Greta Aune Jotun

207

Vårt Land - norgesmester i verdidebatt?

Publisert: 23. nov 2018  /  851 visninger.

Vårt Land presenterer avishusets debattforum - Verdidebatt, for å være "landets viktigste nettforum for debatt om verdier, religion, livssyn og samfunn". Det er mulig at presentasjonen stemmer med virkeligheten, men dette året ble Verdidebatt - dessverre - et sensurert debattforum. Innlegg som blir sendt forumet, får enten tilbakemeldingen "godkjent" eller "ikke godkjent". Med dette bebudes at bare artikler med innhold som tolereres av redaksjonen, blir publisert.

Godkjente

Verdidebatt har ikke vært heldig med den nye ordningen, mener jeg. Ytringer som blir publisert per dag - etter godkjennelse, er vanligvis i antall mellom 9-14. Når såpass mange innlegg blir lagt ut på løpende bånd, gjerne fire, fem eller flere i løpet av en time eller to eller en formiddag, får jo innleggene som blir lagt ut først, kort "levetid" på forsiden.

Ikke godkjente

Innlegg skal testes mot forumets retningslinjer. Noen av paragrafene i disse, kan tydeligvis tolkes forskjellig av redaksjon og stoffleverandør. Men, om redaksjonen mener at en eller flere paragrafer er brutt - i ett eller flere avsnitt, eller ved ord som ikke godtas, er det over og ut for hele innlegget. Tilbakemeldingen blir da: Innlegget oppfyller ikke kriteriene til et debattinnlegg slik det er definert i retningslinjene.

Hva jeg skrev 

Undertegnede har fått tre innlegg refusert. Mine erfaringer med Verdidebatt tilsier at det (muligens) var uthevet passasje i sitatet nedenfor som var diskvalifiseringsårsak i det første: - Hvorfor er det så viktig for demokraten dr. Christine Blasey Ford, og et par andre kvinner i USA, å anklage republikaneren Brett Kavanaugh for seksuell trakassering - nå? Det har gått nær førti år, så hvorfor har hun tidd tidligere, og hvorfor var hun taus i årene Metoo-avsløringene var på det mest intense? Hvorfor kom ikke anklagene før, men etter at Kavanaugh ble lansert som kandidat til stillingen som høyesterettsdommer? Vel, professor Fords forklaring under høringen, kunne tolkes som troverdig, men stemmebruken avslørte en sinnsbevegelse som helt klart var påtatt for å vekke medynk. En voksen kvinne i hennes stilling ville ha opptrådt annerledes enn en redd femtenåring. - - - Hva mener andre (seriøse) debattanter: Var det forkastelig av meg å tolke henne slik? Avisens egne skribenter unnser seg jo ikke for å tolke følelser og tanker hos f.eks. politikere, så hvorfor skal ikke andre kunne gjøre det?

I refusert innlegg nummer to, skrev jeg at alle som fornekter Jesus Kristus som Guds Sønn og Frelser, er tjenere for den kommende Antikrist, hva da også personer i kirkelige og politiske miljøer (som fornekter Guds Ord), må være - med referanse til hva apostelen Johannes skrev i sine brever om antikrister. Ja, jeg skrev også at de som bekjenner seg til islam er tjenere for Antikrist, ettersom de benekter at Jesus Kristus ble korsfestet og er Guds Sønn og Messias. Da jeg spurte redaksjonen om nærmere begrunnelse for avslaget, fikk jeg til svar at disse meningene ikke kunne tolereres. Hva mener andre (seriøse) debattanter? Var jeg for frittalende?

I det tredje refuserte innlegget, skrev jeg om maktalliansene i endetiden, med referanse til åpenbaringene apostelen Johannes mottok fra Jesus Kristus. Jeg kom også med antydninger om min forståelse av disse, og ønsket debatt fordi jeg har sett at mange andre har studert denne boken og kunne komme med nyttige innspill. Var det følgende siterte avsnitt om maktallianser som ble for vanskelig for redaksjonen: Hvem har befalt/befaler myndigheter og folk å innføre et merke i forbindelse med kjøp og salg, og hvem er opphavet til merket? Om Den falske profet: Hvem forkynner at døde mennesker åpenbarer seg og gjør store tegn og under? Har Gud gitt andre (også døde?) fullmakt til å helbrede enn de som ber i Kristi navn? Hvem praktiserer bønn til engler og ber til og dyrker helgener (dvs. tilber andre enn Gud)? Hvem forbyr mennesker å inngå giftermål? Har noen opphøyet seg selv til mellommann mellom Gud og mennesker, og tar imot hyllest fra massene?? 

Gjennom årene jeg har deltatt på Verdidebatt, har det vært mange innlegg med Johannes-åpenbaringene som tema, og disse har da vitterlig også inneholdt de forskjellige skribentene sine meninger om hvem man tror maktalliansene Dyr 1, Dyr 2 og Den falske profet er! Om det var ovenfor siterte som brøt med de nye prinsippene, må jeg si at ytringsfriheten i Vårt Lands debattforum har fått en alvorlig slagside mot en viss korrekthet. Hva mener andre (seriøse) debattanter, var dette utilbørlige spørsmål og utsagn?

Forskjellsbehandling, eller - .

Når jeg også de siste ukene har lest flere av de andre debattantenes innlegg på forumet, med meninger relatert til bibelske tekster, er det at undertegnede begynner å tro at redaksjonen praktiserer forskjellsbehandling. Eller er det mulig at innlegg blir refusert fordi redaksjonen selv har en annen mening enn debattanten? For, som begrunnelse for en av refuseringene, ble det påpekt at jeg måtte redegjøre for hvilken tolkningsnøkkel jeg hadde brukt, for ellers erklærte jeg egen (bibel)lesning for rett. (!!!). Skremmende forståelse av ytringsfriheten, mener jeg. Er det andre debattanter som har blitt avkrevd tolkningsnøkler når de i innlegg har uttrykt sine meninger om utsagn fra Bibelen? - det skulle jeg gjerne ha visst - .

Innlegg og kommentarer

For noen få uker siden gjorde jeg et raskt søk angående bevegelser på Verdidebatt i løpet av fem hverdager. Her er resultatet: I disse dagene godkjente redaksjonen i alt 54 innlegg (ikke medregnet Lesetips eller innlegg i temaboksene); 23 av innleggene fikk 0 kommentarer hver, 10 innlegg fikk 1 kommentar hver, 6 innlegg fikk 2 kommentarer hver, 4 innlegg fikk 3 hver, 2 fikk 4 hver, 1 innlegg fikk 5 kommentarer, 2 innlegg fikk 6 kommentarer hver, 6 forskjellige innlegg fikk henholdsvis 7, 9, 10, 13, 21 og 26 kommentarer. I sum blir dette 145 kommentarer på 54 innlegg. Det kan man vel kalle en nokså mager interesse, eller hva? Jo, selvsagt kan innlegg bli hentet frem og kommentert selv om de ikke har forsideplass, ja, lenge etter publisering, men det er unntaket, ikke regelen. Hvorfor kan jeg hevde det? Jo, jeg har nå gått tilbake til halvparten av de 54 innleggene, og fant: 1 innlegg hadde fått 11 kommentarer mer siden publiseringen, de øvrige 26 hadde til sammen fått 10 nye kommentarer. Så bevegelsen i ettertid kan sies å være minimal. Statusen for ganske mange av de nyere innleggene, har også vært null kommentarer. Iblant kan et innlegg få noen hundre kommentarer, ja, men det skjer ikke ofte.

Visninger

Av de nevnte 54 innleggene hadde 34 mindre enn 500 visninger (de fleste hadde mellom 100-200; 7 hadde under 100). Bare 20 innlegg hadde over 500 visninger; av disse hadde 5 innlegg over 1000 visninger. Forteller disse tallene at interessen for Verdidebatt er dalende? I tilfelle er det kanskje en fordel: Det er ikke særlig tidkrevende å fjerne eventuelle usaklige passasjer i trådene med få kommentarer. Jo, iblant kan et innlegg få flere tusen visninger, men det skjer heller ikke ofte.

Lesetips og temabokser

Til temaboksene blir det gjerne hentet frem innlegg som er både to og tre måneder gamle, ja, også eldre. Når det gjelder Lesetips-innlegg, temabokser og Vårt Lands egne innlegg, får jo disse, naturlig nok, utvidet "levetid" på forsiden. Iblant kanskje unødig lenge? Etter hvert har jeg skjønt at å erklære Guds Ord for Sannheten (tolkningsnøkkel Johs. 17:17), å gi negativ kritikk av innvandring og islam, å hevde at provosert abort er drap på menneskeliv og å sitere hva Guds Ord sier om homofilt samliv, ikke kvalifiserer for Lesetips-spalten. Hevder man sistnevnte, blir man gjerne diagnostisert som paranoid (sinnssyk) av minst én meddebattant; slike "korrekte" kommentarer har jeg sett får stå, mens den "sinnsykes" utsagn selvsagt må meldes til moderator.

Konspirasjon

Beklager så meget, Verdidebatts ansvarlige, at jeg nå har konspirert med egne og andres erfaringer og opplysninger og kommet til konklusjoner at ytringsfriheten er, for å si det mildt, selektiv og dermed på vikende front i avishuset Vårt Land. Om noen nå har bestemt seg for å minne meg om at VL/Vd er suverene når det gjelder utvelgelse av innlegg, slik enhver publikasjon er: Senk skuldrene! - gjennom mange tiår som samfunnsdebattant, har jeg mange erfaringer som underbygger nettopp det. Men, jeg kan ikke huske å ha fått innlegg om bibelske og etiske temaer som nevnt ovenfor refusert hos andre, bare innlegg med positiv omtale av Israel - og - negativ omtale av en viss profet. Angående sistnevnte er det forståelig, journalister er dessverre en utsatt yrkesgruppe om de trykker noe som blir oppfattet som fornærmelse av denne.

Ros

til redaksjonen: Moderator har vært høflig og grei når jeg har klaget på refuseringer. Det er et pluss. Og - Vårt Land krever ikke at deltakere på Verdidebatt skal være registrert på Facebook for å debattere, slik regelen er i mange andre nettforum. Men, om VL kommer med et slikt krav i fremtiden, sier jeg, om ikke før, takk for meg. - - - (Hørte jeg noen juble av lettelse?)

De fleste kommentatorer på Verdidebatt har god oppførsel og er saklige. Det er også et pluss. Jeg besøkte nylig VGs nettavis, som jeg knapt har vært innom tidligere, og ble sjokkert over standarden på kommentarene der: Flere oppfordret til drap på hovedpersonen i oppslaget som ble debattert, stygge personkarakteristikker av ham og hans kone og simpelt språk. Der skal grensen gå for ytringsfriheten, mener jeg, ikke grenser som hindrer noen fra å slippe til med temaer som skal være unevnelige på grunn av visse gruppers hårsårhet.

17 liker  
Kommentar #101

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Frittalende og fordømmende

Publisert rundt 3 år siden

Problemet består ikke i det å være frittalende (det kan også være en god egenskap), men å stemple noen av dine medmennesker som tjenere for Antikrist. Det siste opplever jeg som ondskapsfullt. Om noen muslimer føler seg krenket, avhenger kanskje av deres egen selvfølelse - og hva de eventuelt har lest av deg tidligere. Kanskje tar de det ikke så veldig tungt. Du stemplet jo også flere kristne på samme måte, og vi tynges vel heller ikke nevneverdig av dette. Mange trekker bare på skuldrene.       

4 liker  
Kommentar #102

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Vi har da pressefrihet og ytringsfrihet i Norge.

Jeg mener nei. Og da tenker jeg ikke bare på egne erfaringer. (Viser til min kommentar 54). Jeg har samlet en god del stoff med eksempler på manglende pressefrihet. Ledende politikere har også nektet media å skrive om - f.eks. - forresten, det opplyser jeg ikke om her. Jeg har lenge tenkt å skrive en artikkel om "friheten". Kanskje den kommer engang. 

4 liker  
Kommentar #103

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Christian Jebsen. Gå til den siterte teksten.
at det snart kan utvikle seg et svartebørsmarked for salg av kommentarer. For en tilstrekkelig stor sum penger kan jeg godt vurdere og selge noen av mine resterende kommentarer. 

:-) x 3 

Kommentar #104

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
tjenere for Antikrist.

Tror du på det apostelen Johannes skrev, at de som fornekter Kristus er antikrister? 

Nei, jeg stempler ingen kristne for å være antikrister. Det er motstridende. 

3 liker  
Kommentar #105

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Var jeg for frittalende når jeg hevdet at islam-troende er tjenere for Antikrist?

Det er feil måte å møte islam og muslimer på. Hatefullt og lite fruktbart ut fra vår og deres kontekst. Det skaper ikke dialog. Om du trekker logikken lenger må alle som ikke bekjenner seg til kristendommen på ett eller annet vis bli antikrist, og slik kan man ikke betrakte verden. Da havner vi i religionskrig med alle som ikke er kristne. Derfor må vi dyrke frem en mer moden og åpen fortolkning som gjør samliv med alle mennesker mulig. 

4 liker  
Kommentar #106

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Og har noen av dere andre (kristne) som har ment noe om bibeltekster i innlegg dere har skrevet, blitt bedt om å opplyse hvilken tolkningsnøkkel dere har brukt for å mene hva dere har ment?  

For min del har det skjedd hele tiden i de åtte år jeg har skrevet her. Særlig i de første årene, men så begynte jeg å trekke på skuldrene av det. Jeg forsto at det ikke var min tro det var noe i veien med, i det minste ikke mht grunntrekkene. Man kan alltids henge seg opp i detaljer, men grunntrekkene er kristendommens grunntrekk. Jeg opplevde meg i de første årene direkte trakassert av kommentatorer som viste seg å tale på vegne av seg selv og ingen organisert religion, eller at de var direkte religiøst psyke. De var som en slags religionenes sjørøvere. Det tok litt tid å oppdage dette, men nå som jeg vet tar jeg konsekvensene av det og deltar ikke i den typen debatter lenger. Før jeg kom til VD var den mørke radikaliserte ekstreme kristne underskogen et ukjent fenomen for meg. Etter 22. juli gikk det ut en oppfordring til alle om å møte ekstremismen. Denne tar jeg på alvor. 

2 liker  
Kommentar #107

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Innenfor pensum?

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
La meg minne Dem om at det var De som introduserte begrepet "objektiv nyhetsformidling" i denne debatten, herr Leo. Det er det vel ikke rimelig at det er jeg som skal komme med eksemplene?

Det er rimelig å anta at de aller fleste forstår at objektiv nyhetsformidling er - eller burde være - det man forbinder med normal praksis i media. Jeg har ikke bedt om eksempler på selvfølgeligheter.

Man går videre ut fra at normal presseskikk ligger innenfor pensum for flertallet - og dokumentasjon på det normale vil være smør på flesk ?

Men her skal en sannelig ikke lenger være for sikker , noe Thomas Sowell er inn på i boken "Intellectuals and Society" - her i samtale om innholdet under tema

"The vulgar Pride  of Intellectuals" hvor de utdyper fenomener i vår tid - verdt å ta med seg innenfor temaet debatt eller verdidebatt.

     https://www.youtube.com/watch?v=Wln6lNTxVpY&t=1719s 

5 liker  
Kommentar #108

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Det er ditt eget problem

Publisert rundt 3 år siden

Du omtaler i ditt hovedinnlegg også personer i kristne miljøer "som fornekter Guds ord" som tjenere for Antikrist. Da har du selvsagt på forhånd en oppfatning om hva det å fornekte innebærer, noe andre kristne ikke behøver å være enige i. Da har du stemplet kristne mennesker som har en annen oppfatning enn deg. Men det er ikke så mange av oss som tar det så høytidelig. Det er hovedsakelig ditt eget problem.  

2 liker  
Kommentar #109

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Det er merkbart om en tar profetiene på alvor eller ikke.

Publisert rundt 3 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Og har noen av dere andre (kristne) som har ment noe om bibeltekster i innlegg dere har skrevet, blitt bedt om å opplyse hvilken tolkningsnøkkel dere har brukt for å mene hva dere har ment?  

Er det bl.a. dette du sikter til?

Kommentar #59   :

...."Hvis du husker den politiske argumentasjon for EF og EU, som benektet  at EF ville bygge seg opp til en union og bli overnasjonal (egentlig  imperialistisk totalitært). Noen kristne advarte sterkt mot at dette  ikke stemte. Der x-antall også var med i Nei til EU kampanjen mot EF /EU  og fikk rett, en del kristne kan faktisk se tidens tegn som samsvarer  med profetiene. EU er blant de profetiske tegnene:

Se her:

Merkel: – Nasjonalstater må være rede til å gi avkall på sin suverenitet

..."– Nasjonalstater  må i dag være forberedt på å gi avkall på sin  suverenitet. I ordnede  former så klart, sa den tyske kansleren under  debatten."....

https://www.kas.de/veranstaltungsberichte/detail/-/content/-das-herz-der-demokratie-

https://resett.no/2018/11/23/merkel-nasjonalstater-ma-vaere-rede-til-a-gi-avkall-pa-sin-suverenitet/

Profetiene oppfylles så tydelig at ingen - rettmessig - kan fornekte dem, men typisk og sedvanlig nok  - også utfra tidens tegn - blir dette fornektet og harselert med. Protestere vil du nok, men det hjelper så lite, faktisk ingenting. 

En  brutal finanskrise kommer også. Sterke krefter arbeider intenst for å  skape et totalt kaos, så vil Antikrist stå fram som en "redningsmann"  (som verden da har ropt høyt og fortvilet  etter) som har fått Israelske  styresmakter til å underskrive en 7 års pakt. Etter 3,5 år vil han vise  sitt sanne ansikt. Helt til Kristus Jesus kommer igjen etter nye 3,5 år   ( som da har inneholdt den verste tiden i menneskenes historie) og  kaster både dyret (Antikrist) og den falske profeten levende i ildsjøen  og alle de antikristne som fulgte dyret og den falske profeten. Deretter  oppretter Kristus Jesus Fredsriket og vil styre verden fra Davids trone  i Jerusalem i 1000 år. 

Det vil skje, og det er en av grunnene  til det store hatet mot Israel og den store motstanden mot at Jerusalem  er jødenes hovedstad og at flere land flytter sine ambassader dit.  Sterke krefter vil først forsøke å utradere Israel fra kartet og kaste  jødene på havet, det vil ikke skje at Israel og jødene blir totalt  utryddet. Det å protestere mot Guds profetier, er totalt fåfengt, selv  om mange forsøker seg på det. 

Når en ser at totalitære politisk  ideologiske krefter bygger seg opp og krever verdensomspennende makt og  innflytelse, med økt knebling av ytringsfriheten og totalitær  overvåkning. Da er denne tiden meget nær. 

Våk derfor, for dere vet ikke dagen eller timen. Matt 25,13
Vær på vakt og våk! For dere vet ikke når tiden er inne. Mark 13,33

Våk da! For dere vet ikke når husets herre kommer, enten det blir om kvelden, midt på natten, ved hanegal eller om morgenen. Mark 13,35


Det jeg sier til dere, sier jeg til alle: Våk! 
Mark 13,37".

------------

Tolkningsnøkkelen besitter Herren Allhærs Gud Selv, for ingen profeti har blitt til uten at Gud Selv ville det. Ingen kan heller tyde profetier uten Den Hellige Ånds hjelp, heller ikke tidens tegn som en får hjelp til å gjenkjenne i samsvar med profetiene i Skriftene.

17  For "den som roser seg, skal rose seg av Herren".
 18 Det er ikke den som gir seg selv anbefaling, som består prøven, men den som Herren anbefaler.
2 Kor 10,17-18

25 For Guds uforstand er forstandigere enn menneskers visdom, og Guds svakhet er sterkere enn menneskers styrke. 26  Brødre, tenk på hvem dere selv er, dere som ble kalt: ikke mange vise, menneskelig talt, og ikke mange med makt eller av fornem ætt.

 27 Men det som går for å være uforstandig i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Det som regnes som svakt i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme.
 28 Det som står lavt i verden, det som blir foraktet, det som ingenting er, det utvalgte Gud seg for å gjøre til intet det som er noe, 29 for at ikke noe menneske skal rose seg overfor Gud.
 30 Dere er hans verk ved Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, 31 for at den som roser seg, skal rose seg av Herren, slik det står skrevet.
1 Kor 1,25-31

5 liker  
Kommentar #110

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Det er rimelig å anta at de aller fleste forstår at objektiv nyhetsformidling er - eller burde være - det man forbinder med normal praksis i media

Jeg kan nesten ikke vente til du har gitt eksempler. Det var du som ble bedt om å forklare hva du mener vhja eksempler og så langt har du unnveket dette. Jeg vil gjerne se hva du mener med objektiv nyhetsformidling og ikke hva andre tenker om det. Hver gang du blir konfrontert med hva drodlingen din skal bety viker du unna for konkrete svar. Her har du enda en anledning til å vise at det du sier er etterrettelig hvis det er det. 

2 liker  
Kommentar #111

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Nei

Publisert rundt 3 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Jeg har ikke bedt om eksempler på selvfølgeligheter.

De har ikke bedt om eksempler på noe som helst, så vidt jeg har kunnet registrere. Det er jeg som har bedt om eksempler på det De kaller "objektiv nyhetsformidling".

1 liker  
Kommentar #112

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Ikke alle i kristne miljøer er kristne. En prest har fortalt at han er ateist, og han er ikke den eneste.

6 liker  
Kommentar #113

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Hva så?

Publisert rundt 3 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Ikke alle i kristne miljøer er kristne. En prest har fortalt at han er ateist, og han er ikke den eneste.

Hva har dette med ytringsfrihet å gjøre?

3 liker  
Kommentar #114

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Det er korrekt.

Publisert rundt 3 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Du omtaler i ditt hovedinnlegg også personer i kristne miljøer "som fornekter Guds ord" som tjenere for Antikrist. Da har du selvsagt på forhånd en oppfatning om hva det å fornekte innebærer, noe andre kristne ikke behøver å være enige i. Da har du stemplet kristne mennesker som har en annen oppfatning enn deg. Men det er ikke så mange av oss som tar det så høytidelig. Det er hovedsakelig ditt eget problem.  

Man kan kalle hvem man vil for Antikrist, enten det handler om ateister, muslimer eller, Gud forby, katolikker.

Men hvis VD ikke tar inn innlegg hvor noen beskyldes for å være Antikrist, forstår jeg dem godt. Slike innlegg gjør kristen tro til latter.

3 liker  
Kommentar #115

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Nei, Gud forby!

Publisert rundt 3 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Ledende politikere har også nektet media å skrive om - f.eks. - forresten, det opplyser jeg ikke om her.

Om ikke sensuren finnes der ute, har man alltids en sensur i sitt eget hode.

1 liker  
Kommentar #116

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Her lar jeg Piet Hein kommentere:

Publisert rundt 3 år siden

Den, som kun tar spøg for spøg og alvor kun alvorligt, han og hun har faktisk fattet begge dele dårligt.

3 liker  
Kommentar #117

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

takk

Publisert rundt 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Jeg oppfatter uttrykk som "eliten",  "politisk korrekt" og "konsensus-menigheten" som skreddersydde begreper for de enfoldige debattantar som slåss mot vindmøller.

Jeg oppfatter ikke deg som en som har spesielt mye å fare med, ut i fra det du skriver...
:-D

5 liker  
Kommentar #118

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Hva Kristiansen etterlyste.

Publisert rundt 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan nesten ikke vente til du har gitt eksempler. Det var du som ble bedt om å forklare hva du mener vhja eksempler og så langt har du unnveket dette. Jeg vil gjerne se hva du mener med objektiv nyhetsformidling og ikke hva andre tenker om det.

Jeg mente ikke å skru forventningene så høyt om gode avisartikler - her er et par brukbare saker som kan nytes og kanskje bibringe en og annen stoff til ettertanke:

Johannessen og Kristiansen - på med brillene.

 Den politiske el-bilkampanjen koster felleskapet NOK 25 milliarder  i avgiftstap, som de med dårligst økonomi og ikke kan surfe på el-bil bølgen må være med å spleise på -politisk basert stoff for noen. God artikkel.

   https://www.abcnyheter.no/motor/bil/2018/10/16/195442916/kjop-og-bruk-av-elbil-har-bidratt-til-avgiftstap-pa-25-milliarder-kroner-til-staten

Fra kraftbransjens avlatshandel med "garantier" (En garanti er fremdeles ikke mer verdt enn de som står bak den - I may say). God og informativ artikkel for noen av oss, milliardene suser og noen sitter med regningen.

    https://e24.no/boers-og-finans/stroem/selger-garantier-for-ren-kraft-til-europa-kraftbransjen-faar-milliardinntekt/24447662

Norsk reaksjon på at nordmann ikke får toppjobb i FN-systemet. God artikkel som setter fingeren på hvordan kremjobber i FN fremforhandles: relevant jornalistikk.

      https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/e1LBga/norge-kutter-stoette-til-unesco-etter-strid-om-toppjobb

  Denne var litt skuffende , at partiet Høyre er det eneste partiet som vil skysse oss inn i EU. Nyttig å vite for alle. God artikkel.

 https://www.dagsavisen.no/innenriks/hoyre-alene-om-a-onske-norge-i-eu-1.947612 

Et lite glimt fra grønn politikk , god artikkel om miljøpolitikkens irrganger.

https://www.nettavisen.no/nyheter/elbiler-var-ikke-godt-nok-for-oslo-kommune---kjpte-ladbare-hybrider-som-ikke-lades/3423292159.html

NRK`s topper utreder om nettopp mer eller mindre objektiv nyhetsdekning, nyttig artikkel.

   https://resett.no/2018/06/04/dette-nrk-klippet-bor-skremme-vettet-av-alle-som-er-tilhengere-av-en-noytral-presse/

NVE er en av flere anstalter som skal ivareta det norske felleskapets interesser - her kan vi lese om hvordan det foregår - god artikkel.

       https://www.abcnyheter.no/penger/privatokonomi/2017/10/19/195341217/nve-vil-gjore-det-dyrere-bruke-mye-strom-pa-en-gang 

   Skulle gjerne tatt med flere - men håper dette er nok til å redde herr Kristiansens nattesøvn.

OK , en til - barn får ikke lenger synge "deilig er Jorden" på en barneskole - den må nynnes , greit å vite om "nyordninga", sjelden god journalistikk:

   https://www.aftenposten.no/norge/i/B9Emw/Far-ikke-synge-Deilig-er-jorden-pa-barneskole-i-Stavanger?spid_rel=2 

Fortsatt god helg -  og sov godt.  

PS: Informativ artikkel:

https://www.abcnyheter.no/penger/privatokonomi/2018/01/22/195365543/norske-stromkunder-kan-tape-enorme-summer  

5 liker  
Kommentar #119

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

OK

Publisert rundt 3 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Johannessen og Kristiansen - på med brillene.

Jeg forstår det da slik at "objektiv nyhetsformidling" skal forstås som nyhetsstoff presentert med en vinkling som tilnærmet samsvarer med herr Leos egne synspunkter.  Takk for denne avklaringen.

1 liker  
Kommentar #120

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

En tvilsom hobby

Publisert rundt 3 år siden

Da har du altså fastslått din rett til fortsatt å utpeke mennesker som tjenere for Antikrist. Da har du en hobby som du kan bli glad i. Lykke til videre med den!   

4 liker  
Kommentar #121

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Godt stoff.

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Jeg forstår det da slik at "objektiv nyhetsformidling" skal forstås som nyhetsstoff presentert med en vinkling som tilnærmet samsvarer med herr Leos egne synspunkter.  Takk for denne avklaringen.

Svar var som forventet. Jeg må forholde meg til de artiklene jeg leser - ikke hva andre leser.

Har De ytterligere oppfatninger om selve innholdets relevans for samfunn og befolkning - er det misvisende informasjon?

Er det noe i veien med det faktiske innholdet i disse artiklene - er det basert på hendelser eller er det synsing om hvordan nyheten burde ha vært?

Så langt jeg kan se er innholdet basert på fakta eller på rimelige antagelser basert på foreliggende rapporter. Altså objektive artikler.

Her er en om thorium i India , burde ha vært relevant info her i landet , vi har hatt forsøk med thorium.

En norsk amatør med interesse for mineraler  , Morten Thrane Esmark, var den første som "oppdaget" stoffet og en svenske som gikk videre med saken. Norge er såvidt jeg erindrer nr. 5 av land med thoriumforekomster. Her skulle det vært satset stort.

Interessant stoff - god artikkel:

   http://www.illustratedcuriosity.com/technology/technology-energy/indias-thorium-dream-is-true/

Fra åndslivet innen DNK , prest i  Kaptein Sabeltann mundur døper barn - god oppdatering om utvikling av kirkelige handlinger:

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/3vdk0/prest-doepte-gutt-i-piratklaer

For ikke å nevne bistandspolitikken og kampen om bistandspengene : alltid godt stoff som alle bør vite om fordi vi betaler for politisk status som oppnås ved høyeste milliardbud når det overbys med andres penger. 

      https://www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2017/kampen-om-bistandskaka/ 

Bruken av bistandskronene er også interessant stoff - god artikkel:

     https://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/06/21/175842/bistandsmillioner-stanser-i-norge

Vet ikke i hvor stor utstrekning denne artikkelen er relevant - men god artikkel:

      https://forskning.no/forskeren-forteller-hjernen-stress/hva-skjer-nar-hjernen-blir-overbelastet/1189491 


7 liker  
Kommentar #122

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.

Jeg mente ikke å skru forventningene så høyt om gode avisartikler - her er et par brukbare saker som kan nytes og kanskje bibringe en og annen stoff til ettertanke:

Johannessen og Kristiansen - på med brillene.

Her tar De feil nok en gang. Jeg hadde ingen forventninger. Jeg var på forhånd klar over at De ikke ville redegjøre for innholdet i begrepet objektiv journalistikk. Det var De selv som skapte forventningen som De har gjort mange ganger, men atter ble det opp som en Leo og ned som en skinnfell. 

1 liker  
Kommentar #123

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Tja.

Publisert rundt 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Her tar De feil nok en gang. Jeg hadde ingen forventninger. Jeg var på forhånd klar over at De ikke ville redegjøre for innholdet i begrepet objektiv journalistikk. Det var De selv som skapte forventningen som De har gjort mange ganger, men atter ble det opp som en Leo og ned som en skinnfell. 

Jeg tror ikke at det hadde spilt noen rolle hva Leo hadde lagt ut eller skrevet.
Det renner av som vannet på gåsa uansett.
Kristiansen mener at Leo tar feil og dermed er det Kristiansens rett å harsellere over det han skriver.


7 liker  
Kommentar #124

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror ikke at det hadde spilt noen rolle hva Leo hadde lagt ut eller skrevet.

Men nå var det altså Leo som skapte forventningen om at han hadde noe å fortelle. 

2 liker  
Kommentar #125

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Tolkningsnøkkelen besitter Herren Allhærs Gud Selv, for ingen profeti har blitt til uten at Gud Selv ville det. Ingen kan heller tyde profetier uten Den Hellige Ånds hjelp, heller ikke tidens tegn som en får hjelp til å gjenkjenne i samsvar med profetiene i Skriftene.

Enig. Men dette er utilbørlig tale for mange som bekjenner sin tro på Kristus.

4 liker  
Kommentar #126

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Det er riktig at Guds egne profetier bare kan tydes ved Det hellige Ånds hjelp.  

2 liker  
Kommentar #127

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
men atter ble det opp som en Leo og ned som en skinnfell. 

- og her utøves katolsk nestekjærlighet, ser jeg. 

7 liker  
Kommentar #128

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Jesus på Verdidebatt?

Publisert rundt 3 år siden

Hva hadde skjedd om Jesus Kristus levde her og nå og hadde offentliggjort sin forkynnelse på Verdidebatt? -

Han, som forkynte at Guds Ord er Sannheten, da også hva Gud har sagt om homofilt samliv, og som Han lærte videre til sine etterfølgere (Johs. 17:17, 1. Kor. 6:9-10); Han som kalte datidens fariseere og skriftlærde for blinde veiledere, hyklere, slanger og ormeyngel (Matt. 23); Han som forkynte at gjengifte etter skilsmisse er hor om første ektefelle lever (Matt. 5:32); Han som forkynte at helvetes ild vil ramme mennesker som lever i synd og ikke omvender seg (Markus 9:43); Han som forkynte at den eneste veien til frelse, er å tro på Ham (Johs. 3:16ff). (jeg nevner spesielt disse sakene, fordi mange er flinke på barmhjertighet, men har forlatt troen på hva Kristus forkynte om ovenfor nevnte)

Jesu Kristi lære, som Hans Far hadde bedt Ham forkynne, er klar og uten slingringsmonn. Det er mennesker som opphøyer seg selv til bedrevitende lærere enn Gud, som har gitt - og gir - folket steiner i stedet for brød, det vil si - vanskeliggjort Hans lære med sine mange bortfortolkninger.

Jeg er overbevist om at Jesus Kristus ville fått sine innlegg refusert av Verdidebatts redaksjon. Og om Hans forkynnelse, ved en feiltagelse, hadde fått stå noen timer, ville mange ha stormet moderator med krav om å slette Ham. Ville Kristus ha moderert sin forkynnelse for å bli godkjent? Nei.

Men ikke bare Verdidebatts redaksjon og mange av kommentatorene ville ha reagert negativt. Jesus Kristus hadde ganske sikket ikke fått låne talerstol i Den liberale norske kirke, kanskje heller ikke i kanalen VN, eller i deler av Pinsebevegelsen. Han hadde også ganske sikkert blitt anmeldt til Likestillings- og diskrimineringsombudet, blitt beskyldt for å bryte Menneskerettighetene, beskyldt for å mangle nestekjærlighet, beskyldt for å forvrenge Guds Ord, beskyldt for å ramme sårbare grupper osv. (de som nå vil kaste seg over tastaturet med hatefullt blikk, kan heller ta en tenkepause og lese nøye over hva jeg har skrevet)

Hvorfor venter vi å bli respektert, vi som i dag ønsker å minne andre om hva Kristus forkynte mens Han levde her nede? Er det underlig om vi får servert de samme beskyldningene som Han ville fått? Nei; - og hånsordene og den negative kritikken må ikke frustrere, men heller skape glede hos oss.

Jesu Kristi første disipler som led martyrdøden, ble ikke trakassert og drept for de gode gjerningene de gjorde, men for at de trodde på hva Kristus hadde forkynt om seg selv, livet og døden og evigheten - og forkynte Hans Ord. Hans etterfølgere skal også elske i gjerning og sannhet, og vil derfor oppleve det samme, sa Mesteren selv.

(Lukas 24:44-45 er en nyttig "huskelapp" når man leser brevlitteraturen og Åpenbaringsboken).

5 liker  
Kommentar #129

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Du har feiet inn med forakt overfor de som ikke er som deg selv, og det er de fleste. Under alle argumenter ligger et intenst hat og avvisning av alt som ikke er som du synes det skal være. 

Ja, her viser du nettopp slike reaksjoner jeg skrev ville komme om Jesus hadde forkynt her og nå. Du får adressere dine personkarakteristikker til Ham som forkynte hva jeg har sitert ovenfor. Jeg har ikke flere svar til deg, men her ser man tydelig hvordan du selv er overfor de som ikke tror det samme som deg. Du har mange, mange slike overtramp å være "stolt" av, og ikke bare mot meg. Du skjønner visst ikke forskjellen på sak og person; en debatt handler om å debattere saker fra et innlegg, ikke begynne å rakke ned på personene som har skrevet innleggene. 

6 liker  
Kommentar #130

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Ja, her viser du nettopp slike reaksjoner jeg skrev ville komme om Jesus hadde forkynt her og nå. Du får adressere dine personkarakteristikker til Ham som forkynte hva jeg har sitert ovenfor. Jeg har ikke flere svar til deg, men her ser man tydelig hvordan du selv er overfor de som ikke tror det samme som deg. Du har mange, mange slike overtramp å være "stolt" av, og ikke bare mot meg. Du skjønner visst ikke forskjellen på sak og person; en debatt handler om å debattere saker fra et innlegg, ikke begynne å rakke ned på personene som har skrevet innleggene. 

Muligens kan man kalle min forrige kommentar for hard og refsende, men den skapte den reaksjon hos deg som viste nettopp det poeng jeg ønsket å understreke. Når vi koker det ned til disse siste kommentarene viser det utgangspunktet for tråden klarere; keiserinnen er naken. Det tok litt tid før det kunne sies, men nå er også jeg i mål. Du tok ikke hintene fra noen andre heller. 

1 liker  
Kommentar #131

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Jesus - her og nå?

Publisert rundt 3 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Ja, her viser du nettopp slike reaksjoner jeg skrev ville komme om Jesus hadde forkynt her og nå. Du får adressere dine personkarakteristikker til Ham som forkynte hva jeg har sitert ovenfor.

Jeg skjønner nå at du er av den oppfatning at dine innlegg og kommentarer egentlig er Jesu egne ord.  Dermed prøver du å gjøre dine ord uimotsigelige.  Her er det to problemstillinger du bør tenke over:

1. Det å framskrive et ordvalg som er tradert i 2000 år til vår egen tid - uformidlet.

2. Det å oppfatte ens egen "cactus-picking" ("cherry-picking" med motsatt fortegn) som kontekst-uavhengig Sannhet.

1 liker  
Kommentar #132

Magne Kongshaug

45 innlegg  241 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

I mål?-  I så fall er det selvmål!.

Jeg synes nok at du, Njål Kristuansen, nå bør ta ut bejlken i egne øyne, før du  fortsetter med  å angripe Grete Aune Joton og hennes forståelse av Bibelen. 

Hun har mye rett i det hun skriver.  . 

Formaning om å ta hensyn til Jesu ord, kan skje og bør skje i kjærlighet. Jeg tror ikke at Jotun hater dem hun formaner; hun vil dem vel, antar jeg. 

Hvorfor er verden som den er, Njål?  Er ikke grunnen at myriader av medmennesker ikke bryr seg om verken Guds nåde eller bud ?


Abort er fosterdrap; det er et faktum!  


6 liker  
Kommentar #133

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Magne Kongshaug. Gå til den siterte teksten.
I mål?-  I så fall er det selvmål!.

Du kommer akkurat litt for sent. Jeg har blåst for egen aktivitet. 

Om du lurer på mitt abortsyn kan du finne det i Ellen Hagemanns ferske tråd, men her er det stopp nå. 

1 liker  
Kommentar #134

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Omgitt av grinebitere?

Publisert rundt 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Her tar De feil nok en gang. Jeg hadde ingen forventninger. Jeg var på forhånd klar over at De ikke ville redegjøre for innholdet i begrepet objektiv journalistikk. Det var De selv som skapte forventningen som De har gjort mange ganger, men atter ble det opp som en Leo og ned som en skinnfell. 

Om jeg tolker signaler og ukvemsord riktig satte De ikke særlig pris må min presentasjon av eksempler på gode objektive artikler basert på fakta, slik det var forespurt. 

Det var da merkelig.


7 liker  
Kommentar #135

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Jeg skjønner nå at du er av den oppfatning at dine innlegg og kommentarer egentlig er Jesu egne ord.  Dermed prøver du å gjøre dine ord uimotsigelige.  

Du vet jo meget godt at det ikke var jeg som  skrev NT :-)

5 liker  
Kommentar #136

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Du vet jo meget godt at det ikke var jeg som  skrev NT :-)

Det hender jeg blir litt usikker...

4 liker  
Kommentar #137

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Toleranse ?

Publisert rundt 3 år siden

De som roper ut at de er så tolerante mot alt mulig og som også maser om at retorikken er farlig fra enkelte politikere OG noen debattanter f,eks her på VD,tåler INGEN TING når meningene er FEIL i forhold til deres egen.

Det er til å bli kvalm av slik Kristiansen og Johannesen har holdt på her på VD i laaang tid uten å blir hindret av de som skal holde oppsyn med dette forumet.

Helt fullstendig uforståelig.

10 liker  
Kommentar #138

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Under alle argumenter ligger et intenst hat og avvisning av alt som ikke er som du synes det skal være. 

En god regel er å ikke mistenke andres motiver, fordi det har vi sjelden kunnskap om.

5 liker  
Kommentar #139

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Helt fullstendig uforståelig.

Du forteller svært ofte om alt du ikke forstår, Holt. Det bør være en spore til å sette seg inn i sakene mer enn å fortsette å ytre seg i uvitenhet. 

1 liker  
Kommentar #140

Jostein Sandsmark

133 innlegg  455 kommentarer

Er Jesu ord utdaterte? #132

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Jeg skjønner nå at du er av den oppfatning at dine innlegg og kommentarer egentlig er Jesu egne ord.  Dermed prøver du å gjøre dine ord uimotsigelige.

Når gjekk Jesu Ord ut på dato? 

5 liker  
Kommentar #141

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Akkurat.

Publisert rundt 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det bør være en spore til å sette seg inn i sakene mer enn å fortsette å ytre seg i uvitenhet. 

Der kom det nok en stygg antydning om at noen av oss burde holde kjeft.
Noen har lov til å skrive sånt...andre ikke.

5 liker  
Kommentar #142

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Der kom det nok en stygg antydning om at noen av oss burde holde kjeft.
Noen har lov til å skrive sånt...andre ikke.

Helt feil. Det er du som klager over alt du ikke forstår. Fremfor å gå omkring uten å forstå bør man forsøke å utvide sin horisont slik at man forstår bredden og dybden i det som skrives rett. Slik som her. 

2 liker  
Kommentar #143

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Avsporing.

Publisert rundt 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Helt feil. Det er du som klager over alt du ikke forstår. Fremfor å gå omkring uten å forstå bør man forsøke å utvide sin horisont slik at man forstår bredden og dybden i det som skrives rett. Slik som her. 

Kristiansens avsporing er nok ikke innenfor kravene for saklig debatt her på VD.
Men det ville forundre meg stort om det får noen følger.


4 liker  
Kommentar #144

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Kristiansens avsporing er nok ikke innenfor kravene for saklig debatt her på VD.
Men det ville forundre meg stort om det får noen følger.

Herrefreeedamann....... mine kommentarer slettes like fort som jeg rekker å skrive dem. Jeg blir snart sendt på omskoleringsleir i Ytre Mongolia. I mellomtiden kan du kose deg med å lete opp kommentarer du vil komme til å savne, ja som du allerede kan begynne å savne thi de er fjernet av moderasjonen. Og plutselig er det jul!:-)))))))

2 liker  
Kommentar #145

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Forholder en seg til dette....

Publisert rundt 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Men det ville forundre meg stort om det får noen følger.

....så sant en virkelig tror på Kristus Jesus og alt det Han sier til oss, vil jo dette umiddelbart påvirke hver enkelts levde liv i denne verden:

17  For "den som roser seg, skal rose seg av Herren".
 18 Det er ikke den som gir seg selv anbefaling, som består prøven, men den som Herren anbefaler.
2 Kor 10,17-18

En oppdager jo da fort om dette glemmes, enten det gjelder en selv eller andre; når dette virkelig betyr noe for oss. 

Verre står det til om dette ikke oppdages, da er det fort gjort å bli hovmodig og at hovmodet øker. 

Sunn gudsfrykt sammen med nøysomhet, er nyttig til alt. For alle som av Guds Nåde og Miskunn har fått se og erfare hvor viktig og nødvendig dette er, slikt som faktisk samtidig medfører både glede og takknemlighet. For det som Kristus Jesus har å gi, betyr jo da desto mer for oss.

Du skriver:

"Men det ville forundre meg stort om det får noen følger."

Jo da, det vil få følger når den dagen kommer. Om det ikke får noen følger her på vd, så vil Kristus Jesus en dag sørge for det på Sin måte.

1 liker  
Kommentar #146

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Omega 3?

Publisert rundt 3 år siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.
Når gjekk Jesu Ord ut på dato? 

Har de egentlig noen dato?  (Åp 22,7)

Kommentar #147

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Trussel?

Publisert rundt 3 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Jo da, det vil få følger når den dagen kommer. Om det ikke får noen følger her på vd, så vil Kristus Jesus en dag sørge for det på Sin måte.

Skal dette oppfattes som en trussel overfor meningsmotstandere?

1 liker  
Kommentar #148

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Hva er årsaken til at Kristus Jesus oppfattes som en trussel, framfor Selve Frelseren?

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Skal dette oppfattes som en trussel overfor meningsmotstandere?

Hva er årsaken til at Kristus Jesus oppfattes som en trussel, framfor Selve Frelseren?

Absolutt uten unntak, vi alle skal jo møte Kristus Jesus en dag; enten det blir trodd eller ikke. Da skal alt det vi har gjort i dette livet også bli dømt av Kristus Jesus, der hver eneste en får lønn for det som er gjort i dette livet. Da er denne lønnen Fullkomment rettferdig, der noen får evig liv hjemme hos Kristus Jesus eller der andre går evig fortapt.

- Dette alvoret konfronteres vi alle med  uten unntak -. Ingen forskjell i så måte på noen av oss.

Nettopp derfor er det helt nødvendig å bli forlikt med Gud, Skriftene gir jo svar på absolutt alt vi trenger å vite:

1 Dere var en gang døde på grunn av deres misgjerninger og synder.

 2 Dere levde på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i luftens rike, den ånd som nå er virksom i de ulydige.

[herskeren i luftens rike: djevelen. Se 6, 12.]

 3 Ja, vi levde en gang alle som de. Vi fulgte lystene i vår syndige natur og lot oss lede av den og av våre egne tanker. Slik var vi av naturen under Guds vrede, likesom de andre.
 4  Men Gud er rik på miskunn. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet,
 5 gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre synder. Av nåde er dere frelst.

 6 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. 7 Slik ville han i de kommende tider vise sin uendelig rike nåde og sin godhet mot oss i Kristus Jesus.

 8 For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. 9 Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg.
 10 For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem.
Ef 2,1-10

Ser du at alle som har blitt gjenfødt får også de på forhånd ferdiglagte gjerningene å gå inn i, som betyr at det levde livet i Kristus Jesus blir noe helt nytt til sammenligning med det livet som ble - levd før - omvendelsen som en respons på Jesu Kristi kall; som resulterte i en gjenfødelse. Alt dette som er til Guds Ære, fordi dette er Jesu Kristi verk i alle som Han får frelst.

Ser du at det står at alle som da hører Kristus Jesus til, samtidig er skapt tilgode gjerninger? Hva som oppfattes som gode gjerninger og det som er av det gode, avhenger jo av hver enkelts ståsted, og ikke minst av Hvem vi egentlig tilhører. 

Måtte Israels Gud se i nåde og miskunn til så mange som mulig, for Jesu Kristi Frelsesverk skyld!

Kommentar #149

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Hva er årsaken til at Kristus Jesus oppfattes som en trussel, framfor Selve Frelseren?

Det er din bibelbruk som oppfattes som en trussel.  Du forsøker å tilrane deg en slags åndelig autoritet i debatten - bl.a. ved å insinuere at de debattantene du mener burde ha vært straffet av moderator, likevel vil få sin straff - i det hinsidige.  Slik debatterer man rett og slett ikke, Mona Ekenes!

5 liker  
Kommentar #150

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Måtte Han se i nåde til alle

Publisert rundt 3 år siden

La meg få utvide ditt gode ønske i den siste setningen din: 

Måtte Israels Gud - som også er vår Gud - se i nåde til alle mennesker! 

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere