Toril Søland

119

Når man kaster "et bein" til flokken.....

Hva har "Listhaug", "Me too/ Giske" "Krf" og "abortsaken" felles? De fyller mediene med "sensasjon" , vår tids medieunderholdning, slik at svært alvorlige politiske saker ikke får plass i mediene,

Publisert: 19. nov 2018

Jeg anbefaler dem som vil orientere seg om hva stortinget skal ta stilling til i desember, å lytte til samtalen våre svenske naboer har om samme sak:

Vedtak som oppløser nasjonalstaten, sier de i Sverige. Dette tas det stilling til nå i desember! Hør hele dette intervjuet om hva som venter oss.......
Kan vi klare å moblisere mot dette.............

YOUTUBE.COMLördagsintervju 33 om Sveriges godkännade av FNs migrationsramverk .

De samtaler her om konsekvenser av "FNs migrationsramverk". Det er en samtale som berører oss alle, vårt velferdssamfunn, vår mulighet som nation, vårt demokrati og vår selvråderett. 

 Altså dyptgripende konsekvenser som våre politikere, samfunnsvitere, historikere og medier skulle debattert og informert oss om i god tid før den 10.des. 


7 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Hva vil denne endringen bety for oss?

Publisert over 2 år siden

Er det virkelig knesettende for nasjonen som samfunnsbevarende institusjon?


2 liker  
Kommentar #2

Kåre Kvangarsnes

23 innlegg  932 kommentarer

Takk for at du tok opp avtalen

Publisert over 2 år siden

Erna kan ikke la en så viktig sak som berører vår selvstendighet som nasjon til bl.a. å bestemme  vår innvandringspolitikk overlates til demokratisk behandling og folkelig innflytelse. FNs Migrasjonsavtale/ Marrakeshavtalen søker å gjøre all immigrasjon  ønskelig og noe positivt. EUs og FNs interesser er globalisme og undergraving av nasjonalstaten. Erna og Støre har de samme mål. Pressen også. De kan ture frem på denne måten fordi pressen totalt svikter sin oppgave og  ikke bryr seg i å  opplyse saken, men opererer som lydige ekkoer av det multikulturelle dogmet og sannheter og  lar denne  saken gå behendig   under radaren. De dekker seg nok bak at avtalen ikke er juridisk bindende. Vi vet hva det betyr når det gjelder FN( og EU).

Den økende  folkelige motstand mot innvandringens" velsignelser" gjør at denne avtalen ikke må få for  mye  oppmerksomhet. Det er slik MSM også opptrådte under EU-kampen. I følge alternative media søker avtalen i kjent stil også å strupe pressens omtale av migrasjon og innvandring som noe den har plikt  til å skrive positivt om. Den saken er vel allerede i boks fra før og allerede godt gjennomført i europeisk MSM.  

Uten de alternative mediene hadde vi antagelig ikke blitt litt  kjent med denne saken. De har  opplyst om og drøftet avtalen i mange artikler. Jeg legger ved en video fra Sverige hvor det også har vært bom tyst om avtalen blant politikere og gammelmedia. Den er fra et svensk alternativ medium:

 En professor og en annen person blir intervjuet og forteller om intensjonsavtalen og informerer hva avtalen kan kunne komme til å innebære for nasjonalstatene hvis dens intensjon i verste fall skulle komme til å bli gjeldende politikk. De diskuterer også globalismetenkningens vanvidd som ligger bak denne avtalen.  Det er ganske skremmende konsekvenser de tegner opp og de følger dette vil kunne få for nasjonalstater, demokrati og velferd hvis avtalen skulle bli gjennomført etter intensjonen.

Kristne naive utopister i ulike leire  som gjerne vil gå i Jesu fotspor- kunne ha godt av å se denne videoen. Deres varme verdier kan lett gi iskalde resultat.  

https://www.youtube.com/watch?v=3BRRZ7My3Wg

6 liker  
Kommentar #3

Kåre Kvangarsnes

23 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Beklager at jeg kom i skade for å poste den samme videoen som i hovedinnlegget

Kommentar #4

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Media "siler frå myggen, men sluker kamelen"

Publisert over 2 år siden

Kommentatorane i presse og kringkasting er meir opptekne av politisk spel og spinn enn av dei store politiske sakene. Ja, sjølv NRK-Dagsrevyen byrjar å likne tabloide TV2, som i tillegg til politisk kommers har spesialisert seg på drap og ulykker.
Elles har nok media lært av Goebbels eller av keisarane i oldtidas Roma. Berre folket får brød og sirkus, dvs underhaldning, vil dei halde seg i ro. "Vi morer oss til døde", skreiv Neil Postman for 33 år sidan. USA var først ute, også med film- og TV-underhaldning.

Jesu ord til farisearane, sitert ovanfor, er like gyldige i dag som for to tusen år sidan. Den gong vart dei i det minste forstått, medan dagens politiske journalistar trur det handlar om å røyste for noko ein eigentleg er i mot, som følgje av eit kompromiss eller ein hestehandel. Det fell dei ikkje eingong inn at det er viktig å skilje mellom bagatellar og avgjerande vegval for samfunnet. Tabloide som dei er, greier dei heller ikkje skilje mellom individ og samfunn, for dei ser oftast ikkje skogen for berre tre.

6 liker  
Kommentar #5

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Enig

Publisert over 2 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Uten de alternative mediene hadde vi antagelig ikke blitt litt  kjent med denne saken.

Har funnet det omtalt på regjeringen.no

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/fn/plattform_migrasjon/id2617886/

Det er artikkel om FNs migrasjonsplattform, men ikke selve plattformen. Men den sier noe om hvordan vår regjering ser på dette.

3 liker  
Kommentar #6

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Desverre.

Publisert over 2 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Ja, sjølv NRK-Dagsrevyen byrjar å likne tabloide TV2, som i tillegg til politisk kommers har spesialisert seg på drap og ulykker.

Jeg hørte på høringen de(NRK) hadde pga klager over dårlig dekning av ACER. Det var et trist skue! De fleste mente virkelig at det var viktigere å dekke "Me too/Giske" Der var tilogmed en der som på sleivet måte sa et han ikke visste hva ACER dreide seg om.(underforstått: hvem bryr seg)

 

2 liker  
Kommentar #7

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Politisk vanstyre?

Publisert over 2 år siden
Toril Søland. Gå til den siterte teksten.

Vedtak som oppløser nasjonalstaten, sier de i Sverige. Dette tas det stilling til nå i desember! Hør hele dette intervjuet om hva som venter oss.......
Kan vi klare å moblisere mot dette.............

YOUTUBE.COMLördagsintervju 33 om Sveriges godkännade av FNs migrationsramverk .

Fint at De fokuserte på dette , og etter ACER-skandalen er folk mer forbedt på hva som kan komme uten særlig forvarsel.

Etter ACER gikk gjennom Stortinget ser vi ikke bort fra at nasjonalstaten blir neste. Det er helt uvirkelig at et lands valgte politikere i det hele tatt diskuterer denslags.

Forarbeidet er i full gang og vi har politikere som ligger nesegrus for hva FN finner på. Men her kommer man i konflikt med Grunnloven og store deler av befolkningen.

Spennende å se om de våger seg på denne - her går grensen for politisk "mismanagement" sekundert av aktivistorganisasjoner..

Noen land har politisk ledelse som står på befolkningens side - fordi de er valgt av befolkningen - og ikke styres av internasjonale supperåd med enorme fantasier som skal settes ut i livet og forårsake uro over hele verden:

 https://www.irishtimes.com/news/world/europe/poles-and-czechs-follow-austria-and-hungary-in-rejecting-un-migration-pact-1.3684210

       

5 liker  
Kommentar #8

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

ja...vi kunne hatt bredere kontakt med disse landene....

Publisert over 2 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Spennende å se om de våger seg på denne - her går grensen for politisk "mismanagement" sekundert av aktivistorganisasjoner..

Jeg har tenkt at ting tar tid, men med denne plattformen kan ting skje fort.  Her er regjeringens presentasjon, en artikkel på regjeringens utenriksside:

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/fn/plattform_migrasjon/id2617886/

Selve plattformens tekst har jeg ikke funnet,  men vi kan jo håpe på en redelig presse og debatter om konsekvenser av dette. 3 liker  
Kommentar #9

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Toril Søland. Gå til den siterte teksten.

Selve plattformens tekst har jeg ikke funnet,  men vi kan jo håpe på en redelig presse og debatter om konsekvenser av dette. 

Dette er delikate saker som kan slå hardt tilbake. Derfor er dette pakket godt inn i velklingende innhold som høres vakkert og godt ut.

Sitat

" Hvorfor har land som USA, Ungarn og Østerrike trukket seg?
USA deltok ikke i forhandlingene. Det er ulike grunner til at Ungarn og Østerrike har trukket seg. Det er en bekymring for at plattformen kan åpne for mer innvandring. Vi mener at dette i hovedsak er ubegrunnet.  Noen frykter også at «migrant» skulle bli en ny folkerettslig kategori med særskilte rettigheter.  Plattformen åpner etter vårt syn ikke for dette.

Når skal FNs migrasjonsplattform vedtas?
FNs migrasjonsplattform skal vedtas ved akklamasjon på en særskilt FN-konferanse i Marrakech, Marokko, 10. og 11. desember 2018. Regjeringen har ikke tatt endelig stilling til norsk tilslutning."

Sitat slutt

Ja , det blir jo spennende å se hva regjeringen i all sin visdom og skriftlærde rådgivere vil beslutte på vegne av oss som ikke er blitt spurt.

Saken er ikke en gang i den villeste fantasi tenkt å legges til folkeavstemning - for da vet allei resultatet.

For å pulverisere ansvaret er det viktig at organisasjoner med ledelse som er frekk nok til å utgi seg for å tale på vegne av alle sine medlemmer trekkes inn - dette er allerede godt i gang.

FN har forstått hvordan man skal skape et inntrykk av folkebevegelse som krever nøyaktig det FN`s Agenda 21 og Agenda 2030 sier. Det er viet mye spalteplass på at samarbeidsvillige organisasjoner gis makt - og som vi etterhvert  har sett drypper det litt penger der pengene flyter ut. Om ønskelig kan vi ta det opp i detalj.

Her er Agenda 21 - kapitel 27 "Styrking av ikkevalgte (non-governmental)  organisasjoner, partnere for "bærekraftig utvikling".

Les dette nøye og se deg rundt:

https://governamerica.com/issues/global-issues/un/agenda-21/agenda-21-full-text/710-agenda-21-chapter-27-strengthening-the-role-of-non-governmental-organizations-partners-for-sustainable-development

Mer om hvem som trekker i samme reipet som FN`s maktmennesker finner vi i Agenda 21 - kapitel 26:

         https://governamerica.com/issues/global-issues/un/agenda-21/agenda-21-full-text/709-agenda-21-chapter-26-recognizing-and-strengthening-the-role-of-indigenous-people-and-their-communities

Jeg finner ingen komplett norsk oversettelse av Agenda 21 , den er på litt over 300 sider og burde være obligatorisk kunnskap fordi den er designet til å snu opp på det samfunnet vi lever i. 

Noe av stoffet er så naivt at dersom man ikke har fulgt politikken i mange tiår ville man tro det hele var forfattet av små barn:

Agenda 21 - komplett - delt opp i kapitler for lettere oversikt:Den er selvfølgelig basert på en grunnmur av miljø og å redde hele den ganske verden fra å gå under grunnet menneskeskapt CO2 -"Jorden skal koke" og liknende spåmannskunster.

Uansett- her er teksten:

https://governamerica.com/issues/global-issues/un/agenda-21/agenda-21-full-text

PS: Når klimaet nevnes ser jeg til min forbauselse at F`s klimaekspert og klimaboss Erik Solheim slutter i jobben: The Guardian:

"The UN’s environment chief, Erik Solheim, has resigned following severe criticism of his global travels and internal rule-breaking which led some nations to withhold their funding.

The Guardian understands Solheim was asked to resign by the UN secretary general, António Guterres. Sources at the UN Environment Programme (Unep) said that countries unhappy with Solheim’s conduct were holding back tens of millions of dollars, threatening a financial crisis at the body."

Klimaindustrien er en dyster og hard profesjon.

5 liker  
Kommentar #10

Kåre Kvangarsnes

23 innlegg  932 kommentarer

Et stille "statskupp" med pressen på slep

Publisert over 2 år siden

En meningsmåling viser nå at 85% av de spurte ikke kjenner til FNs Migrasjonsavtale. Erna sender en statssekretær for om noen dager  å underskrive avtalen i Marrakesh til øredøvende taushet fra pressen og et uvitende folk (og en saueflokk av politikere som trolig ikke har satt seg inn i avtalen) 

2 liker  
Kommentar #11

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Vi skal ikke lenger være en selvstendig nasjon

Publisert over 2 år siden

Det begynte for lenge siden - tusener av år siden, nå med det multikuturelle eksperimentet, bare at det ikke var et eksperiment, men et brekkjern. Landets suverenitet er et hinder for One World Order, og OWO er et inngrep i landenes suverenitet så gjennomgripende at intet folk frivillig vil gi fra seg sin råderett til denne Orden, dette systemet, dette tyranniet. Derfor skjer det over folkenes hoder.

Så, nnnvandring er et grep, over hodene på folk som dagt, men godt motivert  på mellomleder nivå. Dette splitter folket slik at prosessen kan gå - ikke upåaktet hen, men på en slik måte at "moralen" er på innvandringsvennlige sine hender. Motstandere er rasister.

Neste steg for å bryte ned suverenitet er klimakrise-svindelen.  Vi kan ikke flykte fra klimaet, så man MÅ gjøre noe med det. Det man har gjort er å lyve, propagandere på en slik måte at det virker som om man gjør noe godt ved bryte ned økonomien. Det skal koste å bevege seg - det man ønsker å bryte ned er nasjonalfølelse ved å presse frem en overstyrende internasjonal trussel, som betyr mer enn hvert enkelt lands- suverenitet.

Samtidig skal all energiproduksjon styres av private selskaper, en ytterligere svekkelse av suveren råderett over enge resurser. Slik kan jeg holde på, og det har jeg gjort i mange, mange år og nå kommer rosinen i pølsen.

Husk frihandelsavtalene hvor internasjonale selskaper skal overstyre landenes regjeringer - dvs. ta makte fra folket.

Målet er å bygge opp et overnasjonalt system, som skal kontrollere og styre hvert eneste individ inn i en prosess, hvor hver enkelt av oss må frasi seg sin egen vilje, sin egen handlefrihet, sine egne valgmuligheter og underordne seg en herskerklasses tvang. 

Dette har jeg skrevet om mange ganger og egentlig gitt opp, gitt opp fordi alt er profetert om i bibelen og da vil det skje, samme hva vi gjør. Der står det svart på hvitt, men man må ha en smule intelligens for å fatte det. Den virker å være smul-dret bort hos en overveiende andel av befolkningen.

3 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere