Greta Aune Jotun

201

Vårt Land - norgesmester i verdidebatt?

Publisert: 23. nov 2018  /  849 visninger.

Vårt Land presenterer avishusets debattforum - Verdidebatt, for å være "landets viktigste nettforum for debatt om verdier, religion, livssyn og samfunn". Det er mulig at presentasjonen stemmer med virkeligheten, men dette året ble Verdidebatt - dessverre - et sensurert debattforum. Innlegg som blir sendt forumet, får enten tilbakemeldingen "godkjent" eller "ikke godkjent". Med dette bebudes at bare artikler med innhold som tolereres av redaksjonen, blir publisert.

Godkjente

Verdidebatt har ikke vært heldig med den nye ordningen, mener jeg. Ytringer som blir publisert per dag - etter godkjennelse, er vanligvis i antall mellom 9-14. Når såpass mange innlegg blir lagt ut på løpende bånd, gjerne fire, fem eller flere i løpet av en time eller to eller en formiddag, får jo innleggene som blir lagt ut først, kort "levetid" på forsiden.

Ikke godkjente

Innlegg skal testes mot forumets retningslinjer. Noen av paragrafene i disse, kan tydeligvis tolkes forskjellig av redaksjon og stoffleverandør. Men, om redaksjonen mener at en eller flere paragrafer er brutt - i ett eller flere avsnitt, eller ved ord som ikke godtas, er det over og ut for hele innlegget. Tilbakemeldingen blir da: Innlegget oppfyller ikke kriteriene til et debattinnlegg slik det er definert i retningslinjene.

Hva jeg skrev 

Undertegnede har fått tre innlegg refusert. Mine erfaringer med Verdidebatt tilsier at det (muligens) var uthevet passasje i sitatet nedenfor som var diskvalifiseringsårsak i det første: - Hvorfor er det så viktig for demokraten dr. Christine Blasey Ford, og et par andre kvinner i USA, å anklage republikaneren Brett Kavanaugh for seksuell trakassering - nå? Det har gått nær førti år, så hvorfor har hun tidd tidligere, og hvorfor var hun taus i årene Metoo-avsløringene var på det mest intense? Hvorfor kom ikke anklagene før, men etter at Kavanaugh ble lansert som kandidat til stillingen som høyesterettsdommer? Vel, professor Fords forklaring under høringen, kunne tolkes som troverdig, men stemmebruken avslørte en sinnsbevegelse som helt klart var påtatt for å vekke medynk. En voksen kvinne i hennes stilling ville ha opptrådt annerledes enn en redd femtenåring. - - - Hva mener andre (seriøse) debattanter: Var det forkastelig av meg å tolke henne slik? Avisens egne skribenter unnser seg jo ikke for å tolke følelser og tanker hos f.eks. politikere, så hvorfor skal ikke andre kunne gjøre det?

I refusert innlegg nummer to, skrev jeg at alle som fornekter Jesus Kristus som Guds Sønn og Frelser, er tjenere for den kommende Antikrist, hva da også personer i kirkelige og politiske miljøer (som fornekter Guds Ord), må være - med referanse til hva apostelen Johannes skrev i sine brever om antikrister. Ja, jeg skrev også at de som bekjenner seg til islam er tjenere for Antikrist, ettersom de benekter at Jesus Kristus ble korsfestet og er Guds Sønn og Messias. Da jeg spurte redaksjonen om nærmere begrunnelse for avslaget, fikk jeg til svar at disse meningene ikke kunne tolereres. Hva mener andre (seriøse) debattanter? Var jeg for frittalende?

I det tredje refuserte innlegget, skrev jeg om maktalliansene i endetiden, med referanse til åpenbaringene apostelen Johannes mottok fra Jesus Kristus. Jeg kom også med antydninger om min forståelse av disse, og ønsket debatt fordi jeg har sett at mange andre har studert denne boken og kunne komme med nyttige innspill. Var det følgende siterte avsnitt om maktallianser som ble for vanskelig for redaksjonen: Hvem har befalt/befaler myndigheter og folk å innføre et merke i forbindelse med kjøp og salg, og hvem er opphavet til merket? Om Den falske profet: Hvem forkynner at døde mennesker åpenbarer seg og gjør store tegn og under? Har Gud gitt andre (også døde?) fullmakt til å helbrede enn de som ber i Kristi navn? Hvem praktiserer bønn til engler og ber til og dyrker helgener (dvs. tilber andre enn Gud)? Hvem forbyr mennesker å inngå giftermål? Har noen opphøyet seg selv til mellommann mellom Gud og mennesker, og tar imot hyllest fra massene?? 

Gjennom årene jeg har deltatt på Verdidebatt, har det vært mange innlegg med Johannes-åpenbaringene som tema, og disse har da vitterlig også inneholdt de forskjellige skribentene sine meninger om hvem man tror maktalliansene Dyr 1, Dyr 2 og Den falske profet er! Om det var ovenfor siterte som brøt med de nye prinsippene, må jeg si at ytringsfriheten i Vårt Lands debattforum har fått en alvorlig slagside mot en viss korrekthet. Hva mener andre (seriøse) debattanter, var dette utilbørlige spørsmål og utsagn?

Forskjellsbehandling, eller - .

Når jeg også de siste ukene har lest flere av de andre debattantenes innlegg på forumet, med meninger relatert til bibelske tekster, er det at undertegnede begynner å tro at redaksjonen praktiserer forskjellsbehandling. Eller er det mulig at innlegg blir refusert fordi redaksjonen selv har en annen mening enn debattanten? For, som begrunnelse for en av refuseringene, ble det påpekt at jeg måtte redegjøre for hvilken tolkningsnøkkel jeg hadde brukt, for ellers erklærte jeg egen (bibel)lesning for rett. (!!!). Skremmende forståelse av ytringsfriheten, mener jeg. Er det andre debattanter som har blitt avkrevd tolkningsnøkler når de i innlegg har uttrykt sine meninger om utsagn fra Bibelen? - det skulle jeg gjerne ha visst - .

Innlegg og kommentarer

For noen få uker siden gjorde jeg et raskt søk angående bevegelser på Verdidebatt i løpet av fem hverdager. Her er resultatet: I disse dagene godkjente redaksjonen i alt 54 innlegg (ikke medregnet Lesetips eller innlegg i temaboksene); 23 av innleggene fikk 0 kommentarer hver, 10 innlegg fikk 1 kommentar hver, 6 innlegg fikk 2 kommentarer hver, 4 innlegg fikk 3 hver, 2 fikk 4 hver, 1 innlegg fikk 5 kommentarer, 2 innlegg fikk 6 kommentarer hver, 6 forskjellige innlegg fikk henholdsvis 7, 9, 10, 13, 21 og 26 kommentarer. I sum blir dette 145 kommentarer på 54 innlegg. Det kan man vel kalle en nokså mager interesse, eller hva? Jo, selvsagt kan innlegg bli hentet frem og kommentert selv om de ikke har forsideplass, ja, lenge etter publisering, men det er unntaket, ikke regelen. Hvorfor kan jeg hevde det? Jo, jeg har nå gått tilbake til halvparten av de 54 innleggene, og fant: 1 innlegg hadde fått 11 kommentarer mer siden publiseringen, de øvrige 26 hadde til sammen fått 10 nye kommentarer. Så bevegelsen i ettertid kan sies å være minimal. Statusen for ganske mange av de nyere innleggene, har også vært null kommentarer. Iblant kan et innlegg få noen hundre kommentarer, ja, men det skjer ikke ofte.

Visninger

Av de nevnte 54 innleggene hadde 34 mindre enn 500 visninger (de fleste hadde mellom 100-200; 7 hadde under 100). Bare 20 innlegg hadde over 500 visninger; av disse hadde 5 innlegg over 1000 visninger. Forteller disse tallene at interessen for Verdidebatt er dalende? I tilfelle er det kanskje en fordel: Det er ikke særlig tidkrevende å fjerne eventuelle usaklige passasjer i trådene med få kommentarer. Jo, iblant kan et innlegg få flere tusen visninger, men det skjer heller ikke ofte.

Lesetips og temabokser

Til temaboksene blir det gjerne hentet frem innlegg som er både to og tre måneder gamle, ja, også eldre. Når det gjelder Lesetips-innlegg, temabokser og Vårt Lands egne innlegg, får jo disse, naturlig nok, utvidet "levetid" på forsiden. Iblant kanskje unødig lenge? Etter hvert har jeg skjønt at å erklære Guds Ord for Sannheten (tolkningsnøkkel Johs. 17:17), å gi negativ kritikk av innvandring og islam, å hevde at provosert abort er drap på menneskeliv og å sitere hva Guds Ord sier om homofilt samliv, ikke kvalifiserer for Lesetips-spalten. Hevder man sistnevnte, blir man gjerne diagnostisert som paranoid (sinnssyk) av minst én meddebattant; slike "korrekte" kommentarer har jeg sett får stå, mens den "sinnsykes" utsagn selvsagt må meldes til moderator.

Konspirasjon

Beklager så meget, Verdidebatts ansvarlige, at jeg nå har konspirert med egne og andres erfaringer og opplysninger og kommet til konklusjoner at ytringsfriheten er, for å si det mildt, selektiv og dermed på vikende front i avishuset Vårt Land. Om noen nå har bestemt seg for å minne meg om at VL/Vd er suverene når det gjelder utvelgelse av innlegg, slik enhver publikasjon er: Senk skuldrene! - gjennom mange tiår som samfunnsdebattant, har jeg mange erfaringer som underbygger nettopp det. Men, jeg kan ikke huske å ha fått innlegg om bibelske og etiske temaer som nevnt ovenfor refusert hos andre, bare innlegg med positiv omtale av Israel - og - negativ omtale av en viss profet. Angående sistnevnte er det forståelig, journalister er dessverre en utsatt yrkesgruppe om de trykker noe som blir oppfattet som fornærmelse av denne.

Ros

til redaksjonen: Moderator har vært høflig og grei når jeg har klaget på refuseringer. Det er et pluss. Og - Vårt Land krever ikke at deltakere på Verdidebatt skal være registrert på Facebook for å debattere, slik regelen er i mange andre nettforum. Men, om VL kommer med et slikt krav i fremtiden, sier jeg, om ikke før, takk for meg. - - - (Hørte jeg noen juble av lettelse?)

De fleste kommentatorer på Verdidebatt har god oppførsel og er saklige. Det er også et pluss. Jeg besøkte nylig VGs nettavis, som jeg knapt har vært innom tidligere, og ble sjokkert over standarden på kommentarene der: Flere oppfordret til drap på hovedpersonen i oppslaget som ble debattert, stygge personkarakteristikker av ham og hans kone og simpelt språk. Der skal grensen gå for ytringsfriheten, mener jeg, ikke grenser som hindrer noen fra å slippe til med temaer som skal være unevnelige på grunn av visse gruppers hårsårhet.

17 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Full tillit til redaksjonens vurderinger

Publisert over 2 år siden

Jeg har full tillit til redaksjonens vurderinger. De innleggene som ikke har blitt godkjent, er neppe refusert fordi de inneholder andre meninger enn redaksjonens, men heller på grunn av språkbruk - og fordømmelser av andre mennesker, for å nevne noe. 

Hvis jeg hadde tatt deg alvorlig, ville jeg vært en av dem som følte meg rammet av din utrolige påstand om hvem som går i tjeneste for antikrist. Men da måtte jeg selvsagt også ha delt din oppfatning av hva det vil si å "fornekte Guds ord". 

Nå gjør jeg heldigvis ikke det. Du har derfor etter min oppfatning ingen injurierende kraft.     

4 liker  
Kommentar #2

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.

Jeg har full tillit til redaksjonens vurderinger. De innleggene som ikke har blitt godkjent, er neppe refusert fordi de inneholder andre meninger enn redaksjonens, men heller på grunn av språkbruk - og fordømmelser av andre mennesker, for å nevne noe. 

Hvis jeg hadde tatt deg alvorlig, ville jeg vært en av dem som følte meg rammet av din utrolige påstand om hvem som går i tjeneste for antikrist. Men da måtte jeg selvsagt også ha delt din oppfatning av hva det vil si å "fornekte Guds ord". 

Nå gjør jeg heldigvis ikke det. Du har derfor etter min oppfatning ingen injurierende kraft.     

WORD!

Jeg tenker alltid på om jeg sårer fru Aune Jotun når jeg tar fatt i hennes kommentarer for hun virker å ha en viss nerve overfor det jeg svarer henne. Det er en balansegang jeg opplever som kompleks. Andre kan jeg være mer frispråklig overfor, men med fru Aune Jotun er det strengere grenser for tåleevnen. 

På den annen side synes jeg noen må gi henne oppriktige svar som kommer fra hjertet, og som ikke støtter opp under hva jeg vil kalle noe spesielle synspunkter. Dette er ikke enkelt, men jeg synes likevel at noen må gjøre det thi ingen bør leve i et ekkokammer uimotsagt uten å få beskjed om at man er ute og sykler. Når man mener at noen er ute og sykler. Det er alltid vanskelig når syklister møtes i et kryss uten at man har samme forståelse av trafikkreglene. 

3 liker  
Kommentar #3

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Støtter Jotun fullt ut. Klart vi vil høre dine og andres meninger så lenge de ikke er brudd på noen lovparagrafer. Ellers blir det jo bare korrekt oppgulp for det meste å ta stilling til for debattantene. At du blir refusert av og til er jo bare tegn på at du av og til utfordrer de korrekte meninger, så det får du ta som en kompliment egentlig. Så kan det jo egentlig vel hende at det kan være saklige  og formelle grunner til  å bli refusert. Men noen meningsparadigmer skal løftes frem i dag. De kjenner jo du godt til. Men trist utvikling er det. Ikke ytringsfrihet som er frihet til å hevde det  noen andre ikke liker. Intellektuelt sett er det en falitterklæring å gå bort fra dette- ikke minst av en kristen avis.      

14 liker  
Kommentar #4

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Ellers blir det jo bare korrekt oppgulp for det meste å ta stilling til for debattantene.

Hvordan kan et oppgulp bli korrekt? 

3 liker  
Kommentar #5

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Nei. Dårlig uttrykk.

1 liker  
Kommentar #6

Torgeir Tønnesen

78 innlegg  582 kommentarer

Noe må begrenses - men hvor ikke like gjerne det høykirkelige, mainstream og borgerlige?

Publisert over 2 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Statusen for ganske mange av de nyere innleggene, har også vært null kommentarer. Iblant kan et innlegg få noen hundre kommentarer, ja, men det skjer ikke ofte.

Her er emnene som ikke tåles i VD:  (noen)

Homofili-skepsis, Elite-skepsis, Regjerings-skepsis, media-skepsis, system-skepsis. EU-skepsis og EØS. Sverige og Malmø-skepsis

Endetids-perspektiver. Forsvar for Resett.no og Human rights og Sylvi Listhaug. Trump.

Romerkirken og skjøgekirken, dyrets merke og antikrist, teologiske ulegginger (unntatt mormonere og bibelliberale). 

Okkultisme og nyreligiøsitet.

Innvandrings og muslim-skepsis. 

Skepsis til kjendiser og politikere, og journalister


17 liker  
Kommentar #7

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Andre kan jeg være mer frispråklig overfor, men med fru Aune Jotun er det strengere grenser for tåleevnen. 

Til forskjell fra deg synes jeg Jotun opptrer forbilledlig i forhold til provokasjoner og usakligheter angående hennes oppfatninger og meninger. Hun tar som regel ballen og ikke mannen har jeg inntrykk av. Så jeg syns du kan spare dine harselleringer overfor en meddebattant. Lær deg alminnelig folkeskikk. 

17 liker  
Kommentar #8

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Til forskjell fra deg synes jeg Jotun opptrer forbilledlig i forhold til provokasjoner og usakligheter angående hennes oppfatninger og meninger. Hun tar som regel ballen og ikke mannen har jeg inntrykk av. Så jeg syns du kan spare dine harselleringer overfor en meddebattant. Lær deg alminnelig folkeskikk. 

Ingen kan skrike seg til friplasser i debatten. Hvis ikke argumentene holder opp mot det andre mener, må man finne seg i motbør og kritikk. 

Jeg aksepterer din kritikk av det jeg skriver og at vi er uenige. 

2 liker  
Kommentar #9

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Takk for kontant og saklig svar. Men motbør og kritikk må da  gjelde meningene og ikke personen. Da oppleves det lett som personlig sjikanering( over tid). .Jeg syns ikke Jotun fortjener det., eller noen andre. Jeg vet ikke hvordan Jotun opplever dette selv, men jeg følte et behov for å ta henne i forsvar her.  

14 liker  
Kommentar #10

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Takk for kontant og saklig svar. Men motbør og kritikk må da  gjelde meningene og ikke personen. Da oppleves det lett som personlig sjikanering

Det har jeg forståelse for, men samtidig bør man være forberedt på å ikke bli stående uimotsagt, og man må selv også oppleve at et svar går på sak og ikke person. Der tror jeg det svikter en del. Menneskene har forskjellige terskler for når det passer seg å bli fornærmet. Det må bli en bjørnetjeneste overfor hverandre om vi skal jatte med uten å legge vekt på å debattere reellt. 

3 liker  
Kommentar #11

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Forkastelig?

Publisert over 2 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Vel, professor Fords forklaring under høringen, kunne tolkes som troverdig, men stemmebruken avslørte en sinnsbevegelse som helt klart var påtatt for å vekke medynk. En voksen kvinne i hennes stilling ville ha opptrådt annerledes enn en redd femtenåring. - - - Hva mener andre (seriøse) debattanter: Var det forkastelig av meg å tolke henne slik?

Ja, vi bør holde oss for gode til uten videre å tilskrive meningsmotstandere motiver vi ikke kan belegge at de har.

Når det gjelder voksne, modne mennesker som reagerer følelsesmessig, eller barnslig, om du vil, når de gjenopplever sterke opplevelser fra barndommen/ungdommen, er vel det noe de fleste av oss kjenner til.

4 liker  
Kommentar #12

Greta Aune Jotun

201 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Foreløpig takk til dere som har lest hele det lange innlegget :-) og debatterer seriøst. Og ja, jeg tar gjerne imot kommentarer fra de som er uenige, bare de holder seg  til sak og ikke sporer av til å fortelle meg hvilke følelser jeg har. Det vet jeg best selv :-)  

Synes Dag Løkke startet bra. 

Hva mener andre om Verdidebatt, de nye reglene osv. ? - innlegget mitt handler jo mye om det.

Kommer tilbake og svarer flere senere. Nå skal jeg lade opp til kveldens quiz :-)

10 liker  
Kommentar #13

Rolf Kenneth Myhre

13 innlegg  178 kommentarer

Splitt forumet opp i to!

Publisert over 2 år siden

Mitt forslag er å splitte forumet opp i to, der det ene forumet er reservert for temaer rundt Bibel, kristendom, KrF, og kristen forståelse av ditt og datt. Dette utgjør jo langt over 50 % av alle innlegg. Det andre forumet er for alt annet.

Kommentar #14

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

For ikke å si

Publisert over 2 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
bare de holder seg  til sak og ikke sporer av til å fortelle meg hvilke følelser jeg har. Det vet jeg best selv :-)

professor Fords følelser. Det vet hun best selv :-)

 (" ...stemmebruken avslørte en sinnsbevegelse som helt klart var påtatt for å vekke medynk. En voksen kvinne i hennes stilling ville ha opptrådt annerledes enn en redd femtenåring.")

8 liker  
Kommentar #15

Trond Langen

31 innlegg  203 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Innlegg som blir sendt forumet, får enten tilbakemeldingen "godkjent" eller "ikke godkjent".

Jeg har ikke skrevet mange innlegg her de siste par årene.  Men for 3 uker siden prøvde jeg meg.  Det var den ettermiddagen KrF valgte å gå for regjeringsforhandlinger med den sittende regjeringen.  Jeg hadde lyst til å debattere dette, og skrev etter hvert et innlegg Hva nå, KrF ?  Jeg trykket på publiser, og i motsetning til tidligere skjedde det ingenting.  Etter hvert kom det innlegg fra redaktørene Gjøsund og Rimehaug, og debatten begynte å rulle der.  Så jeg fant ut at jeg heller kunne publisere mitt innlegg som en kommentar til innlegget fra Rimehaug.  Sendte derfor melding til moderator om å slette mitt innlegg.

Timene gikk, og rett før jeg skulle legge meg om kvelden så jeg at innlegget mitt nå var publisert.  Den stod langt nede på lista over publiserte innlegg, under innleggene fra Gjøsund og Rimehaug.  Innleggene til de to redaktørene hadde fått mange kommentarer, det var her debatten gikk.

En opplevelse som ikke akkurat stimulerer til å publisere nye innlegg.

19 liker  
Kommentar #16

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Ved å bedrive denne form for meningssensur

Publisert over 2 år siden

representerer den sterkt statsstøttede avisen Vårt land en trussel for min og din ytringsfrihet, i stedet for å være en garantist for ytringsfriheten...

10 liker  
Kommentar #17

Torgeir Tønnesen

78 innlegg  582 kommentarer

Følsomhet for kjendiser?

Publisert over 2 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.

Her er emnene som ikke tåles i VD:  (noen)

Homofili-skepsis, Elite-skepsis, Regjerings-skepsis, media-skepsis, system-skepsis. EU-skepsis og EØS. Sverige og Malmø-skepsis

Endetids-perspektiver. Forsvar for Resett.no og Human rights og Sylvi Listhaug. Trump.

Romerkirken og skjøgekirken, dyrets merke og antikrist, teologiske ulegginger (unntatt mormonere og bibelliberale). 

Okkultisme og nyreligiøsitet.

Innvandrings og muslim-skepsis. 

Skepsis til kjendiser og politikere, og journalister

Jeg kan gi et eksempel fra idag, på en sak jeg kunne tenke meg å skrive om.

  https://www.tv2.no/underholdning/10237269/

Hotellkonge sitter på Skavlan og fremmer homosaken, forteller hvordan han skal øke sitt Pride-engasjement til neste år. Han er sur på kritikerne av saken. 

Det ville være en glede for meg å få skrive et innlegg mot den mektige Stordalen, med sine mange soloutspill og hans makt, som han kan kjøpe seg for penger. 

Men ville Verdidebatt gitt meg en talerstol i en sånn sak? Jeg tviler.

11 liker  
Kommentar #18

Roald Øye

394 innlegg  2311 kommentarer

Egnet til undring.

Publisert over 2 år siden
Trond Langen. Gå til den siterte teksten.
En opplevelse som ikke akkurat stimulerer til å publisere nye innlegg.

IKKE GODKJENT

Innlegget oppfyller ikke kriteriene til et debattinnlegg slik det er definert i retningslinjene.

 Denne beskjeden har jeg fått to ganger i løpet av de siste 3 uker. Jeg forstod ikke avvisningene, men aksepterte dem umiddelbart  for ikke å virke kverulerende.  

Det jeg dessuten ikke forstår, er at innleggene  har blitt liggende tilgjengelig for alle  å lese,  under mitt navn, men ikke publisert på normalt vis  med henholdsvis  176 og 20 visninger. Innleggene handlet om muslimsk fanatisme og jødenes rolle i endetiden.  De ligger der fremdeles.

 Begge innleggene er i ettertid blitt publisert i papirutgavene til Fædrelandsvennen og Dagen under rubrikken lesernes mening. Bare den ene avisen blir karakterisert som en kristen dagsavis. Det har fått meg til å undres.

9 liker  
Kommentar #19

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Et godt eksempel.

Publisert over 2 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Du har derfor etter min oppfatning ingen injurierende kraft.     

Dette er konklusjonen fra Løkke når det gjelder personen Greta Aune Jotun og hennes skriverier.Simpelt og nedrig.
Jotun tar opp et viktig tema.

12 liker  
Kommentar #20

Cathrine Pedersen

0 innlegg  38 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Eit ganske kjedeleg forum som nok appellerer mest til dei eldre synest det meg...

4 liker  
Kommentar #21

Cathrine Pedersen

0 innlegg  38 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Det er jo sånn det er. Verdidebatt er ganske politisk korrekt og til del ganske uspennande debattforum...

8 liker  
Kommentar #22

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Jeg tror ikke Rune Holt leser nøye nok. Den siste setningen i min kommentar var en referanse til Jotuns forsøk på å dømme om hvem som er "tjenere for den kommende Antikrist". Det framgår ganske klart for dem som leser hele kommentaren. 

Jeg oppfatter det da slik at du gjerne vil sitte i en slik dømmende jury, og at alle som protesterer på en slik dom, er simple og nedrige. Deg om det, Rune Holt.  

4 liker  
Kommentar #23

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Cathrine Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Eit ganske kjedeleg forum som nok appellerer mest til dei eldre synest det meg...

Vi er mange eldre her, og du kan bare glede deg til flere av oss blir senile.... da blir det skikkelig halloi skal du se!:-)

4 liker  
Kommentar #24

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Det må fortsatt være slik

Publisert over 2 år siden

at de som utgir noe, enten på papir eller digitalt, selv får bestemme hva som skal skrives i disse utgivelsene. Man kan gjerne føle seg tilsidesatt eller oversett, men det er på ingen måte til hinder for at disse kan uttrykke seg i andre kanaler som tillater slike uttrykk. At noen mener dette er en innskrekning i yttringsfriheten deres kan man kun med en meget stor posjon godvilje være enig i. Det er lite til hinder for at både Tønnesen og Jotun lufter sine meninger i dertil egnede fora eller en dog egne fora. Det er når staten ønsker å sensurere eller kontrollere disse fora at det er sensur.

4 liker  
Kommentar #25

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Christian Jebsen. Gå til den siterte teksten.
At noen mener dette er en innskrekning i yttringsfriheten deres kan man kun med en meget stor posjon godvilje være enig i. Det er lite til hinder for at både Tønnesen og Jotun lufter sine meninger i dertil egnede fora eller en dog egne fora.

Jeg har ikke en gang lagt merke til at de har hatt noen begrensninger i sine ytringer, eller at de ikke har luftet sine meninger. Her tror jeg de tenker helt feil om saken. Flere klager over at de er blitt sensurert mens jeg aldri opplever at det virker slik. Det som kommer fra dem er tidvis svært kontroversielt. Spørsmålet må være om det har vært innhold i ytringen, og av en slik art at det er forsvarlig å trykke det. VD har ingen plikt til å være mikrofonstativ for totalitære radikaliserte religiøse røster. 

3 liker  
Kommentar #26

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Som en tv-programleder

Publisert over 2 år siden

for noen tiår siden ville sagt: just presis! 

3 liker  
Kommentar #27

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.
Men ville Verdidebatt gitt meg en talerstol i en sånn sak? Jeg tviler.

Prøv, du vet ikke før du har skrevet og trykket publiser.

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Kommentar #28

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
VD har ingen plikt til å være mikrofonstativ for totalitære radikaliserte religiøse røster. 

Alltid flink med ord, Njål. Hvor har du funnet disse hen? Jeg merker meg at du liker å komme med merkelapper.

MVH
Rolf Larsen

5 liker  
Kommentar #29

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.

Ikke godkjente

Innlegg skal testes mot forumets retningslinjer. Noen av paragrafene i disse, kan tydeligvis tolkes forskjellig av redaksjon og stoffleverandør. Men, om redaksjonen mener at en eller flere paragrafer er brutt - i ett eller flere avsnitt, eller ved ord som ikke godtas, er det over og ut for hele innlegget. Tilbakemeldingen blir da: Innlegget oppfyller ikke kriteriene til et debattinnlegg slik det er definert i retningslinjene.

Jeg trodde ikke dette var sant når jeg først fikk høre det om VD, men ser nå at du er ikke den første som er blitt utsatt for VDs retningslinjer som kan virke diskriminerende og sensurerende. Jeg mener de bør ha visse retningslinjer, for de bør ikke tillate alt, men hvor skal grensen gå? Er ikke dette landet for ytringsfrihet? Bør man ikke da få ytre seg om de tingene som også kan skape debatt og litt tilhetet ordskifte. Jeg mener da ordskifte i forhold til sak og ikke person. :-D

MVH

Rolf Larsen

7 liker  
Kommentar #30

Roald Øye

394 innlegg  2311 kommentarer

Aviser med en åpen favn.

Publisert over 2 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Jotun tar opp et viktig tema.

Hvis innleggets tema går på tvers av avisens redaksjonelle linje, vil det bli avist av redaktøren.  Det er min erfaring etter at jeg har utprøvd  flere avisers ytterpunkter når det gjelder å ta inn debattinnlegg  som har et markant og kontroversielt innhold. 

Mens en redaktør tar det inn umiddelbart, vil det bli  avvist av en annen  med begrunnelsen at det dessverre ikke var plass i spaltene denne gang. Prøv senere! Man lærer seg raskt  til hvilken avis man bør sende sine ulike debattinnlegg.  Klasskampen og Morgenbladet har ved et par anledninger  overrasket meg positivt for sin åpne favn. Vårt Land for det motsatte.

6 liker  
Kommentar #31

Torgeir Tønnesen

78 innlegg  582 kommentarer

Men Paven er greit?

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
VD har ingen plikt til å være mikrofonstativ for totalitære radikaliserte religiøse røster. 

Noen her vil ha seg frabedt "totalitære religiøse røster" på VD. 

Likevel vil Kristiansen ha retten til å fremme den totalitære Pavens primat og ufeilbarlighet, nekting av ekteskap og giftermål, tilbedelse og dyrking av Maria, bønn gjennom relikvier og helgener, syndsforlating gjennom skriftestol og saligkåring av døde og syndige mennesker som levde for flere hundre år siden - slikt som katolisismen i all sin beskjedenhet driver med?

Det høres ganske ekstremt ut etter mine begrepet? Ikke akkurat uskyldig light tro på "noe der oppe"?

9 liker  
Kommentar #32

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Either way you lose.

Publisert over 2 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.

Noen her vil ha seg frabedt "totalitære religiøse røster" på VD. 

Likevel vil Kristiansen ha retten til å fremme den totalitære Pavens primat og ufeilbarlighet, nekting av ekteskap og giftermål, tilbedelse og dyrking av Maria, bønn gjennom relikvier og helgener, syndsforlating gjennom skriftestol og saligkåring av døde og syndige mennesker som levde for flere hundre år siden - slik katolisismen i all sin beskjedenhet driver med?

Enten du vil bekjempe Pavekirkens religionsfrihet eller debattanters rett til å kalle hverandre Antikrist, har du tapt.

PS!

All religion er "feilfri" Det er en tautologi.

DS!

3 liker  
Kommentar #33

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Kan vi hente retningslinjer ut av Skriften, for hvordan vi skal føre debatt? Det tror jeg.

Kristendommen har alltid vært og er kontroversiell. Jesus ble drept i en religiøs, verbal konflikt. Og mange av apostlene likeså.

Uten at noen hadde våget å ta disse "debattene" og konfliktene, hadde ikke kristendommen eksistert, og den vestlige verden ville ikke vært preget av demokrati og menneskerettigheter.

På den annen side: Angrep på andre religioner ser vi ikke mye av i Det nye testamente, heller ikke verbale. Kontroversene bestod i at man forkynte evangeliet og proklamerte Jesus som Herre.

Skriften holder seg til de sentrale sannhetene i kristendommen, og nører ikke oppunder debatt rettet direkte mot samfunnsforhold eller andre religioner.

Akkurat dette finnes det kanskje andre synspunkter på. 

Hvorvidt ovenstående rammer Jotuns refuserte innlegg har jeg ikke tenkt igjennom. Generelt setter jeg pris på hennes penn og deler mange av hennes synspunkter. De temaene som ble refusert syntes jeg virket spennende.

Det hadde vært interessant om redaksjonen også ga en kommentar til Jotuns innlegg og en nærmere begrunnelse for de avslagene hun fikk.

9 liker  
Kommentar #34

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Vårt Land.

Publisert over 2 år siden
Christian Jebsen. Gå til den siterte teksten.
At noen mener dette er en innskrekning i yttringsfriheten deres kan man kun med en meget stor posjon godvilje være enig i. Det er lite til hinder for at både Tønnesen og Jotun lufter sine meninger i dertil egnede fora eller en dog egne fora. Det er når staten ønsker å sensurere eller kontrollere disse fora at det er sensur.

En avis som får så mye støtte fra staten er forpliktet til å ha takhøyde for folket som har gitt dem støtte i form av skatt som blir betalt av alle.
Men det bryr de seg ikke om.
Den siste setningen din blir dermed helt feil.
Alle aviser kan drive med sensur og blir som vi ser ikke stoppet av noen stat.

6 liker  
Kommentar #35

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Den siste setningen din er helt rett, og slik må det være. Dermed har staten også beskyttet ytringsfriheten som både gjelder aviser og enkeltpersoner.  

1 liker  
Kommentar #36

Magne Kongshaug

43 innlegg  241 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Motstemmer er viktige.    Mitt inntrykk er at en del temaer er spedalske for VL, eksempelvis:  bør kirken misjonere ovenfor landets muslimer og andre med en ikke-kristen tro? Blir noen som bevisst fornekter Jesu evangelium frelst?

Dersom Jerusalem  ble dømt for å ha forkastet Jesus, hva da med nasjoner der de fleste nå har forkastet Jesus som verdens frelser?    

Er ikke Gud en tre ganger hellig Gud lenger?   

5 liker  
Kommentar #37

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Torgeir Tønnesen. Gå til den siterte teksten.

Noen her vil ha seg frabedt "totalitære religiøse røster" på VD. 

Likevel vil Kristiansen ha retten til å fremme den totalitære Pavens primat og ufeilbarlighet, nekting av ekteskap og giftermål, tilbedelse og dyrking av Maria, bønn gjennom relikvier og helgener, syndsforlating gjennom skriftestol og saligkåring av døde og syndige mennesker som levde for flere hundre år siden - slikt som katolisismen i all sin beskjedenhet driver med?

Det høres ganske ekstremt ut etter mine begrepet? Ikke akkurat uskyldig light tro på "noe der oppe"?

Jeg har oppfattet det slik at det har blitt vanskeligere for totalitære radikaliserte religiøse å slippe til med sine ytringer på offentlige plattformer. De får lov å si sitt, men må velge fora som er til for likesinnede. 

Det er mye som er deg fremmed innen religionen, og det får du lov å gi uttrykk for. Ett ord er fjernet fra kommentaren din siden i går, thi det ble gjort kjent tidligere i år at det ikke skal kunne brukes om en kirke. Om du kunne burde du sette deg inn i hva den katolske kirke står for. I stedet ser det ut til at du har falt ned på en eller annen form for krypto-religion. Men DKK er basert på skrift og tradisjon, og holder bl.a. subsidiaritetsprinsippet høyt. Vår kirke holder på kjærlighetsbudet som viktig innen samfunnets organisering. Om du ville kunne du starte med refleksjon over disse elementene før du dømmer videre. 

1 liker  
Kommentar #38

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
En avis som får så mye støtte fra staten er forpliktet til å ha takhøyde for folket som har gitt dem støtte i form av skatt som blir betalt av alle.

Nei, det har den ikke. Det står intet i tildelingen av pressestøtte at staten eller folket skal ha noe tilbake annet enn en variert og differensiert presse. Det redaksjonelle innholdet nevnes ikke. I land bare du liker at Norge sammenlignes med er det kosher å kreve noe tilbake for pengene, men Norge er et demokrati og ingen har plikt til å fremme noe man ikke innestår for. 

5 liker  
Kommentar #39

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Dette blir feil.

Publisert over 2 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Den siste setningen din er helt rett, og slik må det være. Dermed har staten også beskyttet ytringsfriheten som både gjelder aviser og enkeltpersoner.  

 Sånn at ved å kneble ytringsfriheten beskytter man ytringsfriheten ?
Da blir altså sensur en viktig del av ytringsfriheten ?

Hvis pressen er fri til å hindre folk å ytre seg i den samme pressen har man slike forhold som det var i gamle Sovjet der "sannheten" var forbeholdt staten via Pravda.
Jammen sa man fri presse og ytringsfrihet.....

4 liker  
Kommentar #40

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Meningstyranni

Publisert over 2 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Hvis pressen er fri til å hindre folk å ytre seg i den samme pressen har man slike forhold som det var i gamle Sovjet der "sannheten" var forbeholdt staten via Pravda.
Jammen sa man fri presse og ytringsfrihet.....

Ja, slik var det i Sovjetunionen.

Slik er det ikke i Norge.

Staten kan ikke fortelle VL hva de skal mene og skrive.

Hva er problemet?

Skal staten tvinge kristne aviser til å publisere de mest trangsynte og latterlige innlegg om at "homoforkjempere" må holde kjeft og at de som tror noe annet enn innleggsforfatteren, er redskaper for Antikrist?

4 liker  
Kommentar #41

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Skal staten tvinge kristne aviser til å publisere de mest trangsynte og latterlige innlegg om at "homoforkjempere" må holde kjeft og at de som tror noe annet enn innleggsforfatteren, er redskaper for Antikrist?

WORD!

1 liker  
Kommentar #42

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Ytringsfriheten innebærer ingen trykkeplikt

Publisert over 2 år siden

Gjennom livet har jeg flere ganger opplevd å bli refusert. Aldri har jeg opplevd det som knebling av min ytringsfrihet. Ingen avis har plikt til å publisere mine meninger. Pressestøtten forutsetter ingen trykkeplikt av alt som sendes inn.    

2 liker  
Kommentar #43

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Hvis pressen er fri til å hindre folk å ytre seg i den samme pressen har man slike forhold som det var i gamle Sovjet der "sannheten" var forbeholdt staten via Pravda.
Jammen sa man fri presse og ytringsfrihet.....

Du har åpenbart misforstått hva som ligger i begrepet pressefrihet.

1 liker  
Kommentar #44

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Nei selvfølgelig ikke.

Publisert over 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Skal staten tvinge kristne aviser til å publisere de mest trangsynte og latterlige innlegg om at "homoforkjempere" må holde kjeft og at de som tror noe annet enn innleggsforfatteren, er redskaper for Antikrist?

Slike påstander er meget spesielle og det finnes nok ikke mange som er enige i sånt.
Det finnes slike sære tanker hos noen kristne,men må vi ikke også tåle å høre tåpelige påstander i ytringsfrihetens navn ?
Det går grenser ja,og om det er fruktbart å debattere sånt...Men hvem gidder å svare på slikt..og da vil tråden dø ut før den har startet.
Ytringsfrihet er en kjempestor verdi vi må hegne om så får vi tåle det vi forakter også.
Jeg tror folk har så bra bedømmelsesevne at frykten for sekteristiske meninger ikke må overstyre ytringsfriheten.

3 liker  
Kommentar #45

Greta Aune Jotun

201 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Støtter Jotun fullt ut.

Takk!

3 liker  
Kommentar #46

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ok.

Publisert over 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Du har åpenbart misforstått hva som ligger i begrepet pressefrihet.

Og du er flink til å bemerke at folk ikke skjønner.

Hvis hele pressen i et land blir enige om hvilke meninger de ikke vil ta inn i avisa,kan det ikke kalles pressefrihet.

5 liker  
Kommentar #47

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Mørkt bakrom

Publisert over 2 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Hvis hele pressen i et land blir enige om hvilke meninger de ikke vil ta inn i avisa,kan det ikke kalles pressefrihet.

Det sitter nok noen på et mørkt bakrom og bestemmer hva pressen skal "bli enige om".

Hva skal vi kalle disse skumle bakmennene (eller er det kvinner)?

Konsensus-menigheten?

3 liker  
Kommentar #48

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Jo.

Publisert over 2 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det finnes slike sære tanker hos noen kristne,men må vi ikke også tåle å høre tåpelige påstander i ytringsfrihetens navn ?

Pressen flommer over av tåpelige påstander.

Betyr det at hver enkelt redaktør skal tvinges til å tilby en talerstol til enhver tåpelig ytring?


2 liker  
Kommentar #49

Greta Aune Jotun

201 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

professor Fords følelser. Det vet hun best selv :-)

 (" ...stemmebruken avslørte en sinnsbevegelse som helt klart var påtatt for å vekke medynk. En voksen kvinne i hennes stilling ville ha opptrådt annerledes enn en redd femtenåring.")

Ja, jeg ser poenget ditt. Men nå er det jo slik at saken om overgrepsanklager i hovedsak handlet om personen/e Ford (og Kavanaugh), og meget om deres opptredener under høringene, som  jo ble  kommentert over store deler av verden. 

Når jeg skriver om  en sak, f. eks.  om maktallianser i Åpenbaringen, og enkelte kommer med kommentarer som går på min personlige utøvelse av kristendommen, da mener jeg det er både usaklig og en avsporing (jf. retningslinjene). Men, hadde jeg publisert min mening slik om Ford bodde i Norge? - jeg tror ikke det. Jeg gikk vel ut fra at hun ikke leser Verdidebatt;  - jeg vil jo egentlig være høflig mot alle.

Om det var denne sekvensen om Ford som førte til refusering, vet jeg ikke. Men tanken kommer: Hadde jeg skrevet noe lignende om f. eks. Listhaug eller Trump, ville innlegget blitt godkjent da? 

Og så kan jo noen spørre: Hvis jeg ikke hadde ønsket at Kavanaugh skulle bli høyesterettsdommer, hadde jeg skrevet det samme om Ford da?  


2 liker  
Kommentar #50

Greta Aune Jotun

201 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
representerer den sterkt statsstøttede avisen Vårt land en trussel for min og din ytringsfrihet, i stedet for å være en garantist for ytringsfriheten...

Enig. Og jeg kommer tilbake til dette i en annen kommentar.

3 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere