Levi Fragell

102

Hva er kristendom idag - og imorgen?

Hvilken kirke er egentlig mest representativ for fremtidens kristne tro og lære? Pinsebevegelsen?

Publisert: 18. nov 2018


Boken «Global kristendom» - forfattet av Vebjørn Horsfjord, Sven Thore Kloster, Gina Glende og Ole Jakob Løland - oppdaterer kirke og «folk flest» om utviklingen i den kristne verdensreligion. (Også anmeldt av Per Eriksen i VL 27.9). Etter min mening er bokens viktigste bidrag en nærmere redegjørelse for det oversette og fortiede faktum at pinsebevegelsen for lengst har overtatt medlemsrekorden blant protestantiske trossamfunn. Den utfordrer nå den katolske kirke om den fremtidige lederstilling i kristendommen. 

Statistiske fakta viser også et betydelig fall for kristen tro i Europa, og det er nedgang selv i Nord-Amerika, og boken stiller spørsmål om denne utviklingen kan bety en verdensvid nedtur for den kristne religion. Men nei, slett ikke - i det globale perspektiv. Pinsebevegelsens ekspansjon i Afrika og Latin-Amerika kompenserer for medlemstapet i Vesten. Lovsang, tungetale og mirakler tiltrekker millioner av nye tilhengere i deler av verden år etter år. Evangeliske katedraler reises og fylles, politiske ledere slutter seg til miljøet, skoler og sosiale institusjoner bygges. 

Boken fremhever bl.a. Nigeria, som jeg selv besøkte flere ganger som internasjonal humanistleder og registrerte den utvikling som fant sted. Boken beskriver blant annet en hel pinse-urbanisasjon utenfor hovedstaden Lagos, med grunnskole, universitet, helseklinikker, hus, leligheter, butikker og kafeer - og en gigantkirke, hvor det samles opptil en million mennesker til «sang, bønn, tungetale, mirakler og profetisk tale hver måned.» Det er ikke lenger europeiske misjonærer som styrer utviklingen i disse områder. Nå er det omvendt. Nigerianerne oppretter aktiviteter og menigheter på flere kontinenter, og er etablert også i Norge.

Forfatterne peker også på den påvirkning pinsekirken har oppnådd hos sine konkurrenter, særlig den katolske kirke, hvor det nå er egne karismatiske miljøer hvor det jubles og tales i tunger. Norske observatører bør notere seg at det på dette grunnlaget også etableres tverrkirkelige relasjoner og samarbeid i flere land. Var det en tilfeldighet at den skandinaviske leder for den pinsekarismatiske trosbevegelsen, Ulf Ekman, konverterte til katolisismen? 

Noen slutt for den kristne verdenskirke er altså ikke i sikte.

Boken er et lettlest, godt og grundig lærestykke, ikke overstadig akademisk og teoretisk. Derved går den heller ikke grundigere inn på de teologiske endringer som har endret det kristne verdensbildet. Pinsebevegelsen fremheves om sin vellykkede praksis, ikke så meget om sin teologi. I en annen nyutkommet bok, «Da Gud skiftet mening», av Trond Bakkevig og Tomm Kristiansen stilles Gud til ansvar for endringer i det lokale norske kirkeliv uten at de teologiske aspekter heller ikke her drøftes inngående. Hvordan det globale trosliv nå fortoner seg sett fra Himmelen, får vi altså ikke vite så mye om fra dagens norske teologer og kristne skribenter. For en kritisk analytiker er det derfor ikke helt unaturlig å spørre: Hvilken kirke er nå egentlig mest representativ for den kristne tro og lære? 

(Deler av dette innlegget er utlagt som bokanmeldelse på fritanke.no.)

 

 

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Eirik A. Steenhoff

27 innlegg  461 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Var det en tilfeldighet at den skandinaviske leder for den pinsekarismatiske trosbevegelsen, Ulf Ekman, konverterte til katolisismen? 

Dette er en misvisende påstand, da Ekman ved konversjonen forlot pinsekarismatikkens teologi og praksis.

1 liker  
Kommentar #2

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Katolsk pinsekarismatikk

Publisert over 2 år siden
Eirik A. Steenhoff. Gå til den siterte teksten.

Dette er en misvisende påstand, da Ekman ved konversjonen forlot pinsekarismatikkens teologi og praksis.

Jeg kjenner ikke til hvilket katolsk miljø Ekman har sluttet meg til. Mitt poeng er at det flere steder er nært forhold mellem katolske og evangelikale karismatikere. Karismatikken er på full fart inn i mange katolske menigheter, noe som formodentlig kan gjøre det mer naturlig og kanskje fristende for «utslitte» pinsevenner å konvertere.

2 liker  
Kommentar #3

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Hvordan det globale trosliv nå fortoner seg sett fra Himmelen, får vi altså ikke vite så mye om fra dagens norske teologer og kristne skribenter. For en kritisk analytiker er det derfor ikke helt unaturlig å spørre: Hvilken kirke er nå egentlig mest representativ for den kristne tro og lære? 

Ingen trossamfunn er rett eller galt sett fra Himmelen ettersom Gud ikke ser etter lære, men lydighet mot Ordet.  Gud har Jesu legeme, og det er Jesu Venner.  De vandrer i Ånden, og bruker ikke idoler som mellom-navn.  Teologi er ikke rett eller feil.  At Pinsebevegelsen vokser er vel nettopp fordi deres ledere ikke blir ribbet for tro ved teologistudier.

Enkel Gudsfrykt med nøysomhet er det som preger sann tro og disippelskap.

Store flotte kirkebygg og dominerende ledere er tegn på feil forkynnelse.

Dette er min subjektive mening, det er plass til nyanser.  De som sloss er nok litt ute og kjører.

3 liker  
Kommentar #4

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Ja

Publisert over 2 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Mitt poeng er at det flere steder er nært forhold mellem katolske og evangelikale karismatikere.

Det er nok riktig, Ekman har nok beholdt det han trodde på i Livets Ord.

Så mener han at Moderkirken er rett samtidig.  Om «Himlen» er enig vil vise seg.

Katolikker tar tro og lære på alvor, noe som neppe kan sies om Luthersk paraply.  Der endres læren etter vitenskapen og moderne livsstil.

1 liker  
Kommentar #5

Dagfinn Gaarde

15 innlegg  182 kommentarer

Hvem vet?

Publisert over 2 år siden

Hvordan det globale trosliv nå fortoner seg sett fra Himmelen, får vi altså ikke vite så mye om fra dagens norske teologer og kristne skribenter.

Det er ikke sikkert at de vet dette. Jeg vil anbefale at de tar kontakt med Jesus direkte og spør.

1 liker  
Kommentar #6

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Svarene finnes som alltid i Skriftene.

Publisert over 2 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Hva er kristendom idag - og imorgen?

Hvilken kirke er egentlig mest representativ for fremtidens kristne tro og lære? Pinsebevegelsen?

Publisert: 18. nov 2018 / 102 visninger.

Betimelige samt meget avslørende spørsmål. Avslørende nok at det er et behov for å stille dem.

Svarene finnes som alltid i Skriftene, hvis det er sannheten en vil ha, ikke slik hver enkelt definerer dem utfra forskjellige ståsteder, meninger og holdninger.

Kristus Jesus er jo Ordet:

1 I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
 2 Han var i begynnelsen hos Gud.
 3 Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til.
 4 I ham var liv, og livet var menneskenes lys. 5 Og lyset skinner i mørket, men mørket tok ikke imot det.
Joh 1,1-5

Den sanne kristendommen  endrer seg ikke  etter menneskenes vilje, smak, behag eller trender ved årenes gang:

For med én Ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten  vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og vi fikk alle én Ånd å  drikke. 1 Kor 12,13

 Dere er Kristi legeme, og hver enkelt er dere hans lemmer. 1 Kor 12,27

 At  også hedningene har fått del i arven; de hører med til det samme legeme  og har del i løftet - i Kristus Jesus og i kraft av evangeliet. Ef 3,6

Ett legeme, én Ånd, likesom dere fikk ett håp da dere ble kalt, Ef 4,4

Han gjorde det for å utruste de hellige så de kan utføre sin tjeneste, og Kristi legeme kan bygges opp, Ef 4,12

For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode; han er frelser for sitt legeme.Ef 5,23

---

16 For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
 17 Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.
 18 Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.

 19 Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket høyere enn lyset, fordi deres gjerninger var onde.
 20 For den som gjør det onde, hater lyset og vil ikke komme til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt.
 21 Men den som følger sannheten, kommer til lyset, for at det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud."
  Joh 3,16-21

18 Da trådte Jesus fram og talte til dem: "Meg er gitt all makt i himmel og på jord.
 19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn
 20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende." 
Matt 28,18-20

Jeg vil gi dem ett sinn og lære dem én vei, så de alltid frykter meg, til gagn for dem selv og deres etterkommere. Jer 32,39

3 Ja, vi levde en gang alle som de. Vi fulgte lystene i vår syndige natur og lot oss lede av den og av våre egne tanker. Slik var vi av naturen under Guds vrede, likesom de andre.
 4  Men Gud er rik på miskunn. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet,
 5 gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre synder. Av nåde er dere frelst.

 6 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. 7 Slik ville han i de kommende tider vise sin uendelig rike nåde og sin godhet mot oss i Kristus Jesus.
 8 For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.
 9 Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg.
 10 For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem.
Ef 2,3-10

 De var slått av undring over hans lære, for han lærte med myndighet og ikke som de skriftlærde. Mark 1,22

38 Peter svarte dem: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere får tilgivelse for syndene, og dere skal få Den Hellige Ånds gave.
[så dere får tilgivelse for syndene: tidligere gjengitt: til syndenes forlatelse.]
 39 For løftet gjelder dere og deres barn og alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på.»

 40 Også med mange andre ord vitnet han for dem, og han formante dem: «La dere frelse fra denne vrange slekt.»
 41 De som tok imot hans budskap, ble døpt, og den dagen ble rundt tre tusen lagt til menigheten.
 42 Trofast holdt de seg til apostlenes lære og samfunnet, til brødsbrytelsen og bønnene.

[brødsbrytelsen: vanlig navn på nattverden.]

 43 Det kom frykt over hver og en, og mange under og tegn ble gjort av apostlene.
 44 Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles.

 45 De solgte sine eiendommer og annet gods og delte ut til alle etter som enhver trengte det. 46 De holdt sammen, og hver dag samlet de seg trofast på tempelplassen; i hjemmene brøt de brødet, og de spiste sammen med oppriktig og inderlig glede.
 47 De lovet Gud, og alle satte pris på dem. Hver dag ble nye mennesker frelst, og Herren la dem til menigheten. 
Apg 2,38-47

4 Vi har ett legeme, men mange lemmer, og alle lemmene har forskjellige oppgaver.
 5 På samme måte er vi alle ett legeme i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer. 
Rom 12,4-5

16  Velsignelsens beger som vi velsigner, gir det oss ikke del i Kristi blod? Brødet som vi bryter, gir det ikke del i Kristi legeme?
 17 Fordi det er ett brød, er vi alle ett legeme. For vi har alle del i det ene brød.
1 Kor 10,16-17 Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere, og det som ennå mangler i Kristi lidelser, utfyller jeg på min egen kropp; jeg lider for hans legeme, kirken. Kol 1,24

 Han bar våre synder på sitt legeme opp på korstreet, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har dere fått legedom. 1 Pet 2,24

1 Engelen viste meg nå en elv med livets vann, klar som krystall. Den springer ut fra Guds og Lammets trone.

 2 Midt mellom byens gate og elven står livets tre, fritt til begge sider. Det bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet er til legedom for folkene.

 3 Det skal ikke lenger finnes noe som er under forbannelse. Guds og Lammets trone skal være i byen, og hans tjenere skal tjene ham.

 4 De skal se Guds åsyn, og hans navn skal være på deres panner.

 5 Natt skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol, for Gud Herren skal lyse over dem. Og de skal herske i all evighet.
Åp 22,1-5

10  Og han sa til meg: "Sett ikke segl for de profetiske ord i denne boken! For tiden er nær. 11 La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og den urene fortsette i sin urenhet! La den rettferdige fortsatt gjøre det som er rett, og den hellige fortsette i helliggjørelse.

 12 Se, jeg kommer snart og har min lønn med meg, for å gjengjelde enhver etter hans gjerning.
 13 Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden.
 14 Salige er de som vasker sine klær, så de får rett til å spise av livets tre og gå gjennom portene inn i byen.

 15 Men utenfor er hundene og trollmennene og de som driver hor, drapsmennene, avgudsdyrkerne og alle som elsker løgn og taler løgn.
16  Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne for dere om dette i menighetene. Jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjerne."

 17 Ånden og bruden sier: "Kom!" Og den som hører dette, skal si: "Kom!" Den som tørster, skal komme, og den som vil, skal få livets vann for intet.

 18  Jeg sier til enhver som hører ordene i denne profetiske bok: Om noen legger noe til, skal Gud legge på ham de plager som det er skrevet om i denne bok;
 19 og om noen tar bort noe av ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta fra ham hans del i livets tre og i den hellige by, som det er skrevet om i denne bok.

 20  Han som gir dette vitnesbyrd, sier: "Ja, jeg kommer snart." Amen. Kom, Herre Jesus!
 21  Vår Herre Jesu Kristi nåde være med alle!
Åp 22,10-21

1 liker  
Kommentar #7

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Jeg kjenner ikke til hvilket katolsk miljø Ekman har sluttet meg til. Mitt poeng er at det flere steder er nært forhold mellem katolske og evangelikale karismatikere. Karismatikken er på full fart inn i mange katolske menigheter, noe som formodentlig kan gjøre det mer naturlig og kanskje fristende for «utslitte» pinsevenner å konvertere.

Karismatikk er så mangt. Det er ikke mye som tyder på at Ekman har fått en betydelig rolle i katolsk karismatikk.

Såvidt jeg vet er det ganske stor forskjell på de verdier som råder innen katolsk karismatikk, og de som Ulf Ekman står (stod) for.

For eksempel var Ekman autoritær. Katolsk karismatikk står for mer egalitære holdninger, inspirert av klassisk pinsekristendom.

1 liker  
Kommentar #8

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Ekman - et sidespor

Publisert over 2 år siden

Ekman blir vel et sidespor her.  Jeg er i gang med å lese boka Global kristendom.  Den er en meget interessant og dokumentasjon av hvor kristendommen er i framvekst og hvor den er i tilbakegang i verden i dag.  Karismatisk kristendom eksploderer i fattige land i Sør-Amerika, Afrika (særlig sør for Sahara) og i deler av Asia, men er i tibakegang i Vesten.  

Både i Sør-Amerika og i Afrika virker det også som om karismatisk kristendom har tatt opp i seg enkelte "magiske" elementer fra folkereligiøsiteten.  En urovekkende miks, som vi vel har sett noen eksempler på hos de mirakelpredikantene med latin-amerikansk eller afrikansk opphav som har vært invitert til Norge de senere årene.

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere