi dem mat i rett tid? Lykkelig er den tjeneren når hans herre kommer og finner ut at han gjør det han skal!»

Gjør det han skal. 

Jesus spør ikke: Har dere reddet jorden? Har dere brakt evangeliet ut til alle folk? Har dere fått se
menighetene vokse? Spørsmålet er et annet: Har dere gjort det dere fikk i oppdrag å gjøre? Resultatet er ikke vår sak. Vårt ansvar er å gjøre det vi kan.

Å fly er ikke den primære utslippskilden til CO2 i verden. At vi velger å la være å fly handler snarere om symbolverdi. En majoritet av alle flyreiser gjøres ikke på grunn av arbeid, slekt i andre verdensdeler eller funksjonsnedsettelser. Dersom vi ikke velger bort det vi uten problemer burde kunne unnvære – hvordan skal vi da kunne gjøre en betydelig større forandring i vår livsstil som kommer til å vise seg å være nødvendig i tiden fremover?

Men å være en kristen disippel handler ikke primært om hva vi avstår fra. Hvert nei må utgå fra et fremoverskuende ja der Gud kaller oss til et dypere fellesskap med ham. Om et vakuum ikke fylles med håp, kommer noen til å fylle det med redsel.

To motiv. 

Utfordringen i dag er å holde sammen to ting: På den ene siden en beslutning om å gjøre motstand mot de kreftene og den retorikken som driver oss til å bygge så vel mentale som fysiske murer mot den lidelse som klimakrisen allerede skaper rundt om i verden. På den annen side; en indre selvransakelse, født i bønn og stillhet, som får vår samhørighet med Gud til å skape en dypere forståelse av hvordan våre liv er knyttet sammen med våre lidende brødre og søstre.

Vi er klar over risikoen for at vi gjennom vår beslutning kan oppfattes som dømmende, ensidige og selvrettferdige. Men vi synes den risikoen er ubetydelig sammenliknet med passivt å se på at Guds fantastiske skaperverk forvandles til en utbrent ødemark, og der strømmen av klimaflyktninger forsetter å øke.

5 liker  
Kommentar #1

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

First things first....

Publisert rundt 3 år siden
Peter Halldorf. Gå til den siterte teksten.

2) Jesus kaller oss til å følge ham på alle livets områder.

Sekularisering viser seg mer i hvordan vi lever våre liv enn i hvordan vi feirer gudstjeneste. Hva skjer når den kristne troen avgrenses til den private sfæren, der Jesus blir oppfattet som om han bare er interessert i vår åndelighet pluss visse personlige moralspørsmål? Det som handler om arbeid, penger, forbruk, reiser, matvaner og kultur blir stående utenfor evangeliets sfære. Her blir isteden samfunnets mainstream-vurderinger rådende.

Eg blandar meg ikkje bort i det du elles skriv i teksten her, men beit meg fast i dette punktet. Nokre kristne er aktive i kristent arbeid, andre lever med si gudstru kanskje åleine  eller i eit mindre nettverk av ulike grunnar. Alle har vel kanskje ei oppgåve kvar på sin plass? Lita eller større.

Eg blir eigentleg trist av denne "forkynninga" om alle som vil fortelje andre kristne eller "samfunnet" kor galt det står til og kor mykje vi må/bør gjere som kristne. Jesus har kalla "oss" til å følgje ham på alle livets områder" seier du og no må vi ut og vise verda/dei andre at vi er opptekne og engasjert  i å være ein motkultur i denne verdas "sysler" av alle slag og vere "asketar" og førebilete mot materialismen og forbrukskulturen og øydinga av skaparverket. Det ikkje måte på kva vi bør gjere for vi er alle kalla til å gå i" Jesu fotspor" Jo, gjer det viss det er slik du oppfattar det, og det er det du vil og er engasjert i. 

Kva er Jesus interessert i? Ikkje vår "åndelighet", heller ikkje vår gode eller dårlege moral, våre forbruksvanar eller  vårt pengeforbruk og vårt manglande miljøengasjement. Men om vi trur på evangeliet. For det er det dei færraste som gjer. Eit evangelium som  berre er av Nåde og som ingenting krev enn trua si gjerning. Eit evangelium som er den glade bodskap om alt det ein annan gjorde og ofra for oss. Det er Han som gjekk den smale veg for oss. Han krev ikkje at den truande skal gå den same vegen ein gong til. Då vart hans frelsesverk eit   forgjeves offer. Det er altså dette som vi får kvile i , ikkje vårt eige. I Hans truskap, ikkje i vår.

Dersom miljøengasjement, nestekjærleik osv. vert fremja av engasjerte kristne utan å nevne noko av det eg har skrive her, så vert desse tinga du skriv om lett oppfatta som påbod ,plikt og førestillingar som nærast har med frelsa å gjere. Då vert kristendommen lett berre ein lovreligion som alle andre religionar. Og lovreligion pålegg tilhengjarane ei rekkje" bører" dei må ta på seg dersom dei vil vere bra nok. Då blir lett  det sjølve evangeliet.

Kanskje  urettvist mot deg og ditt innlegg dette, men...…. Dei fleste ser nok meir positivt på innlegget dit vil eg tru- og er usamd med mine "innvendingar" som nettopp  kanskje ser ut til å vere i motstrid til  "mainstream" oppfatning av "bodskapen"  i det du skriv.     


   

   


7 liker  
Kommentar #2

Anita Stokkeland

0 innlegg  97 kommentarer

Radikalt

Publisert rundt 3 år siden

Dette er vel å realisere "Bergprekenen" i vår tid. Evangeliet omsatt i praksis. Håper kristne lar seg engasjere. Jeg blir inspirert av Halldorf og Malm, de kommer med et håndfast budskap som griper inn i vår tid. 

Jeg greier ikke å følge Jesu formaninger, eller Halldorfs operasjonalisering. Langt der i fra. Men jeg fikk muligheten til å tenke en gang til.   

1 liker  
Kommentar #3

Arnfinn Løyning

3 innlegg  2 kommentarer

Profetisk budskap.

Publisert rundt 3 år siden

Takk Peter Halldorf og Magnus Malm.

Profetisk tale og profetisk handling.

Med ydmyk kjærlighet og stort mot viser dere vei.

Ingen andre har vel mer grunn til handling når Guds jord gråter, enn vi som kjenner Gud, lever i hans nåde og ønsker å være hans lærlinger.

Gro og jeg vil også forplikte oss til å fly så lite som mulig, arbeide samvittighetsfullt for å redusere forbruket vårt, og ta nødvendige prioriteringer for å leve i en klimavennlig livsstil. Vi er overbevist om at dette gir oss større frihet og mulighet for å gi mer til Guds rike og mennesker i nød.

1 liker  
Kommentar #4

Johan Rosberg

24 innlegg  442 kommentarer

Kanskje?

Publisert rundt 3 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Dersom miljøengasjement, nestekjærleik osv. vert fremja av engasjerte kristne utan å nevne noko av det eg har skrive her, så vert desse tinga du skriv om lett oppfatta som påbod ,plikt og førestillingar som nærast har med frelsa å gjere. Då vert kristendommen lett berre ein lovreligion som alle andre religionar. Og lovreligion pålegg tilhengjarane ei rekkje" bører" dei må ta på seg dersom dei vil vere bra nok. Då blir lett  det sjølve evangeliet.

Kanskje det blir lettere å differensiere om kristne slutter å snakke om frelse for en liten stund, og heller snakker om å bli født på ny? Der har du frelseskravet i klartekst. Ikke til å misforstå.

Kommentar #5

Johan Rosberg

24 innlegg  442 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Peter Halldorf. Gå til den siterte teksten.
Men vi synes den risikoen er ubetydelig sammenliknet med passivt å se på at Guds fantastiske skaperverk forvandles til en utbrent ødemark, og der strømmen av klimaflyktninger forsetter å øke.

Jeg må innrømme at min klimavekkelse kom først nå sommeren 2018. Jeg søkte informasjon og ble urolig.  Kanskje urolig i ånden også? 

Jeg husker jeg så denne videoen med Bill Patzert fra NASA/JPL tidligere i år. Etter dette brant virkelig California bokstavelig talt.

https://www.youtube.com/watch?v=1l6dDgGdaDs

Det er noen stabeiser av noen klimafornektere til stede her på VD, og de sprer sitt mantra og sine linker med stor iver. Man lurer jo på hvorfor denne påtatte skepsis og motiv? Motiv ja: Klarer ikke se annet motiv enn "Business as usual". Business. Happy campers, tilfredse og lite klare for større perspektiv enn egen iøyenfallende og taktile skjebne. Ånden synes slukket.

2 liker  
Kommentar #6

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Sterke ord - og farlige ord

Publisert rundt 3 år siden
Arnfinn Løyning. Gå til den siterte teksten.

Takk Peter Halldorf og Magnus Malm.

Profetisk tale og profetisk handling.

Med ydmyk kjærlighet og stort mot viser dere vei.

Som kristenleder så tør du gå ut med store ord om denne mannen Halldorf , og du sier at han er profet, og at dette er en profetisk handling.

Tillat meg å være like frimodig og from, og si at Halldorf er en falsk profet, og at dette ikke er en profetisk Gudvillet handling.

8 liker  
Kommentar #7

Johan Rosberg

24 innlegg  442 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Tillat meg å være like frimodig og from, og si at Halldorf er en falsk profet, og at dette ikke er en profetisk Gudvillet handling.

Vel, jorden brenner. Folk flykter. Om profetisk evne handler om å se, så lurer jeg fælt på hvor du vil hen med dette innlegget. Hvis du ønsker å kverulere om begrepet "profet/profeti", så handler alt dette ikke så meget om det. Det handler mer om å ta innover seg alt - og jeg har tilgode å høre en kristen argumentere godt for å dytte hodet ned i sanden som strutsen når det drar seg til. Lykke til.

1 liker  
Kommentar #8

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Lurer du- eller ikke?

Publisert rundt 3 år siden
Johan Rosberg. Gå til den siterte teksten.
Om profetisk evne handler om å se, så lurer jeg fælt på hvor du vil hen med dette innlegget. Hvis du ønsker å kverulere om begrepet "profet/profeti", så handler alt dette ikke så meget om det.

Nå var det ikke jeg som begynte med å saligkåre profeten Halldorf. Det var Løyning som gjorde. 

Kanskje mente han ikke så mye med det. I så fall vil jeg ikke godta lettfeldig bruk av begrepet profet, av en fremtredende leder.

Så til ditt spørsmål, skjønt jeg ikke er sikker på om du virkelig mener det du spør om. Denne "lykke til" har jeg sett før, og jeg vet hva den betyr.

Men det er så enkelt som at miljøproblemene på jorden, er noe som Gud både vet om og sørger over. Likevel har han ikke gitt kirken den oppgave å løse eller aktivt bedrive miljøarbeid. 

Gud første hensikt med jorden og menneskene, er å sette dem fri fra synd og trelldom. Halldorf sitt innlegg bidrar til å sette mennesker i fangenskap og trelldom. 

Er du en eremitt uten hus, barn, bil og kjøleskap, kan du selvsagt kose deg i livet uten å fly. For oss andre så ville det være en uansvarlig handling som fører barn og familier inni trelldom. 

Man blir ikke fri av fromhet. Kjærlighet setter oss fri. Gud elsker meg selv om jeg flyr, så enkelt er det.

10 liker  
Kommentar #9

Johan Rosberg

24 innlegg  442 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Gud første hensikt med jorden og menneskene, er å sette dem fri fra synd og trelldom.

Hehe, man skulle nesten tro du pådro deg en slags profetisk autoritet her. Hva faen vet du om Guds første prioritet/hensikt?

3 liker  
Kommentar #10

Johan Rosberg

24 innlegg  442 kommentarer

Klart og tydelig.

Publisert rundt 3 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Så til ditt spørsmål, skjønt jeg ikke er sikker på om du virkelig mener det du spør om. Denne "lykke til" har jeg sett før, og jeg vet hva den betyr.

Du sier du vet hva dette "lykke til" betyr. Gjør du det? Virkelig?

Det er min resignasjon. Jeg kan ikke lenger gå i forbønn eller være vennelig innstillt til den vei/retorikk du bruker. Implisitt: Du får svare for deg selv - for Gud. Jeg finner ingen formildende omstendighetet, ei heller overbærenhet. Skulle jeg ta feil, så er det mitt lodd. Du bærer ditt. Jeg samtykker ikke i hva du skriver. 

Vi skal alle møte Gud. I overmot, hovmod eller ydmykhet. Velg hva du vil. 

Sånn: Nå vet du iallefall hva mitt "lykke til" betyr, selv om jeg måtte fortelle deg det. Det var intet i det du skrev som resonerte med det jeg skrev.

1 liker  
Kommentar #11

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Les engang til det jeg skrev, og si amen- så vil resignasjonen slippe

Publisert rundt 3 år siden
Johan Rosberg. Gå til den siterte teksten.

Du sier du vet hva dette "lykke til" betyr. Gjør du det? Virkelig?

Det er min resignasjon.

Gud er for oss, alle mennesker i utgangspunktet. Du behøver ikke være resignert hverken på Gud, eller meg, eller deg selv.

Gud ble ikke sint på Adam heller, men Gud skaffet Adam forsørgning og kjærlighet. Slik er min Gud, siden du spurte meg om hva F-- jeg vet om Gud.

4 liker  
Kommentar #12

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Bingo!

Publisert rundt 3 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Tillat meg å være like frimodig og from, og si at Halldorf er en falsk profet, og at dette ikke er en profetisk Gudvillet handling.

Det falske klimaevangeliet holder på å overta store deler av kirken. Vi har fått et nytt bud: "Du skal ikke slippe ut klimagasser!"

Og nåde deg om du forherder ditt hjerte og blir "Klimafornekter"!

Fanden sjøl har blitt miljø- og klimaevangelist på sine gamle dager, og etterfølges av halvgamle kjerringer av begge kjønn som knapt vet forskjell på klimaet og klimakteriet...

8 liker  
Kommentar #13

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Klimareligion

Publisert rundt 3 år siden

Vi serveres en uspiselig rødgrønn suppe der politikk blir til "vitenskap", og innbilningen trumfer fornuften til en bakgrunnsmusikk fylt av kvasireligiøse under- og overtoner.

Og jakten på kjettere er allerede i gang...

6 liker  
Kommentar #14

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Hvem er kjetterne?

Publisert rundt 3 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Vi serveres en uspiselig rødgrønn suppe der politikk blir til "vitenskap", og innbilningen trumfer fornuften til en bakgrunnsmusikk fylt av kvasireligiøse under- og overtoner.

Og jakten på kjettere er allerede i gang...

La meg gjette:

Kjetterne er dem som serverer en uspiselig rødgrønn suppe der politikk blir til "vitenskap", og innbilningen trumfer fornuften til en bakgrunnsmusikk fylt av kvasireligiøse under- og overtoner.

2 liker  
Kommentar #15

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Innertier.

Publisert rundt 3 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Det falske klimaevangeliet holder på å overta store deler av kirken. Vi har fått et nytt bud: "Du skal ikke slippe ut klimagasser!"

Og nåde deg om du forherder ditt hjerte og blir "Klimafornekter"!

Fanden sjøl har blitt miljø- og klimaevangelist på sine gamle dager, og etterfølges av halvgamle kjerringer av begge kjønn som knapt vet forskjell på klimaet og klimakteriet...

Underskrives !!

4 liker  
Kommentar #16

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Klimareligionen.

Publisert rundt 3 år siden
Johan Rosberg. Gå til den siterte teksten.

Jeg må innrømme at min klimavekkelse kom først nå sommeren 2018. Jeg søkte informasjon og ble urolig.  Kanskje urolig i ånden også? 

Jeg husker jeg så denne videoen med Bill Patzert fra NASA/JPL tidligere i år. Etter dette brant virkelig California bokstavelig talt.

https://www.youtube.com/watch?v=1l6dDgGdaDs

Det er noen stabeiser av noen klimafornektere til stede her på VD, og de sprer sitt mantra og sine linker med stor iver. Man lurer jo på hvorfor denne påtatte skepsis og motiv? Motiv ja: Klarer ikke se annet motiv enn "Business as usual". Business. Happy campers, tilfredse og lite klare for større perspektiv enn egen iøyenfallende og taktile skjebne. Ånden synes slukket.

Det ser ut til at jorden har blitt den nye guden og at budene i denne religionen er alle klimabudene du skal og skal ikke.
Rosberg er "klima- "nyfrelst" leser vi pga av en tørkesommer...en av mange i historien faktisk.
Tørkesomre skaper skogbranner.Dette er noe alle vet pga tørr undervegetasjon.

Men om man ønsker å bruke 2018 eller andre slike år i klima-hysteriets tjeneste er det fullt mulig for å styrke sin personlige tro på den måten.
At man blander inn ånden og Gudstro i dette er å flytte Gud fra omsorg for mennesket til omsorg for jordens ve og vel.
Det vitner om svak tro på at Gud har oversikt over utviklingen og at vi mennesker er overlatt til oss sjøl alene til vår egen skjebne.
Denne fanatiske troen på vår egen makt over elementene vitner om SVAK tro på at Gud har kontroll.
Når alt dette er sagt skal vi selvfølgelig ikke forurense og forsøple jorda,MEN jeg tror at Gud har forutsett(selvfølgelig)at vi mennesker trenger olje,mineraler, redskaper,biler,fly,kjøleskap,vaskemaskiner,osv osv til vårt eget beste.

Jorda er laget for å tåle mer enn vi tror....han så at vi kom til å gjøre mye rart......ellers ville Gud vært en dårlig planlegger.

3 liker  
Kommentar #17

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Dårlig planlegging.

Publisert rundt 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Jorda er laget for å tåle mer enn vi tror....han så at vi kom til å gjøre mye rart......ellers ville Gud vært en dårlig planlegger.

Du har rett. Verdens første mijøkatastrofe, da havet steg flere tusen meter, skyldtes dårlig planlegging.

Riktignok var katastrofen intendert, men bakgrunnen var dårlig planlegging. Produsenten angret på at han  produsert mindreverdige ("syndige") produkter.

4 liker  
Kommentar #18

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Å ?

Publisert rundt 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Du har rett. Verdens første mijøkatastrofe, da havet steg flere tusen meter, skyldtes dårlig planlegging.

Riktignok var katastrofen intendert, men bakgrunnen var dårlig planlegging. Produsenten angret på at han  produsert mindreverdige ("syndige") produkter.

Når begynte du å tro på beretningene i Bibelen ? 
Er det ikke litt rart at havet skulle ha steget flere tusen meter for senere å synke til dagens nivå...når de har funnet havskjell høyt oppi Himalayas fjell på ca 4000 m ?
Det må vel heller ha vært ekstrem landhevning eller omvendt...men da hadde hele jorda ligger under vann.....

5 liker  
Kommentar #19

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Elendig planlegging

Publisert rundt 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Når begynte du å tro på beretningene i Bibelen ? 
Er det ikke litt rart at havet skulle ha steget flere tusen meter for senere å synke til dagens nivå...når de har funnet havskjell høyt oppi Himalayas fjell på ca 4000 m ?
Det må vel heller ha vært ekstrem landhevning eller omvendt...men da hadde hele jorda ligger under vann.....

Jeg vet ikke hvilken teknikk produsenten brukte for å kvitte seg med (drukne) feilvaren, men én ting er sikkert; Produsenten angret.

2 liker  
Kommentar #20

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Liv og lære

Publisert rundt 3 år siden

Kanskje er det slik at utslepp av karbondioksid aukar temperaturen på Jorda i faretruande grad. Det er iallfall samsvar mellom liv og lære om dei som er overtydde om dette, tek konsekvensen av det. For mange har det skurra litt når Al Gore reiste Jorda rundt i jetfly for å forkynne klimaevangeliet, eller Erik Solheim som sjef for FNs miljøprogram hadde så mange flyreiser på første klasse at han vart send heim att til Noreg i vanære, sjå https://www.nettavisen.no/meninger/gunnarstavrum/verden-rundt-pa-frste-klasse-for-a-redde-miljet/3423537541.html

I spørsmålet om det er bra å vise fram sine gode gjerningar, er derimot Skrifta litt tvitydig. Jesus seier ein stad "slik at folk kan sjå dei gode gjerningane dykkar og prise Far sin i himmelen". Andre gonger seier han at vi skal gå inn i løyndekammeret vårt for å be, eller han refsar farisearane for at dei så gjerne vil vise seg fram som betre enn dei eigentleg er.

8 liker  
Kommentar #21

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Du verden...

Publisert rundt 3 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Fanden sjøl har blitt miljø- og klimaevangelist på sine gamle dager, og etterfølges av halvgamle kjerringer av begge kjønn som knapt vet forskjell på klimaet og klimakteriet...

Man skal visst høre mye surrete tullprat før ørene faller av...  Dette er faktisk noe av det dummeste jeg har lest på en stund.

13 liker  
Kommentar #22

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Med hjartet på rette staden

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Fanden sjøl har blitt miljø- og klimaevangelist på sine gamle dager, og etterfølges av halvgamle kjerringer av begge kjønn som knapt vet forskjell på klimaet og klimakteriet...

Man skal visst høre mye surrete tullprat før ørene faller av...  Dette er faktisk noe av det dummeste jeg har lest på en stund.

Med fotballterminologi:

Noen debatterer med hjertet utenpå drakta.

2 liker  
Kommentar #23

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Profetene har skylda?

Publisert rundt 3 år siden
Peter Halldorf. Gå til den siterte teksten.
Når heten og tørken sommeren 2018 brøt inn i vår nordiske idyll med ekstremvær, jordbrukskrise og brennende skoger, begynte stadig flere å innse det verdens fremste forskere lenge innstendig har forsøkt å fortelle oss. Vi kan ikke lenger utsette det øyeblikket der vi tar klimaforandringene på alvor.

Det er profetene som styrer været?

De har makt til å lukke himmelen så det ikke faller regn i den tiden de er profeter. De har makt til å gjøre vann til blod og til å slå jorden med alle slags plager, så ofte de vil. (Åp.11.6, 2.Mos.7.17)

Jeremia 14 kan fortelle at Herren straffer med tørke... (det står ikke hvilken - 1 Kor 8,5

Stormennene sender  tjenerne sine etter vann. De kommer til brønnene, men finner ikke vann. De kommer tilbake  med tomme kar, de dekker til hodet i skam og vanære. Jorden slår sprekker, for det kommer ikke regn  i landet, bøndene dekker til hodet  i skam.

Vi mennesker klager over alt, blir det for mye regn er det også galt, helt siden Noas dager har man hatt ulike værfenomen, så skyld ikke på flyene... Herren brukte selv fly? (Sal 18,11)

Men profetene har alltid rett? 2 Pet 3,5 -7?

2 liker  
Kommentar #24

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Fanden sjøl har blitt miljø- og klimaevangelist på sine gamle dager, og etterfølges av halvgamle kjerringer av begge kjønn som knapt vet forskjell på klimaet og klimakteriet...

Man skal visst høre mye surrete tullprat før ørene faller av...  Dette er faktisk noe av det dummeste jeg har lest på en stund.

Dette som Johannesen synes var veldig tullete - det var noe av det vittigste formulering jeg har lest på lenge: "Klima og klimakteriet" 

Når noe er så morsomt, kan det umulig bli feil, selv Gud må le.

Den var bare råmorsom-ha,ha,ha

Og at fanden selv er blitt klimaaktivist, det har vi visst lenge, og vi er mange som ler av det også..

5 liker  
Kommentar #25

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ok.

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Man skal visst høre mye surrete tullprat før ørene faller av...  Dette er faktisk noe av det dummeste jeg har lest på en stund.

Men da har ikke du hørt mye tullprat.

4 liker  
Kommentar #26

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Latterens bakgrunn

Publisert rundt 3 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Når noe er så morsomt, kan det umulig bli feil, selv Gud må le.

Med tanke på Guds tidligere omgang med miljøkatastrofer, ser jeg ikke bort fra at han kan le av hele, særlig hvis man kan bruke et ordspill som går på kjerringers bekostning.

Kommentar #27

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Og kalljer

Publisert rundt 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Med tanke på Guds tidligere omgang med miljøkatastrofer, ser jeg ikke bort fra at han kan le av hele, særlig hvis man kan bruke et ordspill som går på kjerringers bekostning.

 Lik  Sitér

Det var ikke bare kjerrringer ment, - kalljer var implisitt, om ikke nevnt.

2 liker  
Kommentar #28

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Sant nok.

Publisert rundt 3 år siden

En del mannlige debattanter har åpenbart fått hetetokter. 

4 liker  
Kommentar #29

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Hva forventer du?

Publisert rundt 3 år siden
Christian Jebsen. Gå til den siterte teksten.
En del mannlige debattanter har åpenbart fått hetetokter. 

Når en berømt prest og teolog som Halldorf går ut på denne måten, -og sier han skal slutte å fly. Hva forventer du? Bare gravalvor og dødsglede? 

Hel saken er komisk, sett fra manges ståsted. "Slutte å fly"- Slutt å kjøre bil? Har Halldorf sluttet å kjøre bil? Har han sluttet å spise genmodifisert mat? Har han sluttet å ta bussen? Nissen blir jo med på lasset uansett? Har Halldorf sluttet å kjøpe klær, laget av småbarn? Har han sluttet å drikke kaffi, laget av slavearbeidere i vest-Afrika? - 

Jeg forsvarer absolutt Halldorfs rett, og han han krav på å bli tatt på alvor. Men ikke hindre noen av oss å trekke på smilebåndet av slike artikler.

6 liker  
Kommentar #30

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Klimavitenskap med politisk veiledning.

Publisert rundt 3 år siden
Peter Halldorf. Gå til den siterte teksten.

Når heten og tørken sommeren 2018 brøt inn i vår nordiske idyll med ekstremvær, jordbrukskrise og brennende skoger, begynte stadig flere å innse det verdens fremste forskere lenge innstendig har forsøkt å fortelle oss. Vi kan ikke lenger utsette det øyeblikket der vi tar klimaforandringene på alvor. Den globale oppvarmingens «langsomme vold» mot jordens livsoppholdende system er i ferd med å bli en trussel mot vår overlevelse.

Derfor har vi bestemt oss for at vi vil slutte å reise med fly. Ikke for å døyve vår samvittighet. Ikke for å gi skyldfølelse til dem som flyr. Ikke fordi vi tror at flyreiser er den primære årsaken til klimaforandringene. Men som et lite, konkret tegn på vår vilje til å bevege oss i en annen retning.

De fleste er vel enige om at dersom vi hadde alternativ renere energi så ville denne bli anvendt i flytrafikken. Bare overgangen fra stempelmotoren til jetmotoren og videreutviklingen av denne var en enorm overgang til det bedre. I dag har vi ikke alternativet og må godta det.

Jeg er enig i at det er meningsløst å løfte folk 10000 meter til værs for å fly innenlands fra A til B - jeg foretrekker NSB der det er mulig.

"Verdens fremste forskeres" egen sjef og klimaekspert i UNEP , hvor IPCC sorterer under, var på flyreiser i 79% av arbeidstiden i 529 døgn globetrotting:

    https://www.nation.co.ke/news/Unep-boss-Solheim-blew-millions-in-foreign-travels/1056-4761598-bxnp1sz/index.html

 Under en mellomlanding kunne han fortelle imponerte journalister at man skal ikke ha dårlig samvittighet for å fly:

    https://flysmart24.no/2018/08/16/sjefen-for-fns-miljoarbeid-er-helt-hekta-pa-fly/ 

"Dersom mennesket var ment å skulle fly ville vi vært født med boarding-card"

 Av og til virker det som om Gud har en avansert humoristisk sans når det gjelder å peke på urimelig politikk som er havnet på viddene - uten mening eller verdi.

Her har Solheim faktisk delvis rett , CO2 kan ikke som sådan alene være årsak til at jorden skal koke eller brenne - slik enkelte guruer hevder. Det er vanskelig å måle den menneskeskapte  klimaeffekten - derfor baserer man seg på klimamodellene.

Forurensningen ved flytrafikken er reell , men hvor mye betyr det i praksis?

 Vi kan si at den "lille istid" avsluttet litt før 1800 , og følgelig er det blitt varmere - siste tall viser at temperaturen globalt har gått opp ca. 1 grad C de siste 100 år- hvilket er naturlig svingning - ikke som enkelte fake media hevder 1 grad C fra 1950 til 1998 - og fremstilt som menneskeskapt.

Man ser aviser fremstille dramatiske ting i media om "menneskeskapt global oppvarming" - som etter at den stanset opp heter "klimaendringene"og  signaliserer at alle negative endringer i klimaet skyldes CO2 fra mennesker , skogbranner og varme sommere. Kalde vintre   er "vær" , de er bare en arbeidsulykke fra naturens side som ikke passer med klimamodellene. 

Ved nærmere sjekk av IPCC`s egentlige rapport (Ikke "Summary for Policymakers") er mye av det katastrofestoff og spådommer om at jorden skal brenne ikke å finne i rapporten , jorden skal koke , forskerne fortviler , forskerne gråter og FN sjefen er veldig bekymret , men et produkt av medias kreative folk.  Sekundert av miljøorganisasjonene som opptrer som ekspertise og intervjues hver gang de har en ny skrekkvisjon å fortelle om.

Vedrørende flyreiser så kan man lese at "Klima- og Miljødepartementet"(!) betaler miljøorganisasjoner reisepenger til de mange luksuriøse klima-jamboree rundt om i verden(Se  regjeringen.no)

"Reisestøtte til deltagelse for norske frivillige organisasjoner på internasjonale klima- og miljømøter". Vanskelig å finne regnskap her , men jeg tror ikke de sykler til møtene. Og det er  bombesikker 97.6 % konsensus på at skattebetalerne/fellesskapet sitter igjen med regningene.
Det urimelig å kritisere folk for å tro på noe som er blitt massivt markedsført i media og politisk , og mange ikke av forskjellige grunner ikke har kunnet sette seg inn i. Media har hamret løs og mange av oss sitter med de mest hårreisende sitater på overdrivelser og erkesludder. "Menneskeskapt global oppvarming" er ikke bevist - da ville vi hørt om det.Men den er grundig motbevist i klimaforskernes egen e-mailutveksling hvor  flere tusen emailer viser at man arbeider med å tilpasse rådata mot en forutbestemt konklusjon - 

Et lite knippe klimaforskning - med  97.6 %  ryggdekning av "vitenskapen":

 

Emails: On the Theory of Man-Made Warming

“I know there is pressure to present a nice tidy story as regards ‘apparent unprecedented warming in a thousand years or more in the proxy data’ but in reality the situation is no quite so simple.”

—Dr. Keith Briffa, Climatic Research Unit, disclosed Climategate e-mail, Sep. 22, 1999

“Keith’s [Briffa] series…differs in large part in exactly the opposite direction that Phil’s [Jones] does from ours. This is the problem we all picked up on (everyone in the room at IPCC was in agreement that this was a problem and a potential distraction/detraction from the reasonably consensus viewpoint we’d like to show w/ the Jones et al and Mann et al series).”

—Dr. Michael Mann, IPCC Lead Author, disclosed Climategate e-mail, Sep. 22, 1999

“…it would be nice to try to ‘contain’ the putative ‘MWP’ [Medieval Warm Period]…”

—Dr. Michael Mann, IPCC Lead Author, disclosed Climategate e-mail, June 4, 2003

“By the way, when is Tom C [Crowley] going to formally publish his roughly 1500 year reconstruction??? It would help the cause to be able to refer to that reconstruction as confirming Mann and Jones, etc.”

—Dr. Michael Mann, IPCC Lead Author, disclosed Climategate e-mail, Aug. 3, 2004

“I gave up on Judith Curry a while ago. I don’t know what she thinks she’s doing, but it’s not helping the cause, or her professional credibility.”

—Dr. Michael Mann, IPCC Lead Author, disclosed Climategate e-mail, May 30, 2008

“Well, I have my own article on where the heck is global warming…The fact is that we can’t account for the lack of warming at the moment and it is a travesty that we can’t.”

—Dr. Kevin Trenberth, IPCC Lead Author, disclosed Climategate e-mail, Oct. 12, 2009

Emails: Manipulating Temperature Data

“I’ve just completed Mike’s [Mann] Nature trick of adding in the real temps to each series for the last 20 years (i.e. from 1981 onwards) and from 1961 for Keith’s [Briffa] to hide the decline.”

—Dr. Phil Jones, Director of the Climatic Research Unit, disclosed Climategate e-mail, Nov. 16, 1999

“Also we have applied a completely artificial adjustment to the data after 1960, so they look closer to observed temperatures than the tree-ring data actually were…”

—Dr. Tim Osborn, Climatic Research Unit, disclosed Climategate e-mail, Dec. 20, 2006

“…If you look at the attached plot you will see that the land also shows the 1940s warming blip (as I’m sure you know). So, if we could reduce the ocean blip by, say 0.15 deg C, then this would be significant for the global mean—but we’d still have to explain the land blip…”

—Dr. Tom Wigley, University Corporation for Atmospheric Research, on adjusting global temperature data, disclosed Climategate e-mail to Phil Jones, Sep. 28, 2008

“We, therefore, do not hold the original raw data but only the value-added (i.e. quality controlled and homogenized) data.”

—Climatic Research Unit web site, the world’s leading provider of global temperature data, admitting that it can’t produce the original thermometer data, 2011

Emails: Data Suppression and Freedom of Information (FOI) Avoidance

“…We have 25 or so years invested in the work. Why should I make the data available to you, when your aim is to try to find something wrong with it…”

—Dr. Phil Jones, Director of the Climate Research Unit at East Anglia University, email to Warwick Hughes, 2004

“I’m getting hassled by a couple of people to release the CRU station temperature data. Don’t any of you three tell anybody that the UK has a Freedom of Information Act.”

—Dr. Phil Jones, Director of the Climatic Research Unit, disclosed Climategate e-mail, Feb. 21, 2005

“Mike [Mann], can you delete any e-mails you may have had with Keith [Trenberth] re AR4? Keith will do likewise…Can you also e-mail Gene and get him to do the same? I don’t have his e-mail address…We will be getting Caspar to do likewise.”

—Dr. Phil Jones, Director of the Climatic Research Unit, disclosed Climategate e-mail, May 29, 2008

“You might want to check with the IPCC Bureau. I’ve been told that IPCC is above national FOI Acts. One way to cover yourself and all those working in AR5 [the upcoming IPCC Fifth Assessment Report] would be to delete all e-mails at the end of the process. Hard to do, as not everybody will remember it.”

—Dr. Phil Jones, Director of the Climatic Research Unit, on avoiding Freedom of Information requirements, disclosed Climategate e-mail, May 12, 2009

Emails: Subverting the Peer-Review Process

“…I can’t see either of these papers being in the next IPCC report. Kevin [Trenberth] and I will keep them out somehow, even if we have to redefine what the peer-review literature is!”

—Phil Jones, Director of the Climatic Research Unit, disclosed Climategate e-mail, July 8, 2004.

Og granskningsrapporten NRK i all sin politiske visdom og prakt aldri vil nevne:

          https://www.inhofe.senate.gov/download/?id=ce35055e-8922-417f-b416-800183ab7272&download=1

Politikerne som har basert sine politiske karrierer på CO2 som klimapådriver mot katastrofer som står i kø ifølge media - eller vil 97.6 prosent konsensus inspirere våkne unge forskere til å utfordre konsensus med naturlovene på sin side?

Derfor er det sikkert en fordel å basere det hele på tro - og ikke på vitenskap.

Eksperimentet går i full skala uansett - til enorme kostnader og tusenvis av klimaeksperter på flyreiser til klimamøter året rundt. Meget viktig , blir vi fortalt..

6 liker  
Kommentar #31

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Den obligatoriske kritikk.

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Man skal visst høre mye surrete tullprat før ørene faller av...  Dette er faktisk noe av det dummeste jeg har lest på en stund.

Utover den obligatoriske  kritikk av andres argumentasjon overrasker De kanskje denne med gang et lite bidrag med klimavitenskapelige perler og en politisk klimagryte full av klimakulinarisk visdom?

Temaet er forøvrig klima og flyreiser pluss tro på autoriteter.

Frykten for ting man ikke forstår.

En eldre slektning ble på -70 tallet meget bekymret for min helbred da hun fikk høre at jeg arbeidet med noe relatert til satellitt , med velmente formaninger om alt som kunne gå galt. Hvilket var i prinsippet alt.

At jeg satt i relativt trygt i en container oppe under Nordpolen nådde ikke frem , ordet satellitt hørtes skummelt ut. Troen på de ukjente redsler virket nesten å blokkere rasjonelle fakta.

Jeg synes vi ser de samme tendensene i klimapolitikken. Og de som kanskje ikke har god  "teknisk" forståelse vil jo naturlig nok bli skrekkslagen ved å lese en sammenhengende føljetong i media og NRK om alle klimaredsler av bibelske dimensjoner.

Vi kan prise oss lykkelige over at Moder Natur ikke deltar i klimaindustriens dystre prognoser og politiske rundkast.

2 liker  
Kommentar #32

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Retorikk og realitetar

Publisert rundt 3 år siden

Vi les og høyrer ofte kor ille det er at Trump på vegne av USA har brote med Paris-avtalen. Men kvart einskild land sette der sine eigne utsleppsmål. Langt meir avgjerande er difor kor store utslepp av karbondioksid kvart land faktisk har. 

Tre av fire kolkraftverk ligg no i Asia, og meir enn 75% av dei 1600 planlagde skal også vere der. Kina har auka utvinninga av kol med 40% siste 16 åra og står åleine for 50% av kolforbruket i verda. Kina byggjer no kolkraftverk i 17 andre land, m.a. i Indonesia og Vietnam. I Vietnam vil kol sørgje for 42% av kraftproduksjonen om ti år, mot 36% i dag, trass i at landet då må importere 90 mill tonn kol årleg. 

Etter atomulykka i 2011 har også Japan satsa meir på kolkraft. I India står kol for 58% av energiforsyninga, og landet med 1,3 mrd  innbyggjarar aukar kolproduksjonen for kvart år. 50 gigawatt er venta  frå kolkraftverk som no er under bygging.

I USA har derimot 200 kolkraftverk blitt stengde sidan 2010, og sjølv under Trump har forbruket av kol minka. Naturgass, som er billegare, står for 31% av elektrisitetsproduksjonen og blir sjølvsagt også brukt direkte til varmeproduksjon.

Slik er stillinga framfor neste runde i dei internasjonale klimadrøftigane som, av alle stader, startar 3. desember i hjartet av Polens koldistrikt!

Kjelde: Somini Sengupta, New York Times, Dag og Tid (30. november 2018)

7 liker  
Kommentar #33

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Tema

Publisert rundt 3 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Temaet er forøvrig klima og flyreiser pluss tro på autoriteter.

Jeg tipper at OJ hengte seg opp i avsporingen om klimakteriet og kjerringer av begge kjønn.

Dette er tull, for det viser total mangel på respekt for både tema og debattanter.

Til og med Gud skal visstnok være med på laget til dem som ler av disse "kjerringene".


1 liker  
Kommentar #34

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Så,

Publisert rundt 3 år siden

at noen velger å la være og fly fordi de ønsker å gjøre sitt for å redusere utslipp av CO2 bør besvares med at det er helt unødvendig for, bare se hva kineserne gjør? 

1 liker  
Kommentar #35

Bjørn Bråtveit

3 innlegg  126 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Kva er Jesus interessert i? Ikkje vår "åndelighet", heller ikkje vår gode eller dårlege moral, våre forbruksvanar eller  vårt pengeforbruk og vårt manglande miljøengasjement. Men om vi trur på evangeliet. For det er det dei færraste som gjer. Eit evangelium som  berre er av Nåde og som ingenting krev enn trua si gjerning. Eit evangelium som er den glade bodskap om alt det ein annan gjorde og ofra for oss. Det er Han som gjekk den smale veg for oss. Han krev ikkje at den truande skal gå den same vegen ein gong til. Då vart hans frelsesverk eit   forgjeves offer. Det er altså dette som vi får kvile i , ikkje vårt eige. I Hans truskap, ikkje i vår.

Det er vel ikkje noko motsetning i det å kvila i frelsesverket , og det å vera miljøbevisst.

Frelsen har me av nåde, og bare av nåde. Ingen som påstår noko anna.

Både du og eg veit at forkynninga handlar meir om bare å fortelle om nåden. Og likt som prest/forkynnar/talar minnar oss på, at me skal vera trufaste i bøn, tiend, vitnesbyrd, gode gjerningar. Så er det og på sin plass å minne om havesjuke, materialisme, overforbruk og dårlig forvalting av skaperverket.

2 Tim. 3.16-17 Kvar bok i Skrifta er innanda av Gud og til nytte i opplæring, formaning, rettleiing og oppseding i rettferd, så det mennesket som høyrer Gud til, kan bli fullt utrusta til all god gjerning.

1 liker  
Kommentar #36

Bjørn Bråtveit

3 innlegg  126 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Kanskje er det slik at utslepp av karbondioksid aukar temperaturen på Jorda i faretruande grad. Det er iallfall samsvar mellom liv og lære om dei som er overtydde om dette, tek konsekvensen av det. For mange har det skurra litt når Al Gore reiste Jorda rundt i jetfly for å forkynne klimaevangeliet, eller Erik Solheim som sjef for FNs miljøprogram hadde så mange flyreiser på første klasse at han vart send heim att til Noreg i vanære, sjå https://www.nettavisen.no/meninger/gunnarstavrum/verden-rundt-pa-frste-klasse-for-a-redde-miljet/3423537541.html

Miljøproblema vert ikkje mindre, bare fordi du klarar å arrestera nokon i dobbeltmoral.

2 liker  
Kommentar #37

Bjørn Bråtveit

3 innlegg  126 kommentarer

Har Gud laget oss sterke

Publisert rundt 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Jorda er laget for å tåle mer enn vi tror....han så at vi kom til å gjøre mye rart......ellers ville Gud vært en dårlig planlegger.

Han må jo ha planlagt inn at vi skal kunne tåle konsekvenser av synd. Vårt sinn og vår psyke har Han kanskje laget sterke for å kunne tåle de påkjenninger som feks krig påfører oss ?

Kommentar #38

Bjørn Bråtveit

3 innlegg  126 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Tillat meg å være like frimodig og from, og si at Halldorf er en falsk profet, og at dette ikke er en profetisk Gudvillet handling.

Så det å ta vare på skaperverket, er ikke Gudevillet ?

1 liker  
Kommentar #39

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Flyreiser og klimadata.

Publisert rundt 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Jeg tipper at OJ hengte seg opp i avsporingen om klimakteriet og kjerringer av begge kjønn.

Det har jeg ingen formening om , og uansett; hva så ?

Regner med at det er talemåter i en uformell debatt -  uten følsomme åndelige majesteters - nå ja...

Tilbake til tema - fra mine foreløpig siterte -  denne er ganske klar : om problemer med at naturen ikke samarbeider med klimavitenskapen hos FN:

quote

"Dersom du ser på vedlagte oversikt, vil du se at at også landtemperaturen i 1940 hadde et utslag av økning (som jeg er sikker på du vet). Så - hvis vi kunne redusere temperaturøkningen i havet med , la oss si 0.15 grader C, , så vil det slå ut tydelig for den globale gjennomsnittstemperatur - men vi må fremdeles forklare det varme utslaget på land"

 —Dr. Tom Wigley, University Corporation for Atmospheric Research, on adjusting global temperature data, disclosed Climategate e-mail to Phil Jones, Sep. 28, 2008 

close quote

Tyder dette på forskningsjuks?  Er naturens fakta vanskelig å forklare?  

Original tekst - så vi unngår tradisjonelle beskyldninger på sitatfusk , historieforfalskning og det vanlige.:

“…If you look at the attached plot you will see that the land also shows the 1940s warming blip (as I’m sure you know). So, if we could reduce the ocean blip by, say 0.15 deg C, then this would be significant for the global mean—but we’d still have to explain the land blip…”

 I klar tekst betyr dette at forskningen går ut på å tilpasse den globale gjennomsnittstemperaturen slik at varmen skal komme tydelig frem ved ca. år 1950. Dette viser at fakta står i veien for den forutbestemte konklusjon - så langt jeg kan se det.

I forhold til kravene nedfelt i "Den vitenskapelige metode" vil man her anta at konsensus og "science is settled" er absolutt tryggeste alternativ- kombinert med massiv mediadekning.. 

Problemet er i et så enormt og komplekst system så vil det alltid dukke opp overraskelser fra naturens side - som også må forklares kreativt ut fra at vitenskapen er på plass- og det er etterhvert ikke så lett.

Interessant å høre andre fortolkninger. 

    

2 liker  
Kommentar #40

Bjørn Bråtveit

3 innlegg  126 kommentarer

Det som klør i øret

Publisert rundt 3 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Det falske klimaevangeliet holder på å overta store deler av kirken. Vi har fått et nytt bud: "Du skal ikke slippe ut klimagasser!"

Og nåde deg om du forherder ditt hjerte og blir "Klimafornekter"!

Fanden sjøl har blitt miljø- og klimaevangelist på sine gamle dager, og etterfølges av halvgamle kjerringer av begge kjønn som knapt vet forskjell på klimaet og klimakteriet...

Nå er det slik at mennesket er tilbøyelig å søke bekreftelser på det en allerede er overbevist om, og for det som behager en mest.

En slik tilnærmelse kalles kirsebærplukking.

I motsettning til de som tar inn over seg alvoret, innser at de må gå ut av sin komfortsone, og endre sin livsstil. De som  aktivt gjør noe, fordi de tenker på barn og barnebarn som skal overta denne jorden. Og fordi de vet at de som rammes hardest av klima, natur og miljø ødeleggelser, er de som har minst fra før. Kanskje det til og med innebærer en redusert levestandard, noe som ikke må forveksles med redusert livskvalitet. 

En slik tilnærming kalles for å ta ansvar.

2 liker  
Kommentar #41

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Kort svar til Bråtveit

Publisert rundt 3 år siden
Bjørn Bråtveit. Gå til den siterte teksten.
Frelsen har me av nåde, og bare av nåde. Ingen som påstår noko anna.

Hadde eg vore einig i at det er dette som vert forkynt mest, hadde eg ikkje brydd meg  med å skrive det eg skreiv. Hovudvekta av forkynninga slik eg opplever det  i alle fall, ligg ikkje i å fortelje om det vilkårslause evangeliet, men ei blanding av lov og nåde og alt vi må vere og gjere. Vi har plikt til å,,,,,,, Eit blandingsevangelium. Å berre avvise dette vert for lettvint. Men sjølvsagt har det nok med ulikt bibelsyn å gjere og. 

3 liker  
Kommentar #42

Anita Stokkeland

0 innlegg  97 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Begriper ikke iveren etter å ignorere sin neste, og samtidig kalle seg "kristen".

Kommentar #43

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Energimagnatene og skaperverket.

Publisert rundt 3 år siden
Bjørn Bråtveit. Gå til den siterte teksten.
Så det å ta vare på skaperverket, er ikke Gudevillet ?

Det er ikke fult så enkelt - olje og kull har reddet millioner av mennesker fra fattigdom og forbedret deres levestandard med tilgang på rimelig og fungerende energi, til varme , lys , vann , jordbruk osv.

 Alternativet er atomkraft , som ikke forurenser - men innebærer en risiko.

Dersom Greenpeace , WWF, Sierra Club , Concerned Scientist osv hadde eksistert tidligere, kombinert med bunnløst naive politikere , og klart å forpurre fyring med kull i USA, så ville alternativet vært å hugge ned skogen og fyre med den - eller at folk fikk fryse ihjel fordi noen messet slagord om skaperverket. 

Foreløpig har vi ,så langt jeg kan se, bare ett alternativ til kullfyrte kraftverk som er rimelig kontrollerbart - det er thorium. Her må en bare følge med utviklingen i India , som har valgt å satse på thorium.+

Å avvikle all verdiskapende virksomhet i vesten grunnet et FN-påfunn om at CO2 styrer verdensklimaet mot verdens undergang føles ikke bare uvirkelig - det er så totalt i utakt med virkelighetens verden at det er komisk.

"Våre" politikere i dag kappes om å dra penger ut av den norske forbrukeren - her er siste utspill- fra Klassekampen - som også har fattet at noe er forferdelig galt, nå er det vindkrafta de norske strømkundene skal betale for - bl.a. til utenlandske interesser , selvfølgelig.

Har vi fått verre politikere enn vi fortjener?

Snakk om forvaltning av nasjonal energi , som landet vårt er avhengig av:

   https://www.klassekampen.no/article/20181124/ARTICLE/181129982

Her er man sikret fortjeneste uansett - et politisk prestisjeprosjekt - enten ved subsidier eller vanvittige energipriser - hvor du og jeg skal få gleden av å betale.


3 liker  
Kommentar #44

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

?

Publisert rundt 3 år siden
Bjørn Bråtveit. Gå til den siterte teksten.
Han må jo ha planlagt inn at vi skal kunne tåle konsekvenser av synd. Vårt sinn og vår psyke har Han kanskje laget sterke for å kunne tåle de påkjenninger som feks krig påfører oss ?

Ja vi tåler mye av påkjenninger av feilvalg og andre ting som skjer.
Krig er også noe mange må tåle og ikke alle går under av det heller.
Men hva er nytt med det ?
Jorda har ikke følelser.
Og at det forgår jordskjelv og store vulkanutbrudd og naturkatastrofer er en del av naturens gang.

2 liker  
Kommentar #45

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Hvilket?

Publisert rundt 3 år siden
Bjørn Bråtveit. Gå til den siterte teksten.
Så det å ta vare på skaperverket, er ikke Gudevillet ?

Nei, jeg tror ikke han er ferdig med verket sitt ennå i følge ham selv; Se, jeg skaper en ny himmel  og en ny jord. Ingen skal minnes  de første ting, ingen skal tenke  på dem. (Jes.65.17) 

Da er nok oljelamper og oljetrær for lengst gått i glemselen?

Du fastsatte alle grenser  på jorden, sommer og vinter  er det du som har skapt. (Salm.74.17)
Så lenge jorden står, skal såtid og høsttid,  kulde og varme, sommer og vinter, dag og natt aldri ta slutt. (1.Mos.8.22)

4 liker  
Kommentar #46

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Redde planeten Jorden?

Publisert rundt 3 år siden

Jeg tror man er for sent ute med redningsaksjonene. Uansett alle tiltak: Ifølge - blant andre - disippel av Jesus Kristus, Peter, kommer Jorden, og alt som er på den, til å brenne opp.  2. Peters brev, 3:10. 

Om menneskene hadde tatt Guds Ord på alvor, ville de også ha forstått Åpenbaringen 19:2 - og - Åpenbaringen 11:18.

Det viktigste menighetene kan gjøre nå, er å vekke til omvendelse og tro på Jesus Kristus. 


5 liker  
Kommentar #47

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Hvorfor tror du det?

Publisert rundt 3 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror man er for sent ute med redningsaksjonene.

Jorden som planet har mye å by på av naturkrefter, noe menneskene umulig kan stoppe, men forholde seg askefast på en eller annen flyplass når den spyr ut eder og galle? 

Men NASA har så smått begynt å legge planer for hvordan man kan forsvare jorden mot store asteroider som man mener utryddet dinosaurene for 160 millioner år siden. Det er en mye større trussel enn en het sommer som bare er naturlige avvik i værmønstre vi i en kort periode har vært vant med? Både havstrømmer og værmønstre kan variere over tid. 

Her er en link som viser at Beringstredet nord for Grønland var åpent for 4,5 mill. år siden.

Mens Norge er varmt, er Grønland kaldt. Det sørger havstrømmene for. Nå viser det seg at utviklingen av dette mønsteret begynte allerede 4.5 millioner år tilbake.

https://www.cicero.oslo.no/no/posts/klima/dagens-nordiske-hav-blir-til

Dette var lenge før menneskene begynte å tenke på ekstremvær og klimakvoter!

5 liker  
Kommentar #48

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Sjølvsagt ikkje

Publisert rundt 3 år siden
Bjørn Bråtveit. Gå til den siterte teksten.
Miljøproblema vert ikkje mindre, bare fordi du klarar å arrestera nokon i dobbeltmoral.

Poenget mitt var at dei som lever som dei lærer er mest truverdige. Indirekte var det difor ei støtte til Halldorf.

3 liker  
Kommentar #49

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Eksemplets makt

Publisert rundt 3 år siden
Christian Jebsen. Gå til den siterte teksten.
at noen velger å la være og fly fordi de ønsker å gjøre sitt for å redusere utslipp av CO2 bør besvares med at det er helt unødvendig for, bare se hva kineserne gjør? 

Det har ikkje noko å seie for dei direkte utsleppa, men kan påverke opinionen lokalt pga eksemplets makt. Men eg trur ikkje eit einaste land vil gripe til effektive tiltak før dei absolutt må. Verda blir verken styrt av idealistar eller realistar, men av egoistar. 

Vi kjem nok til å ta fly til Gardermoen når vi skal treffe barn og barnebarn i Oslo-området på vinterstid, men køyre om sommaren. Jernbane finst ikkje på Sunnmøre. 3 liker  
Kommentar #50

Bjørn Bråtveit

3 innlegg  126 kommentarer

Dette

Publisert rundt 3 år siden

Vi er dårlige forvaltere dersom vi ikke tar vare på det vi har, selv om vi er forespeilet noe nytt en gang i fremtiden. Spesielt når vi ikke har noen konkret tidshorisont, og når en neglisjering av forvaltningen går ut over andre enn oss selv.

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere