Jon Reidar Øyan

1

Vil Frp la homofile fra Tanzania få politisk asyl i Norge?

Publisert: 20. nov 2018

«Tanzanias heksejakt på homofile gjør at Norge bør stanse bistanden til landet», sa Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk. I Vårt Land 15. november støtter Fremskrittspartiets Silje Hjemdal opp om dette. Jeg mener at dette i beste fall er et naivt og farlig standpunkt, det er i alle fall ikke riktig løsning på problemet. Hvis regjeringspartiet Frp virkelig vil hjelpe, så bør de heller legge til rette for å ta imot LHBT-personer som er truet, forfulgt og trenger politisk asyl her i Norge. Det er et langt mer treffsikkert tiltak, enn å kutte bistanden til landet.

Dagen-redaktøren mener at man for eksempel kan kutte i bistand som går til infrastruktur. Enkelt oversatt til situasjonen i Tanzania, ville det betydd at myndig­hetene vil gi homoene skylda for at man ikke får bygd bedre veier. Er det noe organisasjonene som jobber med LHBT spørsmål i disse landene er bekymret for, så er det at de skal få skylda av myndighetene for at bistandspengene forsvinner. Det vil eskalere situasjonen og gjøre hverdagen deres enda verre. For da vil absolutt alle være på jakt etter homoene. I verste fall vil det ende med drap.

Hadde det vært så enkelt at hvis den norske regjeringen hadde kuttet bistanden for å få slutt på forfølgelsene, så hadde vi da gjort det for mange, mange år siden. Da hadde vi kuttet pengene til alle landene hvor det jaktes på LHBT-personer hver eneste dag.

Det er ofte slik at hvis det høres for lettvint ut, så er det som regel det. Men her er det enda alvorligere, det å kutte i bistandspengene vil bare føre til at LHBT-personer i Tanzania får det enda verre enn det de har det i dag. Det vil føre til flere drap, trakassering og torturering. Hvis norske myndigheter virkelig vil hjelpe, så må de legge til rette for å ta i mot LHBT-personer som er truet, forfulgt og trenger politisk asyl her i Norge.

1 liker  
Kommentar #1

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Medmennesker i alle land, foren eder!

Publisert over 3 år siden

Noen betraktninger spesielt og generelt:

Enhver asylsøker og flyktning har allerede mulighet for å søke om beskyttelse i de fleste andre land. F,eks i flere av Afrikas 54 land eller i flere av Europas 44 land. Også i Norge. Er man utsatt for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politiske meninger i ditt eget hjemland, eller medlemskap i en sosial gruppe -som f.eks. nevnt her i Jon Reidar Øyans hovedinnlegg, så er man definert som flyktning etter FN-konvensjonen.  

I Norge regner man med ca 3 000 asylsøkere og flyktninger i 2018. Så mener noen at dette allerede holder i forhold til Norges folketall, om man vurderer dette tallet relativt til alle de andre landenes innvandringstall. Andre mener at taket i Norge uansett burde vært høyere. 

Å debattere antall flyktninger spesielt og denne politikken generelt har dog vist seg å være en øvelse over ævne for nordmenn flest og det har nærmest blitt direkte tragikomisk. Det ender så og si alltid med en ødeleggende polarisering hvor sterke emosjoner, demonisering og stereotypier preger ytringene fra begge sider. Å gå fordomsfritt inn i dette ved hjelp av analyse og refleksjon kan i hvert fall ideelt sett føre til en debatt. Men det kommer som nevnt aldri så langt. Nettopp fordi den ene parten mener at den andre kritiserer og angriper grunnleggende verdier, og mener derfor å påpeke at den andre er naiv, teit eller situasjonsbestemt kynisk. Eller helst alt dette samtidig. Man får altså ikke adekvat og prosessuelt behandlet nettopp disse viktige temaene om hvordan verdier og mål best kan realiseres. Ergo blir det aldri noen reell debatt. 

På den annen side er det vel et spørsmål om man skal favorisere enkelte grupper, f.eks. de med mest taleføre talspersoner og mest medieeksponering her i landet? Hva så med alle de uten talemulighet og eksponering? Eller skal man heller vurdere de flyktninger og asylanter som kommer fortløpende ut fra grunnleggende etiske kriterier samt landets evne til å ivareta både flyktningenes og innbyggernes behov og interesser... uten avgjørende hensyn til opprinnelsesland og type forfølgelse? 

Ethvert land har som kjent et tak på antall flyktninger; da må det faktisk skje en prioritering. Som sikkert virker kynisk på den som ikke slippes inn. Hvilke kriterier skal her prioriteres og fungere styrende for utvelgelsen og hvorfor velges så akkurat dem? At homoseksuelle forfølges er dessverre allerede et velkjent og trist fenomen fra også andre monostater. At den nå skjer i Tanzania er dessverre intet nytt hva gjelder selve problemet; det er bare et land til som står bak elendigheten. En flyktnings seksuelle identitet er for øvrig selvsagt helt underordnet vurderingen av hvem som skal hjelpes.

Ad-hocdemokratiets føringer: For øvrig ser kampanjer ang. boikottaksjoner mot enkelte stater ut til å være en ganske så situasjonsbetinget og konjunkturbestemt foreteelse. Det er i hvert fall ikke den kjente romerske gudinne Justitia med bind for øynene som her rår. Hvilket land som skal boikottes eller ikke, ser faktisk ut til å hvile i kriterier som i hvert fall ikke har sine røtter i en grunnleggende generell etikk og allment aksepterte demokratiske verdier: Det er visst subjektiviteten og det politiske fortegnet foran parantesen som avgjør verdien av innholdet her. 

Flere er nemlig tilbøyelige til å se gjennom fingrene ang. undertykkelse, vold og elendighet når det skjer i stater som man allerede sympatiserer med, eller når det skjer i land man ikke har en eller annen form for tilknytning til qua politisk engasjert. Undertrykkes og drepes et lands innbyggere av dets definerte (onde) fiender er det skrekkelig og forkastelig. Og dét er jo for øvrig en legitim posisjon. Men undertrykkes og drepes de derimot av den angjeldende statens maktapparat selv, så er det visst bare beklagelig. Tja... Så var det dette med etikkens, demokratiets og menneskerettighetenes politiske farveløshet å gjøre igjen, da. Man skal altså ikke komme her og komplisere enkle og greie narrativer og de oversiktlige tankestrukturene hva gjelder ondt og godt, uriktig og riktig? Engasjementets driv og det aktiviserende findebildet er visst vel så viktige faktorer som omsorgen for dem som lider? Det destruktive anses visst først som destruktivt og kritikkverdig betinget av hvem det er som står for den.

På den annen side bør det i hvert fall generelt sett knyttes visse krav til bistand. Om et land grovt undertrykker egne befolkningsgrupper; kvinner, andre religioner, homoseksuelle, og tramper på menneskerettighetene bør bistanden tas opp til ny vurdering og advarende signaler gis bistandsmottager underveis.

Den udemokratiske staten vil vel dog uansett benytte den fortsatte bistanden som bekreftende signal om internasjonal støtte i innenrikspolitisk propagandaøyemed?

2 liker  
Kommentar #2

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Vil Arbeiderpartiet la homofile fra Tanzania få politisk asyl i Norge?

1 liker  
Kommentar #3

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Tviler på om

Publisert over 3 år siden

dette forslaget er en bedre løsning på problemet. Norge kan jo ikke plutselig la homofile fra Tanzania få forrang foran alle andre med legitimt behov for asyl. Dessuten vil jo ikke et signal om at vi står klar til å ta imot disse, løse noe av selve problemet. Alle LHBT-personer i Tanzania er neppe klar for en tilværelse i Norge. Dessuten vil en slik naksjon snarere gi myndighetene incitament til å fortsette trakasseringen. De kan jo bare anbefale at disse menneskene bør flykte. Nei, dette er lite gjennomtenkt, og med minst like store negative følger somn en stans i bistandsmidler.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere