Kjell Ingolf Ropstad

73

Ingenting med populisme å gjøre

KrFs langvarige arbeid for å fjerne den såkalte «sorteringsparagrafen» i abortloven er ikke et utslag av populisme, men av et brennende engasjement for menneskeverdet og for et samfunn med plass til alle.

Publisert: 21. nov 2018

Det var nettopp dette engasjementet Knut Arild Hareide så flott løftet fram i sin sluttappell i partilederdebattene før sist stortingsvalg. Da leste han opp et brev fra førstegangsvelgeren Katinka, som ville stemme KrF på grunn av partiets arbeid mot sortering. I sin bok Det som ­betyr noe understreker Hareide at denne kampen mot sortering er en del av partiets DNA og at ingenting er viktigere for KrF.

Selv har jeg gjennomgående framhevet kampen mot sortering når jeg har holdt taler og innlegg i partisammenheng. Derfor burde det ikke overaske noen at jeg og flere med meg løftet denne saken da partiet denne høsten skulle velge hvilken side i politikken vi ønsket å søke regjeringssamarbeid med. En viktig grunn til at KrF tradisjonelt har valgt samarbeid mot høyresiden er jo nettopp at partiet har opplevd en viss forståelse og respekt for de grunnleggende prinsippene og etiske dilemmaene som både 2c og tvillingabort reiser. Det motsatte har vært tilfelle hos Arbeider-
partiet. De siste ukene har vel også på mange måter bekreftet at Arbeiderpartiet er seg selv lik når det gjelder hvilket debattnivå de legger seg på i møte med verdi-­saker som er viktige for KrF.

Feilaktig framstilling. 

Det er urimelig når Berit Aalborg på kommentarplass i Vårt Land 17. november mer enn antyder at måten jeg har framhevet kampen mot sortering i debatten om KrFs sidevalg, er et ­utslag av ­populisme. At dette også settes inn i et større bilde av en populisme­ som bryter ned ­demokratiet over hele verden, gjør ikke at det oppleves mer rimelig. Samtidig framstiller ­Aalborg bakgrunnen for mitt utspill på en tendensiøs måte. Det var ikke folk fra Høyre som foranlediget min utfordring om ­sorteringssamfunnet, og det stemmer ikke at min partileder ikke var informert om utspillet.

I min tale til KrFs ekstraordinære Landsmøte og i de fylkeslagene jeg besøkte i forkant, ­siterte jeg Erna Solbergs uttalelser om saken, og viste til Arbeiderpartiets reaksjoner. Dette er KrFs delegater fullt i stand til å vurdere innholdet i. Svaret fra Erna Solberg på min utfordring var slik jeg leste det overraskende positiv. Samtidig registrer jeg at Solberg blir forstått ulikt: ­Aalborg mener det var vage løfter, mens andre mente uttalelsene var så graverende at de straks tok til gatene i protest.

Diskriminerende. 

KrF vil fjerne abortlovens ­paragraf 2c. Abortloven lister opp flere grunner til at en nemnd kan innvilge abort etter uke 12, men paragraf 2c er den eneste som sier noe om barnets egenskaper, og ikke om mors situasjon. Vi mener denne paragrafen er diskriminerende ved at den antyder at noen mennesker er mindre verdt enn andre. Et friskt foster kan i dag ikke uten videre aborteres etter uke 12, mens fostre med noen ­typer egenskaper, diagnoser ­eller ­annerledesheter kan aborteres på bakgrunn av sine egenskaper. Dette er et problem for oss alle, fordi det rokker ved en av hjørnesteinene i vårt liberale ­demokrati: At alle mennesker har like stor verdi.

Jeg kan ikke se at jeg i forkant av Landsmøtet har fokusert på hvilken effekt en endring av «sorteringsparagrafen» vil få på antallet aborter i Norge, slik Aalborg hevder med henvisning til sitater fra en annen landsmøtedelegat. Så er det nok slik at både jeg og andre KrF-ere i ­debatten om sortering og menneskeverd kan ha kommet i skade for å uttale oss for bastant eller for unyansert. Det er beklagelig, særlig der det sårer enkeltmennesker. Men jeg kan forsikre at når KrF hever røsten mot sorteringssamfunnet, så er ikke det et utslag av populisme. Det skyldes at vi brenner for det Katinka beskrev i sitt brev til partilederen:

«Et mangfoldig samfunn der det er plass til alle, hvor annerledeshet er noe positivt, og et ekstra kromosom er en berikelse­ til vårt ellers så «perfekte» ­samfunn.»

14 liker  
Kommentar #1

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Begge to har rett

Publisert over 2 år siden
Kjell Ingolf Ropstad. Gå til den siterte teksten.
Det er urimelig når Berit Aalborg på kommentarplass i Vårt Land 17. november mer enn antyder at måten jeg har framhevet kampen mot sortering i debatten om KrFs sidevalg, er et ­utslag av ­populisme.

Joda, det var populisme å bruke abortsaken, for å komme i regjering. 

Grunnen til at jeg vet at det er rett, er at abortsaken har ligget død i årevis hos Krf. Den er ikke en sak som dere har prioritert før nå.

På den andre side har Ropstad virket til at abortsaken har fått ny oppmerksomhet, i et fornyet lys. langt færre kvinnesakskvinner har skreket på torgene enn hva vi trodde. Abortforkjemperne har blitt spakere og svakere. Det virker som de skjemmes litt, tidene har nemlig forandret seg og de unge nå ser at abort er drap på et menneske.

Flere og flere ser nå også det økonomiske aspektet, at det er ikke helsevesenets rolle å bruke miliarder på aborter og unødvendig kirurgi, pga mennesker som delvis bruker abort som bot for manglende prevansjon.

4 liker  
Kommentar #2

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

KrF forhandle?

Publisert over 2 år siden
Kjell Ingolf Ropstad. Gå til den siterte teksten.
Så er det nok slik at både jeg og andre KrF-ere i ­debatten om sortering og menneskeverd kan ha kommet i skade for å uttale oss for bastant eller for unyansert.

Min støtte i denne saken går til dere nestledere.  Men det beste hadde vært å forbli i opposisjon til neste valg.

Prosessen KrF har gått igjennom er uverdig, noe Hareide får ta hovedansvaret for.  Dere skrøt over en ryddig og åpen prosess der alle skulle være en stemme når avgjørelsen var tatt.  Nå fortsetter bikkjeslagsmålet.

KrF er dermed ganske livløst.  Makan til skuespill.

Så vil dere oppnå noe i blå forhandling?

Samtidig kaller dere FrP populister og gjør dem til motpart?  

Jeg anbefaler kvinne-trekløveret å blåse i KrF.  Hvem vil ha splittede kranglefanter ved Kongens bord?
4 liker  
Kommentar #3

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Slik stemningen er mellom partiene nå kan KrF antagelig bare glemme å få gjennomslag for endringer i abortloven. Det var vanskelig nok fra før. Det vil være et stort offer for de andre partiene å gi etter på det punktet, det kan koste dem dyrt. Venstre forsvinner under sperregrensen for godt. FrP liker ikke forslaget og de er ikke i noe humør til å gjøre KrF noen store tjenester nå. Snarere tvert imot. Så dette initiativet ser heldigvis ut til å være dømt til å mislykkes.

Kommentar #4

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

Taktisk utspill?

Publisert over 2 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Min støtte i denne saken går til dere nestledere.  Men det beste hadde vært å forbli i opposisjon til neste valg.

Knut Arild Hareide skryter av Kjell Ingvar Ropstad som politiker og menneske  i degens papirutgave av Fe-vennen. Han  har gitt støtte til AP i budsjettforhandlingene om tax fee-spørsmålet, som FrP naturligvis ikke liker og som kan skape problemer i rgjeringsforhandlingene som gjør at rød side i KrF kanskje likevel kan vinne fem på et ekstraordinært landsmøyte med rød tilknytning. Det vil gi Hareide en ny sjanse til å vinne i kampen om lederskapet i partiet.  Det ville være en skikkelig nedtur.

3 liker  
Kommentar #5

Nils-Petter Enstad

123 innlegg  206 kommentarer

Judas-kysset

Publisert over 2 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Min støtte i denne saken går til dere nestledere.

En slik støtte fra den kanten må kunne karakteriseres som et politikkens Judas-kyss. Vel bekomme!

Kommentar #6

Nils-Petter Enstad

123 innlegg  206 kommentarer

Svarer på spørsmål som ingen har stilt

Publisert over 2 år siden

Dette innlegget er et skole-eksempel på en politiker som svarer på spørsmål ingen har stilt. Det er ingen som trekker i tvil KrFs engasjement for det ufødte liv og mot sorteringssamfunnet. Men når KrFs nestleder i møte etter møte hamret løs med en påstand om at det å gå inn i Solberg-regjeringen representerte en "historisk sjanse" til å endre abortloven, var ikke det bare populisme, men en bløff. Det vet nestlederen selv og det vet alle andre som er noenlunde oppdatert på hvor sterkt abortloven står i så og si hele det politiske Norge, også i de nåværende regjeringspartiene, inkludert statsministerens eget. Om hun føler ubehag ved enkelte sider ved abortloven, endrer ikke det på realitetene.

Kommentar #7

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

Et uspiselig parti?

Publisert over 2 år siden
Nils-Petter Enstad. Gå til den siterte teksten.
Men når KrFs nestleder i møte etter møte hamret løs med en påstand om at det å gå inn i Solberg-regjeringen representerte en "historisk sjanse" til å endre abortloven, var ikke det bare populisme, men en bløff.

Er det en bløff at noen forhold vedrørende  dagens abortlov har større  utsikter til å bli forandret i restriktiv vei i  en Høyrergjering  enn i en AP-regjering? For eksempel tvillingabort? Det har jeg aldri et øyeblikk vært i tvil om. Dess mer jeg har satt mreg inn i APs  programposter ved stortingsvalg siden 1930- årene, dess mer sikker har jeg blitt at KrF har ingen fremtid sammen med dette partiet.

5 liker  
Kommentar #8

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

En stor forskjell på Høyre-Frp og Ap.

Publisert over 2 år siden
Nils-Petter Enstad. Gå til den siterte teksten.
Dette innlegget er et skole-eksempel på en politiker som svarer på spørsmål ingen har stilt. Det er ingen som trekker i tvil KrFs engasjement for det ufødte liv og mot sorteringssamfunnet. Men når KrFs nestleder i møte etter møte hamret løs med en påstand om at det å gå inn i Solberg-regjeringen representerte en "historisk sjanse" til å endre abortloven, var ikke det bare populisme, men en bløff. Det vet nestlederen selv og det vet alle andre som er noenlunde oppdatert

Ropstad har helt rett i at sjansen er mangedobbelt så stor hos H og Frp enn hos Ap,Sv og resten av de Røde til å få noe gjort innen abortlovgivningen.
Men dette er kanskje ikke så viktig for Enstad og de røde i Krf ?

Det ser i hvert fall ikke sånn ut.
Forakten for Frp er nok større enn ønsket om å forandre noen paragrafer i abortloven.

5 liker  
Kommentar #9

Nils-Petter Enstad

123 innlegg  206 kommentarer

Ja

Publisert over 2 år siden

Svaret på spørsmålet ditt er ja.
At du har en så naiv tillit til høyresiden i abortsaken kan kanskje forklares med at du er opphengt i 1930-tallet, og ikke er á jour med den virkelighet vi andre befinner oss i.

Kommentar #10

Nils-Petter Enstad

123 innlegg  206 kommentarer

Kjent vås

Publisert over 2 år siden

Og Rune Holt turer fram med den eneste "debatt"form han behersker: Å tillegge folk meninger de aldri har gitt uttrykk for. Det er ingen grunn til å svare på slikt vås.

Kommentar #11

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Som forventet.

Publisert over 2 år siden
Nils-Petter Enstad. Gå til den siterte teksten.
Og Rune Holt turer fram med den eneste "debatt"form han behersker: Å tillegge folk meninger de aldri har gitt uttrykk for. Det er ingen grunn til å svare på slikt vås.

Jeg har sluttet å tro på at et saklig svar kan forventes fra Enstad.

Saken er jo at den røde delen av Krf må ha forkastet dette håpet ettersom de hadde et ønske om å gå i regjering med AP.

2 liker  
Kommentar #12

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

Et uutslettelig minne.

Publisert over 2 år siden
Nils-Petter Enstad. Gå til den siterte teksten.
At du har en så naiv tillit til høyresiden i abortsaken kan kanskje forklares med at du er opphengt i 1930-tallet, og ikke er á jour med den virkelighet vi andre befinner oss i.

At du,  Nils-Petter Enstad, har en så naiv tillit til venstresidens ideologiske fedre i 1930-årene,  og er villig til å glemme  hvordan  denne ideologien slo ut i praktisk kristendomsfiendtlig  politikk i  1940-, 50-, 60-,  70-årene og senere,  kan kanskje forklares med at du ikke er ajour med den virkeligheten vi andre på den politiske  høyresiden som har levd en stund,  befinner oss i. 

APs kristendomsfiendtlige politikk  toppet seg etter min mening med abortloven  av  1978.  Jeg stod dette året under en  talerstol på Youngstorget der biskop og tidligere stortingsmann for Høyre, Per Lønning, var hovedtaler mot abortloven. Han hadde vanskeligheter med å komme til orde på grunn av at hooligans fra den politiske venstresiden lagde så mye kvalm, som politiet ikke greide å stoppe. 

Noen av bråkmakerne er trolig frontfigurer på den politiske  venstresiden i dag. Det er kanskje de samme som Nils-Petter Enstad ønsker å gå i kompaniskap med. Demonstrasjonen på Youngstorget gjorde et uutslettelig inntrykk på de fleste som var til stede. 

4 liker  
Kommentar #13

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

Talsmann for KrF?

Publisert over 2 år siden
Nils-Petter Enstad. Gå til den siterte teksten.
Svaret på spørsmålet ditt er ja.

"Er det en bløff at noen forhold vedrørende  dagens abortlov har større  utsikter til å bli forandret i restriktiv retning i  en Høyre-regjering  enn i en AP-regjering? For eksempel tvillingabort?" spurte jeg  Enstad i min kommentar #7. Han gjentok  at  det bare  er en bløff.

 En informasjonsperson for KrF med en slik virkelighetsforståelse  kan kanskje samle stemmer for partiet på Østlandet og blant rødkokte individer ellers i landet, men trolig ikke så mange blant  KrF-ere  på Sør- og Vestlandet. 

Det er to ledere for KrF som gjør at mittt fornyede medlemsskap i KrF ser ut til å bli varig, og det er Hans Olav Syversen og Kjell Ingolf Ropstad. Med dem som frontfigurer for KrF håper jeg partiet kan holde seg godt over sperregrensen på 4 prosent, selv om de røde faller fra.  

3 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere