Une Bratberg

Kommentator i Vårt Land
97

Lyden av landet

Er det nasjonalistisk å pynte juletreet med norske flagg? Og er det i så fall ille?

Publisert: 23. nov 2018  /  1142 visninger.

‘Hver gang jeg skal pynte juletreet og finner esken med remsen av norske flagg, blir jeg usikker’, forteller en kollega. Kan hun henge det på treet? Hun beskriver følelsen av at noe ikke stemmer når hun ser den gamle juletrepynten: Burde hun ikke hatt med flagg fra alle mulige land? Blir det litt feil å bare ha de norske?

Følelsen er forståelig. Nasjonalismen er på frammarsj. Og da snakker vi ikke om juletreflagg og 17. mai, men den ekskluderende nasjonalismen, som trekker et skarpt skille mellom «oss» og «dem». Det er dystre bilder som tegnes i Europa og verden de siste årene.

Nasjonalisme er en av populismens farlige følgesvenner. Den nativistiske nasjonalismen går lengst, og bygger på at stater bør befolkes av de opprinnelige. Ideen om at ett folk ­representerer dette rene og moralske får farlige konsekvenser: Det «naturlige» neste steg er å si nei til de andre – som da blir sett på som truende mot nasjonal identitet og «vår leve­måte ». Det er bare å se til Ungarn, hvor en demokratisk valgt leder, Viktor Orbán, helt åpent sier at landet hverken skal være fargerikt eller multikulturelt. Han gikk til valg på å beskytte fedreland mot den «muslimske fare» som vil ødelegge de kristne verdiene.

Blylodd

Spørsmålet er om nasjonalisme kun er ekskluderende. Kan nasjonalisme også være noe positivt og samlende? Er det i det hele tatt mulig å bruke nasjonalisme uten å ekskludere når historien henger som tunge blylodd på ordet? Og når høyrepopulistiske partier har overtatt og kapret det i en stadig sterkere oss mot dem-retorikk?

I den ferske boka Nationalist response to the crises in ­Europe, gjennomgår antropolog Cathrine Thorleifsson hvordan den populistiske nasjonalismen har fått gjennomslag i land ­etter land. Årsaken til nasjonalismens­ ­appell varierer, men noe er felles­. ­Nasjonalistene sier de representerer hele folket og setter nasjonen først. De tilbyr både økonomisk og kulturell proteksjonisme.

Fiendebilder

Fienden er «de andre», og hvem det er, blir som oftest definert gjennom religion eller etnisitet. I vår nære historie har minoriteter som jøder og romfolk blitt ansett som truende mot nasjonal enhet og identitet. At jøder og romfolk ble ekskludert fra nasjonen, ledet til folke­mord.

I dag er det migranten, spesielt fra muslimske land som blir stemplet som en trussel mot nasjonal identitet, levesett, velferd og sikkerhet.

Motstand mot innvandring er den kraftigste driveren for økt støtte til høyreradikale partier. Og når folk i tillegg opplever at jobber automatiseres bort, innvandringen øker, økonomiske forskjeller blir større, så øker samtidig følelsen av avmakt.

Endret mening

Statsviteren Yascha Mounk sier vi må ta begrepet nasjonalisme tilbake. En inkluderende, sunn form må være mulig, sa han da han ­besøkte Norge forrige uke. Han mener nasjonalismen er en sterk kraft, som høyresiden tapper og utnytter, mens venstresiden løper­ fra.

Strategien er å si – hei, vi har vår egen versjon av nasjonalisme­. Det er å ikke diskriminere andre, men å ta vare på alle som bor her. Men tar du da vare kun på deg og dine? Hvis man mener vi er viktigst – hva med alle de andre? En inkluderende nasjonalisme er også et å ønske at andre skal ta del i det du selv mener er et godt og trygt sted å bo.

Sylo Taraku i tankesmien Agenda er klar: I møte med ­nasjonalistisk retorikk må vi ikke gå i fellen og snakke nasjonalstaten ned. Den er den viktigste garantisten for demokrati og fri­heter som statsborgere, ­mener han.

Halvt temmet

Halvt vilt, halvt temmet dyr. Slik beskriver Yascha­ Mounk nasjonalisme. Så lenge vi har det under kontroll, kan det være svært nyttig, og ­berike livene våre. Men trusselen er at dyret kan rømme, og da er det dødelig. Selv kaller Mounk seg idealist – og dras mot ideen om en verden uten nasjonalisme, hvor man ikke trenger å dvele ved sine etniske eller kulturelle forskjeller, og kan definere oss i et fellesskap: Menneskeheten.

Likevel mener han at det «nasjonalistiske udyret» lever i beste velgående.

«Udyret» er i Emmanuel Macrons øyne den fremmed­fiendtlige og autoritære nasjonalismen, som setter sine «egne interesser høyere enn alt annet, uansett hva konsekvensene blir for andre, og ødelegger det som i virkeligheten gjør et land storartet, nemlig dets moralske verdier.» Han klinket til i en tale ved markeringen av 100-årsdagen for freden etter første verdenskrig. Adressen til Donald Trump var klar, som nylig proklamerte at han var nasjonalist og stolt av det.

Nasjonalisme er patriotismens svik, sa Macron. Han vil hevde at patriotisme er positivt og ukomplisert, mens nasjonalisme er bare ondt. Yascha Mounk mener det er som Dr Jekyll og Mr Hyde; to sider av samme sak.

Velferdsstaten, demokratiet, barselspermisjonsordningen. Det er mange gode ting med norsk samfunnsliv vi kan være stolte av, uansett partipolitisk tilknytning. At Norge som første land i verden fikk et eget barne­ombud, er et eksempel på noe som gjorde meg stolt. Særlig at andre land også syntes det var en god idé og innførte det samme. Det betyr ikke at man må være enig i alt som skjer i nasjonen Norge.

Filosofen Edmund Burke har sagt at skal «vi elske vårt land, bør vårt land være til å elske».

For at et land er verdt å elske, betyr ikke at alt er bra i det landet du er glad i, eller at du bare kan være glad i ett land. Men det betyr at du likevel kan rope ut, protestere og krangle om alt du er uenig i.

Nasjonalisme som begrep har såpass mange heftelser at det er vanskelig å bruke, selv om man argumenterer for den inkluderende formen.

3 liker  
Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Une Bratberg. Gå til den siterte teksten.
‘Hver gang jeg skal pynte juletreet og finner esken med remsen av norske flagg, blir jeg usikker’, forteller en kollega. Kan hun henge det på treet? Hun beskriver følelsen av at noe ikke stemmer når hun ser den gamle juletrepynten: Burde hun ikke hatt med flagg fra alle mulige land? Blir det litt feil å bare ha de norske?

Er det så farlig? I en tid da mange synes tradisjoner går i oppløsning, er det dette som ødelegger nasjonen? Jeg måtte sjekke hvorfor vi har flagg på juletreet for jeg kunne ikke huske å ha sett det på utenlandske trær, og i SNL står det at flaggene kom på treet samtidig som norsk selvstendighet som nasjon. Jeg tror vi har godt av å holde på tradisjoner og holde dem levende inntil man finner at man vil erstatte dem med noe annet. Idag vet jeg ikke noe annet å erstatte denne med. 

SNL nevner også en annen interessant skikk som forklarer hvorfor man senere "høster" juletreet. Skikken var å pynte med tørkede eksotiske frukter. Når tiden så var inne, høstet man disse. 

Kommentar #2

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Flagget er vel

Publisert over 3 år siden

fortsatt for de langt fleste er nasjonalt symbol, og ikke noe mange forbinder med en nasjonal-etnosentriske bevegelse? Derfor håper jeg jo også at det er flagghengerens egen vurdering av flagget symbolisme som avgjør om det henges på treet. 

2 liker  
Kommentar #3

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Lat folket som brøder saman bu som kristne det kan seg søma...

Publisert over 3 år siden
Une Bratberg. Gå til den siterte teksten.

«Udyret» er i Emmanuel Macrons øyne den fremmed­fiendtlige og autoritære nasjonalismen, som setter sine «egne interesser høyere enn alt annet, uansett hva konsekvensene blir for andre, og ødelegger det som i virkeligheten gjør et land storartet, nemlig dets moralske verdier.» Han klinket til i en tale ved markeringen av 100-årsdagen for freden etter første verdenskrig. Adressen til Donald Trump var klar, som nylig proklamerte at han var nasjonalist og stolt av det.

Nasjonalisme er patriotismens svik, sa Macron. Han vil hevde at patriotisme er positivt og ukomplisert, mens nasjonalisme er bare ondt.

Det arbeides jevnt og trutt for å fjerne norsk identitet:

1) Ifølge siste skrik i nye norske læreplaner skal undervisning- herunder  detaljer ved 17 mai vekk fra undervisningen - Dag og Tid , papirutgaven ,fredag 23.11.2018 :

 https://www.dagogtid.no/historielause-laereplanar/ 

17 mai betyr noe helt vesentlig i norsk historie - lurer på hvorfor det ikke bør være pensum. 

Styres undervisningen av dilletanter og aktivister? Skal man underslå landets historie?  

Snart er det vel "populistisk"å feire 17. mai? 

2) Lille Emmanuel Macrons vidomsord bør vi nyte mens han ennå har makt - fordufter trolig ved neste valg:

  https://www.google.no/search?q=france+fuel+prices+demonstration+pictures&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjmg4DIpeveAhVqAxAIHUJUArwQsAR6BAgAEAE&biw=1366&bih=608

De ca. 280.000 som demonstrerer mot energiavgiftene har støtte hos 2 tredjedeler av befolkningen - kartet viser hvor det demonstreres mot Macrons regime:

         https://www.motoringresearch.com/car-news/france-protests-fuel-prices/ 

3)  Flanders and Swann hadde et par synspunkter på patriotisme og nasjonal samhørighet sett fra engelsk  stråsted:

     https://www.youtube.com/watch?v=EdY1Y5XNJBY&t=197s


4) Synes vår nasjonalsalme er både god og aktuell - den gang som i dag : kanskje den blir forbudt grunnet klar tekst her og der? Den er god - for god? Verdt å ta vare på.


1. Gud signe vårt dyre fedreland

og lat det som hagen bløma!

Lat lysa din fred frå fjell til strand

og vetter for vårsol røma!

Lat folket som brøder saman bu,

som kristne det kan seg søma!


2. Vårt heimland i mørker lenge låg,

og vankunna ljoset gøymde.

Men, Gud, du i nåde til oss såg,

din kjærleik oss ikkje gløymde.

Du sende ditt ord til Noregs fjell,

og ljos over landet strøymde.

     

 12 liker  
Kommentar #4

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Kloke og gode refleksjoner

Publisert over 3 år siden
Une Bratberg. Gå til den siterte teksten.

For at et land er verdt å elske, betyr ikke at alt er bra i det landet du er glad i, eller at du bare kan være glad i ett land. Men det betyr at du likevel kan rope ut, protestere og krangle om alt du er uenig i.

Nasjonalisme som begrep har såpass mange heftelser at det er vanskelig å bruke, selv om man argumenterer for den inkluderende formen.

Og jeg tror du har et sentralt poeng i det siste avsnittet.  Begrepet "nasjonalisme" er såpass kompromittert at det er tilnærmet ubrukelig. Selv om man  holder seg med en inkluderende tolkning av det, er det for mange negative konnotasjoner som klistrer seg til det (både i fortid og nåtid).

2 liker  
Kommentar #5

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Feil! Stikk journalistar flest hovudet i sanden?

Publisert over 3 år siden
Une Bratberg. Gå til den siterte teksten.
I dag er det migranten, spesielt fra muslimske land som blir stemplet som en trussel mot nasjonal identitet, levesett, velferd og sikkerhet.

Nei, ikkje migranten, men migrantane, viss dei er mange nok eller ikkje vil bli norske nok. Det er ikkje snakk om å stemple, mislike eller hate nokon. Eg drikk kyrkjekaffi saman med ein kongolesar, hadde meg ein hyggeleg passiar med ein venn frå Irak på butikken så seint som i går og slår alltid av ein prat med ein kar frå Eritrea når eg er i Sunnmørsbadet (lokalt badeland). 

Men alt i 2003 slo Frischsenteret (forskingssenter for samfunnsøkonomi) fast at innvandring frå ikkje-vestlege land var ein trussel mot velferda. Seks år seinare sette Stoltenberg ned Brochmannutvalet nettopp av frykt for framtida til velferdsstaten, slik det går fram av tittelen (NOU 2011: 7 Velferd og migrasjon. Den norske modellens framtid; sjå https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2011-07/id642496/ ). Eg har sjølv dokumentert dette i VD-artikkelen http://www.verdidebatt.no/innlegg/377068-innvandring-og-okonomi (marker og høgreklikk). Seinare har vi også fått innstillinga frå Brochmann II -utvalet.

De som bur i Oslo treng ikkje gjere anna enn å ta ein spasertur langs Karl Johans gate for å sjå at PST og styresmaktene er overbeviste om at somme muslimar representerer ein trussel. Kvifor skulle dei elles ha omkransa gata med store betongelement?

Nasjonal identitet blir først og fremst bestemt av kulturen til fleirtalet i landet. Vi er omlag 4 mill nordmenn og raskt på veg til å bli berre 3 mill. Samla folketal er på 5,3, og i Bratberg si levetid vil det passere både 6 og kanskje 7. Då er vi forlengst i mindretal. I Oslo vil dette skje før det har gått ti år. Det ville ikkje ha vore noko ublu krav at innvandrarar som får statsborgarskap med tilgang til eit velfungerande samfunn med gratis utdanning og omsorg og støtte frå vogge til grav, må jenke seg litt. Men med omfanget av innvandringa er det dei som bygde dette eineståande samfunnet som må forandre seg. Dette går så tydeleg fram av Integrasjonsbarometeret, som ikkje måler korleis innvandrarar let seg integrere, men korleis haldningane til nordmenn evt endrar seg. I all presentasjon og omtale, både implisitt og eksplisitt, er det tydeleg at til meir nordmenn endrar seg, til flottare og betre synest det å vere for dei som står bak eller presenterer resultatet. 

Akkurat når det gjeld levesett, er det også fleire andre faktorar enn innvandring som spelar ei rolle for graden av forandring. Men samla sett har ein godt belegg for å seie at ikkje-vestleg innvandring, særleg frå muslimske land, er ein  stor trussel mot både identitet, velferd og tryggleik. Å kalle ein slik konklusjon for grunnlaus "stempling", slik Bratberg i realiteten gjer, er heilt useriøst. For å greie det, må ein vere omgitt av folk som meiner det same og ikkje tek seg bryet med å skaffe seg kunnskap på området.

13 liker  
Kommentar #6

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
De som bur i Oslo treng ikkje gjere anna enn å ta ein spasertur langs Karl Johans gate for å sjå at PST og styresmaktene er overbeviste om at somme muslimar representerer ein trussel. Kvifor skulle dei elles ha omkransa gata med store betongelement?

Fordi også hvite unge kvinner kan kjøre lastebil og brøyte seg vei inn i en folkemengde? 

Du har fortsatt ingen løsning på hvordan du skal få nordmenn til å formere seg nok til å overflødiggjøre immigrasjon. Hvis du ikke snart kommer opp med et svar på dette vil det i løpet av 50 år være bare halvparten av oss igjen her. 

2 liker  
Kommentar #7

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Akkurat når det gjeld levesett, er det også fleire andre faktorar enn innvandring som spelar ei rolle for graden av forandring. Men samla sett har ein godt belegg for å seie at ikkje-vestleg innvandring, særleg frå muslimske land, er ein  stor trussel mot både identitet, velferd og tryggleik. Å kalle ein slik konklusjon for grunnlaus "stempling", slik Bratberg i realiteten gjer, er heilt useriøst. For å greie det, må ein vere omgitt av folk som meiner det same og ikkje tek seg bryet med å skaffe seg kunnskap på området.

I går var til og med Hillary Clinton ute et sted i USA og sa at Europa burde begrense innvandringen på samme måte som USA gjør. Dette er det reneste sludder all den tid både USA og Europa ikke produserer nok etterkommere til å fylle tomrommet etter oss som lever i dag. Fødselsratene er omtrent like i USA og størsteparten av Europa, muligens med unntak av de noe mindre bedrestilte land i enkelte regioner. 

Det høyeste fødselstallet jeg kjenner er for somaliske kvinner i Somalia. De føder 5,1 barn men langt fra alle lever opp. Dette gjelder kanskje de som er blitt ett år gammelt og ergo registrert som levedyktig? All innvandring til Vesten kan ikke komme fra Somalia, men man bør stikke fingeren i jorden og oppdage hvor man kan skaffe tilstrekkelig barn, eller anlegge en alternativ politikk som tilsier at man ikke trenger etterkommere. Ikke helt logisk, spør du meg. Vel, robotifiseringen kan kanskje være svar på noen spørsmål, men neppe alle. Bare mennesker kan fornye menneskeheten. 

3 liker  
Kommentar #8

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Jul uten tre

Publisert over 3 år siden

Jeg har ikke tenkt noe særlig over at det er noe nasjonalistisk over de små flaggene; de hører bare med. Men jeg har i mange år hatt en slags aversjon mot ... i det hele tatt ... å pynte et tre. Har gjort det for andres skyld, men i fjor fikk jeg slippe juletreet, fordi jeg snakket med de som absolutt ville at jeg skulle ha et tre. Jeg sa at det var greit, men da måtte de både pynte det og senere ta pynten vekk, så i fjor fikk jeg endelig mitt ønske oppfylt; ingen juletre.

Kommentar #9

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Ein ulik kamp

Publisert over 3 år siden
Trond Bollerud. Gå til den siterte teksten.
Og dette er bidraget til ditt "korstog" mot VL og medarbeiderne der.

Det ville nok vore meir presist om eg skreiv at ho har prøvd å "brunbeise" flagget vårt heilt frå mai 2008. Den gong svara eg henne slik:

"Vårt Land har fjerna det norske flagget frå logoen sin. Redaktør Une Bratberg går eit steg vidare, når ho i VL 26.4.08 skriv at ”fedreland, nasjonalkjensle og flagg” får henne til å tenkje på brunt, dvs skjortefargen til SA, Hitlers stormtropper, som herja i tyske byar på 30-talet. Meiner VL med dette å setje oss, som framleis er glade i landet og flagget vårt, i bås med nazistar? Bør vi beint fram vere skamfulle over å ha slike kjensler? Ved å bruke negativt lada ord som ”undergrunnen”, ”piple frem”, ”grums”, ”krangel”, ”innvandringsfientlige og rasistiske holdninger” meir enn antyder ho det."

Poenget mitt er i og for seg ikkje å angripe Vårt Land, dvs journalistane og redaktørane der, men å forsvare folk, fedreland , flagget vår, fornuft, realisme og kristen kultur. Når VL vel å setje sitt hundremillionars propagandaapparat inn i kampen for multikultur, opnare grenser, utopiar og luftslott, vel dei sjølve å kome i skotlinja. Men dei risikerer lite og blir knapt møtt av noko "korstog". Mine små musepip eller nålestikk er ingen trussel. Dei gjer like liten skade som lilleputtane sine handvåpen mot Gulliver. Der makta og opplaget rår, hjelper det lite å ha alle dei gode og tunge argumenta er på si side.  

9 liker  
Kommentar #10

Tove H. Beck-Berntsen

2 innlegg  69 kommentarer

Til Une Bratberg

Publisert over 3 år siden

Uten nasjonalstater , like rettsregler og felles kultur, oppstår kaos og konflikter. Kan du ikke bruke de små, norske flaggene til juletreet ditt fordi de er for " nasjonalistiske ", føler jeg at de som kjempet for frihet for landene sine under krigen, nesten blir " hånet" , og at 17. mai er det neste du vil sette spørsmålstegn ved. Gud skapte menneskene og satte grenser mellom dem. Ingen skam å være stolt av sin nasjon, flagg, politikk, og kultur. Dess mer kulturliberalisnen prøver å fjerne grenser og blande folk og kukturer, dess svakere blir ansvaret for hverandre. 

10 liker  
Kommentar #11

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tove H. Beck-Berntsen. Gå til den siterte teksten.
Dess mer kulturliberalisnen prøver å fjerne grenser og blande folk og kukturer, dess svakere blir ansvaret for hverandre. 

Ja, og dess flere borgerkriger," stamme"-kriger og retningskriger innen religioner - (f. eks. sunni mot shia). Jeg er faktisk glad jeg ikke er ung idag. 

9 liker  
Kommentar #12

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Nasjonalisme

Publisert over 3 år siden

Betre enn slik "Mimisbrunnr" gjer her, kan det ikkje seiast eller argumenterast. Document.no har vorte "det nye" Vårt Land. Eller som Hans Magnus Nilsen har formulert det: "Globalisme betyr åpne grenser og kontrollerte samfunn. Nasjonalisme innebærer kontrollerte grenser og åpne samfunn."

https://www.document.no/2018/11/24/nasjonalisme-er-det-motsatte-av-ekstremisme/  (merk og høgreklikk)


10 liker  
Kommentar #13

Trond Bollerud

8 innlegg  164 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.

Det ville nok vore meir presist om eg skreiv at ho har prøvd å "brunbeise" flagget vårt heilt frå mai 2008. Den gong svara eg henne slik:

"Vårt Land har fjerna det norske flagget frå logoen sin. Redaktør Une Bratberg går eit steg vidare, når ho i VL 26.4.08 skriv at ”fedreland, nasjonalkjensle og flagg” får henne til å tenkje på brunt, dvs skjortefargen til SA, Hitlers stormtropper, som herja i tyske byar på 30-talet. Meiner VL med dette å setje oss, som framleis er glade i landet og flagget vårt, i bås med nazistar? Bør vi beint fram vere skamfulle over å ha slike kjensler? Ved å bruke negativt lada ord som ”undergrunnen”, ”piple frem”, ”grums”, ”krangel”, ”innvandringsfientlige og rasistiske holdninger” meir enn antyder ho det."

Det er en meget uhyrlig beskyldning du her kommer med. Som debattinnlegg helt forkastelig.

2 liker  
Kommentar #14

Trond Bollerud

8 innlegg  164 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Nettstedet er frp-vridd og lite troverdig.

1 liker  
Kommentar #15

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Presisering og grunngjeving manglar

Publisert over 3 år siden
Trond Bollerud. Gå til den siterte teksten.
Det er en meget uhyrlig beskyldning du her kommer med. Som debattinnlegg helt forkastelig.

Kva skulding er uhyrleg, og kvifor meiner du kommentaren er forkasteleg?

8 liker  
Kommentar #16

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Ver konkret

Publisert over 3 år siden
Trond Bollerud. Gå til den siterte teksten.
Nettstedet er frp-vridd og lite troverdig.

Kva er feil i artikkelen eg viste til?

8 liker  
Kommentar #17

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

17 mai neste ?

Publisert over 3 år siden
Une Bratberg. Gå til den siterte teksten.

Hver gang jeg skal pynte juletreet og finner esken med remsen av norske flagg, blir jeg usikker’, forteller en kollega. Kan hun henge det på treet? Hun beskriver følelsen av at noe ikke stemmer når hun ser den gamle juletrepynten: Burde hun ikke hatt med flagg fra alle mulige land? Blir det litt feil å bare ha de norske?

Følelsen er forståelig. Nasjonalismen er på frammarsj.

Hva er i tilfelle forskjellen på flagget på juletreet og i barnetoget ?
Når man begynner å skjemmes for det norske flagget har man kommet langt.
Skremmende !!

10 liker  
Kommentar #18

Trond Bollerud

8 innlegg  164 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Uenighet er helt greit, en frisk og saklig debatt også, men argumentene skal være anstendige. Å beskylde noen for å ville "brubeise" flagget vårt, er langt fra anstendig.

3 liker  
Kommentar #19

Trond Bollerud

8 innlegg  164 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Det er nettstedet som helhet, jeg ikke hat tillit til. Ytre høyre har i likhet med ytre venstre har vin klinger og kommentarer som samsvarer med deres politiske ideologi.

2 liker  
Kommentar #20

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Une Bratberg. Gå til den siterte teksten.
Er det nasjonalistisk å pynte juletreet med norske flagg? Og er det i så fall ille?

Er det nasjonalistisk å pynte juletreet med norske flagg?

Nei.

....‘Hver gang jeg skal pynte juletreet og finner esken med remsen av norske flagg, blir jeg usikker’, forteller en kollega.

Det er det ingen grunn til.


12 liker  
Kommentar #21

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Er det eg eller du som ikkje har dekning for påstanden

Publisert over 3 år siden
Trond Bollerud. Gå til den siterte teksten.
Å beskylde noen for å ville "brubeise" flagget vårt, er langt fra anstendig.

I Vårt Land for 26.4.08 skreiv Bratberg i ein kommentar at ”fedreland, nasjonalkjensle og flagg” fekk henne til  å tenkje på brunt, dvs skjortefargen til SA, Hitlers stormtropper, som herja i tyske byar på 30-talet. 

Trur du ikkje at ho skreiv det eller synest du ikkje dette er ei form for "brunbeising", dvs å knyte noko til nazismen.

7 liker  
Kommentar #22

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Enno ikkje konkrete svar

Publisert over 3 år siden
Trond Bollerud. Gå til den siterte teksten.
Det er nettstedet som helhet, jeg ikke hat tillit til. Ytre høyre har i likhet med ytre venstre har vin klinger og kommentarer som samsvarer med deres politiske ideologi.

Eg spurde kva som var feil i ein bestemt artikkel, https://www.document.no/2018/11/24/nasjonalisme-er-det-motsatte-av-ekstremisme/ (merk og høgreklikk), og ikkje om di meining om document.no generelt.

9 liker  
Kommentar #23

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Lenke?

Publisert over 3 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.

I Vårt Land for 26.4.08 skreiv Bratberg i ein kommentar at ”fedreland, nasjonalkjensle og flagg” fekk henne til  å tenkje på brunt, dvs skjortefargen til SA, Hitlers stormtropper, som herja i tyske byar på 30-talet. 

Trur du ikkje at ho skreiv det eller synest du ikkje dette er ei form for "brunbeising", dvs å knyte noko til nazismen.

Er det du her har satt i anførselstegn, et direkte sitat?  Har du ei lenke til kommentaren, slik at det er mulig å se konteksten?

3 liker  
Kommentar #24

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Flagget er "berre" eit symbol

Publisert over 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Er det du her har satt i anførselstegn, et direkte sitat?  Har du ei lenke til kommentaren, slik at det er mulig å se konteksten?

Vårt Land hadde sikkert ikkje nokon digital versjon i 2008, då Bratberg skreiv kommentaren "Hipp, hipp" til flaggdebatten i Oslo før 17. mai dette året, Men eg har utklippet frå avisa for laurdag, 26. april. Der står m.a.:

"Skal det være tillatt med noe annet enn norsk og samisk flagg, pluss FN-flagget i landets mange barnetog på nasjonaldagen om to uker? Kranglingen om flagget vaier i vinden, men debatten etterlater seg enkelte brune striper. Ord som "fedreland", "nasjonalfølelse" og "flagget" har dessuten en lei tendens til å få akkurat den fargen når man rører det sammen i en saus: Brunt."

Flagg er eit farga tøystykke med symbolsk verdi, men verken tøystykket eller symbolet kan ha kjensler, tankar eller haldningar. Det er difor berre personar ein kan ekskludere eller "brunbeise". Min påstand i 2008 var at Bratberg ville stemple som "brune", dvs med nazisympatiar, dei som brukte orda "fedreland", "nasjonalkjensle" og "flagget". Eg sa det slik:

"Vårt Land har fjerna det norske flagget frå logoen sin. Redaktør  Une Bratberg går eit steg vidare, når ho i VL 26.4.08 skriv at  ”fedreland, nasjonalkjensle og flagg” får henne til å tenkje på brunt,  dvs skjortefargen til SA, Hitlers stormtropper, som herja i tyske byar  på 30-talet. Meiner VL med dette å setje oss, som framleis er glade i  landet og flagget vårt, i bås med nazistar? Bør vi beint fram vere  skamfulle over å ha slike kjensler? Ved å bruke negativt lada ord som  ”undergrunnen”, ”piple frem”, ”grums”, ”krangel”, ”innvandringsfientlige  og rasistiske holdninger” meir enn antyder ho det."

Og no er det juletre med norske flagg som er utgangspunktet for åtvaringa mot "nasjonalisme" i form av ekskludering av "dei andre". Eg synest det største problemet i dag er manglande forståing for at vi ekskludere dei fleste menneska på jorda, viss vi skal greie å ta vare på landet vårt.  "Je tar dom alle" kan ein seie viss det gjeld åtte, men ikkje når det gjeld millionar.


8 liker  
Kommentar #25

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Ekskluderende nasjonalisme

Publisert over 3 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Og no er det juletre med norske flagg som er utgangspunktet for åtvaringa mot "nasjonalisme" i form av ekskludering av "dei andre".

Din tolkning - både av det Une Bratberg skrev i 2008 og det hun har skrevet i dette innlegget - er lite velvillig.  Hun advarer ikke her mot å bruke norske flagg på juletreet, men siterer en kollegas refleksjoner.  Det hun advarer mot, er ekskluderende nasjonalisme:

Følelsen er forståelig. Nasjonalismen er på frammarsj. Og da snakker vi ikke om juletreflagg og 17. mai, men den ekskluderende nasjonalismen, som trekker et skarpt skille mellom «oss» og «dem». 

4 liker  
Kommentar #26

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

"Tolkning" ?

Publisert over 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Din tolkning - både av det Une Bratberg skrev i 2008 og det hun har skrevet i dette innlegget - er lite velvillig.  Hun advarer ikke her mot å bruke norske flagg på juletreet, men siterer en kollegas refleksjoner.  Det hun advarer mot, er ekskluderende nasjonalisme:

Følelsen er forståelig. Nasjonalismen er på frammarsj. Og da snakker vi ikke om juletreflagg og 17. mai, men den ekskluderende nasjonalismen, som trekker et skarpt skille mellom «oss» og «dem». 

Det trengs ikke noen tolkning av disse klare antydninger for den som kan lese !

Det blir ellers søkt å dra inn en "kollega" for å ha et alibi for det man sjøl vil ha sagt om dette.
Hvis hun ikke hadde sett på flagget som et symbol på det hun advarer mot kunne hun lett ha unngått å bruke det.
Det blir faktisk ganske hårreisende å snakke om "ekskluderende nasjonalisme" fordi nordmenn gleder seg over sitt eget land og vår frihet.
Dette vil bli mer og mer aktuelt fremover når vanlig nasjonal stolthet blir sett på som brunt.
Fullstendig håpløst.

8 liker  
Kommentar #27

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Kategorisering er nødvendig

Publisert over 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Din tolkning - både av det Une Bratberg skrev i 2008 og det hun har skrevet i dette innlegget - er lite velvillig.  Hun advarer ikke her mot å bruke norske flagg på juletreet, men siterer en kollegas refleksjoner.  Det hun advarer mot, er ekskluderende nasjonalisme:

Følelsen er forståelig. Nasjonalismen er på frammarsj. Og da snakker vi ikke om juletreflagg og 17. mai, men den ekskluderende nasjonalismen, som trekker et skarpt skille mellom «oss» og «dem». 

Ein kan bruke forskjellige eksempel for å problematisere noko; alt må ikkje vere frå eige liv. Ofte er det meir lettvint og risikofritt å referere til kva andre gjer, tenkjer eller seier. Eg har ikkje tolka ho som om ho meiner flagg på juletre er fy-fy. Det er kva ho seier vidare som er urovekkjande.

Utan kategorisering kan vi ikkje tenkje. Vi må skilje mellom likt og ulikt. Ein nasjonalist skil primært mellom landsmenn og utlendingar. Forsvaret vårt byggjer på eit slikt skilje, grensene på land som i sjø, likeeins. Startsborgarskap gjer det i høgste grad. 

Men også blant eigne borgarar finst det ei rekkje nødvendige skilje: Kjønn, alder, bustadsadresse, inntekt, fylke og kommunar, interessegrupper, foreiningar, parti osv Nokre er overlappande, andre heilt skilde. Dei som snakkar om  fjerne skilja mellom "oss" og "dei", må mangle både logikk, samfunnskunnskap og tenkjeevne. Vi endar i alvorleg krise viss emokratiet tek overhand, for det manglar fullstendig magemål og rasjonalitet.

10 liker  
Kommentar #28

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Une Bratberg. Gå til den siterte teksten.
‘Hver gang jeg skal pynte juletreet og finner esken med remsen av norske flagg, blir jeg usikker’, forteller en kollega. Kan hun henge det på treet?

Folk får henge hva de vil på treet, selvsagt. Men personlig har jeg aldri ønsket at flagg skal henge på treet, iallfall ikke norske flagg. Dette opponerte jeg imot allerede før barneskolealder, det var noe med å blande sekulære hverdagslige saker som flagg inn i julen. Det hører ikke hjemme der. Hvis norske flagg kan henge på juletreet er det igrunn like naturlig å henge alt annet der, for eksempel supportereffekter til fotballaget sitt. Jeg ønsket EU-flagget på mitt juletre som barn. Igrunn artig ide fortsatt. Flagg på juletreet minner meg altfor meget om kristne som mener at Gud skapte nasjoner og grenser mellom mennesker. Det er tanker jeg ikke finner noe positivt ved.

Men nå er jeg hverken patriot, nasjonalist eller en 17. mai-feirer. Få saker er så ille som barnetoget. Det å feire sin egen nasjon ved å tvinge barn til å gå spissrotgang mellom stirrende voksne, er for meg forunderlig. Hvorfor feire noe ved å tvinge nasjonens barn? Borgertoget er en god tradisjon, la de som vil få gå i tog og la oss andre ha en fridag.

De siste innleggene bærer preg av en innbitt motvilje mot alt hva Vårt Land skriver om nasjonalisme , innvandring og populisme. Derfor er det vel naturlig å vrangtolke nokså nøytrale innlegg, som trådstarten. Men her har jeg iallfall kommet med et innlegg som sikkert er så ille som det kan være for enkelte her inne.

2 liker  
Kommentar #29

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Egoistisk?

Publisert over 3 år siden

Er det egoistisk å mene at ditt eget navn skal synges om noen synger bursdagssangen på bursdagen din?

Selvsagt ikke. Sånn, der var det spørsmålet besvart.

5 liker  
Kommentar #30

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Korset er også i flagget

Publisert over 3 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.

Det arbeides jevnt og trutt for å fjerne norsk identitet:

1) Ifølge siste skrik i nye norske læreplaner skal undervisning- herunder  detaljer ved 17 mai vekk fra undervisningen - Dag og Tid , papirutgaven ,fredag 23.11.2018 :

Ikke underlig at de marxistiske internasjonalistene vil fjerne det.

Kongehuset er for SV i den samme uønskede nasjonale tradisjonen. Nå skal de forvises til baksetet under Nobel-prisutdelingen. Blir det Lysebakkes etterkommere som skal erstatte dem ?

Det er ikke underlig at Kongehuset føler seg rådville. Siterer fra ‘Norge vårt Norge’ av Kaj Skagen:

Da de rådløses konge en første juledag av NRK ble spurt om det norske var truet, viste han til Norge som et ‘flerkulturelt land’ med mange forskjellige ‘religioner’. Slike uklare og unnvikende selvfølgeligheter tyder på at ikke engang Kongen vet hva det norske er.  I en tale på en havefest i Oslo sa han at ‘nordmenn kommer fra alle kanter av verden, fra ’Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria, hvorfor det ‘ikke alltid er lett så lett å si hvor vi er fra, hvilken nasjonalitet vi tilhører’

Vi vet altså ikke hvilken nasjonalitet nordmenn har !  ‘Det vi kaller et hjem’ fortsatte kongen, er ‘der hjertet vårt er - og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser’

Til jubelbrus fra sosiale og usosiale medier hevdet kongen at nordmenn, hvis nasjonalitet er uklar, ikke har hjemmet sitt i Norge, fordi hjertene våre er spredd over hele verden.

5 liker  
Kommentar #31

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Et sterkt eksempel på nasjonalisme.

Publisert over 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Og jeg tror du har et sentralt poeng i det siste avsnittet.  Begrepet "nasjonalisme" er såpass kompromittert at det er tilnærmet ubrukelig. Selv om man  holder seg med en inkluderende tolkning av det, er det for mange negative konnotasjoner som klistrer seg til det (både i fortid og nåtid).

Nasjonalismen holder folket sammen. Et sterkt uttrykk for dette finner en i det den palestinske forfatteren Nasir al-Din Nashashibi skriver:

We are Arabs because we maintain ties with our past, are proud of our traditions, and glory in the heritage of our fathers. Our generation guards this heritage so as to pass it on, pure and complete, to our children and grandchildren. We believe in eternity, the eternity of the spirit and the eternity of the Homeland. We are Arabs because we cherish spiritual values; we shall neither renounce them nor exchange them for others, for the foundations of these values are the true, the beautiful and the good. In these values there is something of God; in them are the attributes of God. We are Arabs because we do not cling to a social philosophical outlook which is taken from beyond our horizons, beyond our borders, beyond our great Homeland, for such outlooks would shatter our exis­ tence and strike a blow at all that is sacred to us. We are Arabs because we adhere to Arab Nationalism and are built by it. It belongs to us and we belong to it.

-  -  -

Det er å beklage at sitatet ikke er oversatt til norsk. Jeg vil evt. forsøke med en norsk versjon senere.

Hva mener norske palestinere ?

2 liker  
Kommentar #32

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Tvinger vi barn ?

Publisert over 3 år siden
G Solli. Gå til den siterte teksten.
Flagg på juletreet minner meg altfor meget om kristne som mener at Gud skapte nasjoner og grenser mellom mennesker. Det er tanker jeg ikke finner noe positivt ved.

Men nå er jeg hverken patriot, nasjonalist eller en 17. mai-feirer. Få saker er så ille som barnetoget. Det å feire sin egen nasjon ved å tvinge barn til å gå spissrotgang mellom stirrende voksne, er for meg forunderlig. Hvorfor feire noe ved å tvinge nasjonens barn? Borgertoget er en god tradisjon, la de som vil få gå i tog og la oss andre ha en fridag.

De siste innleggene bærer preg av en innbitt motvilje mot alt hva Vårt Land skriver om nasjonalisme , innvandring og populisme. Derfor er det vel naturlig å vrangtolke nokså nøytrale innlegg, som trådstarten. Men her har jeg iallfall kommet med et innlegg som sikkert er så ille som det kan være for enkelte her inne.

Det er vel få dager i året som passer bedre til at barn får utfolde sin glede og tilhørighet som 17 mai er.
Men det er kanskje bedre at vi skal legge lokk på barns glede over å leve i et fritt land ???
Noe av det verste jeg hører er faktisk slike selvutslettende holdninger til eget land som det Solli her forfekter.Det er faktisk fullstendig uhørt !

Ja Gud så faktisk at det var best for mennesker at de hadde egne grenser og egne selvstyrer.Hvis du mener at Gud tar feil får du kjefte på Gud.

Trådstarters innlegg er i hvert fall ikke nøytralt.
Ville du fjerne all privat eiendomsrett også om du fikk styre ?

3 liker  
Kommentar #33

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det er vel få dager i året som passer bedre til at barn får utfolde sin glede og tilhørighet som 17 mai er.

Enig i det siterte. Men tror du alle innadvendte, introverte eller sjenerte barn trives med å være i fokus for tusenvis av voksne uten at en har noe sted å gjemme seg eller søke tilflukt? Hvorfor kan ikke voksne også gå i tog med de barna som vil, så får alle utfolde sin glede etter eget ønske? Hvorfor feire nasjonaldagen med statlig tvang av barn? For meg er det et godt symbol på hva nasjonalisme er,

Ellers har jeg intet i mot å være selvutslettende på nasjonens vegne. Vi er uenige om hva Gud vil og har satt for oss. Og hvorfor du blander inn eiendomsrett her, vites ikke. Er du kommunist og vil fjerne den?


1 liker  
Kommentar #34

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Bra trening for de innadvendte.

Publisert over 3 år siden
G Solli. Gå til den siterte teksten.
. Men tror du alle innadvendte, introverte eller sjenerte barn trives med å være i fokus for tusenvis av voksne uten at en har noe sted å gjemme seg eller søke tilflukt? Hvorfor kan ikke voksne også gå i tog med de barna som vil, så får alle utfolde sin glede etter eget ønske? Hvorfor feire nasjonaldagen med statlig tvang av barn? For meg er det et godt symbol på hva nasjonalisme er,

Ellers har jeg intet i mot å være selvutslettende på nasjonens vegne. Vi er uenige om hva Gud vil og har satt for oss. Og hvorfor du blander inn eiendomsrett her, vites ikke. Er du kommunist og vil fjerne den?

Det kan umulig være dumt å trene seg på å bli mindre sjenert.
Hvor har du det fra at jeg vil ha bort eiendomsretten ?
Så inderlig tvert imot.

Jeg mener at globalisme er en farlig trend i tiden.
Individets rett og muligheter er viktig for hvert menneske.
Dett er ikke egoisme men en forutsetning for utvikling av hver enkelt.

2 liker  
Kommentar #35

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det kan umulig være dumt å trene seg på å bli mindre sjenert.

Jo, det er statlig overgrep å tvinge barn til å gå imot deres natur. Hvorfor ville vi synes at det var ille hvis staten tvang oss voksne til å gå i tog, mens det er greit å tvinge innadvendte og introverte barn til å gå spissrotgang?

Jeg mener globalismen er en sann velsignelse for vår klode, nasjonalisme er en trussel mot "Individets rett og muligheter". Vi er alle Guds skapninger, fått den samme kloden og vi skal ikke har grenser mellom folk. Her er ikke jøder eller greker.

Så hvorfor spør du om eiendomsretten hvis du vil beholde den?

1 liker  
Kommentar #36

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

?

Publisert over 3 år siden
G Solli. Gå til den siterte teksten.
Så hvorfor spør du om eiendomsretten hvis du vil beholde den?

Med din politikk ville alt bli et anarki....enten det eller diktatur for hele jorda om en gal type tar makta over globusen med full underkastelse som metode.
Ikke ulikt det radikal islam har som mål.

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere