Arvid Kåre Merkesvik

Pensjonert IKT sjef og forfatter
11

Farlig nasjonalisme på fremmarsj må bekjempes i all offentlighet for at ikke Kristendommen skal bli misbrukt

Publisert: 19. nov 2018

I Norge, over hele Europa, i USA og i Brasil er nasjonalismen og høyrepopulismen på fremmarsj. Dette er en alvorlig trussel mot et hvert demokrati og samfunn der alle respekteres uavhengig av religion, hudfarge eller seksuell legning.

Det blir alvorlig og enda verre når disse høyreradikale forsøker å argumentere med sine vrangforestillinger av Kristne verdier som budskap. Disse menneskene opererer både offentlig og i skyggen i de mange kommentarfeltene i sosiale medier. Ofte fremstår disse sinte "mørkemenn" (og mørkekvinner) med så radikale og ondsinnede budskap og meninger at de helst bruker anonyme profiler.

Jeg forstår at mange får et negativt forhold til Kristendom når disse menneskene kommer fram fra mørket med sine uttalelser og fremstår som såkalte Kristne og gjerne med noen teksthenvisninger fra åpenbaringen eller annet som skal fremheve det lysebrune budskapet. Dette gjelder enten fargede i 17- mai tog eller at vi skal stenge grensene og nekte å hjelpe vår neste med nødhjelp. Tenk på alle tusener av mennesker, like mye verd som meg og deg som ligger døde over hele Middelhavet etter å ha forsøkt å rømme fra krig og nød. Husker vi ikke vår egen historie fra ca. 1825 og fram til 1945 der nordmenn flyktet både av fattigdom og seinere krig? Både USA, Storbritannia og Sverige tok i mot og hjalp alle inklusiv millioner til USA fra andre land i Europa. Faktisk startet utvandringen så tidlig som på 1600 tallet.

Vi har en større plikt enn noen til å hjelpe ikke minst på grunn av vår enorme velstand. Hvorfor øker så nasjonalismen og høyrepopulismen også i Norge når vi har hatt fred helt siden 1945, et bedre helsevesen enn noe annet land, like rettigheter for kvinner og menn, og ytringsfrihet der vi åpent kan snakke og skrive uten å bli forfulgt? Vi har også barnehager, skoletilbud, tannhelsetjeneste, aldershjem osv. Med andre ord vi burde lagt på kne hver kveld og takket for vår velstand og hjulpet vår neste med stor glede.


Har vår velstand ført til at vi er blitt så egoistiske og selvgode at vi sitter på toppen av pengebingen og skyter på alle som våger å nærme seg?


Nå tenker dere sikkert at denne forfatteren er en naiv og venstrevridd person. Men da tar dere skammelig feil, fordi jeg er både akademiker og Yrkesmilitær og opplært til å kjempe for fedrelandet og har ofret mange år i Forsvaret.


Men et liv med medgang og motgang som de fleste har lært meg at verden ikke er sort/hvit. Heller ikke i Israel som disse høyreradikale forsvarer uansett hva som skjer der av urett. Jeg har reist rundt i Israel og er svært glad i landet, men også der er nasjonalismen tilstede sammen med et bredt spekter av andre politiske partier som et demokratisk land vanligvis har også Israel et bredt politisk spekter. Og jeg har drøftet Jesus med Jøder som viste en total avvisning og sinne, mens en muslim viste oss rundt i Jerusalem og siterte Bibelen og evangeliene ordrett på turen i gatene.


Per Arne Dahl fortalte i en av sine bøker om en sjømann som likte å gå i Sjømannskirken men ikke i noen kirker eller menighet i Norge. Årsaken var at såkalte Kristne mennesker her i landet hadde ødelagt hans tro på Kristendommen. Men derimot trodde han på "Kristusdommen". Det handler om evangeliene sitt reine og klare budskap til oss mennesker, rett fra kilden uten at det passerer et menneskelig "gitter" eller at evangelienes budskap blir forvrengt.

Selv synes jeg møte med andre troende og ikke-troende er med å utvide mitt Kristne livssyn. Møtene med spesielt de som har møtt mye motstand i livet, er de mest intetessante med mest selvinnsikt, vidsyn og og har bidratt til å utvikle min tro i en bedre retning. Dermed er det ikke sagt at alle som møter motgang blir gode Kristne, men i møte med slike mennesker ser jeg i allefall en ærlig og fordomsfri tro og et vidt syn på verden og mennesker. Mennesker som har levd store deler av livet i motbakke har ofte utviklet et vidsyn og klarsyn og har ofte en sterk og urokkelig tro på Jesus som gikk lidelsens vei og med visshet om at han går alle motbakker med oss! Også i gleder selvfølgelig og spesielt om gleden kommer av at vi har gjort andre glade 


Så hva gjør oss til egoister og høyreradikale nasjonalister? Vel de var her også før 1939 og er her fremdeles. Kan vi skylde på utdanning eller inntekt? Nei! Disse kommer både fra de aller rikeste med høy utdanning og de med lav utdanning og inntekt. Hvorfor ser ikke disse menneskene at klimaendringene blir vår største trussel i kommende år og for våre etterkommere på tross av enighet om dette i FN og blandt over 90% av alle klimaforskere?Klimaendringene rammer spesielt de fattigste og svakeste i verden og dette gir oss rike et spesielt ansvar til å hjelpe? Hvorfor ble ikke dette like viktig som abortkampen da KrF valgte side i politikken 2 november? Klima tar livet av langt flere en aborter og er i farefull utvikling og truer våre barn og barnebarns eksistens. Ved å samarbeide med Frp blir dette glemt i kampen for mer rikdom, ferre innvandrere, fjerning av sexkjøpsloven, alkoholsalg på bensinstasjoner og på søndager. Forstår ikke høyresiden i KrF at det er dette partiet vil bli forbundet med? Hvor mange husker sakene KrF fikk gjennomslag for i samarbeidet med Høyre/Frp/V? I hvertfall ikke velgerne for KrF er på vei til å bli representert av en rogalending i maktens store hall.


Som tidligere yrkesmilitær og har vært på flere større Nato øvelser. Jeg har også arbeidet med sikkerhet i privat næringsliv. Jeg ser trusselen fra nasjonalismen og høyrepopulismen som langt alvorligere for landet og sikkerheten vår enn angrep fra radikale islamister og stadig mer aggressive Russere. Derfor støtter jeg Erna Solberg på å fjerne muligheten til anonyme profiler i sosiale medier og avisinnlegg.


Vårt forsvar mot denne mørkeblå bølgen av nasjonalisme må bli innlegg og debatter i full offentlighet slik at høyreradikale holdninger vi hadde på 1930 og 40 tallet, ikke får vokse seg større. Vi må si tydelig i fra at Kristendommens budskap er kjærlighet, nåde og fred. Vi har plikt til å hjelpe, ikke å dømme eller fordømme. Kristendommen skal bygge "broer" og ikke murer. Vi med Kristen tro og overbevisning har et særlig ansvar for skaperverket og gi en bedre og reinere jordklode, hav og luft, videre til våre barn og etterkommere. Jeg vil avslutte med å takke alle som arbeider i frivillig arbeid for de svakeste og nødlidende i vårt land og utenfor landets grenser ofte med fare for eget liv og bruker ofte av egne ressurser og økonomi for å hjelpe. Dere er mine helter og viser Kristendommens sanne og gode ansikt. Dere gir troen troverdighet!4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Arvid Kåre Merkesvik. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor øker så nasjonalismen og høyrepopulismen også i Norge når vi har hatt fred helt siden 1945, et bedre helsevesen enn noe annet land, like rettigheter for kvinner og menn, og ytringsfrihet der vi åpent kan snakke og skrive uten å bli forfulgt? Vi har også barnehager, skoletilbud, tannhelsetjeneste, aldershjem osv. Med andre ord vi burde lagt på kne hver kveld og takket for vår velstand og hjulpet vår neste med stor glede

Det finnes 600 millioner flyktninger i verden.

Listhaug besøkte en flyktningeleir i Kenya da hun var innvandringminister.

Leiren ligger i Kakuma.  Hun og følget fløy dit via Nairobi med stort sikkerhets-oppbud.  Leiren huset 180.000 flyktninger.  Beboerne hadde trygghet, mat, tak over hode, helsehjelp, og utdannelsesmuligheter.  Lederene drev leiren for en total kostnad på 200 millioner kroner i året.  De burde hatt det dobbelte om de skulle drive fullgodt, men det var mangel på finansiering.

I Norge koster det en milliard det første året å ta imot 1000 flyktninger.  Det er altså to og en halv gang mer enn det koster å fullfinansiere leiren i Kakuma (400 millioner kroner) med 180.000 mennesker!

Om du leser Sylvi Listhaugs bok «Der andre tier», finner du dette på side 105

Det er altså himmelropende urettferdig og gi mennesker opphold i Norge for mange hundre tusen kroner per år per hode, når så mange kan hjelpes i sine hjemland om pengene ble brukt der i steden.

Så din kritikk av høyrepopulister faller på sin egen urimelighet.

Antakelig er det FrP’s politikk som er den kristne utgaven.  Hennes forslag til løsning i nevnte kapittel i boka ville løse hele flyktningeproblemet og ingen ville drukne i Middelhavet.

3 liker  
Kommentar #2

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Arvid Kåre Merkesvik. Gå til den siterte teksten.
Nå tenker dere sikkert at denne forfatteren er en naiv og venstrevridd person. Men da tar dere skammelig feil, fordi jeg er både akademiker og Yrkesmilitær og opplært til å kjempe for fedrelandet og har ofret mange år i Forsvaret.

Å være naiv og venstrevridd er vel fullt mulig med det du nevner her.  Studier og militær løpebane motbeviser ingen ting.

Din artikkel her er grei nok, mange gode synspunkter.  Ankepunktet mitt er at du tror politisk ståsted viser noe om din kristne tro eller vilje til å gjøre godt mot dine medmennesker.

Gudsfrykt er jevnt fordelt langs alle skalaer.  Rik fattig - Rød blå - Arbeider akademiker - Militær pasifist.

Lykke til med din barmhjertighet

Kommentar #3

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Arvid Kåre Merkesvik. Gå til den siterte teksten.
Vårt forsvar mot denne mørkeblå bølgen av nasjonalisme må bli innlegg og debatter i full offentlighet slik at høyreradikale holdninger vi hadde på 1930 og 40 tallet, ikke får vokse seg større. Vi må si tydelig i fra at Kristendommens budskap er kjærlighet, nåde og fred. Vi har plikt til å hjelpe, ikke å dømme eller fordømme. Kristendommen skal bygge "broer" og ikke murer. Vi med Kristen tro og overbevisning har et særlig ansvar for skaperverket og gi en bedre og reinere jordklode, hav og luft, videre til våre barn og etterkommere.

Å trygge  nasjonen og vår nærmeste neste er myndighetenes første og fremste oppgave. Uten det går nasjonen i oppløsning. Nasjonalstaten er også et gudegitt prinsipp i Bibelen. Les  f.eks. om Babels Tårn i Bibelen. Det mest ukristelige vi kan gjøre for å undergrave nasjonalitetsprinsippet er å holde på slik som innleggsforfatteren gjør. Fordømme og stemple de som vil opprettholde en mest mulig homogen nasjon og slik bevare samfunnslimen og verdiene våre. Felles for de som taler og tordner  om" den kristne plikten "alle" i samfunnet (kristne og ikke-troende) har til å hjelpe alt og alle, fjern og nær ,og bringe flest av dem hit uten konsekvensetisk tenkning om følgene av deres varme politikk og såkalt kristne verdier, er at disse trolig  ikke har kjennskap til evangeliet eller erkjent noe av det for sitt eget liv. Kristendommen er for disse først og fremst en plikt til å gjøre noe godt og stappe andre full av dårlig samvittighet dersom de ikke har den samme oppfatning om dette. 

Felles for disse er også at de stort sett gir blaffen og ikke tar medansvar for økt overfallskriminalitet, knivstikking og  økte motsetninger, ghettofiseriing og paralellsamfunn, kvinnediskriminering, kjønnsegregering, religiøs sosial kontroll,osv. som deres "varme verdier" og toleranse for intoleransen medfører. 

Når det gjelder dette ,er de tause og  kalde som is. Men veldig indignerte når såkalte "populister" og "høyre-radikale" påpeker dette for dem.       

1 liker  
Kommentar #4

Arvid Kåre Merkesvik

11 innlegg  6 kommentarer

Nasjonalisme på Trump nivå

Publisert over 2 år siden

Christianity, Trump style: “Jesus was a loser. A failed carpenter. He's a savior because he was crucified. I like people that weren't crucified.” Jim Carrey.

Det er som Trollet, viktig å få dere nasjonalister fram i lyset. Husk hva som skjedde med Trollet :-)

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere