Greta Aune Jotun

207

Vårt Land - norgesmester i verdidebatt?

Publisert: 23. nov 2018

Vårt Land presenterer avishusets debattforum - Verdidebatt, for å være "landets viktigste nettforum for debatt om verdier, religion, livssyn og samfunn". Det er mulig at presentasjonen stemmer med virkeligheten, men dette året ble Verdidebatt - dessverre - et sensurert debattforum. Innlegg som blir sendt forumet, får enten tilbakemeldingen "godkjent" eller "ikke godkjent". Med dette bebudes at bare artikler med innhold som tolereres av redaksjonen, blir publisert.

Godkjente

Verdidebatt har ikke vært heldig med den nye ordningen, mener jeg. Ytringer som blir publisert per dag - etter godkjennelse, er vanligvis i antall mellom 9-14. Når såpass mange innlegg blir lagt ut på løpende bånd, gjerne fire, fem eller flere i løpet av en time eller to eller en formiddag, får jo innleggene som blir lagt ut først, kort "levetid" på forsiden.

Ikke godkjente

Innlegg skal testes mot forumets retningslinjer. Noen av paragrafene i disse, kan tydeligvis tolkes forskjellig av redaksjon og stoffleverandør. Men, om redaksjonen mener at en eller flere paragrafer er brutt - i ett eller flere avsnitt, eller ved ord som ikke godtas, er det over og ut for hele innlegget. Tilbakemeldingen blir da: Innlegget oppfyller ikke kriteriene til et debattinnlegg slik det er definert i retningslinjene.

Hva jeg skrev 

Undertegnede har fått tre innlegg refusert. Mine erfaringer med Verdidebatt tilsier at det (muligens) var uthevet passasje i sitatet nedenfor som var diskvalifiseringsårsak i det første: - Hvorfor er det så viktig for demokraten dr. Christine Blasey Ford, og et par andre kvinner i USA, å anklage republikaneren Brett Kavanaugh for seksuell trakassering - nå? Det har gått nær førti år, så hvorfor har hun tidd tidligere, og hvorfor var hun taus i årene Metoo-avsløringene var på det mest intense? Hvorfor kom ikke anklagene før, men etter at Kavanaugh ble lansert som kandidat til stillingen som høyesterettsdommer? Vel, professor Fords forklaring under høringen, kunne tolkes som troverdig, men stemmebruken avslørte en sinnsbevegelse som helt klart var påtatt for å vekke medynk. En voksen kvinne i hennes stilling ville ha opptrådt annerledes enn en redd femtenåring. - - - Hva mener andre (seriøse) debattanter: Var det forkastelig av meg å tolke henne slik? Avisens egne skribenter unnser seg jo ikke for å tolke følelser og tanker hos f.eks. politikere, så hvorfor skal ikke andre kunne gjøre det?

I refusert innlegg nummer to, skrev jeg at alle som fornekter Jesus Kristus som Guds Sønn og Frelser, er tjenere for den kommende Antikrist, hva da også personer i kirkelige og politiske miljøer (som fornekter Guds Ord), må være - med referanse til hva apostelen Johannes skrev i sine brever om antikrister. Ja, jeg skrev også at de som bekjenner seg til islam er tjenere for Antikrist, ettersom de benekter at Jesus Kristus ble korsfestet og er Guds Sønn og Messias. Da jeg spurte redaksjonen om nærmere begrunnelse for avslaget, fikk jeg til svar at disse meningene ikke kunne tolereres. Hva mener andre (seriøse) debattanter? Var jeg for frittalende?

I det tredje refuserte innlegget, skrev jeg om maktalliansene i endetiden, med referanse til åpenbaringene apostelen Johannes mottok fra Jesus Kristus. Jeg kom også med antydninger om min forståelse av disse, og ønsket debatt fordi jeg har sett at mange andre har studert denne boken og kunne komme med nyttige innspill. Var det følgende siterte avsnitt om maktallianser som ble for vanskelig for redaksjonen: Hvem har befalt/befaler myndigheter og folk å innføre et merke i forbindelse med kjøp og salg, og hvem er opphavet til merket? Om Den falske profet: Hvem forkynner at døde mennesker åpenbarer seg og gjør store tegn og under? Har Gud gitt andre (også døde?) fullmakt til å helbrede enn de som ber i Kristi navn? Hvem praktiserer bønn til engler og ber til og dyrker helgener (dvs. tilber andre enn Gud)? Hvem forbyr mennesker å inngå giftermål? Har noen opphøyet seg selv til mellommann mellom Gud og mennesker, og tar imot hyllest fra massene?? 

Gjennom årene jeg har deltatt på Verdidebatt, har det vært mange innlegg med Johannes-åpenbaringene som tema, og disse har da vitterlig også inneholdt de forskjellige skribentene sine meninger om hvem man tror maktalliansene Dyr 1, Dyr 2 og Den falske profet er! Om det var ovenfor siterte som brøt med de nye prinsippene, må jeg si at ytringsfriheten i Vårt Lands debattforum har fått en alvorlig slagside mot en viss korrekthet. Hva mener andre (seriøse) debattanter, var dette utilbørlige spørsmål og utsagn?

Forskjellsbehandling, eller - .

Når jeg også de siste ukene har lest flere av de andre debattantenes innlegg på forumet, med meninger relatert til bibelske tekster, er det at undertegnede begynner å tro at redaksjonen praktiserer forskjellsbehandling. Eller er det mulig at innlegg blir refusert fordi redaksjonen selv har en annen mening enn debattanten? For, som begrunnelse for en av refuseringene, ble det påpekt at jeg måtte redegjøre for hvilken tolkningsnøkkel jeg hadde brukt, for ellers erklærte jeg egen (bibel)lesning for rett. (!!!). Skremmende forståelse av ytringsfriheten, mener jeg. Er det andre debattanter som har blitt avkrevd tolkningsnøkler når de i innlegg har uttrykt sine meninger om utsagn fra Bibelen? - det skulle jeg gjerne ha visst - .

Innlegg og kommentarer

For noen få uker siden gjorde jeg et raskt søk angående bevegelser på Verdidebatt i løpet av fem hverdager. Her er resultatet: I disse dagene godkjente redaksjonen i alt 54 innlegg (ikke medregnet Lesetips eller innlegg i temaboksene); 23 av innleggene fikk 0 kommentarer hver, 10 innlegg fikk 1 kommentar hver, 6 innlegg fikk 2 kommentarer hver, 4 innlegg fikk 3 hver, 2 fikk 4 hver, 1 innlegg fikk 5 kommentarer, 2 innlegg fikk 6 kommentarer hver, 6 forskjellige innlegg fikk henholdsvis 7, 9, 10, 13, 21 og 26 kommentarer. I sum blir dette 145 kommentarer på 54 innlegg. Det kan man vel kalle en nokså mager interesse, eller hva? Jo, selvsagt kan innlegg bli hentet frem og kommentert selv om de ikke har forsideplass, ja, lenge etter publisering, men det er unntaket, ikke regelen. Hvorfor kan jeg hevde det? Jo, jeg har nå gått tilbake til halvparten av de 54 innleggene, og fant: 1 innlegg hadde fått 11 kommentarer mer siden publiseringen, de øvrige 26 hadde til sammen fått 10 nye kommentarer. Så bevegelsen i ettertid kan sies å være minimal. Statusen for ganske mange av de nyere innleggene, har også vært null kommentarer. Iblant kan et innlegg få noen hundre kommentarer, ja, men det skjer ikke ofte.

Visninger

Av de nevnte 54 innleggene hadde 34 mindre enn 500 visninger (de fleste hadde mellom 100-200; 7 hadde under 100). Bare 20 innlegg hadde over 500 visninger; av disse hadde 5 innlegg over 1000 visninger. Forteller disse tallene at interessen for Verdidebatt er dalende? I tilfelle er det kanskje en fordel: Det er ikke særlig tidkrevende å fjerne eventuelle usaklige passasjer i trådene med få kommentarer. Jo, iblant kan et innlegg få flere tusen visninger, men det skjer heller ikke ofte.

Lesetips og temabokser

Til temaboksene blir det gjerne hentet frem innlegg som er både to og tre måneder gamle, ja, også eldre. Når det gjelder Lesetips-innlegg, temabokser og Vårt Lands egne innlegg, får jo disse, naturlig nok, utvidet "levetid" på forsiden. Iblant kanskje unødig lenge? Etter hvert har jeg skjønt at å erklære Guds Ord for Sannheten (tolkningsnøkkel Johs. 17:17), å gi negativ kritikk av innvandring og islam, å hevde at provosert abort er drap på menneskeliv og å sitere hva Guds Ord sier om homofilt samliv, ikke kvalifiserer for Lesetips-spalten. Hevder man sistnevnte, blir man gjerne diagnostisert som paranoid (sinnssyk) av minst én meddebattant; slike "korrekte" kommentarer har jeg sett får stå, mens den "sinnsykes" utsagn selvsagt må meldes til moderator.

Konspirasjon

Beklager så meget, Verdidebatts ansvarlige, at jeg nå har konspirert med egne og andres erfaringer og opplysninger og kommet til konklusjoner at ytringsfriheten er, for å si det mildt, selektiv og dermed på vikende front i avishuset Vårt Land. Om noen nå har bestemt seg for å minne meg om at VL/Vd er suverene når det gjelder utvelgelse av innlegg, slik enhver publikasjon er: Senk skuldrene! - gjennom mange tiår som samfunnsdebattant, har jeg mange erfaringer som underbygger nettopp det. Men, jeg kan ikke huske å ha fått innlegg om bibelske og etiske temaer som nevnt ovenfor refusert hos andre, bare innlegg med positiv omtale av Israel - og - negativ omtale av en viss profet. Angående sistnevnte er det forståelig, journalister er dessverre en utsatt yrkesgruppe om de trykker noe som blir oppfattet som fornærmelse av denne.

Ros

til redaksjonen: Moderator har vært høflig og grei når jeg har klaget på refuseringer. Det er et pluss. Og - Vårt Land krever ikke at deltakere på Verdidebatt skal være registrert på Facebook for å debattere, slik regelen er i mange andre nettforum. Men, om VL kommer med et slikt krav i fremtiden, sier jeg, om ikke før, takk for meg. - - - (Hørte jeg noen juble av lettelse?)

De fleste kommentatorer på Verdidebatt har god oppførsel og er saklige. Det er også et pluss. Jeg besøkte nylig VGs nettavis, som jeg knapt har vært innom tidligere, og ble sjokkert over standarden på kommentarene der: Flere oppfordret til drap på hovedpersonen i oppslaget som ble debattert, stygge personkarakteristikker av ham og hans kone og simpelt språk. Der skal grensen gå for ytringsfriheten, mener jeg, ikke grenser som hindrer noen fra å slippe til med temaer som skal være unevnelige på grunn av visse gruppers hårsårhet.

17 liker  
Kommentar #251

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Ja da, når andre sporer av, sporer jeg etter.

Du er selv ansvarlig for dine avsporinger. 

3 liker  
Kommentar #252

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Men du misforstår saken hvis du oppfatter at enkelte debattdeltakeres kritikk av din bruk av skriftsteder (og mengden av disse) innebærer et nei til Jesus Kristus. 

Jeg kan jo minne om Frans av Assisis ord om at man skal forkynne evangeliet, om nødvendig med ord!

3 liker  
Kommentar #253

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Hvor mange vil at så mange som mulig skal bli frelst?

Publisert over 3 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror du misforstår saken litt, for å si det forsiktig, hvis du oppfatter at enkelte debattdeltakeres kritikk av din bruk av skriftsteder, og mengden av disse, innebærer et nei til Jesus Kristus. 

Når du møter motstand på Verdidebatt, betyr ikke det at Jesus ikke ønskes velkommen.    

Der Kristus Jesus er, der også de barna Han har ufattelig dyrt kjøpt. Alle som av Guds Nåde har fått se hvor dyrebar og verdifull Skriftene er, dette er jo av Guds Nåde og Miskunn. Kjenner du da ikke en så stor glede og takknemlighet over dette, at du kjenner et sterkt behov for å spre Guds Ord der det fortsatt er mulig? 

For vi lever i en tid der kristendommen er sterkt på retur og noe fremmed erstatter den. Derfor, så lenge det er mulig å spre Guds Ord er dette desto viktigere. Hvorfor kan da ikke Kristus Jesus Selv tale til hver enkelt?  - For Guds Ord er jo Levende og virkekraftig som utfører Guds vilje -.Det er jo derfor det også blir stor motstand,  - for motstanderen vil jo det totalt motsatte av det Kristus Jesus vil -.

Når en har blitt helt overbevist om dette og alt det Kristus Jesus sier til oss i Skriftene samlet, som også leder til frelse:

14  Men du skal holde fast på det du har lært og er blitt overbevist om; du vet jo hvem du har lært det av.
 15   Helt fra barndommen har du kjent de hellige skrifter, de som kan gi  deg  visdom som leder til frelse ved troen på Kristus Jesus.
16 Alle   skrifter som er inngitt av Gud, er også nyttige til å gi opplæring og   tale til rette, hjelpe på rett vei og oppdra i rettferd.
 17 Slik skal det menneske som hører Gud til, settes i rett stand og bli rustet til all god gjerning.
2 Tim 3,14-17

Når det faktisk er Guds Levende og virkekraftige Ord som leder til frelse, da betyr faktisk all motstand en motarbeidelse av dette. For selve motstanderen vil jo ikke at mennesker skal bli frelst.

Når du  - tenker på hvor mye Kristus Jesus har gjort for menneskers frelse, overalt der Jesu Kristi Evangelium blir forkynt og der Guds Ord blir forkynt.  Som innebærer en så stor Kjærlighet til menneskene som er umulig å fatte. Så skal altså ikke Kristus Jesus Selv slippe til med Sine Egne Ord på vårt språk -?

Hvor mange vil at så mange som mulig skal bli frelst? Den Allmektige Gud vet det, fra før verden ble skapt.

1 liker  
Kommentar #254

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Hvis dette er skrevet som kommentar til meg, må jeg bare konstatere at vi dessverre snakker forbi hverandre. Vi skriver om helt ulike ting. 

2 liker  
Kommentar #255

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Jeg foreslår en avslutning

Publisert over 3 år siden

Nå foreslår jeg at denne tråden avsluttes. Det spørs vel om vi kommer videre på en fornuftig måte i forhold til trådens tema. De som har behov for det, har sikkert fått sagt sin mening nå. Er du ikke også enig i det, trådstarter?  

2 liker  
Kommentar #256

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Din reaksjon forteller jo ganske mye....

Publisert over 3 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Hvis dette er skrevet som kommentar til meg, må jeg bare konstatere at vi dessverre snakker forbi hverandre. Vi skriver om helt ulike ting. 

....også i tidligere kommentarer du har skrevet.

Når du tydeligvis ikke engang oppfatter at kommentaren var skrevet til deg, samt de som vil kan jo samtidig lese det jeg skrev. Når en befinner seg på et åpent debattforum, så er det jo andre som kan lese det og reagere på forskjellig vis.

Hvem er kommentaren  # 253 først og fremst henvendt til da? Vitterlig din kommentar # 249. Så det forteller jo det mye.

Det er jo også flere enn deg som deltar på dette forumet. Så hvorfor ønsker du nå denne tråden avsluttet, selv om du ikke har mer på hjertet? Ref. din kommentar. # 255.

1 liker  
Kommentar #257

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Et debattforum....

Publisert over 3 år siden

.... handler i betydelig grad også om en åndskamp. VD er ingen unntak.

2 liker  
Kommentar #258

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Det var bare et forslag

Publisert over 3 år siden

Jeg forsto selvsagt at din kommentar 253 var til min 249, men vi snakker helt forbi hverandre. Og mitt forslag om å avslutte tråden, har ikke noe med det å gjøre. Det handler verken om deg eller meg. Og det var kun et forslag. 

Til kommentar 257: 

På Verdidebatt er det ingen åndskamp, her er for det meste vennlig diskusjon. Men også en del som dessverre er unyttig.   

3 liker  
Kommentar #259

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Så hvem snakker da forbi hvem?

Publisert over 3 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Jeg forsto selvsagt at din kommentar 253 var til min 249, men vi snakker helt forbi hverandre. Og mitt forslag om å avslutte tråden, har ikke noe med det å gjøre. Det handler verken om deg eller meg. Og det var kun et forslag.  

Du ville tydeligvis ikke forstå da: ...."Hvis dette er skrevet som kommentar til meg,".... . (Kommentar  #249).

Antyder ikke dette en tydelig tvil  om hvem min kommentar ble skrevet til?  Så hvem snakker da forbi hvem? X-antall vil jo helst forstå det de selv vil, og ignorere resten. 

Ikke bland meg opp i hvem som skriver forbi hvem, det er du som ikke vil ta inn over deg det jeg skrev, du ville heller ikke kommentere det.  Ingen tvinger deg. Jeg vet hva jeg skrev, om du ignorer det; så er det av din frie vilje.

Avslutter nå med denne kommentaren til Dag Løkke og ment kun til Dag Løkke.

1 liker  
Kommentar #260

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Klar tale

Publisert over 3 år siden

Takk for tydelig avslutningsreplikk! God natt og sov godt!  

1 liker  
Kommentar #261

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Åndskamp?

Publisert over 3 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
.... handler i betydelig grad også om en åndskamp. VD er ingen unntak.

Nei, da.  Det handler bare om uenighet.

2 liker  
Kommentar #262

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Det pågår en betydelig åndskamp i disse tider.

Publisert over 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Nei, da.  Det handler bare om uenighet.

Er nok ikke enig med deg i det. 

Det bedrives betydelig åndskamp i disse tider og den øker. Se bare på det som skjer i verden, er det ikke en betydelig åndskamp som pågår for også å kneble ytringsfriheten da? Hvem er det som har kuppet definisjonsretten på det meste da? Her vet jeg at du vil protestere, for ditt syn har du jo tydelig gitt tilkjenne i tidligere kommentarer.

Mediene bedriver jo også en betydelig åndskamp, de vil jo ihuga og intenst oppdra befolkningen til å bli globalistisk, mens styresmaktene belønner dem.

Også det er en betydelig åndskamp, som fører til kaos. Et tydelig villet kaos, der det meste transformeres til det ugjenkjennelige.

Alle som verdsetter profetiene i Skriftene, vet at det går mot svært vanskelige tider. Tidens tegn er temmelig tydelige for x-antall av oss.

2 liker  
Kommentar #263

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Finn x!

Publisert over 3 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Tidens tegn er temmelig tydelige for x-antall av oss

Jeg har forstått det nå. 

Menneskeheten er delt i to.

X antall av oss har forstått tidens tegn.

X antall av oss har funnet Jesus.

X antall av oss er åndelige.

X antall av oss er rettferdige.

X antall av oss er ikke globalister.

X antall av oss går ikke fortapt i den evige ild.

Mengden x antall av oss inneholder delmengden Mona Ekenes.

Disse  "fakta" er lov å ytre i full offentlighet.

3 liker  
Kommentar #264

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Jeg foreslår en avslutning Publisert rundt 10 timer siden

Nå foreslår jeg at denne tråden avsluttes. Det spørs vel om vi kommer videre på en fornuftig måte i forhold til trådens tema. De som har behov for det, har sikkert fått sagt sin mening nå. Er du ikke også enig i det, trådstarter?  

God morgen :-)

Om begrunnelsen er - at du har sagt din mening nå - og vet at alle andre har det - så er svaret mitt nei.

3 liker  
Kommentar #265

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

Har hørt det før.

Publisert over 3 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Takk for tydelig avslutningsreplikk! God natt og sov godt!

Dag Løkke har det med å ønske tråder avsluttet når gunnen under ham begynner å svikte. 

6 liker  
Kommentar #266

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert over 3 år siden

He he, da får vel denne tråden også gå sin gang, akkurat som stormløpet ditt! 

Det er vel der du har hørt det før, mitt forslag om å avslutte etter mer enn tusen kommentarer. Hvilken grunn som svikter, kan vel være diskutabelt. Det er sikkert også ganske uinteressant for de fleste. 

Nå skal resten av lørdagen vies barnebarna. God helg ønskes deg og alle andre, Roald Øye!          

3 liker  
Kommentar #267

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Tja.

Publisert over 3 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Det er sikkert også ganske uinteressant for de fleste. 

Når vi ser at de fleste innlegg her på VD har null kommentarer må det vel være bra at noen er interessante og får flere hundre slik som denne ?
Da blir det vel dumt å prøve å stoppe slike tråder ?

5 liker  
Kommentar #268

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Det bedrives betydelig åndskamp i disse tider og den øker.

Dette til tross tror jeg oppramsingene av Bibelen faller på stengrunn fordi vi som skriver og leser her har Bibelen inne og kjenner stoffet gjerne helt fra barnsben av. Du viser oss hva du har lest, men ikke om du har forstått. Det forblir ubesvart, men det jeg ville si er at for min del trenger du ikke gjenta Bibelen flere ganger nå. Jeg leser den andre steder i andre sammenhenger. Her skriver jeg om andres og mine meninger, og leser Bibelen når det er anledning til det. Om du mener noe om det som står i Bibelen og din åndskamp, er det lettere om du bare sier dette med egne ord. 

3 liker  
Kommentar #269

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Dag Løkke har det med å ønske tråder avsluttet når gunnen under ham begynner å svikte. 

Det er ikke grunnen som avgjør om stormløp lever evig. Det er løperen. 

4 liker  
Kommentar #270

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

Sprikende tro.

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke grunnen som avgjør om stormløp lever evig. Det er løperen. 

I følge Bibelen,  som er kilden for vår tro, står det skrevet om hvor lenge stormløpet mot Hans utvalgte folk skal vare.  Ingen mennesker har noe med varigheten  av løpet  å gjøre.  Jeg syns det er oppmuntrende at så mange ser ut til å være opptatt av spørsmålet:  Hvor lenge?  Spørsmålet er tydeligvis  ingen "døgnflue".

På en annen tråd har jeg i over et halvt års tid forsøkt å gi Bibelens  svar på  spørsmålet.  Så lenge noen spør,  vil jeg, sammen med andre,  si hva jeg mener. 

6 liker  
Kommentar #271

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Så lenge noen spør,  vil jeg, sammen med andre,  si hva jeg mener. 

Det må du gjerne. Jeg er forberedt på å vente, ut min tid om det er nødvendig. 

1 liker  
Kommentar #272

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Nå var det klart igjen.

Publisert over 3 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
I følge Bibelen,  som er kilden for vår tro, står det skrevet om hvor lenge stormløpet mot Hans utvalgte folk skal vare.  Ingen mennesker har noe med varigheten  av løpet  å gjøre.

Det er Gud, og ikke vi mennesker, som har regien.

All the world's a stage, and now even Airbnb has been assigned a role by the great playwright.

1 liker  
Kommentar #273

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Det er faktisk også fakta.

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Disse  "fakta" er lov å ytre i full offentlighet.

Og x-antall (avk. av et ukjent antall), som jeg vet at du og x-antall andre meget godt forstår, der x-antall gjør nøyaktig det samme. Det er faktisk  - også - fakta, som x-antall liker å bli påminnet om, andre stiller seg likegyldige, eller andre misliker sterkt. 

Så var det med ytringsfriheten da........ . 

X-antall vil jo gjerne kneble og dirigere andres ytringsfrihet over i sin retning, der x-antall som vil dominere med  sine egne definisjoner.

Frivillig og samstemt enighet bringer stor glede, når x-antall er samstemte om alt som er sant og av det gode. Da er det det  gode og gledefylte budskapet, Evangeliet om Jesu Kristi Frelsesverk på Golgata Kors og Jesu Kristi liv og virke og Jesu Kristi Legemlige oppstandelse fra de døde, helt sentralt.

Det er faktisk  - også - fakta.

3 liker  
Kommentar #274

Jostein Sandsmark

133 innlegg  455 kommentarer

"Palestinerne har liten grunn til håp...." # 265 #267

Publisert over 3 år siden

Det synest som om Roald Øyes "Stormløpet mot Israel ..." er avslutta. Eg var i ferd med å skriva ein kommentar, men innlegget er nå borte.  Men det eg vil ytra har relevans for denne tråden også.

Erling Rimehaug har i Vårt Land (30.11.) eit stort oppslag med tittelen:

"Håpsreise i håpløshetens land" - i samband med hans adventsreiser frå Nasaret til Betlehem. 

Han stiller sjølv diagnosen: "Håpet om en rettferdig fred fikk dødsstøtet da Donald Trump anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad.  Israelske bosettinger spiser seg stadig mer av landområdene. Gjerde og mur stenger dem inne, sjekkpunkter gjør det vanskelig og tidskrevende å ferdes . Økonominen går i stå..."

Men det er ikkje vanskeleg å imøtegå alle desse propagandafrasene og avvisa dei. Det har også grundig vorte gjort fleirfaldige gonger, men det ser ikkje ut til at somme - som avgjort skulle vita betre - vil gje slepp på desse antijødiske utsegnene. 

På reisa er han innom fleire palestina-arabarar og spør dei kva håp dei har for framtida. Ingen listar opp desse tilhøva som han anfører som hinder for fred og eit godt liv. Dei nemner forhold som godt kan levast ut og sameinast med det styret som israelarane utøver i dag. Det er Rimehaug som støttar opp om dei usanne vilkåra for fred og sameksistens - for alle partar - i heile Jødeland!

Og Rimehaug kunne ha samsnakka med dei om at: Så snart leiarane deira ville etterleva Oslo-avtalen med å erkjenna jødane sin fulle eigedomsrett og jurisdiksjon av Judea-Samaria, - og vidare i samsvar med Oslo: - stansa all intern negativ propaganda som berre aukar misnøya, oppvigleriet og terroren, - ville freden senka seg over landet på timen!

Vidare kunne Rimehaug ha opplyst dei om at bortsett frå dei sjølvpåførte ulempene som dei er plaga med - har dei som arabisk folkegruppe det betre enn nokon i heile Midtausten!   

Ingen kvinner i arabarland har slik fridom som i Israel. Levekåra for både menn og kvinner saman med jødane er betre enn i alle dei omkringliggjande arabarlanda. 

6 liker  
Kommentar #275

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Big Brother

Publisert over 3 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Frivillig og samstemt enighet bringer stor glede, når x-antall er samstemte om alt som er sant og av det gode.

Ytringsfrihet er enkelt når man har kvittet seg med meningsmotstanderne (i Helvetes evig brennende ild) og bare de rettroende, åndelige gjenstår.

Det er vel dette som er den egentlige konsensus-menigheten.

Bare eliten, som består av x antall mennesker, kan bejae hverandres sannhet til evig tid. Noe sier meg at de som er mest aktive på VD, ikke har så mye å se frem til i resten av evigheten.

2 liker  
Kommentar #276

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

Er tråden oppegående?

Publisert over 3 år siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.
Det synest som om Roald Øyes "Stormløpet mot Israel ..." er avslutta. Eg var i ferd med å skriva ein kommentar, men innlegget er nå borte.  Men det eg vil ytra har relevans for denne tråden også.

Tråden kan ikke være  avsluttet, for i dag tidlig la jeg inn en kommentar som var et svar på et spørsmål som hadde blitt stilt på tråden.  Jeg stilte et spørsmål tilbake,  og venter på svar.  

Det ville ha vært interessant å lese din kommentar til noe av det som har kommet frem på den lange tråden. Du er en "tung" aktør, Sandsmark.  Moderator kan vel ikke kutte tråden mens den ennå er oppegående?

4 liker  
Kommentar #277

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Jesus er Veien, Sannheten og Livet

Publisert over 3 år siden

Jeg har lest utallige bøker og skrifter av mange slag, men det er Bibelen, Guds Ord, som er blitt det kjæreste lesestoffet for meg. Når jeg leser Bibelen, blir jeg SÅ glad, når jeg nevner Navnet Jesus Kristus, blir jeg SÅ lykkelig - og når jeg - et lite støvkorn i skaperverket - får lov til å be Fader vår (Matt. 6:9ff), dvs. for Jesu Kristi skyld får kalle meg barn av Skaperen, den allmektige, få be til Ham, tro Hans Ord og ved Den Hellige Ånd bli veiledet i Sannheten, ja, det er så stort at det egentlig ikke kan beskrives, det må erfares, hvor salig det er å være Hans barn. 

Jo da, tunge dager da sykdommer dominerer, erfarer jeg, men Han holder hva Han har lovet: være med sine alle dager.  (Jeg har også opplevd helbredelser, men det kan jeg kanskje skrive om senere en gang, ikke i denne tråden.)

Jeg anbefaler alle som ikke har gjort det, å lese Bibelen sammenhengende, fra første ord til siste - og be Den Hellige Ånd forklare Ordet for hjerte og sinn.

5 liker  
Kommentar #278

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Jeg anbefaler alle som ikke har gjort det, å lese Bibelen sammenhengende, fra første ord til siste - og be Den Hellige Ånd forklare Ordet for hjerte og sinn.

Jeg finner stor glede i å lese Bibelen, og overraskes over at andre kristne kan finne på å mobbe meg eller snakke nedsettende fordi de ser på det som skryt om jeg forteller om dette. Får håpe dette ikke rammer deg også. Men det har vel noe med det synet man har på andre mennesker. Noen er åpne og tolerante, andre vet ikke hvordan slikt skrives. 

2 liker  
Kommentar #279

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Helt naturlig.

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg finner stor glede i å lese Bibelen, og overraskes over at andre kristne kan finne på å mobbe meg eller snakke nedsettende fordi de ser på det som skryt om jeg forteller om dette.

Kristne ser Gud fra forskjellige sider. Vi uttrykker vår tro forskjellig. Det at noen mener noe er riktig / sannhet viser bare at de setter seg over Gud og setter oppfatting av sin Gud som alles Gud.  
Nå nettopp hadde DNK en evangelie-lesing fra NT (Matt 25:1-...)  om de fem vise og de fem uforstandig brudepiker.    Når vår tid kommer og vi skal å inn i måle for vår tro, må vi ha olje i kannen. Hver dag må vi fylle på litt olje i våre kanner - så vi har nok når tiden kommer.  Det er ikke mange som er enige om hva oljen er i praksis eller hvordan vi skaffer oss den i løpet av dette livet.  
Vi går i mot det samme målet alle sammen.  Alt er tillatt sa Paulus (1.Kor 6:12) - men ikke alt tjener det gode.   I mange debatter ser vi navlebeskuende innlegg uten å se den store Guds allsidighet og variasjon i trossuttrykk vi er gitt.  Det er alt for mange som tar på seg rollen som ham med "Kasteskovelen" ( Matt 3:12) og det er trist-  det er ikke vår jobb.  Vi er i hver vår enfoldighet er ikke gitt den rollen.  For å bevare en god debatt - så må vi få lov til å bruke dumheten - vi som har den.  
Det er bedre å fortell hvorfor man gjør som man gjør.  En fersk Normann som voks opp i en annen kultur kunne ikke forstå hvordan vi våget å sitte i våre gudstjenester.  I respekt for vår Gud måtte vi jo enten stå med bøyet hode eller knele når man bad.  Jeg måtte da forklare min nyankomne venn at vi ikke hadde slik respekt for vår Gud og at vi stort sett fiklet med mobilen når presten surret med sitt der fremme.  Det er mange måter å uttrykke sin tro på - vi alle gjør det litt forskjellig. 

2 liker  
Kommentar #280

Anita Stokkeland

0 innlegg  97 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Må jeg bli katolikk for å slippe at folk ser på mobiltelefonen under messen?


1 liker  
Kommentar #281

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
Det er alt for mange som tar på seg rollen som ham med "Kasteskovelen" ( Matt 3:12) og det er trist-  det er ikke vår jobb.  Vi er i hver vår enfoldighet er ikke gitt den rollen.

Slik jeg leser fruene Aune Jotun og Ekenes tror jeg du er på tynn is her. 

1 liker  
Kommentar #282

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Det er nesten bare halve sannheten?

Publisert over 3 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Jesus er Veien, Sannheten og Livet

Summen av ditt ord er sannhet, dine rettferdige lover varer evig. (Salm.119.160) 

Du glemte "oppstandelsen og livet" (Joh.11.25) 

For hvis de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp. Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom. (1.Kor.15.13-14) 

For dette er min Fars vilje, at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. (Joh.6.40)

Salig og hellig er den som får ta del i den første oppstandelsen. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester og herske som konger sammen med ham i tusen år.  (Åp.20.6) 

Men jeg sier sannheten, og derfor tror dere meg ikke. Kan noen av dere påvise at jeg har syndet? Men når det er sannheten jeg sier, hvorfor tror dere meg da ikke? Den som er av Gud, hører Guds ord. Dere hører ikke, for dere er ikke av Gud. (Joh.8.45-47)

Hvordan finner du sammenhengen gjennom Bibelen når den ikke er skrevet i sammenheng? (Luk.1.1-3)

Kommentar #283

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Hvordan finner du sammenhengen gjennom Bibelen når den ikke er skrevet i sammenheng? (Luk.1.1-3)

Sammenheng og sammenhengende har ikke samme betydning.

2 liker  
Kommentar #284

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Skjønner...

Publisert over 3 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Sammenheng og sammenhengende har ikke samme betydning.

Du mener da fortløpende? Dersom en husker halvparten av slik lesning skal en være fornøyd! Det hele kan bli som det står i Jes.28.9-13.

Kommentar #285

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jesaja 28 bør leses sammenhengende for å finne sammenhengen ...

1 liker  
Kommentar #286

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

"Veslevitet strekk ikkje til."

Publisert over 3 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Men, jeg kan ikke huske å ha fått innlegg om bibelske og etiske temaer som nevnt ovenfor refusert hos andre, bare innlegg med positiv omtale av Israel - og - negativ omtale av en viss profet.

To av mine innlegg har blitt avvist i løpet av de siste 3-4 uker  uten at jeg forstod at jeg  hadde  brudt andre regler,  enn at omtalen av Israel. israelere  eller jøder kanskje var for positiv .

Min første tanke etter refuseringen var at debattansvarlige kanskje kunne bli utsatt for trusler hvis de publiserte for positive innlegg om israelske forhold.  Det er jeg som ikke forstår hvor grensene går. 

Jeg forsøker alltid  å dokumentere positive påstander,  som noen kan oppleve litt kontroversielle. Om profeten vil jeg ikke finne på å skrive  noe ufint i klartekst.

3 liker  
Kommentar #287

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Guds verdensvide Menighet er Jesu Kristi Legeme her på jorden.

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Ytringsfrihet er enkelt når man har kvittet seg med meningsmotstanderne (i Helvetes evig brennende ild) og bare de rettroende, åndelige gjenstår.

Det er vel dette som er den egentlige konsensus-menigheten.

Bare eliten, som består av x antall mennesker, kan bejae hverandres sannhet til evig tid. Noe sier meg at de som er mest aktive på VD, ikke har så mye å se frem til i resten av evigheten.

Ingen som har fått troens gave ønker å kvitte seg med meningsmotstandere, Kristus Jesus vet aller best å håndtere dem og hjelper Sine når det er nødvendig. Men det å diskutere med dem i det vide og brede er ikke til gagn for noen.

Skriftene gir også svaret på slikt, som jeg faktisk også bruker som Hovedfasit:

Men de ugudelige mytene, som bare er tomt snakk, skal du vise fra deg. Øv deg heller i gudsfrykt. 1 Tim 4,7

Ikke kun med tanke på deg jeg skriver dette, men til alle (også dem som ikke deltar på dette forumet, for de finnes også) som ikke vet om den viktige forskjellen:

Det å unngå fortapelse/ helvete er det kun Kristus Jesus som kan hjelpe oss med, her finnes det absolutt - ingen unntak -. Guds Menighet består av alle som har tatt i mot Jesu Kristi kall og omvendt seg til Kristus Jesus, fått sine synder tilgitt og lever ved Guds Nåde og Miskunn, har fått et nytt hjerte og en ny ånd. Som dermed har medført at en er innlemmet i Guds Rike og hører Kristus Jesus til. Jøde først og så hedning.

Guds verdensvide Menighet er Jesu Kristi Legeme her på jorden. Er alle som har tatt imot Jesu Kristi kall og lagt hele sitt liv i Jesu hender og fått et nytt liv og alle sine synder tilgitt, som underveis på Livets Veg lærer å stole på Kristus Jesus i ett og alt. Som også underveis har fått erfare at Kristus Jesus svikter aldri og holder alt det Han har lovet, selv om en selv snubler og svikter under veis. Da kan vi jo komme til Jesus med alt dette og få tilgivelse, takket være Guds ufattelige store Kjærlighet, Nåde, Barmhjertighet, Rettferdighet og Miskunn.

Jeg vil gi dere et nytt hjerte og la dere få en ny ånd inne i dere. Jeg vil ta steinhjertet ut av kroppen deres og gi dere et kjøtthjerte isteden. Esek 36,26

han som gjorde oss til tjenere for en ny pakt, som ikke bygger på bokstav, men på Ånd. For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende. 2 Kor 3,6
---
Så den konsensus-menigheten du sikter til Frøland, stemmer ikke i virkeligheten med hvordan Guds Menighet er. Der ingen vil kvitte seg med sine motstandere, men håper at så mange som mulig av dem skal bli frelst. Hvorfor tror du ellers at misjon er så sentralt i Guds verdensvide Menighet? Forfulgte ikke også Saulus, senere Guds apostel Paulus de kristne på den tiden? Paulus ble jo hedningenes apostel. Hva med den ene røveren som ble korsfestet sammen med Jesus og ble med Jesus til Paradis?

Alvorlig talt, hvordan kan du egentlig uttale deg så snevert og skråsikkert om dette, når du tydeligvis ikke vet hvordan det er og ikke har erfart det å bli innlemmet i Guds Menighet? 

Ikke alle menigheter (de vranglærende sektene) disse som ikke er av Guds Menighet, selv om det blir hevdet. Det finnes både falske hyrder, falske forkynnere og falske kristne som også driver sine menigheter/sekter, eller blander seg sammen med andre kristne.

Guds Ord skal spres, selv om såkornet Guds Ord ikke kun faller i god jord:

4 Mye folk strømmet nå til fra byene omkring. Da en stor mengde hadde samlet seg om ham, fortalte han en lignelse: 5 "En mann gikk ut for å så kornet sitt. Og da han sådde, falt noe ved veien; det ble tråkket ned, og fuglene under himmelen kom og tok det. 6 Noe falt på steingrunn, og det visnet straks det kom opp, fordi det ikke fikk væte. 7 Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp sammen med det og kvalte det. 8 Men noe falt i god jord, og det vokste opp og bar frukt, hele hundre foll." Da han hadde sagt dette, ropte han ut: "Den som har ører å høre med, hør!"

  9  Disiplene spurte ham hva denne lignelsen betydde. 10 Han svarte: "Dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter. Men de andre får det i lignelser, for at de skal se, men ikke skjelne, og høre, men ikke skjønne.

  11 Lignelsen skal tydes slik: Såkornet er Guds ord.

  12 De ved veien er de som hører det, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og bli frelst. 13 De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det. Men de har ingen rot og tror bare en tid; når de blir satt på prøve, faller de fra. 14 Det som falt blant tornebusker, er de som nok hører ordet, men på sin vei gjennom livet kveles de av bekymringer og rikdom og nytelser, så de ikke bærer fullmoden frukt. 15 Men det i den gode jord, det er de som hører ordet og tar vare på det i et fint og godt hjerte, så de holder ut og bærer frukt. Luk 8,4-15

1 liker  
Kommentar #288

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Er ikke det flott ?

Publisert over 3 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Ikke alle menigheter (de vranglærende sektene) disse som ikke er av Guds Menighet, selv om det blir hevdet. Det finnes både falske hyrder, falske forkynnere og falske kristne som også driver sine menigheter/sekter, eller blander seg sammen med andre kristne.

Alt er fullbragt - sa Jesus .  Det er bare det man har på sine egen kanne som gjorde at brudepikene slapp inn i bryllupet.  (Markus 9:28-40: ) Det minner oss om noen annet.  Jesus fordømte ikke nabomenigheten ( dine "vranglærende sekter") - han sa bare "La de bare holde på". ----  "Den som ikke er mot oss er med oss".  Vi er et legeme alle sammen - selv om nesen ikke liker lukten av det som kommer ut bak. Livet er for kort til dømme andre menigheter.  I din egen kan dine lærere irettesette ja - så dere står samlet - og gjøre mektige gjerninger sammen i Jesu navn.  

Vi behøver ikke å dekke hele bredden i kristendommen alle sammen.  Noen ligger på magen når de ber, andre kneler , noen sitter med foldede hender , noen står med foldede hender og senket hode, andre holder hendene opp , ander hopper rundt , noen åpner munner i lovprisning , noen snakker og synger i språk vi ikke forstår når vi ber..  Men uansett vi er ett legeme og ber til den samme Herre og Gud.

1 liker  
Kommentar #289

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Vi skal lyde Gud mer enn mennesker.

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Dette til tross tror jeg oppramsingene av Bibelen faller på stengrunn fordi vi som skriver og leser her har Bibelen inne og kjenner stoffet gjerne helt fra barnsben av. Du viser oss hva du har lest, men ikke om du har forstått. Det forblir ubesvart, men det jeg ville si er at for min del trenger du ikke gjenta Bibelen flere ganger nå. Jeg leser den andre steder i andre sammenhenger. Her skriver jeg om andres og mine meninger, og leser Bibelen når det er anledning til det. Om du mener noe om det som står i Bibelen og din åndskamp, er det lettere om du bare sier dette med egne ord. 

Det høres jo ikke bra ut Njål Kristiansen for:

Noe falt på steingrunn, og det visnet straks det kom opp, fordi det ikke fikk væte. Luk 8,6
 De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det. Men de har ingen rot og tror bare en tid; når de blir satt på prøve, faller de fra. Luk 8,13

Vet du ikke at Guds Ord også er som kilde av levende vann?

 - I likhet med alle andre, så får også jeg se og forstå stykkevis og delt -. Derfor er det jo desto viktigere at Kristus Jesus Selv  får komme til og Selv tale direkte til oss. Er ikke alene om å ha fått se det som viktig. Samtidig er det jo ikke kun de som deltar her på VD som kan lese det vi skriver, dette forumet er jo åpent for alle som leser VD. 

Kan du tenke den tanken at heller ikke alle har en Bibel i en tid der kristendommen er sterkt på retur? Heller ikke alle har lest Bibelen fra barnsben av og x-antall aner ikke hva som står i den?

Du vet vel også at vi skal lyde Gud mer enn mennesker, eller har du glemt det?

1 liker  
Kommentar #290

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.

 - I likhet med alle andre, så får også jeg se og forstå stykkevis og delt -. Derfor er det jo desto viktigere at Kristus Jesus Selv  får komme til og Selv tale direkte til oss. Er ikke alene om å ha fått se det som viktig. Samtidig er det jo ikke kun de som deltar her på VD som kan lese det vi skriver, dette forumet er jo åpent for alle som leser VD. 

Kan du tenke den tanken at heller ikke alle har en Bibel i en tid der kristendommen er sterkt på retur? Heller ikke alle har lest Bibelen fra barnsben av og x-antall aner ikke hva som står i den?

Nå må vi sortere litt her igjen; 

1) Du taler ikke på vegne av Gud men ut fra hva du selv har forstått

2) Ikke alle har en Bibel. Dette er deres valg. De vet at den finnes men ønsker ikke noen nærmere tilknytning. 

3) Selv om ikke alle leser det som står på VD, kommer vi ikke noe nærmere dem ved å ramse opp Bibelen gang på gang. Er de ikke her er de ikke her. Slik er det med den saken. 

4) Selv om kristendommen er på retur, betyr ikke det at de som ikke har en Bibel, bryr seg om det. De er enten likegyldige eller glade for det. Det er deres sak. De er selv ansvarlig for sin eventuelle frelse. 

5) Det er noe for mye Møllers Tran i misjonsbefalingen din. Noen av oss synes den er overdreven og derfor også forfeilet. Når din misjon får kristne til å reise bust, kan man bare undre på hvordan ikke-troende opplever det. Man når ikke frem med respektløs misjonering. 

6) Gud er kjærlighet. Det er denne kjærligheten han vil vi skal misjonere. Har man ikke kjærlighet er man intet. Da gavner man intet. 

Sånn er det egentlig med denne saken.

2 liker  
Kommentar #291

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 3 år siden

De som ikke liker Guds Ord forkynt av Kristus og Hans apostler når det blir gjengitt av Hans venner på Vd, kan jo holde seg unna tråder eller hoppe over kommentarer de ikke liker i stedet for å skrive lange "jeremiader" om hvor fælt de synes dette er. Mener jeg. 

5 liker  
Kommentar #292

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Opplysende sammenhenger

Publisert over 3 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Jesaja 28 bør leses sammenhengende for å finne sammenhengen ...

Ja, selvfølgelig er der sammenheng i hele Jes.28, men her finnes det ytterligere sammenhenger om man følger vershenvisningene. Se bare på Jes.28.13, dette verset har en videre sammenheng med Jes.8.15.Også Jes.8. må man lese sammenhengene der for å få med seg alt der, og vips så dreier fortellingen i både Jes.28 og Jes.8 seg om det samme, nemlig Immanuel som Jesus ble kalt i Matt.1.23, både navn og betydning for navnet finnes der og i Jes.8.8 og i siste linje i v10 (For Gud er med oss) Veldig opplysende, ikke sant?

Kommentar #293

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Communication breakdown?

Publisert over 3 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Ingen som har fått troens gave ønker å kvitte seg med meningsmotstandere,

Da får vi se hvordan kommunikasjonen vil arte seg mellom dem som går fortapt i den evige ild, og dem som lever videre i Jesu konsensensus-menighet.

Kanskje vi får en slags flamme-motstandig facebook-konto?

Kommentar #294

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Ja. Og spennende. Bibelen er en skattkiste med stadig nye åpenbaringer.

4 liker  
Kommentar #295

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

I samme slengen vil jeg minne om

Publisert over 3 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Bibelen er en skattkiste med stadig nye åpenbaringer.

den blinde Jesus måtte lege to ganger før han fikk se. 

Kommentar #296

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
De som ikke liker Guds Ord forkynt av Kristus og Hans apostler når det blir gjengitt av Hans venner på Vd, kan jo holde seg unna tråder eller hoppe over kommentarer de ikke liker i stedet for å skrive lange "jeremiader" om hvor fælt de synes dette er. Mener jeg. 

Dette viser din svært mangelfulle innstilling til debatt som demokratisk verdi, og det er klart, ut fra at samfunnet er et teokrati er det intet grunnlag for debatt. På den annen side, på en nettside med debatt i navnet forventes det at det pågår debatt og at alle er invitert og bidrar med meninger som ikke faller i god jord hos absolutt alle. Det er rom for uenighet i demokratiet, men ikke i teokratiet. Hvis det plager deg at folk gir tilsvar på dine ytringer bør du vurdere om du makter å offentliggjøre dem. Alternativt finnes det muligheter for blogger hvis man vil styre deltagelsen strengere selv. 

Jeg tør minne om at denne tråden heter "Verdidebatt - Norgesmester i debatt". Litt sent å angre på tittelen nå. 

3 liker  
Kommentar #297

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

For det som hjertet er fylt av det taler jo munnen.

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

6) Gud er kjærlighet. Det er denne kjærligheten han vil vi skal misjonere. Har man ikke kjærlighet er man intet. Da gavner man intet. 

Sånn er det egentlig med denne saken.

- Det viser seg faktisk direkte i levd liv, også ved det som formidles der det som ligger en absolutt sterkest på hjertet derfor ikke kan holdes tilbake. Har Kristus Jesus og alt som hører Guds Rike til, gjort sterkest, dypest og størst inntrykk. Da er det  - det - som først og fremst vil prege ens liv og det som formidles -.

- For det som hjertet er fylt av det taler jo munnen -, slik det står skrevet.

- Det er faktum -, 

Ormeyngel! Hvordan kan dere si noe godt, dere som er onde? Det hjertet er fullt av, det taler jo munnen. Matt 12,34

Et godt menneske bringer fram godt av hjertets gode forråd, et ondt menneske bringer fram ondt av hjertets onde forråd. For det som hjertet er fullt av, taler munnen. Luk 6,45

- Da har jeg derfor ikke har dette fra meg selv (kjødet), da kan dette samtidig 100% garantert gjenkjennes i Skriftene. Som er Guds Levende og virkekraftige Ord som utfører Guds vilje -. Så lenge en også er trygg på at det som formidles samstemmer med Skriftene, da henviser en jo samtidig til Skriftene, slik at også andre selv kan lese hva som står der. Også de som ikke har en Bibel.

Riktignok finnes det x-antall som misbruker skriftsteder for å fremme deres agenda, slike avsløres jo før eller senere. Uansett så er det et faktum, at det som hjertet er fylt av formidles videre. Uansett hva det er.

Men er hjertet fylt av seg selv, sine egne tanker, meninger, synspunkter; samt sterke oppfordringer til at andre aller helst skal mene og gjøre det samme, samt være på samme måten. Da er det jo en selv som ligger en sterkest på hjertet. Det selvet som da befinner seg midt i verdens sentrum for slike personer, som alle andre da  (utfra slike personers oppfatning) aller helst burde la seg dominere av. De selvbestaltede kongene på haugene, som kjemper om å bli den største og mest innflytelsesrike kongen på haugen av dem alle.

Selv om slikt forsøkes å kveruleres bort i det vide og brede, slik politikere (ikke absolutt alle, men de som tiltrekkes av slikt) blir lært opp til å tale overbevisende om saker som ikke står på det hemmelige og egentlige programmet. Men kan få til å høres overbevisende nok ut og der slike politikere gir et inntrykk av at de ønsker folkets beste, mange har blitt lurt og bedratt og fått falsk trygghet på grunn av slike triks. 

- Ingen tvinger deg vel til å lese det jeg skriver eller kommentere det -, med dine 20661 (+?) kommentarer slår du jo de fleste ved et slikt engasjement. Men hva er det du oftest formidler da Njål Kristiansen? Edder og galde (sure oppstøt) mer eller mindre utspedd mot alle andre som ikke mener det samme som Njål Kristiansen selv og hans samstemte. Hvor mye er det du formidler som kan gjenkjennes på Skriftene da?

For klarere og tydeligere kan vel ikke Kristus Jesus Selv si det, unntatt hvis en har blitt blindet for det, eller ennå ikke har fått det åpenbart:

25 Men Jesus visste hva de tenkte, og sa til dem: «Et rike som ligger i strid med seg selv, blir lagt øde, og en by eller et hjem som er i strid med seg selv, kan ikke bli stående. 26 Om nå Satan driver ut Satan, er han kommet i strid med seg selv. Hvordan kan da hans rike bli stående? 27 Og dersom det er med Beelsebuls hjelp jeg driver ut de onde ånder, hvem får da deres egne tilhengere hjelpen fra når de driver ut ånder? Derfor skal dere bli dømt av deres egne.

 28 Men er det ved Guds Ånd jeg driver ut de onde ånder, da er jo Guds rike kommet til dere.
 29 Eller kan noen gå inn i den sterkes hus og røve det han eier, uten først å ha bundet den sterke? Da kan han plyndre huset hans.

 30 Den som ikke er med meg, er mot meg, den som ikke samler med meg, han sprer.
 31  Derfor sier jeg dere: All synd og spott skal menneskene få tilgivelse for, men spott mot Ånden skal ikke bli tilgitt.

 32 Den som taler et ord mot Menneskesønnen, skal få tilgivelse. Men den som taler mot Den Hellige Ånd, skal ikke få tilgivelse, verken i denne verden eller i den kommende.
Matt 12,25-32

13 Noen jøder som reiste rundt som åndemanere, forsøkte også å nevne Herren Jesu navn over dem som var besatt av onde ånder, og sa: "Jeg besverger dere ved den Jesus som Paulus forkynner." 14 Sju sønner av den jødiske øversteprest Skevas drev på med dette. 15 Men den onde ånd svarte dem: "Jesus kjenner jeg, og jeg vet hvem Paulus er, men hvem er dere?" 16 Mannen som var besatt av den onde ånden, fór løs på dem, overmannet dem alle og mishandlet dem, så de rømte nakne og forslåtte ut av huset. 17 Dette ble kjent blant alle som bodde i Efesos, både jødene og grekerne, så det kom frykt over alle, og Herren Jesu navn ble prist.

 18 Mange av dem som var blitt troende, kom for å bekjenne og fortelle hva de hadde gjort. 19 Og ikke så få av dem som hadde drevet med svartekunster, kom med bøkene sine og brente dem mens alle så på. Man regnet ut verdien av dem og kom til 50.000 sølvpenger.
20 På denne måten hadde Herrens ord veldig fremgang og fikk stor makt.
Apg 19,13-20

For at noe kan samles, må Guds Ord (såkornet) først bli spredt og falle i god jord og vannes for å kunne spire og vokse, modne og bli fullmodent, for deretter å gi god høst og da samles inn til Guds Bolig. Noen vekster spirer meget fort og blir fort fullmodne, andre vekster spirer sent og blir sent fullmodne.

Det kornet som ikke faller i god jord, duger jo ikke til noe. Det også vil bli samlet og da bli kastet på avfallshaugen for å brennes.
Her kommer også det som hjertet er fylt av inn som en viktig og helt nødvendig faktor.

Kristendommen har vel blitt debattert fra den ble til og blir fortsatt debattert, der Skriftene som er Det Fullkomne Ordet; egentlig er udiskutabelt selv om det ofte skjer. Hvor fåfengt det er å tro at mennesker har noe å stille opp mot Den Allmektige Gud! 

- Hva er et debattforum, der det ikke finnes udiskutable fakta å bringe til torgs? Hvis ikke er det jo kun duket for direkte kaos og forvirring -. (Med tanke på din kommentar #296 som jeg oppdaget for kort tid siden).

1 liker  
Kommentar #298

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

............ rodde seg ut på seiegrunnen...

Publisert over 3 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
) blir lært opp til å tale overbevisende om saker som ikke står på det hemmelige og egentlige programmet.

Innimellom alt dette vaset er det én setning som kan ha en form for interesse. Hemmelig og egentlig program? Dette hører jeg gjerne mer om. Resten tror jeg det er best om det blir glemt så raskt som mulig, så kan ingen beskylde noen for å hakke løs på den som lite forstår. 

3 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere